Sobota, 31 Października 2020 | Imieniny: ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz, fot. arch.

Szpital nadal milczy. Aktualizacja

Wyniki kontroli wewnętrznej w chojnickim szpitalu, którą wszczęto po anonimowym donosie dotyczącym chirurga Ireneusza Osowickiego, nadal nie  zostały podane do wiadomości publicznej. Dziwi to szczególnie w kontekście informacji z NFZ, że organ swoją weryfikację zakończył co najmniej przed tygodniem i nie dopatrzył się niewłaściwego wydania publicznych środków. Aktualizacja (godz. 14.15) - dyrektor Leszek Bonna poinformował w wydanym oświadczeniu, że umowa z lekarzem została rozwiązana, a sprawa zgłoszona do prokuratury.


Poniżej treść oficjalnej odpowiedzi, którą do redakcji portalu wysłał dokładnie przed tygodniem (19.02) rzecznik prasowy POW NFZ Mariusz Szymański.

„Weryfikacja świadczeń, które raportują nam szpitale odbywa się rutynowo z wykorzystanie specjalnego oprogramowania informatycznego. Szpital ma możliwość zapoznawania się na bieżąco z rezultatami takiej weryfikacji korzystając z aplikacji o nazwie „Portal świadczeniodawcy”. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości szpital „widzi” ją i ma świadomość, że NFZ nie zapłaci za takie zakwestionowane  świadczenie do momentu wyjaśnienia go. Taki właśnie mechanizm zadziałał w chojnickim szpitalu, co potwierdził nam dyrektor placówki.  Nieprawidłowość wykazana przez system kontrolny NFZ dała podstawy do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła w konsekwencji znane decyzje personalne i poinformowała NFZ, że wycofuje zakwestionowane świadczenie z listy rozliczeniowej.
Żadne pieniądze publiczne nie zostały więc w związku z tym niewłaściwie wydane.
Dla pomorskiego NFZ sprawa jest już zasadniczo wyjaśniona i zakończona. Wszelkie decyzje związane ze wspomnianym zdarzeniem w chojnickim szpitalu leżą w tej chwili już tylko wyłącznie po stronie kierownictwa lecznicy”.
Z poważaniem
Mariusz Szymański
Rzecznik prasowy POW NFZ

Reklama | Czytaj dalej »

Oficjalne stanowisko NFZ z konkluzją, że żadne publiczne pieniądze nie zostały w związku z tym niewłaściwie wydane, skierowaliśmy równocześnie do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego i Starostwa Powiatowego w Chojnicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Władze powiatu w swoich odpowiedziach (wysłanych tego samego dnia, czyli 19.02) skierowały nas do dyrekcji szpitala, jednak do tej pory żadnej odpowiedzi z placówki nie otrzymaliśmy. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Poniżej treść odpowiedzi mailowej od starosty Stanisława Skai i etatowego członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, pełniącego również funkcję przewodniczącego rady społecznej szpitala.

„Proszę zwrócić się o zajecie oficjalnego stanowiska w tej sprawie Dyrekcję szpitala ,pozdrawiam Ss”


"Witam
Adresatem zadanego przez Panią pytania powinien być świadczeniodawca (SP ZOZ), którego reprezentuje Dyrektor Szpitala. Jeśli mam się odnieść do sprawy jako przewodniczący rady społecznej szpitala, to czekamy na wyniki kontroli wewnętrznej i płynące z niej wnioski  Dyrekcji szpitala. Zakres działania rady społecznej reguluje art. 48 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym nie jestem uprawniony do komentowania decyzji płatnika jakim jest NFZ".

Z poważaniem

Marek Szczepański
Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Aktualizacja - treść maila z godz. 13:18 z oświadczeniem dyrektora L. Bonny

"Szpital nie otrzymał żadnego anonimu w sprawie niewłaściwego postępowania lekarza. Taki anonim trafił do Starostwa i został przekazany Dyrektorowi w celu wyjaśnienia. Z uwagi na ogólną jego treść Szpital nie podjął żadnych czynności wyjaśniających.

Do Szpitala w połowie stycznia b.r. dotarło pismo z POW NFZ w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia porad jednego pacjenta w poradni chirurgicznej. W trakcie wyjaśniania sprawy Szpital ustalił, że ten pacjent nie był w poradni chirurgicznej, a jeden z lekarzy udokumentował kilka porad dla tej osoby tak jakby była w niej przyjęta. Lekarz przedstawił dokumenty na podstawie których Szpital otrzymał zapłatę za te świadczenia z NFZ i w dalszej kolejności zapłacił lekarzowi za udzielone porady, które de facto nie miały miejsca. W wyniku ustaleń Szpital musiał liczyć się z konsekwencjami za nienależnie pobrane pieniądze z NFZ, naliczeniem kary umownej, a w ostateczności wypowiedzeniem umowy nie ze swojej winy. Taki stan ustalony przez Szpital spowodował wyrywkową kontrolę, której celem było ustalenie czy powyższy przypadek jest odosobniony i czy dokumentacja medyczna prowadzona jest przez lekarza w sposób prawidłowy. W związku z wyrywkową kontrolą
i stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w prowadzonej przez lekarza dokumentacji Szpital rozwiązał umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez tego lekarza. Podczas rozmowy Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. medycznych z lekarzem zostały przedstawione mu okoliczności rozwiązania umowy. Po tym fakcie Szpital przeprowadził dalszą kontrolę obejmującą rok 2013. Kontrola 2013 roku wskazała na pewien rodzaj powtarzających się nieprawidłowości

w dokumentacji medycznej, która spowodowała podejrzenie, że:

  • w Szpitalu lekarz nie udzielał faktycznie świadczeń zdrowotnych w takim zakresie jaki wykazywał w dokumentacji,

  • lekarz na podstawie powyższej dokumentacji obciążał Szpital fakturami za nie udzielone zdaniem Szpitala świadczenia,

  • przedstawił Szpitalowi dokumenty w których potwierdzał zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a które były podstawą do otrzymania środków z NFZ przez Szpital.

Zdaniem Szpitala, na podstawie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej istnieje podejrzenie, że
w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości wyżej opisanych.

Na podstawie nieprawidłowych dokumentów lekarz obciążał Szpital fakturami za nie udzielone naszym zdaniem świadczenia finansowane ze środków NFZ. W dalszej kolejności te dokumenty stanowiły podstawę do rozliczeń Szpitala z NFZ. Wobec tego stanu rzeczy Szpital ma obowiązek powiadomienia o swoich podejrzeniach Prokuraturę.

Szpital nie ma uprawnień i możliwości aby samodzielnie ocenić postępowanie lekarza. W ostatecznym rozrachunku to Prokuratura i Sąd ocenią czy faktycznie doszło do poświadczenia nieprawdy
w dokumentach i pobrania na tej podstawie nienależnych pieniędzy. Szpital oświadcza, że podstawą rozwiązania umowy z lekarzem nie było podejrzenie popełnienia przestępstwa, a wyłącznie stwierdzone rażące nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji i grożące z tego tytułu szpitalowi konsekwencje.

Co do lekarzy pracujących w chojnickim szpitalu wobec których Prokuratura postawiła zarzuty informuję, że Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym dokonał oceny dokumentacji medycznej. W ocenie Szpitala, wbrew stawianym zarzutom, pacjent był leczony prawidłowo przez lekarzy Szpitala, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na podstawie obserwacji zleconych badań
i otrzymanych wyników podejmowane były decyzje we właściwym czasie, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta w danym czasie. Szpital stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona byłą prawidłowo, nie stwierdził jej fałszowania i nie został o tym poinformowany przez organa prowadzące śledztwo. W związku z tym w chwili obecnej Szpital nie ma podstaw do rozwiązania umów z tymi lekarzami".

Leszek Bonna

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

w Chojnicach

 

 Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

213 komentarzy

~mar
aż nie chce się wierzyć, że za działania anty burmistrzowskie jego żony, wywalili na zbity ryj męża! skandal!
26 Lutego 2014, godzina 14:45
Oceniono 22 razy 6
~Marcin Bimbaj
A radni z Urzędu Miasta którzy Finsterowi PODLEGAJĄ TO MU DLA SWOJEGO STOŁKA NIC INNEGO JAK ULEGAJĄ .
26 Lutego 2014, godzina 14:25
Oceniono 22 razy 4
~odp.
Ss to powiatowy führer tyle że jego łajbą steruje bonna, a w ratuszu za cugle pociąga walkonik
26 Lutego 2014, godzina 14:17
Oceniono 28 razy 12
~przestraszony pacjent
no i zabrali nam najlepszego chirurga Wczoraj czekałem w kolejce do lekarza i ludzie rozmawiali o tej sprawie. Panie doktorze, łezka by się Panu w oku zakręciła ile dobrych i ciepłych słów padło na Pana temat. Jest Pan dobrym człowiekiem i super chirurgiem! Życzę wszystkiego dobrego i dużo siły do obrony!
26 Lutego 2014, godzina 14:17
Oceniono 36 razy 12
~gość
odpowiedź bonny jest lakoniczna, niemerytoryczna, niczego nie wyjaśnia.. żądam podania do wiadomości publicznej nazwiska owej ,,anonimowej" kanalii oraz udostępnienia mediom protokołu pokontrolnego, na podstawie którego pozbył się ów mafiozo jednego z najlepszych chirurgów ze szpitala!!!
26 Lutego 2014, godzina 14:12
Oceniono 29 razy 9
~A kto to taki ten Ss?
26 Lutego 2014, godzina 14:06
Oceniono 10 razy 6
~Pytam i milczą, czekam na odpowiedź...
Ile płaci się za dziecko w oddziale przedszkolnym w szkole, a ile w przedszkolu?...
Czy jest jakaś inna różnica w płatnościach za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole niż do oddziału przedszkolnego w przedszkolu. Pytam, bo zdarzają się sytuacje, że przez dwa lata dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy szkole, czy po to by uniknąć odpłatności, kiedy by uczęszczało do oddziału przedszkolnego w przedszkolu?... napiszcie, czekam na odpowiedź, jak się okaże że są różnice w odpłatnościach, to może być niezła afera w Chojnicach...ALA
26 Lutego 2014, godzina 14:03
Oceniono 12 razy 4
~A co ze świerkami w procedurze szpitala...
...-Koszt nasadzenia drzew wyceniony przez miasto 5805,31zł,
- koszt nasadzenia drzew zapłacony przez szpital 6508,57 zł,
- strata publicznych pieniędzy 703,26 zł na nasadzeniu drzew w procedurze nasadzenia drzew, pytanie brzmi czy szpital wyłudził na rzecz prywatnej firmy w procedurze nasadzenia drzew publiczne pieniądze, jak dba o publiczne pieniądze w Chojnicach jego przełożony starosta i radni rady powiatu, Jak sprawowany jest przez nich nadzór za który pobierają pensję, Jakby szpital za nasadzenie drzew zapłacił
5805,31z lub kwotę niższą to by zarobił, byłby zysk w pieniądzu publicznym, który mogły przeznaczyć na zakup aparatury do leczenia lub leczenie pacjentów, a co do parkowania to jakby dyrekcja musiała szukać miejsc do zaparkowania, to by wiedział że ich brakuje na terenie szpitala, a mają miejsca uprzywilejowane wyznaczone dla siebie, podobnie jest z leczeniem jakby musieli czekać, stać w kolejkach do leczenie, to by wiedzieli jak zmienić gospodarzenie, gospodarkę w leczeniu by szybko i skutecznie leczyć chorych, tym samym taniej a nie jak obecnie drożej na koszt podatników, płacących składki za leczenie, a jakie mamy leczenie to każdy widzi w zipie, kto miał styczność z leczeniem w szpitalu...ADEK
26 Lutego 2014, godzina 14:01
Oceniono 16 razy 8
~równi i równiejsi?
Informacja z 9 stycznia 2014 r.: "Sześciu lekarzy Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach z prokuratorskimi zarzutami nadal pracuje. Dyrekcja placówki nie zamierza podejmować wobec nich JAKICHKOLWIEK czynności, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd."

http://www.weekendfm.pl/?n=47384&chojnice_-dyrekcja_szpitala_o_zarzutach_dla_lekarzy
26 Lutego 2014, godzina 14:00
Oceniono 24 razy 6
~do Mirka
a ty już przestań z tą korupcją, przecież u nas nie ma ani korupcji, ani mobbingu, ani politycznych nagonek jest za to kraina miodem i mlekiem płynąca
26 Lutego 2014, godzina 13:58
Oceniono 20 razy 6
~Pamiętaj, że...
Złożenie zawiadomienia o przestępstwie może być anonimowe. Niemniej wszczęcie postępowania karnego będzie miało miejsce wówczas, gdy okoliczności zostaną zweryfikowane i wnikliwie ocenione. Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa składa się na policji lub w prokuraturze rejonowej. Zawiadomienie o popełnieniu zdarzenia powinno zawierać opis zdarzenia, wskazanie osoby pokrzywdzonego, sprawcę oraz ewentualne dowody. Jeżeli ustalenie autora zawiadomienia nie jest możliwe, np. z powodu braku danych czy nieczytelnego podpisu, to wówczas takie zawiadomienie jest traktowane jak anonim. Jeżeli tożsamość autora jest znana a nie można się skontaktować z nadawcą to nie można takiego zawiadomienia traktować jak anonimu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli dane zawarte w anonimie nie zostaną zweryfikowane pozytywnie, wówczas nastąpi odmowa wszczęcia postępowania. Również osobie zawiadamiającej nie zostanie doręczony odpis postanowienia. Jeżeli wskazane w anonimie okoliczności nie dają podstaw do czynności sprawdzających powinno być to również udokumentowane w postaci notatki służbowej., źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/276633,Czy-mozliwe-jest-anonimowe-zawiadomienie-o-przestepstwie.html, 2014.02.14. MIRKA
26 Lutego 2014, godzina 13:56
Oceniono 13 razy 3
~PCHS pyta Bonnę
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Lutego 2014, godzina 13:54
Oceniono 53 razy -25
~Jeżeli wiesz, to...
Zgłoś korupcję 800 808 808 ...
Zgłoś korupcję 800 808 808 Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem Biura możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy można pozostawić wiadomość nagraną na rejestratorze zgłoszeniowym. Zgłoś korupcję osobiście: ul.Poleczki 3 02-822 Warszawa lub korespondencyjnie: Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa e-mail: kontakt@cba.gov.pl Gdańsk, ul. Kartuska 385 b, 80-125 Gdańsk, tel. (58) 767 31 00; (22) 437 31 00 -...Wydział dw. z Korupcją KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15 / 80-819 Gdańsk tel. 0 58 321 59 61 fax 0 58 321 57 65 e-mail: korupcja-kwp@pomorska.policja.gov.pl -...PAMIĘTAJ!!! Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział. • Przepisy korupcyjne w kodeksie karnym »...MIRKA
26 Lutego 2014, godzina 13:53
Oceniono 8 razy 2
~Jest stanowisko dyrektora szpitala w Chojnicach...
...Chojnice: Szpital: były rażące nieprawidłowości
Lekarz zwolniony, sprawa w prokuraturze (OŚWIADCZENIE)
Zawieszony w czynnościach chirurg nie pracuje już w chojnickim szpitalu. Dyrekcja placówki wydała dziś (26.02) w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Skomentuj
W szpitalu przeprowadzono wyrywkową kontrolę prowadzonej tutaj dokumentacji. Przypomnijmy - ta kontrola, to wynik podejrzeń wobec jednego z lekarzy, który miał fałszować dokumentację w ten sposób, że wpisywał do niej porady, jakich nie udzielił. Sprawę zna nasza reporterka Aneta Czupryniak. Aneto, co można przeczytać w oświadczeniu?

Oświadczenie potwierdza zarzuty, jakie dotarły do starostwa w Chojnicach w anonimowym liście. W wyniku wyrywkowej kontroli bowiem wyszło na jaw, że wspomniany lekarz rzeczywiście nie udzielał świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, jaki wykazywał w dokumentacji. W związku z tym obciążał szpital fakturami za nieudzielone porady. Te dokumenty zaś były podstawą dla szpitala do występowania do NFZ o pieniądze za świadczenia wobec leczonych tu pacjentów.

Istnieje podejrzenie, że w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości - czytamy w oświadczeniu. Dyrektor szpitala informuje w nim też, że rozwiązał umowę z lekarzem, a sprawę zgłosił do prokuratury..., źródło: http://www.weekendfm.pl/?n=47961&chojnice_-lekarz_zwolniony_sprawa_w_prokuraturze, 2014.02.26. ADEK
26 Lutego 2014, godzina 13:38
Oceniono 19 razy -1
~tu jest coś innego:
http://weekendfm.pl/
I bądź tu mądry...
26 Lutego 2014, godzina 13:36
Oceniono 6 razy 2

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 393.00 403.00 DKKDKK 60.90 62.40
EUREUR 456.00 466.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 423.00 438.00 NOKNOK 40.30 41.80
GBPGBP 506.00 518.00 SEKSEK 43.40 44.90
Aktualizacja: 2020-10-31 13:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 395.00 400.00 DKKDKK 61.40 62.10
EUREUR 458.00 462.50 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 420.00 435.00 NOKNOK 40.90 41.70
GBPGBP 508.00 514.00 SEKSEK 44.00 44.80
Aktualizacja: 2020-10-31 13:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy popierasz protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
Ceny paliw2020-10-29

E95 E98 ON LPG
BP 4.54 zł 4.94 zł 4.39 zł 2.24 zł
Circle K 4.51 zł - 4.34 zł 2.18 zł
Lotos Optima - - - -
MZK 4.55 zł 4.7 zł 4.37 zł 2.17 zł
Orlen 4.59 zł 4.92 zł 4.44 zł 2.24 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij