Wtorek, 22 Czerwca 2021 | Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Monika Szymecka, Agata Wiśniewska

Wałdoch zniesławił burmistrza

Nie został jednak skazany. W środę chojnicki sąd umorzył sprawę warunkowo na 2 lata. W lutym podobny wyrok zapadł w stosunku do innego działacza opozycji Radosława Sawickiego. Obaj w internecie pisali o zależnościach między pomocą publiczną udzielaną przez samorząd przedsiębiorcom a wpłatami na komitet wyborczy burmistrza. Proces był utajniony.

 

W tekście "Biedni płacą za bogatych" bloger Marcin Wałdoch, członek Prawa i Sprawiedliwości, pisał m.in. o umorzeniach podatków, gdzie przytaczał konkretne kwoty. A także tzw. pomocy publicznej, której wysokość i formę próbował ustalić, ponieważ na miejskiej stronie wymienione były jedynie podmioty, które ją otrzymywały. "Gorszące życie gospodarcze w Chojnicach, które w dużej mierze odbywa się na styku gospodarki i polityki ma swoje odzwierciedlenie w listach podmiotów, które były zwolnione z podaktów od nieruchomości, otrzymywały pomoc publiczną w różnej formie od Miasta Chojnice. (...) Zdaje się, że kapitał publiczny rzeczywiście utrzymuje chojnicką elitę, albo znacząco do tego jej utrzymania i rozwoju się przyczynia. Jestem zainteresowany na jaką kwotę łączną udzielono pomocy publicznej wszystkim 99 podmiotom za te wskazane dwa lata i jak się ma sytuacja za rok 2015? Bo tego w dniu 7 lutego 2016 r. jeszcze w BIP nie znalazłem" - pisał na swoim blogu przed ponad rokiem. Dopiero w wykazie za rok 2016 podana jest podstawa prawna i forma pomocy, ale bez kwoty. Poprzednie listy, jak wynikało z późniejszych wyjaśnień burmistrza, tyczyły refundacji szkolenia uczniów. - Nie mam wpływu ma to, kto otrzymuje pomoc w ramach refundacji szkolenia uczniów - tłumaczy burmistrz Arseniusz Finster.

Reklama | Czytaj dalej »

Proces wytoczony przez włodarza ciągnął się ponad rok i był niejawny. Sąd warunkowo umorzył postępowanie na dwa lata, uznając Marcina Wałdocha winnym zniesławienia. Ten musi wpłacić 2 tysiące złotych na konto fundacji ofiar poszkodowanych w wypadkach i 1700 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Burmistrz Arseniusz Finster nie ukrywa, że z wyroku jest usatysfakcjonowany. - To warunkowe umorzenie postępowania na 2 lata powoduje, że jeżeli pan Wałdoch jeszcze raz mnie zniesławi, to na pewno będę konsekwentnie występował z powództwem sądowym i wówczas sąd będzie odwieszał to postępowanie i skutek może być dla pana Wałdocha cięższy niż w tej chwili.

- To warunkowe umorzenie powoduje...

 

- To był proces polityczny. Przede wszystkim, za to że z Radkiem Sawickim zainicjowaliśmy wygaszenie mandatu Mirosława Janowskiego. Arseniusz Finster wytoczył działa sądowe, żeby pokazać, że nie ma przyzwolenia władzy lokalnej na wolność słowa. On nas opozycjonistów widzi za kratkami i tylko to go interesuje - mówi z kolei Marcin Wałdoch.

 

Chojniczanin nie uważa, aby proces wygrał czy też przegrał. - Zresztą sąd zaznaczył, że nikt w tej sprawy nie przegrał.  Będę apelował do wyższej instancji o uniewinnienie. Poza Chojnicami ten proces wygramy, bo zarzuty były kuriozalne. Wykazałem zbieżności i nikogo nie pomówiłem. Dla mnie sytuacja, w której osoby związane relacjami towarzyskimi z władzą, wspierające te władze w wyborach finansowo, są jednocześnie w bliższych i dalszych relacjach z właścicielami firm, które uzyskiwały umorzenia podatków. To głęboki konflikt interesów, w którym według mnie tkwi burmistrz Chojnic. Taki proces może był o tyle potrzebny, że burmistrz już wie, że pewne postawy musi zmienić w sferze publicznej. Przed procesem w BIP-ie nie było pełnych danych o kwestiach podatkowych.

Opozycjonista zaznacza, że wielokrotnie apelował listami otwartymi o jawność procesu. Bezskutecznie.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

51 komentarzy

~ocenzurowany komentarz z 18 Czerwca 2017, godzina 16:53
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
20 Czerwca 2017, godzina 21:54
Oceniono 98 razy -18
~warunkowe


Warunkowe umorzenie postępowania

jest środkiem probacyjnym, który polega na zaniechaniu skazania oraz wymierzeniu kary sprawcy. Orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania jest zawsze fakultatywne, a sprawca przestępstwa może zostać poddany okresowi próby. Warunkowe umorzenie oznacza, że sprawca nie jest osobą skazaną ani karaną, chociaż w Krajowym Rejestrze Karnym znajduje się wpis co do takiej osoby – nie będzie ona jednakże miała problemów z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym).

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć na każdym etapie postępowania, (również na etapie postępowania przygotowawczego). Jeżeli sprawcy czynu zabronionego zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa to będzie on mógł skierować do prokuratora prowadzącego (nadzorującego) postępowanie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli prokurator przychyli się do wniosku sprawcy to zamiast aktu oskarżenia skieruje do właściwego sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli jednak nie podzieli stanowiska sprawcy czynu zabronionego w przedmiocie w/w wniosku, to sprawca sam będzie mógł ponownie skierować go do sądu już po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia.

Przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania określa art. 66 k.k. Wśród nich należy wskazać: 1) winę i szkodliwość społeczną czynu, które nie mogą być znaczne (art. 115 § 2 k.k.). Przy czym dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (art. 115 § 2 k.k.), 2) dotychczasową niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne, a ponadto 3) okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości, zaś 4) właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy muszą uzasadniać przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Należy zwrócić uwagę, że wśród przesłanek warunkowego umorzenia postępowania nie ma znaczenia czy sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

W dotychczasowym stanie prawnym ustawodawca wskazywał, że warunkowego umorzenia postępowania nie można stosować do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności, przy czym w przypadku, gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie postępowania mogło być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

W dniu 01 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 27 września 2013 r., zmieniająca treść przepisu art. 66 k.k., w ten sposób, że dotychczasowa granica zastosowania warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy czynu zabronionego objęła swoim zakresem czyny zagrożone kara pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat (poprzednio: 3 lata). Należy w tym miejscu zauważyć, że obecnie ustawa przewiduje obligatoryjnie nałożenie na sprawcę obowiązku naprawienia szkody (w całości lub w części), a w miarę możliwości także obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto sąd może fakultatywnie nałożyć na sprawcę przestępstwa inne obowiązki wskazane w ustawie, np. obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby lub obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego (art. 72 § 1-3, 5-6b, 7a, 7b k.k., art. 39 pkt 7 lub 9 k.k.).

W zależności o zachowania sprawcy w okresie próby istnieje obowiązek obligatoryjnego albo fakultatywnego podjęcia postępowania. Sąd podejmuje postępowanie karne, wtedy gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Jeżeli natomiast sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, np. popełnił inne przestępstwo, uchyla się od dozoru lub wykonania nałożonego na niego obowiązku to sąd może podjąć postępowanie (art. 68 k.k.).

Warunkowe umorzenie

jest środkiem probacyjnym, a zatem wiąże się z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Próba ta może trwać przez okres od roku do 3 lat (w dotychczasowym stanie prawnym dotychczas 2 lata) i rozpoczyna swój bieg od uprawomocnienia się orzeczenia o umorzeniu postępowania.20 Czerwca 2017, godzina 07:36
Oceniono 92 razy 20
~sub
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
20 Czerwca 2017, godzina 03:39
Oceniono 46 razy -30
~OBYWATEL
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
19 Czerwca 2017, godzina 22:59
Oceniono 66 razy -20
~OBYWATEL
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
19 Czerwca 2017, godzina 22:58
Oceniono 62 razy -20
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
19 Czerwca 2017, godzina 13:02
Oceniono 131 razy -19
~sub
i prosze mi nie wmawiac co ktokolwiek chce powiedziec .
19 Czerwca 2017, godzina 10:32
Oceniono 102 razy 10
~sub
pytam czy jest tych ,ktorzy tu sie wypowiadaja ? Czy to zachowanie godne czlowieka ? Czlowieka ktory chce miec swoje miejsce w polityce wedlug mnie nie. I prosze nie nazywac mnie elektoratem wladzy .
19 Czerwca 2017, godzina 10:30
Oceniono 100 razy 10
~Do sub
Nie przesadzaj Sub. Według ciebie, człowiek nauki powinien siedzieć cicho i nie zwracać uwagi na społeczne problemy? Kogo obraża? Władzę samorządową? Ta się sama obraża, albo obnaża. Kultura wypowiedzi wskazuje mi jednak, że Ty obrażasz nazywając Wałdocha publicznie skurwielem, a znak zapytania nie zmienia tonu Twojej wypowiedzi, ale taki jest elektorat chojnickiej władzy.
19 Czerwca 2017, godzina 10:25
Oceniono 75 razy 5
~sub
ja stawiam znak zapytania przy tym pytaniu o skurwysynstwo . Nie podoba mi sie jego obrazanie wszystkich dookola. To nie jest postawa czlowieka nauki
19 Czerwca 2017, godzina 10:11
Oceniono 104 razy 10
~Robin
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
18 Czerwca 2017, godzina 23:52
Oceniono 65 razy -25
~Gosz
Do Sub: Zeby ten skurwiel nie zrobil ci problemow za ten wpis. Zniewazenie publiczne to na sto procent kolejny proces. Nie ma mocnych na takich ludzi. Zaczyna sie ponizanie. Moze odniesiecie sie do wpisu niesmialego parafianina. Bardzo intwresujace wiadomosci.
18 Czerwca 2017, godzina 23:48
Oceniono 73 razy 15
~Marco Polo
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
18 Czerwca 2017, godzina 23:17
Oceniono 66 razy -30
~Do IDIOTY poniżej:
Mam własne koty, i to aż trzy więc kot Jarosława Mściwego nie jest mi potrzebny do szczęścia ale żal mi tego stworzenia, że musi mieszkać z takim Gargamelem, pewnie biedny już musiał zgłupieć przebywając z takim "panem"!
18 Czerwca 2017, godzina 22:24
Oceniono 94 razy 10
~cały koci szał
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
18 Czerwca 2017, godzina 21:45
Oceniono 67 razy -25

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 378.00 387.00 DKKDKK 60.00 61.50
EUREUR 450.00 459.00 RUBRUB 5.10 5.70
CHFCHF 407.00 422.00 NOKNOK 43.20 44.70
GBPGBP 523.00 535.00 SEKSEK 43.60 45.10
Aktualizacja: 2021-06-22 11:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 381.00 385.00 DKKDKK 60.40 61.20
EUREUR 452.00 455.50 RUBRUB 5.10 5.70
CHFCHF 411.00 418.00 NOKNOK 43.80 44.50
GBPGBP 525.00 531.00 SEKSEK 44.10 44.80
Aktualizacja: 2021-06-22 11:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w przeciągu 5 lat wyciąłeś/-aś ze swojej posesji jakieś drzewo?

Ceny paliw2021-06-22

E95 E98 ON LPG
BP 5.52 zł 5.88 zł 5.42 zł 2.29 zł
Circle K 5.46 zł - 5.36 zł 2.24 zł
Lotos Optima 5.48 zł - 5.38 zł 2.26 zł
MZK 5.46 zł 5.51 zł 5.36 zł 2.24 zł
Orlen 5.49 zł 5.74 zł 5.39 zł 2.29 zł
PKS 5.46 zł - 5.36 zł 2.29 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij