Sobota, 28 Listopada 2020 | Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy ch24 na komórkę
Strona głównaRegion
Rozmiar tekstu: A A
tekst je, fot.archiwum

Zwrot za karty pojazdu przedawnił się?

Nie raz problem rekompensaty przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach nadpłaty za wydawane do 2006 roku karty pojazdu pojawiał się na sesjach rady. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał kwotę 500 zł za wygórowaną.

Uchylił on rozporządzenie ministra infrastruktury, który w takiej wysokości ją ustalił. Ocenił, że jest formą podatku niezgodnego z prawem unijnym. Obecnie ta opłata wynosi 75 zł. Chojnickie starostwo z tytułu zawyżonej opłaty teoretycznie miałoby do zwrotu około 4 mln zł, gdyż wpływy z niej trafiły do budżetu powiatu. Część z nich została przeznaczona na inwestycje. Do chwili obecnej starostwo zwróciło jedynie ponad 40 tys. złotych. Droga dla wnioskodawców o ich odzyskanie nie była łatwa. - Przy rozpatrywaniu wniosków było dużo zawiłości. Należało rozsądzić czy to sprawa cywilna, czy administracyjna. Był galimatias, kto powinien ustalić, czy opłata za wydanie karty pojazdu, jest opłatą cywilno-prawną czy administracyjną. Wyroki kilku rodzajów sądów zapadały różne. Są już pierwsze wyroki, które stwierdzają, że ta należność jest publiczno-prawna – wyjaśnił nam Marek Szczepański, członek zarządu powiatu.

Reklama | Czytaj dalej »

Zgłoszono niedawno w Sejmie interpelację w tej sprawie. Jej autor, poseł PO Waldemar Sługocki, domagał się, aby to budżet państwa wziął na siebie finansowanie kosztu operacji rozliczenia nadpłaty, gdyż powiaty nie są winne powstałego zamieszania. Ministerstwo Finansów odmówiło realizacji tej prośby, gdyż zawyżone dochody nie wpłynęły do budżetu krajowego, a danego powiatu. Tak skomentował to stanowisko Marek Szczepański.

- W ten sposób rząd umywa ręce. Nie poczuwa się do odpowiedzialności. Grupa powiatów złożyła zbiorowy pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Trwa teraz jego rozstrzyganie, bo do sprawy przystąpiła Prokuratora Generalna Skarbu Państwa. Ponadto pojawiły się wyroki sądów administracyjnych, że z dniem 31 grudnia 2011 roszczenia o zwrot nadpłat przedawniły się. Ma to być konsekwencja wprowadzonej w 2009 roku nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nią wpływy z takich opłat są nieopodatkowanym dochodem budżetu samorządu terytorialnego i podlegają przepisom ordynacji podatkowej. Ta stanowi, że okres przedawnienia takich żądań wynosi 5 lat. - Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 15.12.2011 orzekł, że sporne opłaty są należnością publiczno – prawną, które można dochodzić do 5 lat. Przyznał w tym momencie rację poznańskiemu Urzędowi Miejskiemu. Obecnie, gdy wpływają do naszego starostwa wnioski o zwrot 425 zł za kartę pojazdu, to odpowiadamy, tak jak to robią w Poznaniu, że sprawa uległa przedawnieniu – poinformował nas Marek Szczepański.

Wyrok WSA w Poznaniu jest jeszcze nieprawomocny. Można spodziewać się, że spór zakończy się skargą kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Na razie niezadowoleni z takiego obrotu sprawy składają odwołania do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Funkcjonujące w Wielkopolsce, orzekło, że rację mają urzędnicy. Czy podzieli ich zdanie pomorskie SKO, nie jest pewne.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

20 komentarzy

~75,-zł także sprzeczne z prawem
Uwaga sprzeczne z prawem pobieranie także kwoty 75,-zł - orzeczenie z czerwca 2013 roku
"Sąd powszechny posiada uprawnienie do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego aktu podustawowego i to zarówno od chwili jego trwałego obalenia na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jak i przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego o nic konstytucyjności rozporządzenia. W/w rozporządzenie od samego początku było niezgodne z Konstytucją RP. Pozwany nie powinien pobrać żadnej opłaty. Koszty wydania karty nie wynosił 75 zł. Koszt wydania karty wynosił parę złotych".
http://damianpadjas.pl/kontakt.html
28 Czerwca 2013, godzina 22:09
Oceniono 1 raz 1
~3 lata do przedawnienia
Sprawy o zwrot nadpłaty ( a raczej całej opłaty w wysokości 500 zł ) wraz z ustawowymi odsetkami niedługo zaczną się przedawniać.
Mało kto wie, że do zwrotu jest także cała opłata 1.000,-zł, która była pobierana do sierpnia 2003 roku. W związku z tym z niektórymi sprawami trzeba się naprawdę śpieszyć, ponieważ przedawnienie spowoduje, iż Urzędy/Powiaty będą mogły podnosić zarzut przedawnienia.
Wtedy po prostu sprawa będzie przegrana.
Nie jest też prawdą jakoby sprawy osób, które prowadziły działalność w postaci komisów się przedawniły nic bardziej mylnego. Niestety w tę sprawę trzeba zaangażować trochę wysiłków i opłaty, a zwróci się z odsetkami mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com
http://damianpadjas.pl/kontakt.html
23 Kwietnia 2013, godzina 11:48
Oceniono 7 razy 7
~do 500 zł
Poza tym wbrew obiegowym opiniom można oddzyskać również do 1.000 zł za kartę pojazdu ponieważ przed lipcem 2003 roku Urzędy pobierały po 1.000. Dopiero z okresem obowiązywania nowego rozporządzenia urzędy zaczęły pobierać po 500,-zł.
Jednak z rokiem 2003 trzeba się bardzo śpieszym, bo w tym roku te sprawy zaczną się przedawniać.
http://www.damianpadjas.pl/kontakt.html
http://damianpadjas.pl/blog/
19 Lutego 2013, godzina 12:39
Oceniono 5 razy 3
~do 500 zł
Zwrot za karty pojazdu – zbliżają się okresy przedawnień do dochodzenia świadczeń

Uwaga do osób, które chcą ubiegać się o zwrot za kartę pojazdu zbliża się okres przedawnienia. Okres 10 letni przedawnienia rozpoczyna się od momentu dokonania zapłaty 500 zł za kartę pojazdu.

Zgodnie z art. 120 par. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z 2 czerwca 2010 r., III CZP 37/2010 (LexPolonica nr 2297877), gdy nie było podstawy prawnej do pobierania opłaty za kartę pojazdu, bezpodstawne wzbogacenie wystąpiło od samego początku uiszczenia tej opłaty. Oznacza to, że dzień, w którym nastąpiło uiszczenie opłaty za kartę pojazdu, był jednocześnie najwcześniejszym terminem, w którym powód mógł zgłosić żądanie jej zwrotu. W konsekwencji bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdu rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia. Samo zaś jego dochodzenie ograniczone jest dziesięcioletnim terminem przedawnienia.

http://www.damianpadjas.pl/kontakt.html
http://damianpadjas.pl/blog/
19 Lutego 2013, godzina 12:32
Oceniono 4 razy 4
~Andrzej
Mój adres xgurski@interia.pl
31 Grudnia 2012, godzina 15:55
~Andrzej
Wszystko jest do wygrania, właśnie zakończyłem walkę ze starostwem.Trwało to pół roku ale odzyskałem pieniądze. Wszystko jest tak skomplikowane że nasze prawo musi trzeba dobrze zrozumieć. Sprawa oparła się o sąd administracyjny.Warzna jest kolejność i terminy składania odpowiednio sformułowanych podań.Jeżeli ktoś chciałby też tego się podjąć to chętnie w tym pomogę. Pamiętajcie coś co jest nie zgodne z prawem nie może ulec przedawnieniu.
31 Grudnia 2012, godzina 15:53
Oceniono 7 razy 7
~Do zwrotu do 500 zł
Sądy muszą w całym kraju ujednolicać orzekanie w sprawie zwrotu całej opłaty za kartę pojazdu tj. 500,-zł.

Dowodem tego są orzeczenia uzyskane na rzecz klientów w pełnej wysokości.

Dlatego im więcej osób zdecyduje się na zwrot opłaty, tym więcej orzeczeń będzie zasądzających .

http://damianpadjas.pl/blog/

http://www.damianpadjas.pl/kontakt.html
01 Września 2012, godzina 22:17
Oceniono 6 razy 6
~Attorney at law
Zasadność drogi cywilnej w sprawach o zwrot opłat za kartę pojazdu – uchwała Sądu Najwyższego

6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy uznał w uchwale (sygn. akt III CZP 24/12), że sprawy o zwrot opłat za wydanie karty pojazdu, nienależnie pobranych przed 1 stycznia 2010 r., mogą być rozpoznawane na drodze sądowej przez sąd powszechny. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że dopuszczalność drogi sądowej dotyczy tych opłat, które zostały wniesione przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych. Od początku 2010 r. przepisy tej ustawy wyraźnie kierują te sprawy na drogę administracyjną. Natomiast do końca 2009 r. takich przepisów nie było i dlatego – zdaniem SN – sądy cywilne mogą rozpoznawać tego typu sprawy.

Specjalizuję się w tego typu sprawach . W razie pytań proszę kontakt za pośrednictwem strony mojej kancelarii:
http://damianpadjas.pl/kontakt.html
14 Lipca 2012, godzina 19:56
Oceniono 14 razy 14
~Attorney at law
Przedsiębiorcy mogą się jeszcze ubiegać o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu
Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 67/11).
Roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego w ramach działalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
14 Lipca 2012, godzina 19:53
Oceniono 12 razy 12
~ja
Wojewodztwo wielkopolskie to region gdzie najwiecej w Polsce sprowadza sie i rejestruje aut i nie trzeba byc tutaj Einstein'em zeby stwierdzic, ze wyrok sadu w Poznaniu to przede wszystkim uklon w strone lokalnej wladzy, gdyz zwrot pieniedzy za karte pojazdu doprowadzil byl miejscowe urzedy do bankructwa.
10 Lipca 2012, godzina 14:44
Oceniono 10 razy 2
~obserwatorka
Odzyskaj swoje pieniądze, ale korzystając tylko z pomocy uczciwych firm i ludzi.
10 Lipca 2012, godzina 09:24
Oceniono 11 razy 9
~karta
18 Czerwca 2012, godzina 16:58
Oceniono 11 razy -5
~Jan
Władza zawsze okłamywała wyborców (jesteśmy ich wyborcami, ale oni teraz o tym nie myślą, bo po co). Tak było, jest i będzie. Kogoś to jeszcze dziwi?
28 Lutego 2012, godzina 10:05
Oceniono 4 razy 2
~adabig
z tego co ja wiem, a znam wyroki wsa w poznaniu, sąd uznał że jest to należnośc publiczno prawna, ale nie przdawniło sie z koncem 2011, lecz przedawnienie nastapi dopiero z końcem 2015, tym samym ten pan z zarządu powiatu z atykułu łze jak pies
28 Lutego 2012, godzina 06:05
Oceniono 8 razy 2
~fragi
To wstyd że wybrani przez nas "samorządowcy" nie dość że okradali ludzi, nie chcą skradzionych pieniędzy oddać to jeszcze teraz bezczelnie kłamią. Możliwe że przedawniły się ewentualne, absurdalne, roszczenia powiatów względem Skarbu Państwa ale nie przedawniły się roszczenia obywateli. Te przedawnią się po dziesięciu latach od wpłaty. Nie wierzcie w tą ściemę, składajcie pozwy ! Nie dajcie się okradać.
09 Lutego 2012, godzina 12:49
Oceniono 8 razy 6

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 372.00 382.00 DKKDKK 59.30 60.80
EUREUR 444.00 453.00 RUBRUB 4.75 5.70
CHFCHF 407.00 422.00 NOKNOK 41.40 42.90
GBPGBP 493.00 506.00 SEKSEK 43.20 44.70
Aktualizacja: 2020-11-28 11:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 374.00 379.00 DKKDKK 59.70 60.50
EUREUR 446.00 450.00 RUBRUB 4.75 5.70
CHFCHF 411.00 418.00 NOKNOK 41.80 42.60
GBPGBP 495.00 502.00 SEKSEK 43.60 44.40
Aktualizacja: 2020-11-28 11:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy jesteś zadowolony z nauczania zdalnego?
Ceny paliw2020-11-27

E95 E98 ON LPG
BP 4.74 zł 5.09 zł 4.54 zł 2.34 zł
Circle K 4.69 zł - 4.49 zł 2.29 zł
Lotos Optima 4.71 zł - 4.51 zł 2.29 zł
MZK 4.69 zł 4.74 zł 4.49 zł 2.28 zł
Orlen 4.74 zł 5.03 zł 4.54 zł 2.34 zł
PKS 4.54 zł - 4.34 zł 2.23 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij