Sobota, 03 Grudnia 2022 | Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst i fot. je

Woda i ścieki będą droższe

Prezes Tomasz Klemann uzasadnia członkom komisji budżetowej zmianę taryfy Miejskich Wodociągów.

Prezes Tomasz Klemann uzasadnia członkom komisji budżetowej zmianę taryfy Miejskich Wodociągów.

Na najbliższej sesji rady miejskiej, która jest zwołana na 26 listopada, zostanie przyjęta nowa taryfa Miejskich Wodociągów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Obowiązywać będzie w 2013 roku.

Podwyżka będzie w wysokości 2,4 %. Prezes Tomasz Klemann szacuje, że jej miesięczny skutek finansowy dla czteroosobowej rodziny, zużywającej średnio 2,4 m3 wody na osobę, wyniesie 1,67 zł. Dla gospodarstw domowych woda zdrożeje o 5 groszy na 2,45 zł, odbiór ścieków o 12 groszy na 4,92 zł za 1 m3. Opłata abonamentowa, przy odczycie co 2 miesiące, rośnie o 8 groszy na 16,91 zł. – Wielkość naszej podwyżki jest poniżej prognozowanej w 2013 roku inflacji, mającej wynieść 2,7 % - przekazał we wtorek (20.11) radnym z komisji budżetowej prezes wodociągów. Do października tegoroczne straty wody na sieci wyniosły tylko 6,4 %. W skali całego roku mają zamknąć się na poziomie 7 – 8 %. W 2000 roku wyniosły 28,8 %. Ogólnopolski wskaźnik sprawności sieci wodociągowych jest w wysokości 18 %.

Reklama | Czytaj dalej »

Najwięcej pytań radnych dotyczyło funkcjonowania kanalizacji deszczowej i możliwości przekazania jej przez władze miasta na stan Miejskich Wodociągów. Za największy problem dotyczący proceduralnej strony tej operacji Tomasz Klemann uznał określenie wartości sieci „deszczówki”. Bez jej znajomości niemożliwe jest przejęcie sieci, którą rozpoczęto budować przed ponad 100 laty. – Przeprowadzenie tej inwentaryzacji jest bardzo drogie, ale nie można uniknąć tego kosztu. Prędzej czy później będzie trzeba tego dokonać, gdyż teraz eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej przypomina kopanie studni, gdy wybuchł pożar. Prosi się nas o pomoc, jak pojawiają się kłopoty. Tak właśnie było w tym roku przy ul. Sobierajczyka – zauważył Klemann. Nie zabrakło także nawiązania do przeprowadzanych na osiedlu Kolejarz kontroli podłączeń do kanalizacji sanitarnej. – Jestem odbierany, jako ten zły policjant, ale jestem zobowiązany do dbania o jakość ścieków dopływających do naszej oczyszczalni. Podejrzewamy, że ich ilość jest większa przez wody opadowe o 12-15 %. To przekłada się na większe zużycie energii elektrycznej przez pompy. Zostaje spowolniony o połowę czas reakcji biochemicznych, gdy temperatura ścieków przez domieszkę deszczówki obniży się o 10 stopni – wyjaśnił prezes miejskiej spółki.

Krzysztofa Haliżaka interesowało stanowisko szefa wodociągów w sprawie tzw. podatku deszczowego. – Niedawno, jako pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich, zajmowałem się w gminie Czarne pomiarami powierzchni naszych dróg, które są w zasięgu kanalizacji deszczowej. Spowodowane było to koniecznością wnoszenia do urzędu gminy opłaty za „deszczówkę”. W mieście i gminie Czersk płacą także mieszkańcy. Kiedy, jak słyszałem od burmistrza, będą wprowadzone podobne opłaty od zarządców dróg? – pytał radny. – Nie tak prędko, gdyż trzeba wcześniej znać powierzchnie dachów, parkingów czy ulic. Musi być także wola władz miasta. Uważam, że docelowo każdy, nie tylko firmy czy wspomniani zarządcy, będą płacić za korzystanie z kanalizacji deszczowej – uważa Tomasz Klemann.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

13 komentarzy

~nena
Normalne zlodzieje juz sie dosc duzo placi ,a kto to widzial abonament za wode placic w jakim panstwietak jest?
23 Listopada 2012, godzina 17:32
Oceniono 8 razy 8
no to ktoś się rozpisał mi sie nie chce tego czytać ale jezeli chodzi o podwyzki to i tak juz zrzerają nasze pensje za chwile to tylko bedziemy pracować na opłaty albo część z nich nie bedziemy płacić żeby móc przeżyć
23 Listopada 2012, godzina 15:53
Oceniono 4 razy 4
~olga
chcą zamęczyć ludzi ciężko pracujących za najniższą
23 Listopada 2012, godzina 15:49
Oceniono 7 razy 7
~bolek
i po co tyle pisania ?

jak mieszkania z ZGM będą się dobrze sprzedawać to podwyżek szybko nie będzie.
Jak będzie problem ze sprzedażą to nowe podatki będą wprowadzone szybko
23 Listopada 2012, godzina 13:29
Oceniono 7 razy 7
~Kto płaci za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji sanitarnej...
Radnym i Burmistrzowi za taką gospodarkę już dziękujemy, czas na zmiany...KTO PŁACI ZA WODY OPADOWE WPROWADZANE DO KANALIZACJI SANITARNEJ... ...żeby się zmieniła gospodarka i była dla każdego, to trzeba zmienić rządzącą władzę...Pozdrawiam Szach-Mat.
23 Listopada 2012, godzina 12:31
Oceniono 22 razy 22
~do szach-mat
Wstawiasz za długie elaboraty. Czytać się tego nie chce.
23 Listopada 2012, godzina 11:33
Oceniono 4 razy 4
~CZY PODWYŻKA WYNIKA Z GOSPODARZENIA RADNYCH I BURMISTRZA ORAZ PREZESA MIEJSKICH WODOCIĄGÓW...
CZY W CHOJNICACH DOCHODZI DO NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NADUŻYCIA WŁADZY, ZAUFANIA ZGODNIE Z ART.296K.K.
KTO PŁACI ZA WODY OPADOWE, DESZCZOWE W MIEŚCIE POWINIEN ODPOWIEDZIEĆ BURMISTRZ PREZES MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I RADNI RADY MIASTA CHOJNICE.
W przypadku stwierdzenia podłączenia rynien lub kratek ściekowych do kanalizacji, spisują odpowiednio do tego przygotowany protokół kontroli w obecności właściciela budynku.
W protokole zawarty jest szczegółowy opis instalacji oraz wynik kontroli.
Właściciel otrzymuje kopię sporządzonego protokołu oraz 14-dniowy okres czasu na zlikwidowanie nielegalnego podłączenia.
Po tym okresie Spółka dokonuje powtórnej kontroli w celu sprawdzenia realizacji polecenia.
A ma do tego prawo, ponieważ zgodnie z zapisami § 20 Umowy na dostawę wody i od-prowadzanie ścieków, a także przepisami ustawy, art. 7, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z dn. 13 lipca 2001 r.) osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo. Odbywać się to będzie po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.
W przypadku stwierdzenia, po powtórnej kontroli, że nie zrealizowano polecenia odłączenia instalacji od kanalizacji sanitarnej, sporządzany jest drugi protokół i jednocześnie sprawę zgłaszamy na policję w celu wyciągnięcia konsekwencji karnych od Właściciela posesji.
Konsekwencje mogą okazać się dość surowe, gdyż zgodnie z art. 28 ust 4 oraz art. 9 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-dzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. z póź, zm.) za wprowadzanie wód deszczo-wych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000,00 zł.
Deszczówki nie można odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ sieć w naszym mieście jest siecią rozdzielczą, tzn. kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej tak usankcjonowano to ustawodawca ustawowymi przepisami z 2001r. Wody opadowe i drenażowe dopływające do oczyszczalni ścieków zakłócają jej pracę. Podczas obfitych opadów deszczu, gdy do sieci kanalizacji sanitarnej trafią duże ilości wód opadowych, sieć, która nie jest projektowana na ich przyjęcie, przepełnia się, następuje spiętrzenie ścieków i zdarzają się przypadki zalewania piwnic domów bądź wylewania ścieków na ulice lub posesje. Wody opadowe niezależnie od ich pochodzenia (z ulicy, dachu… ) po zmieszaniu ze ściekami komunalnymi stają się ściekami komunalnymi.
Według obecnie obowiązującego prawa wprowadzenie wód opadowych i drenażowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Ten zakaz ustawodawca usankcjonował rygorem wszczęcia procedury karnej z możliwością nałożenia dotkliwych kar sądowych i grzywien.
Sankcje i obowiązki
Za naruszenie tych zakazów grozi sankcja karna. Art. 28 ust. 4a ustawy stanowi, iż ten, kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000 zł. Tego rodzaju czyn jest zatem traktowany przez ustawodawcę jako przestępstwo.
Dodatkowo ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek badania jakości odprowadzanych ścieków. Dotyczy on jednak wyłącznie ścieków bytowych i przemysłowych. Realizacja tego obowiązku nastąpi poprzez stosowanie przez przedsiębiorstwo art. 7 ustawy, który kreuje ustawowe prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektów odbiorcy usług, m.in. w celu sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
Jak urzędnik odpowiada za niedopełnienie obowiązków.
Funkcjonariusz publiczny powinien znać akty prawne określające jego uprawnienia i obowiązki. Jeżeli ich nie dopełni, to dopuszcza się przestępstwa nadużycia władzy.
WYCOFANIE DECYZJI TO DOWÓD NIEDBALSTWA, NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW, PRZESTĘPSTAW NADUŻYWANIA WŁADZY, NADUŻYWANIA ZAUFANIA ART.296K.K.
KTO PŁACI ZA WODY OPADOWE W MIEŚCIE POWINIEN ODPOWIEDZIEĆ BURMISTRZ I PREZES MIEJSKICH WODOCIĄGÓW W CHOJNICACH I RADNI RADY MIASTA CHOJNICE. Pozdrowionka Szach-Mat.
23 Listopada 2012, godzina 11:05
Oceniono 23 razy 17
~Franciszka Kownacka
Fakt, zapomniałam o tych na rencie, emeryturze i tych, którzy muszą wynajmować mieszkanie, żeby mieć dach nad głową. Podziękujmy zatem naszym władzom za to, że tak troszczą się o swoich mieszkańców, że z tej troski zapominają o ich finansowych możliwościach. Podziękujmy za to, że nikt w ratuszu, gminie czy powiecie nie zastanawia się nad tym jak, czego będą musieli sobie odmówić mieszkańcy, żeby móc opłacić nowe stawki za śmieci. Podziękujmy za to, że w obecnych warunkach praca w urzędzie czy innej jednostce budżetowej to szczyt marzeń wielu, nie tylko młodych ludzi. Podziękujmy za to, że w konkursie mającym wyłonić pracownika biurowego zatrudnionego na pół etatu, a w którym wzięło udział prawie 100 osób, zatrudniono pracownika jednego z urzędów. Podziękujmy również za to, że spółka ZZO opłacana częściowo z naszych podatków, a po przejęciu przez gminy obowiązku zajęcia się naszymi śmieciami, utrzymywana z wpływów z tego tytułu, nowych pracowników fizycznych do sortowania odpadów chce zatrudnić na umowę zlecenie. Podziękujmy, przecież władzy się należy.
23 Listopada 2012, godzina 10:59
Oceniono 21 razy 17
~xyz
"JUż teraz opłacenie miesięcznych rachunków zabiera 1/3 pensji".
Musisz dużo zarabiać. Są tacy co im pensja na opłaty nie wystarcza. Nie mówiąc o tym co mają renty czy emerytury na poziomie urągający by żyć.
23 Listopada 2012, godzina 10:23
Oceniono 20 razy 16
~Franciszka Kownacka
Artykuł nie wyjaśnia dlaczego cena wody i ścieków zostanie podniesiona. Dlaczego? Panu Klemannowi należałoby przypomnieć, że tylko niewielka część mieszkańców miasta zatrudniona jest w urzędach, w których rewaloryzuje się pensje o inflację. Zdecydowana większość zatrudniona jest u chojnickich biznesmenów za najniższą krajową, która ostatnio została podwyższona o całe 100 zł, ale bez rewaloryzacji. Jak rozumiem ta podwyżka była tylko po to, żeby i tak ją odebrać w formie różnorakich rachunków? Od przyszłego roku więcej zapłacimy za wodę, ścieki, śmieci, zapewne podrożeje ogrzewanie i prąd. Ludzie od lat zarabiają ciągle to samo. Skąd mają wziąć pieniądze na życie? JUż teraz opłacenie miesięcznych rachunków zabiera 1/3 pensji. Ostatnio słyszałam stwierdzenie, że pracujemy po to, żeby żyć. Skoro efekty tej pracy są niewystarczające do zabezpieczenia podstawowych potrzeb to to już nie jest życie.
23 Listopada 2012, godzina 10:16
Oceniono 26 razy 18
~do ja
"Na najbliższej sesji rady miejskiej, która jest zwołana na 26 listopada, zostanie przyjęta nowa taryfa Miejskich Wodociągów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków".

Jak wynika z powyższego to Rada Miejska zdecyduje o podwyżkach.
23 Listopada 2012, godzina 10:14
Oceniono 5 razy 1
~ja
Woda i scieki beda drozsze....przeciez co roku sa drozsze,gdyz co roku Wodociagi robia podwyzke.
23 Listopada 2012, godzina 09:44
Oceniono 14 razy 12
~fragi
Panie Klaman, dlaczego pan porównuje podwyżkę opłat do przyszłorocznej, patykiem na wodzie pisanej, planowanej inflacji? Zazwyczaj porównuje się do zeszłorocznej ogłoszonej przez GUS.
23 Listopada 2012, godzina 09:37
Oceniono 11 razy 9

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 443.00 455.00 DKKDKK 61.10 62.30
EUREUR 463.00 473.00 RUBRUB 5.90 6.70
CHFCHF 467.00 482.00 NOKNOK 44.10 45.80
GBPGBP 537.00 550.00 SEKSEK 41.90 43.60
Aktualizacja: 2022-12-03 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 446.00 452.00 DKKDKK 61.20 62.20
EUREUR 465.00 471.00 RUBRUB 5.90 6.70
CHFCHF 471.00 478.00 NOKNOK 44.60 45.50
GBPGBP 541.00 547.00 SEKSEK 42.40 43.40
Aktualizacja: 2022-12-03 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Skręt z ulicy Tucholskiej w lewo w ulicę Gdańską z pierwszeństwem to dobry pomysł?


Ceny paliw2022-12-02

E95 E98 ON LPG
BP 6.55 zł 7.39 zł 7.88 zł 2.94 zł
Circle K 6.5 zł - 7.83 zł 2.91 zł
Lotos Optima 6.52 zł - 7.85 zł 2.93 zł
MZK 6.49 zł 7.19 zł 7.79 zł 2.91 zł
Orlen 6.54 zł 7.17 zł 7.87 zł 2.94 zł
PKS 6.5 zł - 7.8 zł 2.92 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij