Niedziela, 25 Października 2020 | Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz, fot. arch.

Szpital nadal milczy. Aktualizacja

Wyniki kontroli wewnętrznej w chojnickim szpitalu, którą wszczęto po anonimowym donosie dotyczącym chirurga Ireneusza Osowickiego, nadal nie  zostały podane do wiadomości publicznej. Dziwi to szczególnie w kontekście informacji z NFZ, że organ swoją weryfikację zakończył co najmniej przed tygodniem i nie dopatrzył się niewłaściwego wydania publicznych środków. Aktualizacja (godz. 14.15) - dyrektor Leszek Bonna poinformował w wydanym oświadczeniu, że umowa z lekarzem została rozwiązana, a sprawa zgłoszona do prokuratury.


Poniżej treść oficjalnej odpowiedzi, którą do redakcji portalu wysłał dokładnie przed tygodniem (19.02) rzecznik prasowy POW NFZ Mariusz Szymański.

„Weryfikacja świadczeń, które raportują nam szpitale odbywa się rutynowo z wykorzystanie specjalnego oprogramowania informatycznego. Szpital ma możliwość zapoznawania się na bieżąco z rezultatami takiej weryfikacji korzystając z aplikacji o nazwie „Portal świadczeniodawcy”. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości szpital „widzi” ją i ma świadomość, że NFZ nie zapłaci za takie zakwestionowane  świadczenie do momentu wyjaśnienia go. Taki właśnie mechanizm zadziałał w chojnickim szpitalu, co potwierdził nam dyrektor placówki.  Nieprawidłowość wykazana przez system kontrolny NFZ dała podstawy do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła w konsekwencji znane decyzje personalne i poinformowała NFZ, że wycofuje zakwestionowane świadczenie z listy rozliczeniowej.
Żadne pieniądze publiczne nie zostały więc w związku z tym niewłaściwie wydane.
Dla pomorskiego NFZ sprawa jest już zasadniczo wyjaśniona i zakończona. Wszelkie decyzje związane ze wspomnianym zdarzeniem w chojnickim szpitalu leżą w tej chwili już tylko wyłącznie po stronie kierownictwa lecznicy”.
Z poważaniem
Mariusz Szymański
Rzecznik prasowy POW NFZ

Reklama | Czytaj dalej »

Oficjalne stanowisko NFZ z konkluzją, że żadne publiczne pieniądze nie zostały w związku z tym niewłaściwie wydane, skierowaliśmy równocześnie do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego i Starostwa Powiatowego w Chojnicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Władze powiatu w swoich odpowiedziach (wysłanych tego samego dnia, czyli 19.02) skierowały nas do dyrekcji szpitala, jednak do tej pory żadnej odpowiedzi z placówki nie otrzymaliśmy. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Poniżej treść odpowiedzi mailowej od starosty Stanisława Skai i etatowego członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, pełniącego również funkcję przewodniczącego rady społecznej szpitala.

„Proszę zwrócić się o zajecie oficjalnego stanowiska w tej sprawie Dyrekcję szpitala ,pozdrawiam Ss”


"Witam
Adresatem zadanego przez Panią pytania powinien być świadczeniodawca (SP ZOZ), którego reprezentuje Dyrektor Szpitala. Jeśli mam się odnieść do sprawy jako przewodniczący rady społecznej szpitala, to czekamy na wyniki kontroli wewnętrznej i płynące z niej wnioski  Dyrekcji szpitala. Zakres działania rady społecznej reguluje art. 48 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym nie jestem uprawniony do komentowania decyzji płatnika jakim jest NFZ".

Z poważaniem

Marek Szczepański
Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Aktualizacja - treść maila z godz. 13:18 z oświadczeniem dyrektora L. Bonny

"Szpital nie otrzymał żadnego anonimu w sprawie niewłaściwego postępowania lekarza. Taki anonim trafił do Starostwa i został przekazany Dyrektorowi w celu wyjaśnienia. Z uwagi na ogólną jego treść Szpital nie podjął żadnych czynności wyjaśniających.

Do Szpitala w połowie stycznia b.r. dotarło pismo z POW NFZ w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia porad jednego pacjenta w poradni chirurgicznej. W trakcie wyjaśniania sprawy Szpital ustalił, że ten pacjent nie był w poradni chirurgicznej, a jeden z lekarzy udokumentował kilka porad dla tej osoby tak jakby była w niej przyjęta. Lekarz przedstawił dokumenty na podstawie których Szpital otrzymał zapłatę za te świadczenia z NFZ i w dalszej kolejności zapłacił lekarzowi za udzielone porady, które de facto nie miały miejsca. W wyniku ustaleń Szpital musiał liczyć się z konsekwencjami za nienależnie pobrane pieniądze z NFZ, naliczeniem kary umownej, a w ostateczności wypowiedzeniem umowy nie ze swojej winy. Taki stan ustalony przez Szpital spowodował wyrywkową kontrolę, której celem było ustalenie czy powyższy przypadek jest odosobniony i czy dokumentacja medyczna prowadzona jest przez lekarza w sposób prawidłowy. W związku z wyrywkową kontrolą
i stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w prowadzonej przez lekarza dokumentacji Szpital rozwiązał umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez tego lekarza. Podczas rozmowy Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. medycznych z lekarzem zostały przedstawione mu okoliczności rozwiązania umowy. Po tym fakcie Szpital przeprowadził dalszą kontrolę obejmującą rok 2013. Kontrola 2013 roku wskazała na pewien rodzaj powtarzających się nieprawidłowości

w dokumentacji medycznej, która spowodowała podejrzenie, że:

  • w Szpitalu lekarz nie udzielał faktycznie świadczeń zdrowotnych w takim zakresie jaki wykazywał w dokumentacji,

  • lekarz na podstawie powyższej dokumentacji obciążał Szpital fakturami za nie udzielone zdaniem Szpitala świadczenia,

  • przedstawił Szpitalowi dokumenty w których potwierdzał zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a które były podstawą do otrzymania środków z NFZ przez Szpital.

Zdaniem Szpitala, na podstawie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej istnieje podejrzenie, że
w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości wyżej opisanych.

Na podstawie nieprawidłowych dokumentów lekarz obciążał Szpital fakturami za nie udzielone naszym zdaniem świadczenia finansowane ze środków NFZ. W dalszej kolejności te dokumenty stanowiły podstawę do rozliczeń Szpitala z NFZ. Wobec tego stanu rzeczy Szpital ma obowiązek powiadomienia o swoich podejrzeniach Prokuraturę.

Szpital nie ma uprawnień i możliwości aby samodzielnie ocenić postępowanie lekarza. W ostatecznym rozrachunku to Prokuratura i Sąd ocenią czy faktycznie doszło do poświadczenia nieprawdy
w dokumentach i pobrania na tej podstawie nienależnych pieniędzy. Szpital oświadcza, że podstawą rozwiązania umowy z lekarzem nie było podejrzenie popełnienia przestępstwa, a wyłącznie stwierdzone rażące nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji i grożące z tego tytułu szpitalowi konsekwencje.

Co do lekarzy pracujących w chojnickim szpitalu wobec których Prokuratura postawiła zarzuty informuję, że Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym dokonał oceny dokumentacji medycznej. W ocenie Szpitala, wbrew stawianym zarzutom, pacjent był leczony prawidłowo przez lekarzy Szpitala, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na podstawie obserwacji zleconych badań
i otrzymanych wyników podejmowane były decyzje we właściwym czasie, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta w danym czasie. Szpital stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona byłą prawidłowo, nie stwierdził jej fałszowania i nie został o tym poinformowany przez organa prowadzące śledztwo. W związku z tym w chwili obecnej Szpital nie ma podstaw do rozwiązania umów z tymi lekarzami".

Leszek Bonna

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

w Chojnicach

 

 Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

213 komentarzy

~mmm
kurde jakim trzeba być ograniczonym żeby tego nie rozumieć. to są dopiero zarzuty - prawdopodobnie rodzina wybrała drogę karną bo jest taniej. Na drodze cywilnej o odszkodowanie ryzykują koszty. Paniał? Prawdopodobnie nie są wcale winni - tylko rodzina próbuje wyciągnąc kase na utrzymanie człowieka, który przeżył ale wymaga opieki. A w sprawie O. dyrektor ma czarno na białym. Prokuratura ma tu orzec nie czy nieprawidłowości były ( bo co do tego nie ma wątpliwości) tylko czy jest to przestępstwo za które ponosi się odpowiedzialność karną !
27 Lutego 2014, godzina 13:20
Oceniono 18 razy -2
~Do mmm
Ale poleciałeś/aś z tą swoją dogłębną analizą niczym pijany zając No ja bym nie chciał być jak to określasz "jednorazowym błędem w sztuce". Aż mnie ciary przeszły, brrrrrrrrrrr. Ostatnio jest głośno o śmierci pacjentki wskutek wycięcia nie tego organu, co trzeba. To też jest jednorazowy błąd w sztuce? No to ja dziękuję za takie atrakcje! Ale może jak ci szczęście dopisze, będziesz mieć tę wątpliwą przyjemność posmakować jak to jest - czego ci jednak nie życzę.
27 Lutego 2014, godzina 12:39
Oceniono 13 razy 7
~Obudźcie mnie
Jedno z pytań redaktora Ch24 do dyrektora Bonny:
Czy są sygnały od pacjentów o zbyt długich kolejkach lub zamieszaniu w kolejności przyjmowania?/quote]
Odpowiedź dyrektora:
W ostatnim czasie nie.

http://chojnice24.pl/artykul/15127/poza-kolejka-aktualizacja/

Czytelnik opisuje (skarży się) sytuację z 6 marca 2013 r., w chojnickim szpitalu. Twierdzi, że przedstawiciel samorządu powiatu chojnickiego i jednocześnie przewodniczący rady społecznej szpitla dostał się do lekarza specjalisty bez kolejki.

Co ciekawe, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, jednym z zadań rady społecznej, której ten pan jest przewodniczącym, jest m.in.
dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu


Więc o czym my tu mówimy? To jest zupełnie inny wymiar, w którym rzekomo wszyscy jesteśmy wdzięczni władzy za prawo do życia.
27 Lutego 2014, godzina 12:17
Oceniono 14 razy 10
~do powyżej
Ocena niezadowolenia pacjentów brzmi jak kiepski żart, prawda? Tak się tworzy papierową rzeczywistość. Wszyscy wiedzą jak jest od dawna (wystarczy poczytać forum), więc brak wcześniejszych rekcji zachęca do snucia przypuszczeń na temat przyczyn nagłej kontroli tego konkretnego lekarza.
27 Lutego 2014, godzina 11:59
Oceniono 12 razy 10
~do powyżej z godz.11.06
Nie rozumiem, pacjenci w szpitalu wypełniając ankietę nie wnoszą zastrzeżeń do jakości pracy lekarzy i pielęgniarek, a poza nim już tak? "Generalnie wśród opinii pacjentów w naszym szpitalu pracuje życzliwy, w pełni wyspecjalizowany personel." - dziwne mając na uwadze to, co się słyszy na ten temat. To gdzie pacjenci kłamią? Oj nieładnie
27 Lutego 2014, godzina 11:38
Oceniono 10 razy 6
~Obudźcie mnie
Badanie satysfakcji pacjentów przeprowadzane jest corocznie od 2004 r. Pacjenci wypełniają ankiety, na podstawie których wyciągamy wnioski służące poprawie jakości usług w naszym szpitalu. (...) Generalnie wśród opinii pacjentów w naszym szpitalu pracuje życzliwy, w pełni wyspecjalizowany personel. Niezadowolenie pacjentów najczęściej wynika z braku dostatecznego wyposażenia łazienek (półki, uchwyty, wieszaki, papier toaletowy). Często podkreślany był brak wyodrębnionej palarni, a także zbyt skromne posiłki, nie dostosowane do potrzeb wiekowych pacjentów). Pacjentom również nie podoba się wygłaszanie sprzecznych opinii na temat leczenia przez lekarzy i pielęgniarki.


http://szpital.chojnice.pl/index.php?p=m&idg=mg,1,27,37
27 Lutego 2014, godzina 11:06
Oceniono 11 razy 9
~recepta
Zatrudniać lekarzy na etacie, a nie na kontrakt i po kłopocie.
27 Lutego 2014, godzina 11:04
Oceniono 13 razy 9
~do mmm
Obyś w przyszłości sam nie był ofiarą tego co tak niewinnie określasz jako "jednorazowy błąd w sztuce", bo mogłoby się okazać, że następnego w twoim przypadku na pewno nie będzie.
27 Lutego 2014, godzina 10:55
Oceniono 12 razy 6
~mmm
Sprawa karna to jedno a zwolnienie to drugie. Dyrektor może zwolnić lekarza np. za niewypełnianie regulaminu itd. nie musi być wyroku karnego. a sprawa sześciu lekarzy - namolnie tu przypominana. Jeśli nawet wina zostanie udowodniona - to chodzi o jednorazowy błąd w sztuce, a nie systematyczne okradanie.
27 Lutego 2014, godzina 10:24
Oceniono 17 razy 1
~do bolka - wtórnego analfabety
Komentarz napisano o godz. 13:13, a dyrektor wysłał oświadczenie o godz. 13:18, które na stronie pojawiło się jeszcze później.
27 Lutego 2014, godzina 09:44
Oceniono 12 razy 4
~gość
struś powinien być prześwietlony jako pierwszy..na okoliczność chamskiego traktowania pacjentów !
27 Lutego 2014, godzina 09:10
Oceniono 21 razy 11
~bolek
Do kto następny - czytać i rozumieć co się czyta to dwie rózne sprawy. Żadnych publicznych pieniędzy nie wydał NFZ, natomiast publiczne pieniądze wydał szpital opłacając wystawione przez doktora faktury
27 Lutego 2014, godzina 09:09
Oceniono 25 razy -5
~wieszcz
Te wydarzenia zmienią oblicze Chojnic, tylko jeszcze nie wiemy w jakim kierunku. To zależy od mieszkańców.
27 Lutego 2014, godzina 08:27
Oceniono 17 razy 9
~dwie pieczenie na jednym ogniu
Na sąsiednim forum ktoś sugeruje że Bona wypieprzył Osowickiego bo chce wcisnąć na jego stanowiska kolesia z Bydgoszczy. Do mnie też ta informacja dotarła z dwóch źródeł. Mówi się też o zemście Finstera na żonie lekarza bo zaangażowała się w działalność opozycyjną PCHS. Panowie władza upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu?
27 Lutego 2014, godzina 07:42
Oceniono 31 razy 15
~i to jest sedno sprawy
Z jednym się z tobą zgadzam - powinno się skontrolować wszystkich lekarzy i wtedy mielibyśmy poczucie sprawiedliwego i obiektywnego podejścia do sprawy, bez cienia podejrzeń o nieczyste intencje.


Czy taka bieżąca kontrola wszystkich lekarzy była i jest przeprowadzana? Wiele wskazuje na to, że takiej kontroli nie ma. Gdyby była, to nieprawidłowości byłyby wykrywane na bieżąco i ciekawe jak by to wpłynęło na funkcjonalność jednostki...

Czekamy na ocenę pracy dyrekcji.
26 Lutego 2014, godzina 21:08
Oceniono 26 razy 24

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 380.00 392.00 DKKDKK 60.40 61.90
EUREUR 451.00 463.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 419.00 434.00 NOKNOK 40.60 42.10
GBPGBP 495.00 510.00 SEKSEK 43.00 44.50
Aktualizacja: 2020-10-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 384.00 389.00 DKKDKK 60.90 61.60
EUREUR 456.00 460.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 423.00 430.00 NOKNOK 41.10 41.90
GBPGBP 501.00 507.00 SEKSEK 43.50 44.30
Aktualizacja: 2020-10-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w związku z pandemią koronawirusa obawiasz się posłać swoje dzieci do szkoły?
Ceny paliw2020-10-21

E95 E98 ON LPG
BP 4.63 zł 4.89 zł 4.33 zł 2.19 zł
Circle K 4.53 zł - 4.28 zł 2.09 zł
Lotos Optima 4.55 zł - 4.35 zł 2.11 zł
MZK 4.57 zł 4.72 zł 4.36 zł 2.05 zł
Orlen 4.65 zł 4.99 zł 4.42 zł 2.14 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij