Sobota, 09 Grudnia 2023 | Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst i fot. mz

Skargi odrzucone

Jacek Studziński mógł się tylko dzisiejszym obradom przysłuchiwać. Nie odmówił sobie jednak komentowania w jej trakcie.

Jacek Studziński mógł się tylko dzisiejszym obradom przysłuchiwać. Nie odmówił sobie jednak komentowania w jej trakcie.

Podczas dzisiejszej (27.08) sesji miejscy radni głosowali uchwały m.in. w sprawie skargi na burmistrza, który wg Projektu Chojnicka Samorządność nie zabezpieczył w budżecie środków na realizację inicjatyw obywatelskich, a co za tym idzie nie wykonał uchwały z listopada zeszłego roku. Tę skargę odrzucono, podobnie jak złożoną przez Wspólną Ziemią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. braku konsultacji dotyczących wprowadzenia odpłatnego parkowania na pl. Emsdetten.

Przewodniczący Projektu Chojnicka Samorządność Jacek Studziński przed i w trakcie dzisiejszej sesji wnioskował o zabranie głosu do przewodniczącego rady miejskiej Mirosława Janowskiego, jak też do sekretarza dzisiejszych obrad Renaty Dąbrowskiej, głosu jednak nie otrzymał. - Nie było żadnej informacji na stronie internetowej miasta o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która naszą skargę rozpatrywała. Jako strona powinniśmy być przecież tam obecni. Niedemokratyczne jest to, że odmawia się głosu. PChS jest pokojowo nastawiony – powiedział jeszcze przed rozpoczęciem sesji Jacek Studziński.

Reklama | Czytaj dalej »

- Nie ma celu, to trudno zabezpieczać środki – tak burmistrz Arseniusz Finster odpowiedział na brak ujęcia w budżecie środków na tzw. inicjatywy obywatelskie. Ostatecznie nabór wniosków ma zostać ogłoszony w październiku, by w prowizorium budżetowym na przyszły rok można było zapisać konkretne kwoty. - Jesteśmy otwarci, można przełożyć termin. UM nie ukrył tej uchwały. Dlaczego jest bierne działanie ze strony stowarzyszenia, a nawet agresja? – mówił podczas sesji włodarz.

Na sesji pojawił się też temat budżetów obywatelskich. Mieszkańcy mogliby zadecydować o wydatkowaniu środków. Nie zastąpi to bynajmniej środków samorządów osiedlowych, które pochodzą z podatku za psy. Radny i przewodniczący osiedla Słoneczne Edward Gabryś pytał jak zostanie rozwiązana sprawa pobierania opłat za psy, która to powraca na sesjach niczym bumerang. - Nie możemy karać samorządów, które zbierają podatek. Nie wiązałbym tego z budżetem obywatelskim. Nie jestem za tym, żeby zabierać te pieniądze samorządom. Problem pozostaje do rozwiązania – odpowiedział burmistrz.

Skarga Wspólnej Ziemi o brak konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia odpłatnego parkowania na pl. Emsdetten została odrzucona głosami 15 radnych. Trzech radnych PiS-u wstrzymało się od głosu. - Parkowanie w centrum dotyczy wszystkich mieszkańców, nie tylko samorządu osiedlowego nr 1. Wypowiadali się wszyscy przewodniczący, były konsultacje – stwierdził włodarz. Innego zdania był przewodniczący PChS-u Jacek Studziński. Ponadto padł argument, że Wspólna Ziemia nie ma w swoim statucie takiej tematyki. - Nie ma w Chojnicach żadnego stowarzyszenia zajmującego się ruchem drogowym czy polityką przestrzenną – dodał radca prawny urzędu Robert Wajlonis. Według przygotowanego uzasadnienia skarga nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn proceduralnych i merytorycznych - została wniesiona po terminie.

Radni podczas sesji zadecydowali też o przesunięciu środków przeznaczonych na przebudowę pl. Piastowskiego na budowę drugiego placu zabaw w parku Tysiąclecia i oświetlenia przy ul. Asnyka. O bezzwrotną dotację dla Centrum Parku w wysokości prawie 28 tys. zł na pokrycie wynajmu hali dla stowarzyszeń pytał radny Krzysztof Haliżak: - Skąd ta dopłata? Czy nowe stowarzyszenia będą wynajmować halę? - To wynajem dla Red Devils, sekcji bokserskiej „Ósemka” na soboty bokserskie i MALPS – odpowiedziała mu skarbnik Krystyna Perszewska.

Z kolei Józef Skiba wnioskował o postawienie TOI-TOI'a w parku Tysiąclecia. - Wędkarze są z całymi rodzinami, nie mają gdzie zrobić siusiu, czy nie można „tojki” postawić? - pytał wiceprzewodniczący RM. - Jestem otwarty na pomysł. Zwracam uwagę, że jest toaleta w K&M i w Zetce. Gdyby budynek zaplecza był gotowy, to tam byłaby toaleta. Pójdę na spacer do parku i popytam wędkarzy – zapowiedział burmistrz.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

31 komentarzy

~zori
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
28 Sierpnia 2012, godzina 08:35
Oceniono 33 razy -23
~Marzenna Osowicka
Do Jacka Studzińskiego – jak dobrze, że jest ktoś, kto odsłania mechanizmy funkcjonowania Chojnickiej Rady Miejskiej. Rady żyjącej własnym bytem w oderwaniu od społecznej rzeczywistości. Rady niedostrzegającej konieczności partycypacji sektora pozarządowego w życiu społecznym miasta. Mam nadzieję, chojnicka społeczność jasno już widzi fakt okopywania się swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli w szańcach przepięknej sali ratuszowej, akt niedopuszczania do głosu szarych obywateli, imperatyw odrzucania wszelkich obywatelskich wniosków (bo grożą zakłóceniem funkcjonowania tej instytucji ), której zadaniem jest służenie dobru mieszkańców. Ale wyłącznie poza nimi, bez ich udziału. Eh, co za kabaret…
28 Sierpnia 2012, godzina 08:08
Oceniono 55 razy 1
~Marzenna Osowicka
Analogia z Radiem Wolna Europa i sekcją BBC to po prostu cymesik, Radku! . Znakomita riposta, a po głębszej analizie - w zasadzie można przeżyć déjà vu. Pamiętam tamte lata, gdy z wypiekami na twarzy słuchało się innej prawdy, niż serwowanej przez ówczesną legitymizowaną władzę i jej środki masowego przekazu. Teraz, po kilkudziesięciu latach mamy zgoła powtórkę z rozrywki. Szok! Fakty mówią jedno, a interpretacja naszych decydentów - jak im wygodnie. Na zarzut niedopełnienia egzekucji podstawowego prawa, jakie należne jest demokratycznemu społeczeństwu (wykluczenia sektora społecznego i organizacji pozarządowych z procesu tworzenia prawa miejscowego w Chojnicach) odpowiada się wykrętnymi argumentami starając się pozbawić obywateli ich prawa do samostanowienia. Zabrania się mieszkańcom wypowiedzi w sprawach społecznych – ich dotyczących. Ja wymiękam na ten moment. Nasuwają mi się porównania z Białorusią. Ale chyba nie mam racji… To poszło dużo dalej.
28 Sierpnia 2012, godzina 08:02
Oceniono 55 razy -1
~pepe
Jak stowarzyszenia doskonale widzą, pomimo wyłożeniu jak na tacy, że burmistrz nie wykonał jakiejś ustawy nie jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności urzędnika. W tym momencie dobitnie radni udowodnili, że oni nie są od kontrolowania działań burmistrza a tylko zwykłymi pionkami, którzy potulnie skaczą tak jak im burmistrz zasugeruje. Obywatele tego miasta porzućcie wszelką nadzieję.
28 Sierpnia 2012, godzina 07:08
Oceniono 24 razy 14
~***
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
28 Sierpnia 2012, godzina 06:42
Oceniono 26 razy -16
~zori
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
28 Sierpnia 2012, godzina 05:00
Oceniono 20 razy -10
~Ooo
Słuchaj Arek, w ratuszu sam działa tylko... zegarek
27 Sierpnia 2012, godzina 23:10
Oceniono 19 razy 1
~bravo Jacek
Marionetki nie dopuszczają do głosu ludzi spoza układu...
Rozczarowuje PiS...
27 Sierpnia 2012, godzina 22:37
Oceniono 35 razy 11
~Radek Sawicki
...a w zasadzie jak Polska Sekcja Radia BBC ;-)
27 Sierpnia 2012, godzina 22:11
Oceniono 54 razy 0
~masz czelność
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
27 Sierpnia 2012, godzina 22:11
Oceniono 40 razy -24
~Radek Sawicki
Do pytającego w drugim komentarzu: Nadaję z Londynu, jak niegdyś Radio Wolna Europa ;-) Tu też jest Internet...
27 Sierpnia 2012, godzina 22:03
Oceniono 65 razy -1
~Jacek Studziński
Zgłosiłem przed sesją, zgodnie ze zwyczajem (Statut Miasta o tym nie mówi), chęć zabrania głosu w dwóch punktach obrad. Jeden dotyczył naszej skargi. Pan przewodniczący Mirosław Janowski powiedział, że "nie" - powołując się na par. 23. (§ 23. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady, § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.) ??? W związku z tym, że nie mam Statutu Miasta w głowie sądziłem, że chodzi o zapis § 42. 5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. Poprosiłem o uzasadnienie. Bez reakcji.

W związku z tym, że do obowiązków sekretarza sesji należy prowadzenie między innymi listy mówców podczas sesji, poprosiłem o ujęcie mnie w celu zabrania głosu w punkcie naszej skargi. Pani Renata Dąbrowska (sekretarz sesji) była tym faktem zaskoczona. Wyszła z sali obrad i gdy wróciła poinformowała, że lista dotyczy tylko radnych. Tym samym, gdy dyskutowano nad naszą skargą nie zgłosiła mojej prośby. Niemniej w punkcie wnioski poinformowała, że ja taką wolę wyraziłem. To było po fakcie. Ale i tak tego nie uwzględniono.

Czy lista mówców, którą ma prowadzić sekretarz sesji dotyczy tylko radnych oceńcie państwo sami.
Ze Statutu Miasta Chojnice:
§ 35.
1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2.Rada na wniosek Przewodniczącego powołuje spośród radnych Sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 43.
1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do rzeczy”, następnie „do porządku”, a gdy przywołania nie odniosły skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

Nie byłem zaproszony, ale osobą z publiczności chcącą zabrać głos w punkcie, który wszedł pod obrady za moją sprawą. Nie skomentuję.
27 Sierpnia 2012, godzina 18:29
Oceniono 62 razy -2
~####
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
27 Sierpnia 2012, godzina 18:05
Oceniono 34 razy -12
~do powyżej
Tu chodzi o przestrzeganie prawa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego..pan Sawicki ma w 100 % rację, ponieważ rzeczywistość i fakty są wciąż manipulowane przez burmistrza i jego wyżej wymienionego godnego pożałowania radcę prawnego.. To niebywałe, jak absurdalną odpowiedź na pismo pana Wałdocha wystosował włodarz miasta Chojnice. Poświęcił swój urlop....jest obrońcą i strażnikiem praw człowieka.. jakie to cyniczne i smutne.. On właśnie zakłócał protest, łamał zasady dotyczące zgromadzeń publicznych, a ciągłe mataczenie, manipulowanie faktami świadczy o cwaniactwie i niskim poziomie moralnym..
27 Sierpnia 2012, godzina 18:02
Oceniono 45 razy 19
~Skąd nadajesz Sawicki
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
27 Sierpnia 2012, godzina 17:40
Oceniono 36 razy -16

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 399.00 411.00 DKKDKK 50.50 53.60
EUREUR 429.00 441.00 RUBRUB 4.00 4.29
CHFCHF 452.00 465.00 NOKNOK 30.00 32.90
GBPGBP 499.00 512.00 SEKSEK 37.40 38.40
Aktualizacja: 2023-12-08 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 401.70 406.96 DKKDKK 50.60 53.50
EUREUR 432.08 437.30 RUBRUB 4.00 4.28
CHFCHF 454.48 460.76 NOKNOK 30.10 32.80
GBPGBP 502.35 508.61 SEKSEK 37.40 38.30
Aktualizacja: 2023-12-08 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy nazwanie nowego ronda przy zbiegu ul. Bytowskiej i Leśnej im. WOŚP to dobry pomysł?
Ceny paliw2023-12-08

E95 E98 ON LPG
BP 6.49 zł 7.14 zł 6.73 zł 2.9 zł
Circle K 6.44 zł - 6.68 zł 2.87 zł
Lotos Optima 6.53 zł - 6.76 zł 2.93 zł
MZK 6.45 zł 6.69 zł 6.66 zł 2.9 zł
Orlen 6.49 zł 7.17 zł 6.73 zł 2.91 zł
PKS 6.49 zł - 6.69 zł 2.92 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij