Środa, 20 Stycznia 2021 | Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst i fot. mz

Do zebrania ponad 3 tys. podpisów

Od lewej: Artur Eichenlaub, Kamil Kaczmarek i Jakub Adamczyk.

Od lewej: Artur Eichenlaub, Kamil Kaczmarek i Jakub Adamczyk.

To najpilniejsze zadanie, jakie stoi przed komitetem, który będzie inicjował referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej. Ten właśnie się zawiązał i złożył odpowiedni wniosek w ratuszu.

 

- Naszym celem jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów, która prawdopodobnie będzie oscylowała wokół 3135, tak aby doszło do zorganizowania na jesień referendum decydującego o przyszłości Straży Miejskiej w Chojnicach – poinformował jeden z inicjatorów Kamil Kaczmarek. Twórcy specjalnego fanpage'u na Facebooku liczą na zaangażowanie różnych środowisk. Swój akces zgłosiła partia Korwin. - Jako partia popieramy likwidację straży miejskiej, czego wyraz daliśmy już wcześniej chociażby w osobie Krzysztofa Haliżaka – podkreśla Jakub Adamczyk. - Wydaje się, że nie stać nas na wydawanie w tym roku ponad 2 mln zł na 30 osób w straży – mówi Kaczmarek z Projektu Chojnicka Samorządność i wylicza, że na mieszkańca to 60 zł. A Artur Eichenlaub z Platformy Obywatelskiej przywołuje przykłady innych miast, które zlikwidowały straż i finansowo wsparły policję. - To jest korzystniejsze, by część zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczyć na wzmocnione patrole policji – uważa członek Platformy.

Reklama | Czytaj dalej »

Choć burmistrz deklaruje, że przeciwnikom straży ułatwi zadanie i sam zgłosi pomysł referendum, to ci nie czekają na sesję w drugiej połowie sierpnia i zabierają się za promocję swojego pomysłu i zbiórkę podpisów poparcia. Głównym narzędziem będzie konto na portalu społecznościowym, które zyskało poparcie 2,5 tysiąca internautów. Podpisy jednak wirtualne być nie mogą, więc komitet przewiduje organizację spotkań otwartych i debat. Jest pomysł by zaprosić panią burmistrza Czerska, która może podzielić się doświadczeniami z likwidacji formacji. Przeciwnicy straży referendum chcą połączyć z terminem wyborów parlemantarnych, dzięki czemu to ma szansę być wiążącym. Proponowane pytania są dwa - o likwidację straży i podatek lokalny na jej funkcjonowanie.

Artur Eichenlaub podkreśla, że inicjatorzy referendum nie uciekają od kwestii technicznych. Np. co z monitoringiem, który obsługują municypalni? - Przy jego obsłudze można zatrudnić osoby niepełnosprawne – podsuwa Eichenlaub. - A sam monitoring można zlokalizować na Chojniczance, gdzie takie centrum monitoringu ma funkcjonować na potrzeby stadionu – dodaje Kaczmarek.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

172 komentarzy

~do Kaczmarka
Człowieku weź ty się zdecyduj kim jesteś voice czy jurkiem. Normalnie schizofrenia
27 Czerwca 2015, godzina 17:21
Oceniono 105 razy 7
~Paweł
Panie burmistrzu prawda jest taka że Pan Kaczmarek na straży nie skończy. Może być opcją że dobierze się i do Pana. Trzeba być czujnym.
27 Czerwca 2015, godzina 17:17
Oceniono 113 razy 11
~jurek
Do "moim zdaniem"- ano bedzie to funkcjonowało tak, że polcja bedzie musiała zająć się sprawą. Wszystkie zgłoszenia na policję są rejestrowane elektronicznie i liczony jest czas reakcji na zgłoszenie. Gdyby był zbyt długi (powiedzmy 15 minut) lub nie byłoby reakcji w ogóle, to komendant może polecieć na bruk. W przypadku braku reakcji strazników możemy im naskoczyć. Nikt wszak nie wierzy burmistrzowi, że po sprawie blamażu Palucha jest w stanie wyaciągnać jakiekolwiek konsekwencje wobec kolejnego kolesia.
27 Czerwca 2015, godzina 16:31
Oceniono 107 razy -3
~moim zdaniem
Jestem zaskoczona informacją, że policja przekierowuje zgłoszenia do Straży Miejskiej - ktoś o tym pisał przy temacie o Referendum ... Nie wiedziałam o tym. To jak to będzie funkcjonowało, gdyby jednak doszło do likwidacji straży? Proszę nie podnosić kwestii o zwiększeniu etatów w policji, gdyż osoby zorientowane w tym zakresie wiedzą jakie są realia. Oceniam działalność Straży Miejskiej dobrze. Może jest kilka drobiazgów do naprawy, jak w zasadzie w każdej instytucji gdzie pracują ludzie. Ale żeby od razu likwidować? Bez przesady. Idąc tym tokiem myślenia to trzeba by zlikwidować każdą instytucję z której jesteśmy niezadowoleni. Na pierwszym miejscu byłby chyba ZUS i US.
27 Czerwca 2015, godzina 15:09
Oceniono 69 razy 43
~qwerty
Kamil co Ty jarasz?
27 Czerwca 2015, godzina 14:17
Oceniono 97 razy 19
~DO DOMU
Pomysł do bani chłopcy też. Już nie wiedzą jak zabłysnąć ...
Za robotę by się wzięli i coś pożytecznego dla miasta zrobili a nie ...
27 Czerwca 2015, godzina 13:26
Oceniono 105 razy 11
~do wpisu z 10.04
ciebie chyba pogjęło z tej nienawiści. Na każdym skrzyżowaniu i wylotówce stała policja. Nie rozpoznajesz już mundurowych? Kto czyta wiadomości ten wiedział jaką many imprezę. Jeżeli wszyscy przeciwnicy SM mają intelekt na twoim poziomie to po prostu ręce opadają.
27 Czerwca 2015, godzina 12:14
Oceniono 108 razy 10
~do ponizej
Tobie chyba mozg sparalizowalo. Tez mieszkam blisko trasy biegowej i jakos potrafilam posluchac radia i dostosowac sie do zapowiedzi odnosnie tego co i kiedy bedzie zamkniete dla ruchu.
Najlepeij jezdzic miedzy biegaczami i rolkarzami... debilizm chyba wrodzony juz masz
27 Czerwca 2015, godzina 10:46
Oceniono 108 razy 8
~Straż miejska się popisała podczas biegów nocnych - szok taka organizacja ruchu w miescie
Żeby nie szło dojechać do domu, co za matoł zatwierdził taka organizacje ruchu. Brawo, paraliż miasta.
27 Czerwca 2015, godzina 10:04
Oceniono 120 razy 0
~zainteresowany

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zwierzchnikiem Straży Miejskiej Miasta Bytomia jest Prezydent Miasta Bytomia. Prezydent sprawuje nadzór nad działalnością Straży. W zakresie fachowym taki nadzór sprawuje Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji. Prezydent Miasta Bytomia powołuje Komendanta, który kieruje Strażą Miejską.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych Dz.U. Nr 123 poz. 779 straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży należy w szczególności:


ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:


udzielania pouczeń,

legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

wydawania poleceń,

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 8-10, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę ochrony dóbr osobistych oraz wolności i praw człowieka i obywatela. akty wykonawcze z Dz. U. i M.P. Zgodnie z art. 14. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:


siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

kajdanki,

pałki obronne wielofunkcyjne,

psy obronne,

paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),

ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego, które odpowiadają potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Jeżeli wymienione środki przymusu bezpośredniego okazały by się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, a także konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Użycie broni palnej bojowej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej osobie przysługuje prawo do zażalenia do prokuratora. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający jej odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
27 Czerwca 2015, godzina 06:00
Oceniono 14 razy -2
~literówki
Miało być drinkach Dopiero wróciłem z roboty więc spadam, bo na oczy nie widzę
27 Czerwca 2015, godzina 02:59
Oceniono 63 razy 47
~do poniżej
We Frisku czy w Sono bez problermu ten pan wygina ciało więc ze zdrowiem to chyba u niego jest spoko Wkurzające jest tylko to, że zostawia puste szklanki po drukach innym na stolikach
27 Czerwca 2015, godzina 02:55
Oceniono 71 razy 47
~xXx
Pan Artur E. nie opłaca parkingów i wjeżdża sobie gdzie chce bo ma kartę inwalidzka ... chyba po ojcu lub matce, a może po babci nawet
Bo jakoś nie widać specjalnie żeby był w znacznym stopniu ograniczony ruchowo lub neurologicznie ... a podobno tylko taki stan zdrowia powodował otrzymanie rzeczonej karty.
(tak bynajmniej się tłumaczą po wprowadzeniu nowych przepisów KW oraz wzoru karty i ograniczenia ich ilości w PL)

A komitet ... no cóż ... "bardzo dziki zachód"
26 Czerwca 2015, godzina 23:39
Oceniono 124 razy 12
~rodowity Chojniczanin
Ale ten Kaczmarek ma parcie na szkło Dlaczego napływowy nam się tu tak szarogęsi i wtrąca? Mógł zadymę robić tam skąd pochodzi! Czy on należy do tego tworu pt PCHS?
26 Czerwca 2015, godzina 20:08
Oceniono 135 razy 7
~oko
Ten Artur E. mógłby nauczyć się parkować a przede wszystkim płacić za parking
26 Czerwca 2015, godzina 20:01
Oceniono 106 razy 42

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 0.00 0.00 DKKDKK 0.00 0.00
EUREUR 0.00 0.00 RUBRUB 0.00 0.00
CHFCHF 0.00 0.00 NOKNOK 0.00 0.00
GBPGBP 0.00 0.00 SEKSEK 0.00 0.00
Aktualizacja: 2021-01-20 11:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 0.00 0.00 DKKDKK 0.00 0.00
EUREUR 0.00 0.00 RUBRUB 0.00 0.00
CHFCHF 0.00 0.00 NOKNOK 0.00 0.00
GBPGBP 0.00 0.00 SEKSEK 0.00 0.00
Aktualizacja: 2021-01-20 11:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy zamierzasz się zaszczepić przeciwko koronawirusowi?
Ceny paliw2021-01-15

E95 E98 ON LPG
BP 4.93 zł 5.29 zł 4.79 zł 2.27 zł
Circle K 4.76 zł - 4.69 zł 2.22 zł
Lotos Optima 4.76 zł - 4.69 zł 2.24 zł
MZK 4.78 zł 4.83 zł 4.64 zł 2.24 zł
Orlen 4.93 zł 5.23 zł 4.79 zł 2.27 zł
PKS 4.82 zł - 4.68 zł 2.25 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij