Sobota, 31 Października 2020 | Imieniny: ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz, fot. arch.

Szpital nadal milczy. Aktualizacja

Wyniki kontroli wewnętrznej w chojnickim szpitalu, którą wszczęto po anonimowym donosie dotyczącym chirurga Ireneusza Osowickiego, nadal nie  zostały podane do wiadomości publicznej. Dziwi to szczególnie w kontekście informacji z NFZ, że organ swoją weryfikację zakończył co najmniej przed tygodniem i nie dopatrzył się niewłaściwego wydania publicznych środków. Aktualizacja (godz. 14.15) - dyrektor Leszek Bonna poinformował w wydanym oświadczeniu, że umowa z lekarzem została rozwiązana, a sprawa zgłoszona do prokuratury.


Poniżej treść oficjalnej odpowiedzi, którą do redakcji portalu wysłał dokładnie przed tygodniem (19.02) rzecznik prasowy POW NFZ Mariusz Szymański.

„Weryfikacja świadczeń, które raportują nam szpitale odbywa się rutynowo z wykorzystanie specjalnego oprogramowania informatycznego. Szpital ma możliwość zapoznawania się na bieżąco z rezultatami takiej weryfikacji korzystając z aplikacji o nazwie „Portal świadczeniodawcy”. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości szpital „widzi” ją i ma świadomość, że NFZ nie zapłaci za takie zakwestionowane  świadczenie do momentu wyjaśnienia go. Taki właśnie mechanizm zadziałał w chojnickim szpitalu, co potwierdził nam dyrektor placówki.  Nieprawidłowość wykazana przez system kontrolny NFZ dała podstawy do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła w konsekwencji znane decyzje personalne i poinformowała NFZ, że wycofuje zakwestionowane świadczenie z listy rozliczeniowej.
Żadne pieniądze publiczne nie zostały więc w związku z tym niewłaściwie wydane.
Dla pomorskiego NFZ sprawa jest już zasadniczo wyjaśniona i zakończona. Wszelkie decyzje związane ze wspomnianym zdarzeniem w chojnickim szpitalu leżą w tej chwili już tylko wyłącznie po stronie kierownictwa lecznicy”.
Z poważaniem
Mariusz Szymański
Rzecznik prasowy POW NFZ

Reklama | Czytaj dalej »

Oficjalne stanowisko NFZ z konkluzją, że żadne publiczne pieniądze nie zostały w związku z tym niewłaściwie wydane, skierowaliśmy równocześnie do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego i Starostwa Powiatowego w Chojnicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Władze powiatu w swoich odpowiedziach (wysłanych tego samego dnia, czyli 19.02) skierowały nas do dyrekcji szpitala, jednak do tej pory żadnej odpowiedzi z placówki nie otrzymaliśmy. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Poniżej treść odpowiedzi mailowej od starosty Stanisława Skai i etatowego członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, pełniącego również funkcję przewodniczącego rady społecznej szpitala.

„Proszę zwrócić się o zajecie oficjalnego stanowiska w tej sprawie Dyrekcję szpitala ,pozdrawiam Ss”


"Witam
Adresatem zadanego przez Panią pytania powinien być świadczeniodawca (SP ZOZ), którego reprezentuje Dyrektor Szpitala. Jeśli mam się odnieść do sprawy jako przewodniczący rady społecznej szpitala, to czekamy na wyniki kontroli wewnętrznej i płynące z niej wnioski  Dyrekcji szpitala. Zakres działania rady społecznej reguluje art. 48 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym nie jestem uprawniony do komentowania decyzji płatnika jakim jest NFZ".

Z poważaniem

Marek Szczepański
Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Aktualizacja - treść maila z godz. 13:18 z oświadczeniem dyrektora L. Bonny

"Szpital nie otrzymał żadnego anonimu w sprawie niewłaściwego postępowania lekarza. Taki anonim trafił do Starostwa i został przekazany Dyrektorowi w celu wyjaśnienia. Z uwagi na ogólną jego treść Szpital nie podjął żadnych czynności wyjaśniających.

Do Szpitala w połowie stycznia b.r. dotarło pismo z POW NFZ w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia porad jednego pacjenta w poradni chirurgicznej. W trakcie wyjaśniania sprawy Szpital ustalił, że ten pacjent nie był w poradni chirurgicznej, a jeden z lekarzy udokumentował kilka porad dla tej osoby tak jakby była w niej przyjęta. Lekarz przedstawił dokumenty na podstawie których Szpital otrzymał zapłatę za te świadczenia z NFZ i w dalszej kolejności zapłacił lekarzowi za udzielone porady, które de facto nie miały miejsca. W wyniku ustaleń Szpital musiał liczyć się z konsekwencjami za nienależnie pobrane pieniądze z NFZ, naliczeniem kary umownej, a w ostateczności wypowiedzeniem umowy nie ze swojej winy. Taki stan ustalony przez Szpital spowodował wyrywkową kontrolę, której celem było ustalenie czy powyższy przypadek jest odosobniony i czy dokumentacja medyczna prowadzona jest przez lekarza w sposób prawidłowy. W związku z wyrywkową kontrolą
i stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w prowadzonej przez lekarza dokumentacji Szpital rozwiązał umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez tego lekarza. Podczas rozmowy Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. medycznych z lekarzem zostały przedstawione mu okoliczności rozwiązania umowy. Po tym fakcie Szpital przeprowadził dalszą kontrolę obejmującą rok 2013. Kontrola 2013 roku wskazała na pewien rodzaj powtarzających się nieprawidłowości

w dokumentacji medycznej, która spowodowała podejrzenie, że:

  • w Szpitalu lekarz nie udzielał faktycznie świadczeń zdrowotnych w takim zakresie jaki wykazywał w dokumentacji,

  • lekarz na podstawie powyższej dokumentacji obciążał Szpital fakturami za nie udzielone zdaniem Szpitala świadczenia,

  • przedstawił Szpitalowi dokumenty w których potwierdzał zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a które były podstawą do otrzymania środków z NFZ przez Szpital.

Zdaniem Szpitala, na podstawie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej istnieje podejrzenie, że
w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości wyżej opisanych.

Na podstawie nieprawidłowych dokumentów lekarz obciążał Szpital fakturami za nie udzielone naszym zdaniem świadczenia finansowane ze środków NFZ. W dalszej kolejności te dokumenty stanowiły podstawę do rozliczeń Szpitala z NFZ. Wobec tego stanu rzeczy Szpital ma obowiązek powiadomienia o swoich podejrzeniach Prokuraturę.

Szpital nie ma uprawnień i możliwości aby samodzielnie ocenić postępowanie lekarza. W ostatecznym rozrachunku to Prokuratura i Sąd ocenią czy faktycznie doszło do poświadczenia nieprawdy
w dokumentach i pobrania na tej podstawie nienależnych pieniędzy. Szpital oświadcza, że podstawą rozwiązania umowy z lekarzem nie było podejrzenie popełnienia przestępstwa, a wyłącznie stwierdzone rażące nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji i grożące z tego tytułu szpitalowi konsekwencje.

Co do lekarzy pracujących w chojnickim szpitalu wobec których Prokuratura postawiła zarzuty informuję, że Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym dokonał oceny dokumentacji medycznej. W ocenie Szpitala, wbrew stawianym zarzutom, pacjent był leczony prawidłowo przez lekarzy Szpitala, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na podstawie obserwacji zleconych badań
i otrzymanych wyników podejmowane były decyzje we właściwym czasie, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta w danym czasie. Szpital stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona byłą prawidłowo, nie stwierdził jej fałszowania i nie został o tym poinformowany przez organa prowadzące śledztwo. W związku z tym w chwili obecnej Szpital nie ma podstaw do rozwiązania umów z tymi lekarzami".

Leszek Bonna

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

w Chojnicach

 

 Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

213 komentarzy

~szpital
100 tys zwrotu za nie wykonane usługi w 2013 roku to niezle.
Zamiast wykonać około 4000 porad lekarskich lepiej było walic fikcje.
I pewnie dlatego wykonywano 80 porad dziennie.

Jakim trzeba być człowiekiem żeby widzieć te tłumy przed rejestracja i takie rzeczy zrobić.
28 Lutego 2014, godzina 22:04
Oceniono 25 razy -1
~do ~do powyżej
Wysokie stołki powinny polecieć. Jak to możliwe, że w szpitalu, który posiada 4 dyrektorów, radęe nadzorczą i inne organy, nikt nie kontroluje tego, co dzieje się pomiędzy pacjentami a lekarzami?
28 Lutego 2014, godzina 21:57
Oceniono 21 razy 17
~do powyżej
Oj będzie gorąco. Odwołanie rady nadzorczej?
28 Lutego 2014, godzina 20:45
Oceniono 21 razy 17
~tadek
Sesja powiatu zapowiada się gorąca.
28 Lutego 2014, godzina 20:44
Oceniono 14 razy 12
~hi, hi, hi
Puszka pandory otwarta.
28 Lutego 2014, godzina 20:43
Oceniono 9 razy 7
~to prawda
Tu prawda zawsze na czerwono. Przyzwyczajenie ze szkoły ?
28 Lutego 2014, godzina 20:15
Oceniono 13 razy -7
~koniecchojnic
cba pod dyrekcja po?
28 Lutego 2014, godzina 20:15
Oceniono 15 razy 13
~do fundacje znikają
Uderzyłeś w newralgiczny, nietykany do tej pory temat. Ja także od dawna zadaję sobie pytanie co Lechu Bonna zrobił z wypożyczalnią sprzętu. Wcześniej znikały także dary od Holendrów przeznaczone dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. Masakra. Teraz dyrektor szpitala, żeby odwrócić uwagę skierowaną na niego, uderzył w Osowickiego. Na zasadzie: albo ON ALBO MY! Prawda Panie Polasik? Tu powinno wejść CBA
28 Lutego 2014, godzina 20:11
Oceniono 26 razy 24
~zygi
Mam nadzieję, że ktoś wyśle do szpitala, starostwa i mediów pismo w którym wymieni wszystkich lekarzy z wnioskiem o sprawdzenie czy nie dochodziło do nieprawidłowości w zakresie refundacji kosztów z NFZ, bo czytając komentarze i słuchając wypowiedzi pacjentów, można mieć takie uzasadnione podejrzenie.
28 Lutego 2014, godzina 19:58
Oceniono 16 razy 12
~chojnice
do cba zglosic sprawę zaradnego lekarza
może cba powinno sprawdzić wszystkich lekarzy z Chojnic czy przypadkiem nie było powiazań prywatnych gabinetów i szpitala
28 Lutego 2014, godzina 19:47
Oceniono 18 razy 8
~GOŚĆ
nic nie rozumiem..
28 Lutego 2014, godzina 19:41
Oceniono 5 razy 1
~wyborca
I jak tam piewcy PCH-su , jak by nie kombinować to fakty są takie ,że lekarz wystawiał lewe faktury. I żadne mętne tłumaczenia i oskarżania wszystkich w koło tego nie zmienią. A, że padło na męża działaczki PCH-su to ? Jak fakty są dla nas niekorzystne , to tym gorzej dla faktów. I teraz już wiem, że na PCHS na pewno nie zagłosuje. A teraz jak najszybciej minusujcie. I tak zawsze czytam to co na tym portalu pojawia się na czerwono, bo to najbliższe prawdy
28 Lutego 2014, godzina 19:37
Oceniono 28 razy -8
~gość
ładne złodziejstwo władzunia uprawia.. a już najobrzydliwiej kradnie pod przykrywką posługi kapłańskiej spasiony pleban dawidowski
28 Lutego 2014, godzina 14:53
Oceniono 18 razy 8
~fundacje znikają
A może chojnickie media zainteresują się wreszcie tym, co stało się ze sprzętem medycznym pochodzącym z darów od Holendrów, który jeszcze kilka lat temu można było wypożyczać we Wszechnicy?
http://chojnice.pl/index.php/region/miasto-chojnice/3289-2321_Wypozyczalnia_sprzetu
http://www.weekendfm.pl/?n=19602
Wypożyczalnia zniknęła, sprzęt rozpłynął się jak kamfora.
Wypożyczalnią kierowała Fundacja "Dla Zdrowia", która w zeszłym roku zakończyła działalność. W czasie, kiedy prowadziła wypożyczalnię sprzętu, prezesem fundacji był pan Leszek Bonna, a adres fundacji był tożsamy z adresem urzędu miasta.
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-dla-zdrowia-krs-231214.html
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5290
Ciekawe jest to, że chociaż wypożyczalnia użyczała sprzętu pochodzącego głównie z darów od Holendrów (czyli pozyskanego bezpłatnie), a siedzibę miała w budynku należącym do miasta, to generowała znaczne koszty.
Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w chojnickiej Wszechnicy Miejskiej to koszt miliona 400 tysięcy złotych. 90% tej kwoty pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% przekazały wspólnie samorządy powiatu chojnickiego. Za te pieniądze wypożyczalnia ma zapewniony byt do końca 2009 roku.

1 400 000 zł miało kosztować funkcjonowanie wypożyczalni przez nieco ponad 2 lata.
Z czego połowa tej kwoty miała być przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.
http://chojnice.pl/index.php/region/miasto-chojnice/2934-fundacja-dla-zdrowia-dostala-14-mln-zl.html
28 Lutego 2014, godzina 14:35
Oceniono 26 razy 20
~wikary
"Skłócić przywódców sił politycznych i organizacji aktywnie wspierających Euromajdan i jego uczestników, poprzez: wysyłanie wiadomości obraźliwych, albo z pogróżkami od jednego lidera do innego, przy użyciu specjalnego oprogramowania; publikowanie otwartych listów w imieniu partii Wolność, Ojczyzna i UDAR, a także innych ugrupowań, krytycznych wobec innych członków opozycji; rozprowadzanie ulotek o prowokacyjnej treści w centrum Kijowa, w imieniu Sojuszu Demokratycznego". To treść rozkazu dla agentów bezpieki na Ukrainie. Czytając pełne jadu i fałszywej troski komentarze mam nieodparte wrażenie że część z agentów przedostała się z Ukrainy i do naszej mlekiem i miodem płynacej krainy szczęśliwości, a może metody działania sa podobne i tam i tu
28 Lutego 2014, godzina 14:17
Oceniono 12 razy 6

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 393.00 403.00 DKKDKK 60.90 62.40
EUREUR 456.00 466.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 423.00 438.00 NOKNOK 40.30 41.80
GBPGBP 506.00 518.00 SEKSEK 43.40 44.90
Aktualizacja: 2020-10-31 13:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 395.00 400.00 DKKDKK 61.40 62.10
EUREUR 458.00 462.50 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 420.00 435.00 NOKNOK 40.90 41.70
GBPGBP 508.00 514.00 SEKSEK 44.00 44.80
Aktualizacja: 2020-10-31 13:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy popierasz protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
Ceny paliw2020-10-29

E95 E98 ON LPG
BP 4.54 zł 4.94 zł 4.39 zł 2.24 zł
Circle K 4.51 zł - 4.34 zł 2.18 zł
Lotos Optima - - - -
MZK 4.55 zł 4.7 zł 4.37 zł 2.17 zł
Orlen 4.59 zł 4.92 zł 4.44 zł 2.24 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij