Sobota, 23 Stycznia 2021 | Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst je, fot. archiwum

Rewizyjna prawie jednomyślnie za absolutorium

Edward Gabryś jest przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Edward Gabryś jest przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Większość członków komisji rewizyjnej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2012 rok i poparła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi. Jedynie Rafał Mielecki był przeciw. Krzysztof Haliżak wstrzymał się od głosu.

Sesja Rady Miejskiej, na której będzie rozpatrzony powyższy wniosek komisji rewizyjnej, została zwołana na 10 czerwca. O decyzji jej członków poinformował na piątkowej (24.05) konferencji prasowej Arseniusz Finster. – Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Zapoznała się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest ona bardzo korzystna i pozytywna. Jedynie Rafał Mielecki głosował przeciw, a Krzysztof Haliżak wstrzymał się od głosu. Żeby być na nie, to trzeba znaleźć błędy w realizacji tego budżetu. Nie można odnosić swojej negatywnej oceny co do konstrukcji budżetu, potem w ocenie jego realizacji. To ciągle się radnym myli, ale widocznie tak musi być – skonstatował burmistrz.

Reklama | Czytaj dalej »

Komisja Rewizyjna obradowała nad wnioskiem o absolutorium dwukrotnie – 20 i 22 maja. O żadnym z tych posiedzeń nie było zapowiedzi na stronie miasta. Odpowiednia uchwała rady miejskiej nakazuje umieszczanie tej informacji. Ewentualni chętni do przysłuchiwania się obradom nie mieli szansy dowiedzieć się o tym z tego źródła. Statut Miasta uchwalony w 2002 roku, po poprawce z kwietnia 2003, dopuszcza do obecności na posiedzeniu tej komisji bez potrzeby zaproszenia ze strony jej przewodniczącego. Umieszczona na ratuszowej witrynie wersja statutu sprzed 11 lat nie jest tekstem jednolitym. Warto także dodać, że radni biuletyny sesyjne otrzymali w piątek 24 maja, a wszystkie posiedzenia komisji, na których omawiano jego zawartość, odbyły się w poniedziałek 27 maja od godziny 8.00 do 10.30. Było to dwa tygodnie przed terminem sesji. Tylko komisja społeczna miała własne posiedzenie. Pozostałe komisje miały wspólne spotkania.

Na stronie internetowej urzędu jest także dostępne sprawozdanie burmistrza z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Można także w tym miejscu znaleźć pozytywną opinię RIO w sprawie tego sprawozdania. Skład orzekający wniósł jednak jedną uwagę. Stwierdził, że do sprawozdania nie dołączono informacji o stanie mienia komunalnego, co jest niezgodne z art. 15 p.5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Wniosek Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium z uzasadnieniem

Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu 2012

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

6 komentarzy

~trochę zorientowany
Ściągnąłem sobie pedeefa ze sprawozdaniem Pana Burmistrza za 2012. Tak sobie przeglądam, i znajduję takie ciekawe ciekawostki.
- dochody majątkowe mają wykon na poziomie 67%. Zabrakło ponad 3,1 mln
- prawie 500 tys. ponad plan z mandatów wystawianych przez gwardię municypalną. To prawie 700% planu!
- podawane są wartości w złotych utraconych dochodów podatkowych z powodu przyjęcia niższych stawek, niż maksymalne. "Zobaczcie, mogłem przyłożyć na maksa, ale łaskawie zrezygnowałem z milionów złotych od Was, Drodzy Chojniczanie" - pijar wysokich lotów. Szacun!
- z targowisk innych, niż Młodzieżowa, Angowicka i pl.Piastowski, wpłynęło aż 142,80 zł. Wow! Czyli nadal giełda samochodowa jest cosobotnim komisem samochodowym.
- w 2011 do schroniska dla psów wpłynęło od sąsiadów ponad 131 tys. zł, rok później "aż" 52 tys. zł.
- supertoaleta przy Mickiewicza jest rzadziej odwiedzana! W 2011 dochód 8000 zł, w 2012 5500 zł!
- na basztę przy ul. Sukienników, czyli Galerię Miszcza, poszło 102 tys. 50% tej kwoty to wydatki osobowe.
- na pensje dla turystów piłkarskich i garstki chojniczan z innych dyscyplin poszlo razem prawie 640 tys. zł
- miasto musiało zwrócić ponad 2 tys. zł dotacji unijnej, bo audyt wykazał naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania konkurencji przy wyłanianiu wykonawcy przebudowy "berlinki". Nie można było w specyfikacji przetargowej umieszczać wymogu posiadania przez niego biura na terenie miasta.
- Wydział budowlano - inwestycyjny twierdzi, że ODNOWIONO w 2012 dwa pomniki w parku 1000-lecia- Zwycięstwa nad Krzyżakami oraz Kopernika. Dziwne, przecież ratuszowa technologia ODNAWIANIA przewiduje najpierw rozbiórkę do fundamentów i potem budowę od podstaw pomnika. W przypadku pomnika krzyżackiego tylko jego odmalowano i uporządkowano otoczenie.
- promocja samorządu terytorialnego: transmisja przez internet 12 sesji RM przez wiadomo który portal kosztowała 13284 zł; wkładka do gazety (Czasu Chojnic?) promująca modernizację parku 1000lecia - 999,99 zł; "Kawa czy Herbata" - 6500 zł; "Polska wg. Kreta" - 9840 zł; przygotowanie materiału promocyjnego, czyli relacji z Dni Chojnic oraz Festiwalu Orkiestr Wojskowych - 1000 zł (fotki na stronę ratusza?).
Wnioski dla samodzielnie myślących są oczywiste. Bezradni miejscy oczywiście swoje będą wiedzieli.
28 Maja 2013, godzina 23:03
Oceniono 16 razy 16
~Coś drgneło
Finio musi odejść.
28 Maja 2013, godzina 22:04
Oceniono 14 razy 10
~lll
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
28 Maja 2013, godzina 20:35
Oceniono 18 razy -12
~nieśmiały parafianin
A miało być tak pięknie gdy burmistrz chwalił się otrzymaniem certyfikatu "przejrzysta gmina" w grudniu 2004!
Akcja społeczna „Przejrzysta gmina”, jest przedsięwzięciem długofalowym, ..... do promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi chcą udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji ...


Wydaje się, że dzisiaj burmistrz całkowicie zapomniał o zobowiązaniach jakie podjął w związku z otrzymaniem certyfikatu "przejrzysta gmina" w 2004!

Wartość pracy jaką wykonują samorządowcy i burmistrz powinny być na bieżąco oceniane przez wyborców, którzy udzielili im mandatu do wykonywania ich urzędów i pełnienia społecznie istotnych funkcji i usług dla naszego miasta.

Według mojej skromnej opinii, z roku na rok, burmistrz Finio wykonuje swoje obowiązki coraz gorzej ze szkodą dla chojniczan i swoje działania próbuje ukrywać utajniając przed społeczeństwem informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012, i wiele innych informacji o działalności ratusza, i rady miasta. W przeciwieństwie do naiwnych oczekiwań burmistrza, ukrywanie informacji i utrudnianie dostępu do niej, jedynie zwiększy zainteresowanie społecznych aktywistów, i chęć znalezienie co burmistrz stara się ukrywać przed społeczeństwem? Budżet zawiera podstawowe informacje na co zostały wydane społeczne pieniądze, i także daje możliwość znalezienia jak te pieniądze zostały wydane, i czy zastosowane procedury były uczciwe i zgodne z prawem? Ujawnienie budżetu miasta jest obowiązkiem burmistrza i jest istotne by społeczeństwo mogło zadecydować, czy burmistrz zasługuje na dalsze poparcie i zaufanie wyborców gminy Chojnice? Już teraz do największych nieudolności burmistrza zaliczyłbym brak umiejętności balansowania dochodów i wydatków gminy, i w związku z brakiem tych umiejętności nasze miasto jest zadłużone na ponad 54 miliony złotych. Pomimo, ze wystarczy trochę zdrowego rozsądku by zbalansować budżet miasta, bez potrzeby udawania i kupowania sobie tytułu doktora nauk ekonomicznych, burmistrz Finio, dzięki swojej ignorancji zadłużył miasto na olbrzymią kwotę - większą niż 50 % rocznego budżetu miasta. Z roku na rok coraz wyraźniejsze w naszym chojnickim budżecie są problemy z niegospodarnością (zwiększanie zadłużenia, darowizny społecznego mienia i pieniędzy na prywatne szkoły katolickie przy cieciach funduszy na szkoły publiczne, użycie społecznych funduszy do dewastacji starych pomników), korupcja (tajne przekazywanie publicznych funduszy na nowe organy do kościoła gimnazjalnego, na prywatne kościelne remonty, na umorzenia podatków i świadczenie skorumpowanych usług dla wpływowych osób z wykorzystaniem społecznych funduszy).

Nasz chojnicki burmistrz z roku na rok wykonuje swoje obowiązki służbowe coraz gorzej. Być może nie zasługuje na dalszy mandat i zaufanie społeczne do sprawowania swojego urzędu z powodu niskiej jakości jego pracy -- za ujawnione przypadki korupcji jak zatrudniania po znajomości (tak jak całą rodzinę państwa Henszke, korupcyjne przyznawanie grantów na sport), za tolerowanie mobbingu i przemocy wobec kobiet (tak jak trywializowanie przemocy w Gimnazjum nr 1 przez ostatnie dwa lata), za skryte i skorumpowane przekazywanie społecznych dóbr i pieniędzy (na kościół katolicki na nowe organy, prywatne remonty i szkoły, i swoim znajomym, pomimo, że burmistrz jest urzędnikiem świeckim i powinien równo traktować wszystkich obywateli i organizacje bez preferencji, a kościół i koledzy jak pan Paluch i inni, są traktowani preferencyjnie ponad resztą społeczeństwa), za podważanie wiarygodności i praworządności wykonywania swojego urzędu (poprzez utajnianie informacji o działaniach urzędu miasta, nepotyzm, i zatrudnianie po znajomości), za aktywne zniechęcanie społeczeństwa Chojnic do działalności społecznej i podważanie wiarygodności społecznych aktywistów, i za ciągle zastraszanie opozycji i swoich krytyków frywolnymi procesami za pomówienie lub za herezje by prewencyjnie cenzorować i stłumić wolność słowa i jakąkolwiek konstruktywną krytykę (z pomocą skorumpowanych kolesiów z chojnickiej prokuratury, którzy regularnie dostarczają burmistrzowi listy z adresami IP i z nazwiskami krytyków, którzy ośmielili się go skrytykować na chojnickich portalach).

Nasz burmistrz Finio na zasługuje w bieżącym roku 2013, za względu na niską jakość swojej pracy, na społeczne zaufanie i wynagrodzenie jakie do tej pory otrzymuje od społeczeństwa Chojnic. Jakość pracy burmistrza wyraźnie obniża się z roku na rok, proporcjonalnie do upływu czasu i długości jego rządów. Wygląda, że burmistrz przekroczył już swój okres przydatności dla chojniczan, i coraz częściej zamiast o dobrobycie chojniczan więcej uwagi poświęca swojemu własnemu dobrobytowi i dobrobytowi swoich skorumpowanych znajomych, którzy odwzajemnią mu się równie korzystnymi przysługami. Już chyba nadszedł czas by Chojnice wybrały kogoś nowego na pozycje burmistrza - osobę z nowymi pomysłami, i z umiejętnościami i ochota by polepszyć jakość życia mieszkańców Chojnic.
28 Maja 2013, godzina 20:26
Oceniono 23 razy 19
~wyborca
Bo w Chojnicach demokracja jest "troszkę" inna od tej w innych miastach naszego kraju. Tu trzeba głosować jednomyślnie
28 Maja 2013, godzina 14:46
Oceniono 8 razy 8
~Jeden normalny się znalazł.
co ma własne zdanie i argumenty. Większość z tej komisji pewnie wie co najwyżej co to jest "budżet".
28 Maja 2013, godzina 14:27
Oceniono 11 razy 7

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 0.00 0.00 DKKDKK 0.00 0.00
EUREUR 0.00 0.00 RUBRUB 0.00 0.00
CHFCHF 0.00 0.00 NOKNOK 0.00 0.00
GBPGBP 0.00 0.00 SEKSEK 0.00 0.00
Aktualizacja: 2021-01-23 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 0.00 0.00 DKKDKK 0.00 0.00
EUREUR 0.00 0.00 RUBRUB 0.00 0.00
CHFCHF 0.00 0.00 NOKNOK 0.00 0.00
GBPGBP 0.00 0.00 SEKSEK 0.00 0.00
Aktualizacja: 2021-01-23 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy zamierzasz się zaszczepić przeciwko koronawirusowi?
Ceny paliw2021-01-22

E95 E98 ON LPG
BP 4.93 zł 5.29 zł 4.75 zł 2.35 zł
Circle K 4.79 zł - 4.69 zł 2.3 zł
Lotos Optima 4.79 zł - 4.69 zł 2.31 zł
MZK 4.82 zł 4.87 zł 4.7 zł 2.24 zł
Orlen 4.93 zł 5.23 zł 4.79 zł 2.35 zł
PKS 4.82 zł - 4.7 zł 2.31 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij