Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018 | Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha | Pogoda: 12°C, 1015 hPa, wiatr 3.2 km/h    | zobacz prognozę » ch24 na komórkę

Forum Ch24

Dzialalnosc gospodarcza

odpowiedz

Robson

użytkownik

Witam, mam pytanie co do zalozenia dzialalnosci gospodarczej, potrzebna mi jakas pomoc, doradztwo, mam pomysl na fimre,dzialanosc... hm ale nie wiem jak to ugrysc, chcialbym ja sam zalozyc, moze kogos zatrudnic, jestem mlody , juz nie student.To by byla firma hadlowa, czy moge sie z tego tytulu starac o jakies dofinansowanie ? na rozpoczecie, badz na przyjecie pracownikow ?
Jakie urzedy trzeba odwiedzic, ile mnie to na poczatek ,oczywiscie samo zalozenie firmy bedzie kosztowalo ?? Prosze o dosyc wyrozumiale podpowiedzi .
0

larrysa

użytkownik

Zanim zaczniesz własną działalność, musisz urządzić sobie spacer po urzędach i złożyć w nich odpowiednie dokumenty. Jako, że biurokrację mamy dość przerośniętą, zwykle niezupełnie wiadomo od czego zacząć, co gdzie składać i w jakich terminach. Ten przewodnik Ci w tym pomoże.

Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
- adres zamieszkania przedsiębiorcy
- adres siedziby firmy
- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- miejsce/a wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.


Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

Potrzebne formularze: RG-1

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu)
- dowodu osobistego

Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.


Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania

firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.


Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze: NIP-1

Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.


Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.

0

Robson

użytkownik

No dobrze, dziekuje bardzo za wskazowki , napewno sie przydadza
A teraz pytanie sie klania czy PUP wspomaga mlodo zakladajcych firmy? jakies wspanie , dotacja z urzedu, czy Unii ?
0

larrysa

użytkownik

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie PUP realizowane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi obecnie najpopularniejszą i najlepiej ocenianą przez ZOPR formę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Zalety tego rodzaju dotacji na rozpoczęcie działalności to:

- Bezzwrotność dofinansowania - czyli otrzymanej dotacji z PUP nie trzeba zwracać.
- Dotacja otrzymywana jest z góry - czyli dofinansowanie z Urzędu pracy otrzymuje się przed przystąpieniem do otwarcia firmy, a więc nie trzeba najpierw przeprowadzać wydatków z własnych źródeł, jak ma to miejsce w przypadku większości dotacji unijnych.
- Procedura trwa krótko - dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych można pozyskać szybko, porównując np. z wieloetapowymi projektami realizowanymi w ramach PO KL 6.2, gdzie pełna procedura począwszy od dnia złożenia dokumentów (wniosek, biznes plan), aż do realnie otrzymanych pieniędzy zazwyczaj przekracza pół roku. W przypadku dofinansowania PUP na otwarcie firmy całkowita procedura zamyka się zazwyczaj w 1,5 miesiąca.

Nasza firma specjalizuje się w dotacjach z Urzędu Pracy na otwarcie własnej firmy. Masz pomysł na biznes? Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Możemy pomóc ci poprawnie przygotować właściwy przekonujący wniosek do PUP, oraz wartościowy biznes plan. Gwarantujemy sprawną i fachową obsługę. Dla tych którzy chcą samodzielnie przygotować swoje dokumenty oferujemy biznes plan wzór - przygotowany właśnie pod kontem dofinansowania PUP.

Dotacja PO KL 6.2 na rozpoczęcie działalności
W ramach programu Kapitał Ludzki realizowanego w z funduszy unijnych które otrzymuje Polska w okresie: 2007 - 2013 realizowana jest pomoc dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w postaci bezzwrotnych dotacji w kwocie 40 000,00 zł. Tego rodzaju dofinansowanie nieco trudniej pozyskać niż dotacje PUP, a pełna procedura trwa średnio około 8 miesięcy, kwota dofinansowania jest jednak przeszło dwukrotnie wyższa niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy i w większości wypadków aby złożyć wniosek nie trzeba być osobą bezrobotną.
Nasza firma oferuje fachową pomoc w zakresie przygotowywania wniosku pod Kapitał Ludzki - dotacje na otwarcie firmy. Rozbudowany wniosek pełni tutaj zazwyczaj jednocześnie funkcję biznes planu który decyduje ostatecznie o przyznaniu dotacji danemu wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę iż średnio jedynie co czwarta osoba która przejdzie fazę szkoleń otrzymuje dotacje, posiadanie profesjonalnie przygotowanego wniosku pod Kapitał Ludzki staje się sprawą kluczową.

Kredyt inwestycyjny
W oparciu o kredyt inwestycyjny możemy nie tylko dokonać modernizacji w istniejącym przedsiębiorstwie, lecz również pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej. Zaleta kredytu inwestycyjnego w odróżnieniu od zwykłego limitu kredytowego, to fakt iż firma nie jest zobligowana do szybkiego wykazania zysków. Bank w zależności od złożonej dokumentacji, tj. biznes planu przedstawiającego m.in. plan rozwoju firmy i spodziewane efekty finansowe może zaakceptować nawet wieloletni czas karencji dla danego przedsiębiorcy. Biznes plan dla banku musi być jednak wykonany w pełni profesjonalnie, przez co rozumie się przede wszystkim mocne osadzenie w realiach, gdzie strona ekonomiczna bazować będzie na jednoznacznych i logicznych przesłankach.
W ramach działalności Naszej firmy oferujemy przygotowanie w pełni profesjonalnego biznes planu dla banku pod inwestycje opiewające na kwotę w przedziale 100 tyś. PLN - 10 mln PLN.
0

markoni

użytkownik

Przecież teraz tylko dowód wystarczy
0

ollli91

użytkownik

Nie będę negowała tego co napisała larrysa, ale ja dwa miesiące temu zakładałam firmę i teraz to juz nie wygląda tak jak kiedyś, po pierwsze nie przypominam sobie żebym gdzies coś płaciła , po drugie wszystko teraz jest internetowo i np po REGON nie trzeba wcale iśc niczego sie nie wypisuje. Nie wiem jak to jest w przypadku spółek(podejrzewam że podobnie) po pójściu do urzedu miasta zarejstrowaniu działalności na email dostajesz wiadomośc o Regonie i takich tam...
0

Robson

użytkownik

Dobrze , wiec larrysa , napisalas ''nasza firma'', to pytanie gdzie jest ta firma co tak pomaga, i ile to kosztuje ? bo na poczatek mam pomysl na firmie, ale urzedy czy tez internet mnie wkoncu zje''
Potrzebuje tez pomocy w stworzeniu Biznesplanu , a potem tez takowa dotacja, na rozpoczecie z UP.
Bardzo dziekuje za tresciwe ,wyczerpujace odpowiedzi .
0

Logowanie

Zaloguj się

Pozdrowienia dodaj

0 znaków

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 334.00 347.00 DKKDKK 55.00 56.50
EUREUR 411.00 423.00 RUBRUB 5.30 6.30
CHFCHF 341.00 358.00 NOKNOK 42.50 44.00
GBPGBP 468.00 481.00 SEKSEK 39.30 40.80
Aktualizacja: 2018-04-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 338.00 343.00 DKKDKK 55.50 56.20
EUREUR 415.00 419.00 RUBRUB 5.53 5.54
CHFCHF 345.00 355.00 NOKNOK 42.90 43.60
GBPGBP 472.00 477.00 SEKSEK 39.70 40.40
Aktualizacja: 2018-04-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy miasto powinno wypłacić przedszkolom niepublicznym dotację na dzieci wyższą niż minimalna, czyli 75 % kosztów funkcjonowania samorządowego przedszkola?
Ceny paliw2018-04-19

E95 E98 ON LPG
BP - - - -
Circle K 4.92 zł 5.27 zł 4.79 zł 2.04 zł
Lotos Optima 4.92 zł - 4.79 zł 2.04 zł
MZK 4.87 zł 4.97 zł 4.75 zł 2.04 zł
Orlen 4.95 zł 5.22 zł 4.83 zł 2.05 zł
PKS 4.95 zł - 4.83 zł 2.04 zł