Piątek, 23 Października 2020 | Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz, fot. arch.

Szpital nadal milczy. Aktualizacja

Wyniki kontroli wewnętrznej w chojnickim szpitalu, którą wszczęto po anonimowym donosie dotyczącym chirurga Ireneusza Osowickiego, nadal nie  zostały podane do wiadomości publicznej. Dziwi to szczególnie w kontekście informacji z NFZ, że organ swoją weryfikację zakończył co najmniej przed tygodniem i nie dopatrzył się niewłaściwego wydania publicznych środków. Aktualizacja (godz. 14.15) - dyrektor Leszek Bonna poinformował w wydanym oświadczeniu, że umowa z lekarzem została rozwiązana, a sprawa zgłoszona do prokuratury.


Poniżej treść oficjalnej odpowiedzi, którą do redakcji portalu wysłał dokładnie przed tygodniem (19.02) rzecznik prasowy POW NFZ Mariusz Szymański.

„Weryfikacja świadczeń, które raportują nam szpitale odbywa się rutynowo z wykorzystanie specjalnego oprogramowania informatycznego. Szpital ma możliwość zapoznawania się na bieżąco z rezultatami takiej weryfikacji korzystając z aplikacji o nazwie „Portal świadczeniodawcy”. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości szpital „widzi” ją i ma świadomość, że NFZ nie zapłaci za takie zakwestionowane  świadczenie do momentu wyjaśnienia go. Taki właśnie mechanizm zadziałał w chojnickim szpitalu, co potwierdził nam dyrektor placówki.  Nieprawidłowość wykazana przez system kontrolny NFZ dała podstawy do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła w konsekwencji znane decyzje personalne i poinformowała NFZ, że wycofuje zakwestionowane świadczenie z listy rozliczeniowej.
Żadne pieniądze publiczne nie zostały więc w związku z tym niewłaściwie wydane.
Dla pomorskiego NFZ sprawa jest już zasadniczo wyjaśniona i zakończona. Wszelkie decyzje związane ze wspomnianym zdarzeniem w chojnickim szpitalu leżą w tej chwili już tylko wyłącznie po stronie kierownictwa lecznicy”.
Z poważaniem
Mariusz Szymański
Rzecznik prasowy POW NFZ

Reklama | Czytaj dalej »

Oficjalne stanowisko NFZ z konkluzją, że żadne publiczne pieniądze nie zostały w związku z tym niewłaściwie wydane, skierowaliśmy równocześnie do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego i Starostwa Powiatowego w Chojnicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Władze powiatu w swoich odpowiedziach (wysłanych tego samego dnia, czyli 19.02) skierowały nas do dyrekcji szpitala, jednak do tej pory żadnej odpowiedzi z placówki nie otrzymaliśmy. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Poniżej treść odpowiedzi mailowej od starosty Stanisława Skai i etatowego członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, pełniącego również funkcję przewodniczącego rady społecznej szpitala.

„Proszę zwrócić się o zajecie oficjalnego stanowiska w tej sprawie Dyrekcję szpitala ,pozdrawiam Ss”


"Witam
Adresatem zadanego przez Panią pytania powinien być świadczeniodawca (SP ZOZ), którego reprezentuje Dyrektor Szpitala. Jeśli mam się odnieść do sprawy jako przewodniczący rady społecznej szpitala, to czekamy na wyniki kontroli wewnętrznej i płynące z niej wnioski  Dyrekcji szpitala. Zakres działania rady społecznej reguluje art. 48 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym nie jestem uprawniony do komentowania decyzji płatnika jakim jest NFZ".

Z poważaniem

Marek Szczepański
Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Aktualizacja - treść maila z godz. 13:18 z oświadczeniem dyrektora L. Bonny

"Szpital nie otrzymał żadnego anonimu w sprawie niewłaściwego postępowania lekarza. Taki anonim trafił do Starostwa i został przekazany Dyrektorowi w celu wyjaśnienia. Z uwagi na ogólną jego treść Szpital nie podjął żadnych czynności wyjaśniających.

Do Szpitala w połowie stycznia b.r. dotarło pismo z POW NFZ w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia porad jednego pacjenta w poradni chirurgicznej. W trakcie wyjaśniania sprawy Szpital ustalił, że ten pacjent nie był w poradni chirurgicznej, a jeden z lekarzy udokumentował kilka porad dla tej osoby tak jakby była w niej przyjęta. Lekarz przedstawił dokumenty na podstawie których Szpital otrzymał zapłatę za te świadczenia z NFZ i w dalszej kolejności zapłacił lekarzowi za udzielone porady, które de facto nie miały miejsca. W wyniku ustaleń Szpital musiał liczyć się z konsekwencjami za nienależnie pobrane pieniądze z NFZ, naliczeniem kary umownej, a w ostateczności wypowiedzeniem umowy nie ze swojej winy. Taki stan ustalony przez Szpital spowodował wyrywkową kontrolę, której celem było ustalenie czy powyższy przypadek jest odosobniony i czy dokumentacja medyczna prowadzona jest przez lekarza w sposób prawidłowy. W związku z wyrywkową kontrolą
i stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w prowadzonej przez lekarza dokumentacji Szpital rozwiązał umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez tego lekarza. Podczas rozmowy Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. medycznych z lekarzem zostały przedstawione mu okoliczności rozwiązania umowy. Po tym fakcie Szpital przeprowadził dalszą kontrolę obejmującą rok 2013. Kontrola 2013 roku wskazała na pewien rodzaj powtarzających się nieprawidłowości

w dokumentacji medycznej, która spowodowała podejrzenie, że:

  • w Szpitalu lekarz nie udzielał faktycznie świadczeń zdrowotnych w takim zakresie jaki wykazywał w dokumentacji,

  • lekarz na podstawie powyższej dokumentacji obciążał Szpital fakturami za nie udzielone zdaniem Szpitala świadczenia,

  • przedstawił Szpitalowi dokumenty w których potwierdzał zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a które były podstawą do otrzymania środków z NFZ przez Szpital.

Zdaniem Szpitala, na podstawie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej istnieje podejrzenie, że
w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości wyżej opisanych.

Na podstawie nieprawidłowych dokumentów lekarz obciążał Szpital fakturami za nie udzielone naszym zdaniem świadczenia finansowane ze środków NFZ. W dalszej kolejności te dokumenty stanowiły podstawę do rozliczeń Szpitala z NFZ. Wobec tego stanu rzeczy Szpital ma obowiązek powiadomienia o swoich podejrzeniach Prokuraturę.

Szpital nie ma uprawnień i możliwości aby samodzielnie ocenić postępowanie lekarza. W ostatecznym rozrachunku to Prokuratura i Sąd ocenią czy faktycznie doszło do poświadczenia nieprawdy
w dokumentach i pobrania na tej podstawie nienależnych pieniędzy. Szpital oświadcza, że podstawą rozwiązania umowy z lekarzem nie było podejrzenie popełnienia przestępstwa, a wyłącznie stwierdzone rażące nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji i grożące z tego tytułu szpitalowi konsekwencje.

Co do lekarzy pracujących w chojnickim szpitalu wobec których Prokuratura postawiła zarzuty informuję, że Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym dokonał oceny dokumentacji medycznej. W ocenie Szpitala, wbrew stawianym zarzutom, pacjent był leczony prawidłowo przez lekarzy Szpitala, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na podstawie obserwacji zleconych badań
i otrzymanych wyników podejmowane były decyzje we właściwym czasie, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta w danym czasie. Szpital stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona byłą prawidłowo, nie stwierdził jej fałszowania i nie został o tym poinformowany przez organa prowadzące śledztwo. W związku z tym w chwili obecnej Szpital nie ma podstaw do rozwiązania umów z tymi lekarzami".

Leszek Bonna

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

w Chojnicach

 

 Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

213 komentarzy

~do wikary
Jak dużo o mnie wiesz, wcale mnie nie znając. Ale wypowiedzieć się możesz, prawda? Nie jestem lekarzem. Służbę zdrowia znam od tej drugiej strony, więc daruj sobie uszczypliwości. Nie twierdzę, że wszyscy pozostali lekarze są źli. Nie wkładaj mi w usta słów, których nie powiedziałem. Z nas dwóch na manię prześladowczą cierpisz raczej ty. Skoro boisz się kontroli, to może też nie jesteś taki święty? Może w tych cierpiących ludziach widzisz nie tyle osoby potrzebujące medycznej pomocy, a potencjalne źródło dodatkowego zarobku?
Kontrola powinna objąć wszystkich lekarzy z jednego, prostego powodu: skoro jeden lekarz w domniemaniu dopuścił się rzeczy, które się jemu zarzuca, skoro nikt tego nie wychwycił wcześniej, tzn, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że takie sytuacje zdarzały się częściej. Osobiście doświadczyłem kilku sytuacji, które wymagałyby przynajmniej wyjaśnienia. Przykład: osoba po wypadku ląduje na izbie przyjęć. Po pobieżnym zbadaniu, chociaż dolegliwości są odczuwalne, zostaje odesłana do domu z powodu "braku łóżek". Jednocześnie w kartotece widnieje jako pacjent hospitalizowany, chociaż w szpitalu przebywała raptem 3 godziny. Czy to nie jest naciąganie NFZ na tzw. martwe dusze? Oficjalnie pacjent przebywa w szpitalu, choć wcale go tam nie ma. Nie wiem, czy takie sytuacje są na porządku dziennym, ja z taką własnie się spotkałem. Nie wydaje mi się, żeby to było w porządku.
28 Lutego 2014, godzina 14:16
Oceniono 18 razy 8
~do wikary
Zajmuj się pacjentami, a nie przesiadywaniem na forum. Jeżeli nie dopuściłeś się nieprawidłowości, to możesz spać spokojnie.
28 Lutego 2014, godzina 14:08
Oceniono 17 razy -5
~Czekamy na przegląd wydawanych publicznych pieniędzy, kasuni...
A jak wygląda opieka w "Bonamed" w Jarcewie, czy cztery 4miliony na rozbudowę zolu, musi być wpisane w interes strategi pomorza, terytorialny rozwój Chojnic-Człuchowa przez starostę Chojnic, a kto jest radnym wojewódzkim w urzędzie marszałkowski, kto rozdziela pieniądze publiczne na ochronę zdrowia, czy radny jest udziałowcem w majątku zolu w Jarcewie, czy korzystał zol z publicznych pieniędzy w jakiej wysokości, kto zakazuje konkurencji w opiece nad pacjentami chorymi na raka, potrzebującymi opieki paliatywnej, jak wygląda opieka w "Medicor", "Palium", jaki majątek publiczny dostały i korzystają podmioty w.w, dlaczego szpital wygrywał miejsca w Rzeczpospolitej na najlepszy szpital, a co się stało, że obecnie takie afery mamy w szpitalu, jak działa ISO, jak sprawowany jest nadzór przez organy do tego powołane inne...pytam, IRENKA
28 Lutego 2014, godzina 13:59
Oceniono 19 razy 15
~wikary
Nie tobie to oceniać. Ja mam dobre samopoczucie. Wśród swoich pacjentów JESZCZE widzę cierpiących ludzi nie potencjalnych wrogów, ale nie mam zamiaru zbierać razów od pieniaczy za błędne decyzje dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej w tym kraju i jego finansowania.
28 Lutego 2014, godzina 13:54
Oceniono 13 razy 7
~do wikary
Tym komentarzem się zdyskredytowałeś całkowicie.
28 Lutego 2014, godzina 13:46
Oceniono 14 razy 4
~wikary
Do ? z 12.35 - przecież ty oczywiście wiesz że wszyscy pozostali lekarze są źli. Bardzo ci współczuję. Musisz być bardzo nieszczęśliwy żyjąc w przeświadczeniu że wszyscy wokół to agenci, komuchy, złodzieje, cykliści, masoni, żydzi, lekarze, niekompetentni dyrektorzy, finsterowie, skaje, szczepańscy, malwersanci, kombinatorzy itd a ty jak ta wyspa, jedyny prawy i sprawiedliwy, na oceanie ludzkiego śmiecia. Niektórzy nazwali by to manią wielkości lub manią prześladowczą. Mnie się wydaje żeś zdrów ale dawne totalitarne czasy cię naznaczyły - jak powiadał niejaki Gwiazda, ikona narodowych bolszewików, "każdy jest podejrzany"
28 Lutego 2014, godzina 13:12
Oceniono 16 razy 4
~do powyżej
Poważne problemy dopiero się zaczną, gdy nie sprawdzą WSZYSTKICH specjalistów (za ten sam okres).
28 Lutego 2014, godzina 12:48
Oceniono 15 razy 13
~do wikarego
Do pieniaczy sugerujących kontrole CBA, GRU, KGB, RChS, NFZ i czegoś tam jeszcze w szpitalu, zawieszanie czy zwalnianie lekarzy i dyrekcji - to oznacza PARALIŻ pracy szpitala, a to z kolei oznacza że zamiast lepiej będzie tak jak tego sobie życzycie - czyli WCALE

Czyli co? Mamy udawać, że tylko jeden lekarz w szpitalu jest tym złym? Jeden ma odpowiedzieć za wszystkie przekręty jakie miały miejsce na terenie szpitala? Całej reszcie mamy dać spokój, bo to grozi paraliżem szpitala? Szpital zasadniczo działa po to, żeby leczyć ludzi. Jeżeli lekarze nie leczą, tzn, że coś działa nie tak jak powinno. Jak wszystkim nam wiadomo, dyrektor szpitala lekarzem nie jest, nie leczy, szpital może się bez niego obejść przez jakiś czas. proponuję zawieszenie w obowiązkach pana dyrektora, bo to pod jego władzą jego pracownicy dokonują przekrętów. Nie dopilnował folwarku, więc częściowa odpowiedzialność powinna i na niego spaść. Tylko kontrola z zewnątrz jest w stanie sprawdzić kto tu popełnił błąd. Pan Bonna w najlepszym wypadku powinien udać się na bezpłatny urlop do czasu wyjaśnienia sprawy. Kontrolą powinni zostać objęci wszyscy specjaliści prowadzący prywatne praktyki. W razie wykrycia kolejnych nieprawidłowości winni powinni zostać ukarani w ten sam sposób.
28 Lutego 2014, godzina 12:35
Oceniono 17 razy 13
~w szpitalu weżta się za pracę, by skutecznie leczyć ludzi....
...Jakby na czas rozpoznali, poznali się na chorobie czerszczanina, to dzisiaj w takim stanie jakim jest nie byłby, bo przecież pacjent, chory z dolegliwościami zgłosił się o pomoc do szpitala w chorobie, podobnie jakby kontrola wewnętrzna szpitala działała, to by takich sytuacji z lekarzami, pacjentami w kolejkach czekającymi, by nie było, tu brak racjonalnej gospodarki w ochronie zdrowia, leczeniu pacjentów i idących za pacjentem kasy ze składek kontraktowanych przez NFZ w imieniu pacjenta, A co do aktualnych metod leczenia z aktualnym stanem wiedzy medycznej leczenia pacjentów w szpitalu w Chojnicach, to się dopiero ubawiłem. Pan panie dyrektorze chyba sobie kpiny robi, wile jest przypadków, gdzie można było inaczej zdiagnozować, postawić inną diagnozę lub zastosować inne skuteczniejsze leczenie zgodnie z dostępnym, a takiego było brak...IRENKA
28 Lutego 2014, godzina 11:56
Oceniono 14 razy 8
~a to przy okazji
28 Lutego 2014, godzina 11:56
Oceniono 5 razy 5
~obserwator
Dyrekcja milczy po fakcie, czyli podjęła określone decyzje, które były punktem zapalnym (według pomorskiej pracownicy szpitala mówili, że lekarz wyleciał z hukiem). Reszta to już tylko zwykła kolej rzeczy.
28 Lutego 2014, godzina 11:54
Oceniono 10 razy 10
~Przypomnijmy
28 Lutego 2014, godzina 11:52
Oceniono 8 razy 8
~hi, hi, hi
Dyrekcja szpitala milczy w sprawie zastępcy ordynatora chirurgii w chojnickiej lecznicy. Starosta, pod którego podlega placówka, na konferencji prasowej zabrał głos i poinformował, że trwa w niej kontrola wewnętrzna dotycząca zgłoszonych anonimowo nieprawidłowości finansowych.

Kto sprawę rozgłosił?
28 Lutego 2014, godzina 11:42
Oceniono 13 razy 11
~obserwator
do wikary: "Sprawę nagłośniły lokalne media (...)".

Media nagłośniły coś, co zostało już stworzone wcześniej przez kogoś innego. Media nie doprowadziły do tej "sprawy", tylko zwyczajnie "przekazały pałeczkę"..., którą być może miały przekazać.
28 Lutego 2014, godzina 11:00
Oceniono 15 razy 15
~A gdzie papier toaletowy?
Ach, nie wymyślajcie już problemów, których oficjalnie nie ma ;-) Jedno z pytań redaktora Ch24 do dyrektora Bonny w 2013 r.: "Czy są sygnały od pacjentów o zbyt długich kolejkach lub zamieszaniu w kolejności przyjmowania". Odp. dyrektora: "W ostatnim czasie nie." Szpital bada też satysfakcję pacjentów (ze strony szpitala): "Niezadowolenie pacjentów NAJCZĘŚCIEJ wynika z braku dostatecznego wyposażenia łazienek (... papier toaletowy)."
28 Lutego 2014, godzina 10:55
Oceniono 11 razy 11

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 382.00 394.00 DKKDKK 60.50 62.00
EUREUR 452.00 464.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 419.00 434.00 NOKNOK 40.90 42.40
GBPGBP 499.00 514.00 SEKSEK 43.40 44.90
Aktualizacja: 2020-10-22 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 385.00 390.00 DKKDKK 60.90 61.60
EUREUR 455.00 459.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 422.00 429.00 NOKNOK 41.30 42.00
GBPGBP 502.00 508.00 SEKSEK 43.60 44.30
Aktualizacja: 2020-10-22 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w związku z pandemią koronawirusa obawiasz się posłać swoje dzieci do szkoły?
Ceny paliw2020-10-21

E95 E98 ON LPG
BP 4.63 zł 4.89 zł 4.33 zł 2.19 zł
Circle K 4.53 zł - 4.28 zł 2.09 zł
Lotos Optima 4.55 zł - 4.35 zł 2.11 zł
MZK 4.57 zł 4.72 zł 4.36 zł 2.05 zł
Orlen 4.65 zł 4.99 zł 4.42 zł 2.14 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij