Niedziela, 03 Lipca 2022 | Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Elżbieta Zielińska, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Chojnicach

List otwarty w sprawie prywatyzacji przedszkola

Poniżej prezentujemy list otwarty prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnicach - Elżbiety Zielińskiej w sprawie prywatyzacji przedszkola samorządowego nr 9 z oddziałami integracyjnymi.

Treść listu:

"W roku 2007 sprywatyzowano w naszym mieście 5 przedszkoli. Wówczas wymagana była zgoda Kuratora. Pan Burmistrz takową zgodę otrzymał, pod warunkiem , że przedszkole nr 9 pozostanie samorządowym i będzie miernikiem kosztów dla przedszkoli niepublicznych.

Czy zostały zrealizowane deklaracje złożone przez Pana Burmistrza o:

 • Pobudowaniu nowego budynku dla przedszkola nr 9 ( nawet z toaletami na zewnątrz, było wówczas miejsce i projekt)?

 • Przedszkolu z oddziałami integracyjnym, które miało być ,cytuję: „perełką” w naszym mieście?

 • Użyczeniu budynków pięciu przedszkoli na trzy lata?

 • Nie zwiększaniu liczebności grup w przedszkolach niepublicznych?

 • Nie zwiększaniu „opłaty stałej”?

 • Pozostawieniu zarobków nauczycieli na tym samym poziomie?

 • Zachowaniu standardów ?

 • Zwiększeniu liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli?

Słowa, pana Burmistrza nie wytrzymały próby czasu, bo do dnia dzisiejszego:

 • Nowego budynku przedszkola nie ma ( starego budynku nie remontowano)

 • Budynki przedszkoli niepublicznych sprzedano po roku

 • Liczebność grup się zwiększyła

 • Tzw. „opłata stała” wzrosła ze 107 zł do 168 ( i nie jest to wzrost o inflację)

 • Zarobki nauczycieli drastyczne zmniejszyły się ( patrz protokół 3/11 Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25.02.2011 r. str.6 )

 • Tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zwiększył się

 • Standardy dot. podstawy programowej zostały zachowane, ale czy były przez Kuratorium sprawdzone?

Prawdą jest , że więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli, ale nie dlatego, że są niepubliczne, tylko dlatego , że grupy są przepełnione oraz można dzisiaj tworzyć inne formy wychowania przedszkolnego.

Reklama | Czytaj dalej »

I teraz kolejne obietnice . Czy mamy znowu uwierzyć , że

 • Przedszkole z oddziałami integracyjnymi pozostanie cały czas takie jak jest obecnie?

 • Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane bez problemu ( nie tylko przez 3 lata )?

 • Nowy właściciel sprosta wyzwaniom ( nie tylko przez 3 lata)?

 • Nowemu właścicielowi można narzucać wymagania dotyczące funkcjonowania przedszkola ( nie tylko przez 3 lata)?

 • Nie zwycięży ekonomia?

Moje kolejne pytania.

 • Czy starano się o fundusze unijne ?( np. EFS Priorytet IX PO KL czy Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności)

 • Czy próbowano szukać oszczędności poza przedszkolem?

 • Czy stać miasto na 100 % finansowanie nowopowstałych publicznych oddziałów przedszkolnych ?

Jakie są więc powody prywatyzowania przedszkola nr 9?

Pan Burmistrz mówi , że Karta Nauczyciela !

Ale dlaczego?

 • Czy dlatego, że stawia wysokie wymagania ( np. grupa integracyjna może liczyć 25 osób w tym 5 dzieci niepełnosprawnych)?

 • A może dlatego, że na jedną grupę przypada 1 nauczyciel, 1 nauczyciel wspomagający i specjaliści?

 • Zarobki nauczycieli? Ale przecież jest to grupa zawodowa świetnie wykształcona. Prawie każdy ma wyższe wykształcenie, kilka studiów podyplomowych i inne formy dokształcania.

Ekonomia? Nie!

Edukacja i wydatki na oświatę nie są i nie były przyczyną trudności finansowych jst. Decydują o tym twarde dane ekonomiczne. Z ich analizy w okresie 2003 – 2009 wynika, że :

 • Dochody jst ogółem wzrosły 195.8%

 • Wydatki jst wzrosły 207.3%

 • Deficyt budżetowy wzrósł 707.57 %

W tym samym okresie wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wzrosły jedynie 156,7%, a ich udział w wydatkach ogółem zmalał od poziomu 35,8% w roku 2003 do poziomu 28,6 % w roku 2009 ( udział wydatków na zadania subwencjonowane w wydatkach ogółem zmalał jeszcze bardziej)

Jeżeli wzrost dochodów nie skutkował proporcjonalnym zwiększeniem wydatków na zadania oświatowe – to także w przypadku deficytu oświata nie może być jego beneficjentem.

W omawianym okresie nastąpił znaczny wzrost zadłużenia. W skali kraju deficyt budżetowy jst w roku 2009 wynosił 12,8 mld w roku 2010 jeszcze znacznie wzrósł. Nie powstał on jednak z powodu wydatków na zadania oświatowe. Wynika to ze znacznego rozmachu inwestycyjnego z wykorzystaniem środków unijnych, a także z faktu, że rok 2010 był rokiem wyborczym mobilizującym do osiągania widocznych efektów w infrastrukturze społecznej.

Przyczyny trudności finansowych jst są zatem bezspornie poza oświatą.

Wydatki oświatowe stanowią istotną część wydatków ogółem, co zachęca do szukania oszczędności w ich ograniczaniu. Tymczasem z istoty realizacji przez jst zadań oświatowych należałoby oczekiwać, aby wraz ze wzrostem zasobności jst w porównywalnym stopniu wzrastały nakłady samorządu terytorialnego na tę sferę działalności publicznej, która służy „zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej”.

Dlaczego rodzic nie ma prawa wyboru pomiędzy placówką publiczną a niepubliczną?

Panie Burmistrzu, dlaczego chce pan sprywatyzować przedszkole z oddziałami integracyjnymi?

Panie Burmistrzu proponuję rozmowy w szerokim gronie(rodzice, nauczyciele, radni, związkowcy i inni zainteresowani) na temat prywatyzacji naszego przedszkola z oddziałami integracyjnymi".

Elżbieta Zielińska

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Chojnicach

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

76 komentarzy

~wzk
W oświacie konieczna jest reforma i mam nadzieję, że przyszły rząd ją przeprowadzi.
23 Września 2011, godzina 17:37
~mohery precz
proszę najpierw wyrzucić ze szkół średniowieczne katechetki i spasionych księży ..oprócz moralnych krzywd wyrządzanych naszym dzieciom typu,, górę stworzył bóg'',to okradają podatników z pieniędzy, gdyż są opłacani z budżetu państwa. nadprodukcja nauczycieli na polskim rynku pracy, ich kwalifikacje i zarobki to temat na najbliższe lata dla nowego rządu i mam nadzieję, że lewicowego z Palikotem na czele
23 Września 2011, godzina 17:24
~Przezorny
Do wyborcy. Burmistrz czyta komentarze i już zastanawia się jak wygra wybory za trzy lata którą szkołę sprywatyzować na początek. Zawsze po wygranych wyborach w pierwszym roku kadencyjności likwiduje coś w oświacie .
23 Września 2011, godzina 15:51
~wyborca
Ludzie Wy się nie dajcie skłócić. Za chwile usłyszę o służbach mundurowych. Zapytajcie ile zarabiają burmistrzowie. Najlepiej do cudzego gara zaglądać. 4 tysiaki dla głównego to i tak byłoby za dużo za te buble inwestycyjne. Zmniejszyć im zarobki. Trzeba oszczędzać. Następca będzie miał ręce pełne roboty, by "posprzątać" miasto po tej ekipie zadłużającej miasto.
Nie dziwi Was, że burmistrz nie bierze udziału w dyskusji? Chociaż nie jest to takie pewne.
Ten facet zaczął trząść gaciami, bo ludzie przestają wierzyć w te żenujące gadki.
23 Września 2011, godzina 14:56
~Do n-la
Dziękuję za rozmowę. Jak widać, są jeszcze nauczyciele z otwartymi umysłami, więc jest nadzieja na pozytywne zmiany.
23 Września 2011, godzina 13:56
~nauczyciel
I ty miłym akcentem zakończmy naszą dyskusję.
Muszę jeszcze poprawić 35 testów, przygotować się na jutrzejsze zajęcia , no i bym zapomniał o 18 spotkanie z młodzieżą na sks(darmowych), ale to dla zdrowia. No więc idę nic nie robić!
23 Września 2011, godzina 13:53
~Do nauczyciela
Dlaczego studenci w prywatnych uczelniach osiągają gorsze wyniki niż w uczelniach publicznych? To jest bardzo proste: negatywna selekcja. Jeżeli mogę się uczyć za darmo w publicznej szkole, to dlaczego miałbym startować do prywatnej szkoły i płacić za edukację? Tak trudno dostrzec fakt, że do prywatnych uczelni w Polsce idą NA OGÓŁ studenci gorzej przygotowani intelektualnie, którzy NIE dostali się na bezpłatne studia w publicznych uczelniach? Odrobina rozsądku wystarczy, aby to zrozumieć. Wyniki są przede wszystkim pochodną poziomu intelektualnego, a nie tylko jakości nauczania. Jako naucyciel powinien pan to chyba wiedzieć, prawda? Niech pan lepiej zapozna się z przykładem np. Singapuru i USA, gdzie większość uczelni - oczywiście najlepszych (na świecie!) - jest prywatna.
23 Września 2011, godzina 13:40
~Do nauczyciela
Polecam również świetny artykuł na temat finansowania oświaty "Toward a Free Market in Education:
School Vouchers or Tax Credits?" traktujący o formie finansowania edukacji w postaci bonów edukacyjnych (zły wybór) i w postaci ulg podatkowych (dobry wybór): http://tinyurl.com/4urugan .
23 Września 2011, godzina 13:34
~nauczyciel
Chociaż , jakby się tak zastanowić to wolny rynek już funkcjonuje w Polsce np. na wyższych uczelniach, prawo popytu i podaży działa aż miło. Jak grzyby po deszczu powstają nowe uczelnie w myśl powiedzenia " w każdej wsi WSI , a w każdym powiecie po uniwersytecie". I może teraz zróbmy porównanie UW i WSI w Psiej Wólce i jedni i drudzy dają wyższe wykształcenie tylko dyplom UW a ten drugi to nie ma porównania na rynku pracy.
Specjalnie dałem tak skrajny przykład ( wcześniej ktoś przyrównywał nas do USA), aby pokazać , że wszystko co prywatne nie musi być lepsze, nawet w edukacji.
23 Września 2011, godzina 13:34
~Do nauczyciela
Polecam samodzielną lekturę i myślenie. Na początek polecam publikację:

"Private Education is Good for the Poor" (pdf, 64 str., język angielski)
źródło: http://tinyurl.com/3ch9eoc

Kilka uwag z publikacji dotyczących prywatnych szkół dla osób bez znajomości jęz. ang.:
- uczniowie osiągają znacznie lepsze wyniki,
- koszty prowadzenia szkół są niższe,
- koszty dla rodziców są niższe,
- wynagrodzenia nauczycieli są niższe,
- zadowolenie z pracy nauczycieli jest wyższe,
- prywatne szkoły są lepiej wyposażone,
- większość rodziców (biednych) wybierała prywatne szkoły,
- najbiedniejsze dzieci otrzymują edukację za darmo (około 5-10% uczniów w zależności od regionu i szkoły).

Można jeszcze długo dyskutować, ale czy to ma sens w społeczeństwie przesiąkniętym błędną i szkodliwą ideologią socjalistyczną?
23 Września 2011, godzina 13:27
~Do Zosi
"Firma prywatna, choćby i bardzo dochodowa, w pierwszej kolejności stara się zatrudniać pracowników jak najmniejszym kosztem." Tak właśnie powinno być. Dzięki temu możesz kupić tanie produkty i usługi. Bez efektywnych przedsiębiorców mielibyśmy powszechny problem z przetrwaniem jednego miesiąca. Potrzebujesz jeszcze doświadczenia, aby to zrozumieć i ciesz się z faktu, że masz możliwość zdobyć to doświadczenie.
23 Września 2011, godzina 13:11
~nauczyciel
1) Proszę podać przykład jak w praktyce ten mechanizm miałby działać, w polskiej szkole.
2) Prywatne tzn. tańsze dla państwa i tu zgoda , a dla rodziców ?
23 Września 2011, godzina 13:05
~Zosia
Do odpowiadającego mi ktosia: nie założę własnej firmy teraz, bo chcę nabrać doświadczenia i kontaktów. Zakładanie firmy na tzw. Żywioł pozbawione jest sensu. Twoje oburzenie jest bezpodstawne. Może i zdarzają się ludzie porządni, którzy nie wyzyskują swoich pracowników, ale jest ich jak na lekarstwo. Ja mówię o powszechnie stosowanym procederze. Firma prywatna, choćby i bardzo dochodowa, w pierwszej kolejności stara się zatrudniać pracowników jak najmniejszym kosztem. Każdy z nas jest w jakimś stopniu chciwy, ale ludzie bez przesady. Wszystkie zawody sa potrzebne i to nie jest batalia pdt. "jak się nie podoba to poszukaj innej pracy". To batalia o godne życie. ktoś musi być kierownikiem, ktoś musi być zwykłym pracownikiem. Trzeba tylko pamiętać, że ci zwykli pracownicy też chcą życ godnie, nie z ołówkiem w ręku i od pierwszego do pierwszego. A o tym widać nasi pracodawcy starają z całej siły się nie pamiętać.
23 Września 2011, godzina 13:00
~Do nauczyciela
Google: private education. (literówka)
23 Września 2011, godzina 13:00
~Do nauczyciela
Google: private educaction. Z badań prowadzonych przez różne niezależne organizacje (w tym OECD) wynika jednoznacznie, że prywatny system edukacji jest znacznie TAŃSZY i wyniki uczniów są istotnie lepsze niż uczniów ze szkół publicznych. Przyczyna: konkurencja. Nikt nie jest wykluczony z edukacji. To nie jest utopia proszę pana, to jest połączenie wiedzy i konieczności.
23 Września 2011, godzina 12:58

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 444.00 457.00 DKKDKK 61.90 63.50
EUREUR 463.00 476.00 RUBRUB 5.80 7.50
CHFCHF 461.00 476.00 NOKNOK 44.10 45.70
GBPGBP 536.00 551.00 SEKSEK 42.70 44.30
Aktualizacja: 2022-07-03 18:45
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 447.00 452.00 DKKDKK 62.30 63.20
EUREUR 466.00 471.00 RUBRUB 5.90 7.40
CHFCHF 465.00 472.00 NOKNOK 44.50 45.40
GBPGBP 539.00 545.00 SEKSEK 43.10 44.00
Aktualizacja: 2022-07-03 18:45
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Gdzie wybierasz się na wakacje?
Ceny paliw2022-07-01

E95 E98 ON LPG
BP 7.66 zł 8.46 zł 7.77 zł 3.36 zł
Circle K 7.69 zł - 7.72 zł 3.31 zł
Lotos Optima 7.66 zł - 7.74 zł 3.33 zł
MZK 7.59 zł 8.39 zł 7.59 zł 3.09 zł
Orlen 7.66 zł 8.25 zł 7.74 zł 3.36 zł
PKS 7.66 zł - 7.79 zł 3.36 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij