Niedziela, 25 Października 2020 | Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Red.

Audyt u rzecznika konsumentów

Powiatowy rzecznik konsumentów Joanna Gierszewska.

Powiatowy rzecznik konsumentów Joanna Gierszewska.

Czasy takie, że konsumenci narażeni są na różne zagrożenia, nieuczciwe firmy, kruczki prawne itp., stąd przybywa klientów powiatowemu rzecznikowi konsumentów Joannie Gierszewskiej i wydłuża się czas oczekiwania interesantów, nawet do 1,5 miesiąca. Problem zasygnalizowała podczas rocznego sprawozdania, które znalazło się w porządku obrad sesji rady powiatu pod koniec kwietnia. Starosta podjął niedawno decyzję o przeprowadzeniu audytu na stanowisku rzecznika. Z Joanną Gierszewską rozmawiamy o zaistniałej sytuacji.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu Wojciech Rolbiecki zapytał starostę czy zamierza odciążyć biuro rzecznika dodatkowym pracownikiem. - Przeczytałem sprawozdanie pani rzecznik. Wzrasta ilość spraw, wydłużają się terminy. W sprawozdaniu są dwa pomysły usprawnienia pracy - dzień bez petenta na przygotowanie dokumentów lub drugi, dodatkowy pracownik. Jak zarząd odniesie się do tych pomysłów? Czy będzie reakcja? - dopytywał radny Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama | Czytaj dalej »

Wtedy otrzymał następującą odpowiedź od starosty: - Uważamy, że nie ma takiej potrzeby, żeby druga osoba była zatrudniona. W Polsce mówi się o tym, żeby likwidować etaty, a my chcemy zwiększać? Uważam, że chyba nie tędy droga - stwierdził Stanisław Skaja. Argumentował, że kwestie prawa konsumenckiego można też rozwiązywać bezpłatnie choćby w Biurze Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej we wszechnicy. - Muszę powiedzieć uczciwie, że do pani rzecznik przychodzą różni ludzie w różnych sprawach i nie zawsze do końca jest to w kompetencji rzecznika. Pani rzecznik jest miłą osobą i nie chce odsyłać. To też świadczy o urzędzie, że jak ktoś przychodzi z problemem, to ona stara się udzielić rady jak może. (...) Jeżeli ktoś przychodzi w trakcie, gdy przygotowuje jakąś odpowiedź lub dzwoni, to chce mieć spokój. Niestety praca urzędników polega na tym, żeby tak sobie zorganizować pracę, żeby było dobrze - skwitował Stanisław Skaja.

Posłuchaj dyskusji z sesji 27 kwietnia

Sesja RP o rzeczniku konsumentów

Sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów

Dziś starosta poinformował, że w biurze rzecznika zaplanowano na ten miesiąc audyt wewnętrzny. - Za miesiąc będę znał wyniki kontroli i wtedy okaże się czy organizacja pracy jest właściwa, czy potrzebna jest pomoc - powiedział włodarz.

Joanna Gierszewska podkreśla, że już od dłuższego czasu sygnalizuje problem z narastającą ilością spraw: - Należy zadać pytanie, jak w przyszłości ma wyglądać praca rzecznika? Czy to ma być, jak dotychczas profesjonalna pomoc prawna i skuteczne działanie, czy dojdzie do sytuacji, gdy porada zacznie przypominać „suchą” informację zaczerpniętą np. z ulotki edukacyjnej. Mając jednak na uwadze zakres moich kompetencji nie mogę sobie pozwolić na nieuzasadnioną odmowę pomocy. Można zatrudnić osobę w ramach prac interwencyjnych, co jest mniejszym obciążeniem dla budżetu powiatu, niż zatrudnienie pracownika w ramach własnych środków. Kilka lat temu była już zatrudniona w moim biurze osoba w tym trybie. Została przeze mnie przygotowana do zajmowania się sprawami drobniejszymi, prostszymi np. reklamacjami. Pozwoliło to na prowadzenie spraw na bieżąco.

Ch24: Na czym polega praca rzecznika konsumentów?

Joanna Gierszewska: - Praca rzecznika nie polega tylko na udzielaniu porad prawnych i podejmowaniu interwencji u przedsiębiorców. Jest szereg innych ustawowo nałożonych zadań, których pełna realizacja wymaga czasu. Prawo konsumenckie nie jest skatalogowane, wobec tego niejednokrotnie trzeba przeanalizować mnóstwo aktów prawnych, zapoznać się z orzecznictwem sądowym, żeby podjąć właściwą decyzję. Nie ma przy tym spraw identycznych. Zawsze jest jakiś drobny szczegół, który je różni, a więc wymaga dodatkowego nakładu pracy. Należy mieć także na uwadze, że nie każda skarga jest zasadna, nie w każdej zgłoszonej sprawie można udzielić pomocy. Nie chodzi też o to, żeby we wszystkim wyręczać konsumentów. Najważniejsze jest, aby nauczyć konsumenta, jak dochodzić swoich praw. Realizuję zasadę czynnego udziału konsumenta w sprawie. Większe zaangażowanie konsumenta przy właściwym ukierunkowaniu go przez pouczenie o sposobie dochodzenia roszczeń, przepisach prawa w danej sprawie, formułowaniu oświadczeń woli i pism reklamacyjnych powoduje pozytywne zakończenie sporów z przedsiębiorcami bez konieczności wnoszenia pisemnych skarg i interwencji rzecznika. Niemniej jednak dla konsumenta ważna jest też świadomość, iż jest instytucja do której można się udać po poradę, informację czy prosić o interwencję.

Jest Pani zapewne w kontakcie z innymi rzecznikami, jak u nich wygląda sytuacja, czy podobnie jak u Pani ilość spraw wzrasta?

Otrzymuję podziękowania od kolegów z branży za to, iż publicznie zwróciłam uwagę na problem, który dotyczy wszystkich rzeczników. Z uwagi na wzrost liczby konsumentów korzystających z naszej pomocy i tym samym zwiększenie pracy – sygnalizujemy ten problem w corocznie składanych sprawozdaniach. Podkreślamy, iż konsumenci zwracają się do nas z coraz bardziej złożonymi sprawami. Zakres prowadzonej przez rzeczników działalności jest bardzo szeroki i stale się zwiększa z powodu rozszerzającej się skali problemów konsumenckich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Najwyższa Izba Kontroli są w tym temacie zgodne – liczba udzielonych porad wzrasta (dla przykładu w 2005 r. rzecznicy udzielili ok. 175 000 porad, a w 2011 r. ok. 414 000), co powoduje, iż obciążenie rzeczników przekracza granice efektywnej realizacji zadań. W sytuacji, gdy zadania są wykonywane jednoosobowo lub w niepełnym wymiarze etatu, sprostanie nałożonym na rzecznika obowiązkom staje się bardzo trudne. Jest to więc problem ogólnopolski.

Jakie sprawy są szczególnie trudne?

W najtrudniejszej sytuacji są ludzie starsi, którzy czują się całkowicie bezradni, gdy pod wpływem impulsu czy po prostu naiwności zgodzili się na zakup od akwizytora „cudownie” działającego urządzenia. Sprawy z zakresu zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa są coraz trudniejsze. Przedsiębiorcy odmawiają uznania odstąpienia od umowy. Nawet banki dokładają swoją cegiełkę i sprawa potrafi „ciągnąć” się miesiącami, zanim wyjaśni się ją i zakończy. Dla ludzi starszych to źródło stresu, a odsyłanie ich na drogę cywilnoprawną jest faktycznym pozbawieniem ochrony. Często zdarza się, że zawiłość zlecanej sprawy wymaga dokładnej analizy stanu faktycznego i prawnego, co zajmuje dużo czasu. Większość z tych porad kończy się na jednorazowej pomocy, niemniej jednak w niektórych sprawach konsumenci ponownie zwracają się z problemem do rzecznika. Przy skomplikowanych sprawach zdarza się, że jedna osoba przychodzi kilka a nawet kilkanaście razy. Czasem, aby doprowadzić sprawę do końca potrzeba wiele zaangażowania i cierpliwości.

Ile lat pracuje Pani jako rzecznik konsumentów i ilu porad w tym czasie Pani udzieliła?

Funkcję rzecznika pełnię od prawie 14 lat. W tym czasie udzieliłam ponad 7 200 porad
i informacji prawnych. W 2000 r. było 125 spraw rocznie, natomiast w 2012 r. 1073 sprawy rocznie – przy jednoosobowej obsadzie kadrowej. Wzrost danych liczbowych potwierdza wagę tej instytucji, co sprzyja dobremu wizerunkowi powiatu przyjaznego mieszkańcom i potrzebę jej istnienia w większym wymiarze. Zakładam więc, że wszystkim zależy na tym, aby sprawnie realizować zadania w powiecie chojnickim w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie skarg, skutkujących podejmowaniem interwencji u przedsiębiorców. Niepokojące jest także zjawisko, że praktycznie wszystkie instytucje rządowe zajmujące się także ochroną konsumentów, które dodatkowo są wyposażone w kilkuosobową kadrę odsyłają interesantów do rzeczników, którzy z kolei pełnią tę funkcję jednoosobowo lub w niepełnym wymiarze etatu.

Czy widzi Pani jakieś rozwiązanie, w przypadku gdy starosta nadal będzie nieugięty?

– Nadal będę wykonywała swoje obowiązki z taką starannością, na jaką mnie tylko stać. Ale w przypadku wciąż wzrastającej ilości spraw, w sytuacji, gdy nie będę mogła liczyć na dodatkową pomoc, moje wysiłki będą niestety mniej efektywne. I na takie niebezpieczeństwo starałam się uczulić moich przełożonych.

Jakie wiąże Pani nadzieje z audytem?

- Mam nadzieję, że ta kontrola rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie niezbędnego nakładu pracy, jaki musi być poniesiony, aby konsumenci powiatu chojnickiego mogli liczyć na efektywną formę pomocy. Oczywiście nigdy nie zdołamy zaspokoić wszystkich potrzeb i rozwiązać wszystkich problemów. Niemniej jednak musimy zrobić wszystko co możliwe, aby ochrona konsumencka nie była w naszym powiecie hasłem bez pokrycia.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

45 komentarzy

~ta ta ra ta
Nie, to nie jest kampania wyborcza. Bo niby czyja? Krytyka władz to zawsze jest kampania wyborcza wg niektórych. Powyżej jasno udowodniono, że stanowisko etatowego członka rady powiatu jest zbędne. Nawet jeśli wybrano go do rady, to niech by tam pozostał jako zwykły radny. Żaden z radnych nie pobiera miesięcznej diety wysokości ponad 10 tys zł. Etatowy członek lubi błyszczeć na salonach, lubi dużo mówić, fotografować się na imprezach z okazji różnych otwarć, ale jak przychodzi czas, żeby pochwalić się co naprawdę robi, to nabiera wody w usta. Samo to, że został wybrany nie świadczy o jego ciężkiej pracy na rzecz wyborców. Jest wiele takich przypadków w radzie powiatu, radzie miasta i innych.
A wg danych z linku, który podesłał ktoś powyżej, to wychodzi, że Pan Szczepański jednak nie miał w wyborach najlepszego wyniku z kandydatów PO, więc również proszę nie pisać bzdur. Pan Skórczewski miał ponad 200 głosów więcej. Nie wspominając już, że kandydaci z innych list również mieli dużo więcej głosów.
17 Maja 2013, godzina 10:44
Oceniono 6 razy 6
~do powyższych
17 Maja 2013, godzina 10:17
~...
czytam te dziwne ataki na członka zarządu i się zastanawiam o co chodzi ? czyżby kampania wyborcza już się zaczęła o koledzy z PO przebierają nóżkami wołając : teraz ja, teraz ja... co to za brud ta polityka !
17 Maja 2013, godzina 08:57
Oceniono 10 razy -8
~do myślącego
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
17 Maja 2013, godzina 08:43
Oceniono 12 razy -12
~myślący
Prawda jest taka, że właśnie go nie wybrano i dlatego zostało stworzone nowe stanowisko "etatowego członka zarządu". Widać wyborcy nie mieli do tego pana zaufania, ale miał on dobrych kolegów na świeczniku. Skoro zarabia ponad 10 tys zł miesięcznie to wypadałoby poinformować ludzi jakie są jego kompetencje i czym on tak naprawdę się zajmuje. To chyba nie powinno być tajemnicą. Każdy wydział czy to w starostwie, urzędzie gminy czy ratuszu posiada swojego kierownika lub dyrektora. Powielanie ich kompetencji jest zupełnie zbędne i świadczy o niefrasobliwości finansowej włodarzy. Od nadzorowania inwestycji w starostwie są pracownicy Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, pracami którego kieruje wicestarosta Biesek - Talewski, od pozyskiwania funduszy jest Wydział Funduszy i Rozwoju oraz Turystyki, który także posiada swojego dyrektora i nie jest nim pan Szczepański. Zatem ponawiam pytanie czym on tak naprawdę zajmuje się w starostwie?
16 Maja 2013, godzina 20:17
Oceniono 11 razy 11
~obiektywnie
prawda broni się sama i nikomu niczego nie trzeba udowadniać. Wyborcy oceniają wszystkich samorządowców i tu członek zarządu jest przez 2 kadencje wybierany na radnego. Jeśli chcecie wiedzieć czym się zajmuje poprostu go zapytajcie lub niech zrobią to dziennikarze. zgodnie z sugestią wynik może być taki, że wystarczy rzesza urzędników bez nadzoru typu burmistrz, starosta, zarząd powiatu
16 Maja 2013, godzina 14:06
Oceniono 14 razy 6
~myślący
Skoro jest tu kilka osób, które bardzo chcą, żeby ktoś w końcu pochwalił etatowego członka, to proszę bardzo. Powiedzcie co on w starostwie robi. Czy samodzielnie napisał jakikolwiek wniosek o dofinansowanie inwestycji za grube miliony? Czy samodzielnie sporządzał zestawienia kosztów i udzielał odpowiedzi pisemnych na zapytania z instytucji udzielających dofinansowań? Czy jako prawnik z wykształcenia jest właściwą osobą do pełnienia nadzoru nad wykonaniem inwestycji typu budowa mostu? Zna się na budownictwie? Mechanice? Jeśli na większość tych pytań odpowiedź brzmi nie, tzn, że jego etat w starostwie jest zbędny.
16 Maja 2013, godzina 12:57
Oceniono 18 razy 16
~klev
zakres obowiązków etatowego członka zarządu pokrywa się z zadaniami pracowników zatrudnionych w starostwie, więc jego praca jest powielaniem i odciążaniem pracy tych osób!!!
16 Maja 2013, godzina 10:02
Oceniono 15 razy 15
~mika
Ja bardzo podziwiam panią rzecznik za to co robi dla ludzi. Zawsze stara się rozwiązać sprawę jak najlepiej. Zależy jej na petentach i na pozytywnym rozstrzygnięciu ich spraw dlatego zasygnalizowała sprawę. Pani Joanna jest naprawdę miła, szczera i zaangażowana w to co robi. Brakuje takich urzędników. Ataki na panią rzecznik odbieram jako zazdrość i zamiar pogorszenia wizerunku jej osoby a także pracy jaką wykonuje.

Pozdrawiam panią rzecznik i życzę samych pozytywnie załatwionych spraw.
16 Maja 2013, godzina 08:52
Oceniono 25 razy 23
~zgroza
Chron nas Panie przed takimi urzędnikami jak urzędnik i zaskakujace. Od ich chamstwa ciary przechodzą. Weź natknij się na takiego w urzedzie.
16 Maja 2013, godzina 08:52
Oceniono 24 razy 24
~Arek
Zamiast skakać do oczu pani rzecznik to ten urzędnik powinien brać z niej przykład bo po wpisach widać że to jest chamiski typ, agresywny.
16 Maja 2013, godzina 08:32
Oceniono 24 razy 22
~bmx
Niestety zazdrość pozbawia rozumu jak widać
16 Maja 2013, godzina 08:23
Oceniono 24 razy 24
~Do urzędnika i zaskakujące
Znam panią rzecznik osobiście, nigdy nie byłam jej klientką, ale zawsze podziwiam ją za to, w jaki sposób i z jakim ogromnym szacunkiem wypowiada się o swoich petentach. Są to zazwyczaj ludzie starsi, często niewykształceni, czasami mało zaradni, ale pani Joasia podchodz do nich zawsze z wyjątkową empatią i zrozumieniem. Tacy właśnie powinni być urzędnicy państwowi. Nie rozumiem, jak można pisać, że starosta ma
żmiję we własnym gnieździe

Trzeba chyba być niespełna rozumu, aby coś takiego wymyślić. Dzięki pani Joasi chojniczanie właśnie nabierają większego szacunku dla wybranych urzędników. Oby takich osób w chojnickich urzędach było jak najwięcej.
16 Maja 2013, godzina 08:18
Oceniono 30 razy 28
~do powyżej
Nie wiedzą, u takich ludzi nienawiść jest większa niż rozum
16 Maja 2013, godzina 08:16
Oceniono 24 razy 24
~żenada
do urzędnik i zaskakujące. Wiecie, że na te wasze wypowiedzi są artykuły w KK?
16 Maja 2013, godzina 08:10
Oceniono 25 razy 25

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 380.00 392.00 DKKDKK 60.40 61.90
EUREUR 451.00 463.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 419.00 434.00 NOKNOK 40.60 42.10
GBPGBP 495.00 510.00 SEKSEK 43.00 44.50
Aktualizacja: 2020-10-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 384.00 389.00 DKKDKK 60.90 61.60
EUREUR 456.00 460.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 423.00 430.00 NOKNOK 41.10 41.90
GBPGBP 501.00 507.00 SEKSEK 43.50 44.30
Aktualizacja: 2020-10-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w związku z pandemią koronawirusa obawiasz się posłać swoje dzieci do szkoły?
Ceny paliw2020-10-21

E95 E98 ON LPG
BP 4.63 zł 4.89 zł 4.33 zł 2.19 zł
Circle K 4.53 zł - 4.28 zł 2.09 zł
Lotos Optima 4.55 zł - 4.35 zł 2.11 zł
MZK 4.57 zł 4.72 zł 4.36 zł 2.05 zł
Orlen 4.65 zł 4.99 zł 4.42 zł 2.14 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij