Sobota, 25 Marca 2023 | Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli chojnice24 na komórkę
Strona głównaBez Montażu
Rozmiar tekstu: A A
Ch24, fot. ms

Spierali się o przedszkole „Skrzaty”

Grzegorz Wirkus po raz pierwszy był uczestnikiem Bez Montażu

Grzegorz Wirkus po raz pierwszy był uczestnikiem Bez Montażu

W naszej redakcji w poniedziałek 19 marca nagraliśmy następne wydanie Bez Montażu. Jego uczestnikom najwięcej czasu zabrało omówienie przyjętej tego dnia uchwały Rady Miasta o likwidacji ostatniego przedszkola samorządowego w Chojnicach.

Zaprosiliśmy do udziału w dyskusji - Bartosza Blumę (miejski radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości), Jana Zielińskiego (wiceburmistrz Chojnic, członek Platformy Obywatelskiej), Mariusza Brunkę (Fundacja im. M. Fuhrmanna) oraz Grzegorza Wirkusa (przewodniczący Komisji ds. Społecznych, radny miejski Platformy Obywatelskiej). Moderatorem dyskusji był Jerzy Erdman. Dyskusja trwała prawie 49 minut.

Reklama | Czytaj dalej »

Całość zapisu dyskusji z 19.03.2012

W naszym studiu nie było tak gorącej dyskusji, jak chwilami podczas poniedziałkowych obrad sesji Rady Miejskiej, ale również uczestnicy Bez Montażu ostro spierali się, czy miejscy radni podjęli właściwą decyzję w sprawie prywatyzacji przedszkola przy ul. Młodzieżowej. Najbardziej optymistyczne podejście do tej sprawy miał Jan Zieliński. Bartosz Bluma zadeklarował baczne śledzenie procesu prywatyzacji i późniejsze prowadzenie opieki przedszkolnej przez nowego właściciela.

O przyjętej przez RM uchwale ws. likwidacji PS9

Na tej samej sesji Rady Miejskiej został przyjęty wniosek zgłoszony przez PiS na prośbę PChS w sprawie bazarku na pl. Piastowskim. Zapytaliśmy naszych gości, czy przeprowadzić, wzorem konsultacji na temat progów na ulicach Kasprzaka i Ducha Św., lokalną ankietę wśród mieszkańców, którzy korzystają z tego targowiska?

O bazarku na pl.Piastowskim

W związku z ubiegłotygodniową inauguracją Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice, zapytaliśmy naszych gości o to, z jakimi nadziejami podchodzą do jej prac.

O Radzie Strategii Rozwoju Miasta Chojnice

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

16 komentarzy

~przywileje nieziemskie
pociągami osobowymi, którymi z racji dłuuuuuuuuugiej jazdy nie jeżdżą
21 Marca 2012, godzina 18:53
Oceniono 3 razy 3
~detektyw
obserwator 4 to przecież nasz sfrustrowany burmistrz
21 Marca 2012, godzina 18:51
Oceniono 2 razy 2
~detektyw
obserwator 4 to przecież nasz sfrustrowany burmistrz
21 Marca 2012, godzina 18:50
Oceniono 3 razy 3
~do obserwator 4
Nudny jesteś. Tym ludziom do pięt nie dorastasz.
Zgłupiej do końca. Będzie nadzieja, że zaczniesz mądrzeć.
21 Marca 2012, godzina 17:54
Oceniono 8 razy 6
~obserwator4
To takie bardzo „obywatelskie”, Panowie Wałdoch, Sawicki, Studziński, p. Osowicka, plus oczywiście p. Janik i kilka innych osób realizują swój plan, skąd takie wnioski? Otóż publicznie gadają o demokracji i dostępie obywateli do organów władzy, a jaka jest prawda? Jest ona na tym portalu. Proszę poczytać, co pisze p. Sawicki do wiceburmistrza – otóż „ma nadzieję, że już niedługo Zieliński nie będzie wiceburmistrzem”. Pomijam brak szacunku, ale to jest buta i arogancja. Samego siebie przeszedł p. Studziński, który A. Mielke oskarżył o działania, które mogą prowadzić do wzrostu aborcji. Jakim sposobem poczytajcie pod artykułem o przedszkolach. Pyta też z pełną arogancją o p. Pawlickiego. Gwiazdą jest jednak p. Wałdoch – otóż Szlanga jest dla niego „komuchem”, Finster do aresztu, prof. Dutkowski jest „cieniasem”, a redaktorów naczelnych Radia Weekend i Czasu Chojnic zwolnił „chojnicki Łukaszenko”. Panowie mają dwa oblicza – to „społeczne” na pokaz i to szczere, wewnętrzne. Ocenę pozostawiam tym, którzy chcą to analizować. Zapomniałem o p. Osowickiej – nie wiedząc skąd Pani Marzenna już wie, że burmistrz pieniądze z zimowego utrzymania dał Chojniczance – to dopiero jest niekompetencja intelektualna! Przykładów jest więcej – forum wymiany myśli tych Państwa, są nawet linki na blogi, jest ten portal, to przykre, ale prawdziwe.
21 Marca 2012, godzina 10:19
Oceniono 15 razy -7
~Czy sa inne przywileje?
Pedagodzy, poza zatrudnionymi w przedszkolach, są jedyną grupą zawodową, która jeszcze korzysta z 37-proc. ulgi na przejazdy pociągami.
21 Marca 2012, godzina 08:32
Oceniono 3 razy -1
~KPN
Panie Burmistrzu Zieliński! Pana ugrupowanie rządzi w Polsce 5 rok (na nieszczęście dla naszej Ojczyzny!). Po 4 latach waszych nieRZĄDÓW mamy w Polsce ujemny przyrost naturalny! Skoro ta Karta Nauczyciela taka zła - relikt stanu wojennego to dlaczego jej nie zlikwidujecie? Macie większość! Potrafiliście zmniejszyć zasiłek pogrzebowy, podnieść VAT, załatwić najdroższy gaz w Europie, paliwo po 6 złotych, zrobić bajzel w szkołach (do dzisiaj nie wiadomo czy 6 latki w końcu pójdą do szkół czy nie), chcecie nam zafundować pracę do końca życia, a tak prostej sprawy jak likwidacja KN nie potraficie zrobić? Obiema rękami podpisałbym się pod tą decyzją mówię całkiem serio! Dość przywilejów branżowych- trzydziestokilkuletnich emerytów ze straży i policji! Weźcie się za to! Tylko nie spi....jak wszystkiego co weźmiecie w swoje ręce.
20 Marca 2012, godzina 22:49
Oceniono 15 razy 9
~pola
Ależ uwierzcie, pan Wirkus walczyl jak lew o to przedszkole i o dzieci niepełnosprawne , i wniosek na komisji społecznej złozył i nawet podczas głosowania wstrzymał się, ot zuch!
20 Marca 2012, godzina 16:51
Oceniono 10 razy 6
~podatnik
Skrócę:

§ 28.
1.Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2.Przygotowanie sesji obejmuje:
1)ustalenie porządku obrad,

§ 29.
1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.

A to jest najważniejsze w tym wątku:

§ 71. 3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
20 Marca 2012, godzina 16:21
Oceniono 15 razy 13
~podatnik
Panie Wirkus proszę się douczyć:
Ze Statutu Miasta:
§ 28.
1.Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2.Przygotowanie sesji obejmuje:
1)ustalenie porządku obrad,

2)ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady w sytuacjach określonych w Statucie.
4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji Rady powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7.Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Sesji Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Miasta.
8.W przypadkach nie cierpiących zwłoki, a szczególnie dotyczących zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, narażenia Miasta na znaczne straty lub naruszenia innych, istotnych interesów Miasta, Przewodniczący Rady może zwołać sesję z pominięciem obowiązków wskazanych w § 28 ust. 4 Statutu. W takim przypadku zobowiązany jest do przedłożenia Radzie szczegółowego uzasadnienia zastosowania tego trybu.

§ 29.
1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
§ 71. 3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

20 Marca 2012, godzina 16:13
Oceniono 11 razy 9
~ma-ka
Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to ,że wiceburmistrz sam wykorzystał wszystkie możliwe przywileje nauczycielskie pracując w Zakładzie poprawczym wszystkie dodatki , urlop zdrowotny, pensum godzinowe ale to szybko się zapomina jak się zostało wiceburmistrzem.
20 Marca 2012, godzina 16:02
Oceniono 14 razy 12
~wyborca
Po wysłuchaniu Zielińskiego bójcie się nauczyciele chojnickich szkół. Wniosek hipotetyczny. Jesteście następni na kolejce, bo karta to przeżytek. Tylko patrzeć jak zacznie się prywatyzacja podstawówek i gimnazjów. Panie Zieliński zlikwidujcie sobie trzynastą pensję. Dawno nie istnieje w wielu firmach, również państwowych.
20 Marca 2012, godzina 14:11
Oceniono 24 razy 20
~podatnik
W sprawie porządku obrad sesji wniosek dotyczy Rady Miejskiej, a nie burmistrza. Proszę nie zaciemniać Panie Wirkus. Pan burmistrz przed rozesłaniem materiału sesyjnego miał możliwość wyrazić swoją opinię co do porządku.
20 Marca 2012, godzina 14:07
Oceniono 15 razy 11
~Radek Sawicki
Wiceburmistrz Jan Zieliński znowu opowiada rzeczy pozbawione sensu wspominając stan wojenny i powstanie Karty Nauczyciela. Czy nauczyciele mają mieć teraz poczucie winy, że godziwie są wynagradzani? W przeciwieństwie do reszty społeczeństwa. Panie Zieliński, co Pan opowiada??? Prywatne jest katapultą rozwoju? Ha ha ha! Wie Pan jak zarabiają pracownicy w prywatnych firmach? Jakie mają warunki pracy? Jakie umowy? Pan chyba z księżyca spadł! W naszych czasach w firmach prywatnych dominują umowy śmieciowe. Pan - na naszym publicznym wikcie - ma ten przywilej, że ma Pan etat z całym pakietem socjalnym. Mam nadzieję, że już niedługo!
20 Marca 2012, godzina 14:01
Oceniono 31 razy 27
~abc
A gdzie parytety? Aż dwóch działaczy PO ? Panie red.....
20 Marca 2012, godzina 13:42
Oceniono 6 razy 4

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 430.00 442.00 DKKDKK 55.00 62.90
EUREUR 463.00 475.00 RUBRUB 5.00 5.40
CHFCHF 468.00 483.00 NOKNOK 40.10 41.80
GBPGBP 525.00 540.00 SEKSEK 40.80 42.50
Aktualizacja: 2023-03-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 433.75 438.20 DKKDKK 55.10 62.80
EUREUR 467.68 472.57 RUBRUB 5.00 5.40
CHFCHF 471.46 477.20 NOKNOK 40.70 41.60
GBPGBP 529.02 534.89 SEKSEK 41.20 42.10
Aktualizacja: 2023-03-24 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy uważasz, że w Chojnicach jest wystarczająco dużo toalet publicznych?
Ceny paliw2023-03-23

E95 E98 ON LPG
BP 6.72 zł 7.46 zł 6.87 zł 3.21 zł
Circle K 6.67 zł - 6.82 zł 3.18 zł
Lotos Optima 6.69 zł - 6.84 zł 3.2 zł
MZK 6.64 zł 6.89 zł 6.79 zł 3.16 zł
Orlen 6.72 zł 7.22 zł 6.87 zł 3.21 zł
PKS 6.74 zł - 6.82 zł 3.18 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij