Poniedziałek, 04 Lipca 2022 | Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Józef Skiba, fot. je

Radny o miejskim konserwatorze zabytków

Józef Skiba na posiedzeniu Komisji Komunalnej.

Józef Skiba na posiedzeniu Komisji Komunalnej.

Przed sesją Rady Miejskiej z 26 listopada radny Józef Skiba przekazał wszystkim adresatom oraz dziennikarzom lokalnych mediów egzemplarze listu, w którym poruszył sprawy związane z ochroną zabytków. Publikujemy go w oryginalnej wersji.

"Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach - Szanowni Radni - Panie Burmistrzu!

Kilka lat temu utworzone zostało w strukturze Urzędu Miejskiego stanowiska Architekta Miejskiego. Niedługo potem utworzony został Referat ds. architektury miejskiej i konserwacji zabytków. Zasadniczo pomysł wydawał się słuszny i potrzebny, bowiem na terenie miasta mamy sporo obiektów zabytkowych i to zarówno wpisanych do ewidencji, jak i rejestru zabytków.

Reklama | Czytaj dalej »

Pierwszym zadaniem nowo powołanego konserwatora zabytków miało być opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2010 - 2015. W tym celu Burmistrz Miasta powołał swoim Zarządzeniem z dnia 27 października 2009 roku Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Miasta Chojnice w składzie 29 osób, którego zadaniem miało być uaktualnienie programu rewitalizacji oraz wdrożenie systemu jego monitorowania. Znając ten dokument radni Rady Miejskiej wyrażali się z aprobatą o decyzji Burmistrza uznając, że ochrona zabytków i ich rewitalizacja powinna podlegać szczególnej pieczy społecznej, a taka decyzja zdawała się gwarantować rzeczywiste uspołecznienie procesu decyzyjnego na wymienionym odcinku.

Ale po pewnym czasie okazało się, że ta decyzja rzeczywiście tylko „zdawała się" gwarantować uspołecznienie. Jak sobie przypominam, to posiedzenie zespołu odbyło się tylko raz i to w sprawach organizacyjnych. Nie podjęto na nim żadnej merytorycznej dyskusji ograniczając się do przekazania informacji o planowanych strefach konserwatorskich i zadaniach miejskiego konserwatora zabytków.

Tymczasem strefy konserwatorskie rozrastały się, obejmując coraz to nowe obszary miasta. Mieszkańcy Chojnic lepiej zorientowani z przekąsem stwierdzali, że niebawem strefa konserwatorska obejmie Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej wybudowane w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych, bo przecież Spółdzielnia ma już ponad 100 lat.

W rozmowach niejednokrotnie wypowiadano pogląd, że Miejski Konserwator Zabytków (za wiedzą i aprobatą Burmistrza) poszerza zakres swojego działania, aby uzasadnić potrzebę swojego istnienia. A to istnienie, to między innymi - jeżeli nie głównie - wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających lub zakazujących określone działania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w obiektach zlokalizowanych w strefach konserwatorskich. Nie wspomnę już licznych mieszkańców, którzy skarżą się na tę dodatkową uciążliwość, gdy mają wątpliwe szczęście posiadać nieruchomość na terenie strefy konserwatorskiej.

Ponadto chcę zauważyć, że w zapisie Regulaminu Urzędu Miasta Chojnice dla tego Referatu znalazły się zapisy żywcem wyjęte z zakresu zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mające absolutnie zastosowania w naszym mieście,  jak np. wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów w obszarach zabytkowych tworzących formy zaprojektowanej zieleni. A zezwolenia na wycinkę generalnie dla wszystkich obszarów wydaje Burmistrz w oparciu o opinię ogrodnika miejskiego.

Wyobrażałem sobie rolę miejskiego konserwatora zabytków nieco inaczej. Jego praca powinna być głównie w terenie na obszarze miasta. Powinien znać na wylot wszelkie budynki zabytkowe i stare, które wymagają szybkiego remontu zapobiegającego postępującej ruinie. Sam kiedyś zgromadziłem i przekazałem na posiedzeniu Komisji Komunalnej obszerną dokumentację fotograficzną dotyczącą tylko jednego obszaru ulic Dworcowej i Piłsudskiego. Znajduje się tam wiele budynków, które przetrwały wojnę, a dzisiaj popadają w ruinę. Np. okazały budynek mieszkalny przy zbiegu ul. Dworcowej i Al. Brzozowej. Zachowały się tam nawet jeszcze resztki płaskorzeźb i sztukaterii. Niestety, za 2-3 lata nie będzie już czego ratować. I czyja to jest rola? Konserwator powinien mieć w głowie listę takich budynków i określić priorytety działań.

Tymczasem dowiadujemy się, że na jego wniosek wyremontowane zostały z dotacją miasta elewacje budynków przy ul. Gimnazjalnej 1 i ul. Młyńskiej 18. Nie twierdzę, że nie było to ważne, ale zarówno moim zdaniem, jak i zdaniem wielu radnych, były i są ważniejsze.

Poza tym odnoszę wrażenie, że dotacje na remonty zabezpieczające obiektów zabytkowych są zbyt mało spopularyzowane. Nie znalazłem na stronie miejskiej żadnej informacji na ten temat. Gdzie kontrola społeczna tego procesu? Gdzie opinie, chociażby Komisji Kultury i Sportu czy Komisji Komunalnej? Gdzie przejrzysty i określający szczegółowe kryteria regulamin?

Chcę Państwa poinformować, że na mój wniosek na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Ochrony Środowiska, na którym będziemy chcieli uzyskać bardzo szczegółową informację na temat działania Konserwatora Zabytków (a przy okazji Architekta Miejskiego - bo to przecież ten sam referat UM). Być może połączone komisje sformułują wnioski pozwalające na poprawę istniejącego stanu rzeczy. Bo tak jak jest teraz, dłużej być nie powinno.

Na zakończenie mam prośbę do Pana Burmistrza, aby za pośrednictwem swoich służb dokonał analizy:

• Zakresu działania i szczegółowego określenia zadań Referatu przystających do naszych, miejskich chojnickich warunków;

• Dokonał oceny istniejących stref konserwatorskich, ponieważ niepotrzebne poszerzanie strefy wiąże się z uciążliwością dla mieszkańców;

• Spowodował reaktywowanie Zespołu ds. Rewitalizacji poszerzając go o udział przedstawicieli instytucji i organizacji, które w swoich statutach posiadają zapisy o ochronie zabytków (w szerokim tego słowa znaczeniu).

I na koniec jeszcze jedna uwaga - każda osoba pełniąca określoną funkcję w Urzędzie Miejskim ma oczywiście prawo mieć swoje zdanie, ale również musi mieć świadomość, że organem wykonawczym jest Burmistrz. Zatem powinna Burmistrza przekonać do swoich racji, a nie występować przeciwko niemu na forum publicznym. A coś takiego mogliśmy zaobserwować u Pani Konserwator Zabytków, chociażby w przypadku ustalania programu zagospodarowania Placu Piastowskiego, kiedy Pan Burmistrz zwrócił się do Komisji Komunalnej z wnioskiem o rozważenie takiego planu zagospodarowania, który uwzględniłby miejsce do targowania, a Pani Marlena Pawlak pozwoliła sobie stwierdzić, że wcale nie widzi takiej możliwości, bo popsułoby to wygląd tej strefy (konserwatorskiej jak mniemam).

Józef Skiba

Zastępca Przewodniczącego RM"

Oryginał listu radnego Józefa Skiby

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

41 komentarzy

~Erudyta
tekowemu radnemu najlepiej wychodzi rozrzucanie gnoju w wodociagach, na tym powinien sie skoncentrowac...
01 Grudnia 2012, godzina 20:42
Oceniono 13 razy 11
~dziwna sprawa
Przeczytałem list otwarty dwa razy Ta sprawa może być szyta grubymi nićmi. To wygląda tak, że ta pani "postawiła" się burmistrzowi i teraz szuka się na nią sposobu czyli albo na pozbycie się jej, albo co najmniej sprowadzenie do parteru. Jakoś wcześniej nie było żadnych sygnałów o nieprawidłowościach czy zastrzeżeniach co do pracy tej pani (jeżeli się mylę, proszę o fakty), aż do momentu, który radny opisał kończąc swój wywód. Więc w mojej ocenie coś tu śmierdzi
01 Grudnia 2012, godzina 15:44
Oceniono 19 razy 17
~Bolesław
Odwracacie teraz kota ogonem. Przydałoby się wykorzystać okazję, że ktoś w końcu zainteresował się pracą ratusza (i to radny!). Fakt, że radny Skiba do tej pory do wyrywnych nie należał jest niezaprzeczalny, ale na krytykę jego aktywności będzie czas przy następnych wyborach. Teraz skupcie się na temacie listu otwartego.
01 Grudnia 2012, godzina 15:09
Oceniono 18 razy -8
~stały obserwator poczynań ratusza
radny żył w cieniu Finstera i dobrze mu się działo. Od czasu do czasu podał finsterowi kawkę i to chyba wszystko co można o wzlotach radnego powiedzieć na forum tego małego miasteczka...no chyba żebym coś przeoczył to niech mnie radny oświeci.
01 Grudnia 2012, godzina 14:03
Oceniono 10 razy 10
~Do PANA SKIBY
Może Pan Skiba nam przypomni czym zasłynął i co zrobił przez tyle lat pracy jako Radny.
Nie przypominam sobie żadnego pomysłu ani jakiejkolwiek inicjatywy, z która by wyszedł do mieszkańców.
Po co nam takie osoby w RM
Proszę o odpowiedz
01 Grudnia 2012, godzina 13:27
Oceniono 14 razy 12
~do warto przemyśleć
To zależy kto i jak interpretuje tekst pisany. Burmistrz nie musi znać się na wszystkim, od tego ma zatrudnionych w ratuszu urzędników. Pewne rzeczy należy jednak rozróżnić. Urzędnik urzędnikowi nie równy. Są wydziały/referaty w ratuszu, które pracy mają wystarczająco dużo, żeby zapełnić sobie każdy roboczy dzień, są też inne, które nawet gdyby chciały, czasu nie są w stanie zapełnić obowiązkami. W referacie o którym mowa pracują 3 osoby. Wystarczy poprosić burmistrza o udostępnienie sprawozdania rocznego z działalności tego referatu, a tam będzie napisane co te osoby zdziałały przez cały rok. Osobiście uważam, że obowiązki które rozłożone są tam na 3 osoby spokojnie wykonałaby jedna i jeszcze starczyłoby jej czasu na kawkę, herbatkę i ploteczki. Należy się zastanowić, czy ratusz rzeczywiście potrzebuje tylu urzędników ilu zatrudnia. Może wystarczyłoby poprzesuwać ich z jednego wydziału do drugiego i tym sposobem odciążyć najbardziej zapracowane osoby. Wszak wykształcenie przy zatrudnieniu w UM nie odgrywa najważniejszej roli. Wszystkiego można się nauczyć na bieżąco.
Burmistrz wdraża swoje pomysły poprzez ludzi za biurkami. Ale oni są raczej od tego, żeby pilnować realizacji w zgodzie z przepisami.
A czy urzędnicy boją się wypowiadać własne zdanie niech świadczy zarządzenie sekretarza, aby szeregowi pracownicy ratusza (tzn. wszyscy poniżej kadry kierowniczej) nie wypowiadali się do mediów. Kiedy ostatnio czytałeś wypowiedzi szeregowych pracowników ratusza? Nawet pani konserwator nie może się wypowiadać samodzielnie bez obecności sekretarza. Jeżeli uważasz że
kierownik i przełożony zawsze jest mądry mądrością swoich podwładnych
to chyba dawno w ratuszu nie byłeś.
01 Grudnia 2012, godzina 11:03
Oceniono 10 razy 10
~żenada
"każda osoba pełniąca określoną funkcję w Urzędzie Miejskim ma oczywiście prawo mieć swoje zdanie, ale również musi mieć świadomość, że organem wykonawczym jest Burmistrz. Zatem powinna Burmistrza przekonać do swoich racji, a nie występować przeciwko niemu na forum publicznym. A coś takiego mogliśmy zaobserwować u Pani Konserwator Zabytków" - stwierdzenie po prostu żenujące, poniżej jakiejkolwiek krytyki, które należałoby pozostawić bez komentarza.
01 Grudnia 2012, godzina 10:37
Oceniono 12 razy 10
~czytelnik
Pewnie przyzwyczajenia z minionej epoki dały znać o sobie.
01 Grudnia 2012, godzina 09:17
Oceniono 8 razy 8
~warto przemyslec, zanim coś się powie
Po przeczytaniu artykułu nasuwa się kilka pytań
1. Czy wg radnego Skiby, burmistrz musi znac się na wszystkim i w związku z tym niepotrzebni są mu urzędnicy?
2. Czy burmistrz byłby w stanie wdrożyc swoje pomysły, gdyby nie ludzie, którzy siedzą za biurkami?
3. Jak wyglądałby urząd i zarządzanie nim, gdyby urzędnicy bali się wypowiadac własne opinie?
Pracodawca, kierownik i przełożony zawsze jest mądry mądrością swoich podwładnych, gdyż to wyniki ich pracy kreują pozytywny wizerunek zakładu pracy. Dobrze o tym pamiętac.
30 Listopada 2012, godzina 21:21
Oceniono 11 razy 9
~Żneada
Ogromnie ciekaw jestem kto Skibie to napisał? Dla mnie wypociny zakompleksionego kolesia któremu rumakowanie się przyśniło.
30 Listopada 2012, godzina 21:17
Oceniono 13 razy 11
~ocena
Próba zaistnienia Skiby w mediach to klapa. To tak jak odgrzewać zeszłoroczny zbutwiały but mający robić za schabowego.
30 Listopada 2012, godzina 21:13
Oceniono 14 razy 14
~johnny w.
Architekt miejski często bywa w byłym banku bo tam ma whisky gratis!!!
30 Listopada 2012, godzina 20:21
Oceniono 7 razy 5
~zabawy na wybiegu
józek chce zaistnieć, chce pokazać, że nie matura zdobi człeka, lecz chęć szczera ...najgorzej że ani jednego ani drugiego .....
30 Listopada 2012, godzina 20:18
Oceniono 12 razy 12
~abc
Radny będący w koalicji rządzącej zadaje pytanie swojemu burmistrzowi za pośrednictwem mediów. Wyłom, czy chęć zaistnienia w sferze publicznej?
30 Listopada 2012, godzina 20:13
Oceniono 15 razy 15
~listonoszka
Obudził sie jeden z długiego snu i znalazł obiekt do zaatakowania - urzędniczke magistratu. A może lepiej by tak wprost zapytac swojego pryncypała zamiast pisać listy?
30 Listopada 2012, godzina 19:26
Oceniono 19 razy 15

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 445.00 458.00 DKKDKK 62.20 63.80
EUREUR 465.00 478.00 RUBRUB 5.80 7.50
CHFCHF 462.00 477.00 NOKNOK 44.30 45.90
GBPGBP 538.00 553.00 SEKSEK 42.80 44.40
Aktualizacja: 2022-07-04 13:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 448.55 454.50 DKKDKK 62.77 63.51
EUREUR 468.19 473.50 RUBRUB 5.90 7.40
CHFCHF 465.84 472.00 NOKNOK 45.03 45.91
GBPGBP 543.84 547.00 SEKSEK 43.46 44.29
Aktualizacja: 2022-07-04 13:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Gdzie wybierasz się na wakacje?
Ceny paliw2022-07-04

E95 E98 ON LPG
BP 7.63 zł 8.46 zł 7.64 zł 3.34 zł
Circle K 7.63 zł - 7.63 zł 3.29 zł
Lotos Optima 7.63 zł - 7.64 zł 3.31 zł
MZK 7.66 zł 8.39 zł 7.64 zł 3.29 zł
Orlen 7.63 zł 8.22 zł 7.64 zł 3.36 zł
PKS 7.66 zł - 7.79 zł 3.36 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij