Środa, 07 Czerwca 2023 | Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst je, fot. wikipedia.org

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, burmistrz odpowiada

Irena Lipowicz jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich od lipca 2010 roku.

Irena Lipowicz jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich od lipca 2010 roku.

Wraca na „wokandę” sprawa nie skorzystania przez urząd miejski z kandydatury Marcina Wałdocha z Arcan Historii, który chciał po raz trzeci działać w komisji oceniającej wnioski grantowe. Zainteresowało się nią biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po raz pierwszy opinia publiczna dowiedziała się o tym fakcie na ostatniej konferencji prasowej Projektu Chojnicka Samorządność, która odbyła się 15 marca. Uczynił to sam Marcin Wałdoch. Mimo, że list z biura RPO dotarł do urzędu miejskiego w dniu 22 lutego, a odpowiedź na to pismo zostało wysłane 6 marca, na prasowych briefingach urządzanych przez burmistrza Arseniusza Finstera dziennikarze o tej korespondencji nie dowiedzieli się. Podczas specjalnej konferencji z wtorku 19 marca burmistrz także o tym nie wspomniał. Przyznał jedynie, że „Nasze tłumaczenie, że Marcin Wałdoch dlatego nie jest w komisji, bo ostatni się zgłosił, jest tłumaczeniem niemerytorycznym. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że osoby nie chcą współpracować z  Marcinem Wałdochem.” Dopiero na nasze pytanie wyjaśnił, że takie pisma były wymienione. Otrzymaliśmy ich kopie.

Reklama | Czytaj dalej »

Marcin Wałdoch złożył swoją skargę za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej RPO w dniu 28.01.2013. Przedstawia w nim najpierw swoją osobę, gdzie działa. Zaznacza, że kierowana przez niego organizacja, która zgłosiła jego kandydaturę, nigdy nie korzystała z publicznych środków, „…dzięki czemu mogłem brać udział w pracach komisji opiniujących wnioski NGO w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w samorządzie chojnickim (miasto). W tych komisjach pracowałem w latach 2011 i 2012, wdrażając wiele zaakceptowanych, choć krytycznych wobec status quo rozwiązań. Niestety w roku 2013, czyli bieżącym, władze miasta Chojnice bez podania merytorycznej podstawy nie przyjęły mnie do prac w komisji. Oczywiście ma to podtekst polityczny, bowiem jestem stałym krytykiem poczynań lokalnej władzy i być może nie napisałbym do Pana, gdyby nie słowa burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera i jego zastępcy Edwarda Pietrzyka, którzy twierdzą, że moje zachowanie jest nieodpowiednie w ostatnim czasie i dlatego nie zaakceptowali mojej kandydatury. (…) Uważam, że jest nierówne traktowanie, bo przyjęto wszystkich kandydatów do pracach w komisji, poza moją osobą. Spełniłem wszelkie wymogi formalne wskazane przez ustawę i regulamin ustanowiony przez burmistrza Chojnic. Zostałem na kanwie publicznej "spoliczkowany", a moje dobre imię zostało narażone na szwank.”

Poproszony przez pracownika biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którym jest Irena Lipowicz, o ustosunkowanie się do zarzutów Marcina Wałdocha, burmistrz Arseniusz Finster odpowiedział, że skarga jest całkowicie niezasadna i nie oddaje istoty sprawy. Podajemy kilka fragmentów odpowiedzi. „Zarówno Pan Marcin Wałdoch, jak i reprezentowane przez Niego stowarzyszenie, nigdy nie realizowało żadnych zadań publicznych w oparciu o środki finansowe miasta Chojnice i wniosków takowych nie składało. Brak jakiegokolwiek doświadczenia samo w sobie jest negatywną przesłanką do powołania takiej osoby w skład komisji. Nie można, bowiem z niewiedzy, czynić cnoty uzasadniającej rzekomą bezstronność. (…)Pan M. Wałdoch, co prawda, zasiadał w komisji w zeszłym roku, jednakże jego praca nie mogła być uznana za szczególnie wybitną. Za niepowołaniem Pana M. Wałdocha przemawiał także fakt, iż będąc powołanym przez burmistrza do pracy w Radzie Strategii ostentacyjnie z niej zrezygnował. Skoro nie jest On zainteresowany tworzeniem szerokich celów społecznych, które miasto ma do osiągnięcia, to tym bardziej nie jest zainteresowany celami węższymi. (…) Zaznaczam, iż niepowołanie Go do komisji miało jedynie związek z jego brakiem wiedzy i doświadczenia. Zaś jego osobiste przeświadczenie o posiadanej wiedzy, zasługach i „szeregu publikacji" jest co najmniej wyrazem megalomanii.”

Warto w tym miejscu przypomnieć, co w marcu 2011 roku napisał w odpowiedzi dla Marcina Wałdocha przewodniczący komisji grantowej wiceburmistrz Edward Pietrzyk: „Bardzo dziękujemy Panu za poświęcony czas i zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Burmistrza Miasta Chojnice. Przeanalizowaliśmy przekazane przez Pana uwagi oraz przemyślenia. Wszystkie spostrzeżenia zostaną przedstawione Komisji Kultury i Sportu. Fakt, iż do końca nie podzielamy Pana zastrzeżeń nie wyklucza naszej dalszej współpracy.”

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich wraz ze skargą M.Wałdocha.

Odpowiedź burmistrza A.Finstera dla RPO

"Grantowe zastrzeżenia" - tekst nt. uwag, które w 03/2011 zgłosił M.Wałdoch oraz odpowiedź E.Pietrzyka.

"Komisja grantowa nie dla Wałdocha" - tekst z 01/2013 nt. odrzucenia kandydatury M.Wałdocha.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

18 komentarzy

~antyhipokryta
A takim pięknym przesłaniem pan burmistrz opatrzył "Rozważania Drogi Krzyżowej":
„Oddając niniejsze rozważania w Wasze ręce, drodzy czytelnicy, życzę Wam przewrotnie lektury trudnej, refleksyjnej, wymagającej postawienia sobie samym pytania, jaki jest sens mojego życia, jakie są jego cele, czy obdarzam wystarczającą dozą miłości świat, na którym dano mi być. Składam jednocześnie wszystkim, którzy pokusili się o lekturę niniejszej publikacji serdeczne życzenia Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Obyśmy wszyscy odnaleźli w Chrystusie ukrzyżowanym miłość i zbawienie.”

I gdzie spójność pomiędzy tym co się mówi i tym co się robi?
28 Marca 2013, godzina 09:15
Oceniono 4 razy 4
~Marzenna Osowicka
Piszesz, Nieśmiały:
dym ja osobiście chciał zająć się polityką to niewątpliwie stonował bym moje agresywne w wielu miejscach wypowiedzi, i zajął bym się budowaniem mostów porozumienia. Skupił bym się na sprawach, gdzie można łatwiej osiągnąć porozumienie z burmistrzem i radą miasta, i później przechodziłbym w duchu kompromisu do trudniejszych spraw i szukał bym stopniowych i kompromisowych rozwiązań

Rozumiem Marcina i jego emocje. No bo jak szukać porozumienia z kimś, kto rozwiązywanie międzyludzkich zawikłanych relacji upatruje w sądach zamiast w negocjacjach pomiędzy zwaśnionymi stronami? Zachęca do takich rozwiązań w obliczu Temidy? Kto skargi obywatelskie traktuje jak zło konieczne? Zamiata problemy pod dywan z nadzieją, że same znikną? Umywa ręce od podejmowania trudnych decyzji? Tonowanie agresywnych wypowiedzi może mieć miejsce w momencie, gdy druga strona zaczyna słuchać tego, co się do niej mówi. Gdy zaczyna wykazywać zainteresowanie przekazem. Gdy nie trwa uparcie skupiona tylko na własnym widzimisię. Póki co, taki stan rzeczy jeszcze nie zaistniał.
26 Marca 2013, godzina 01:12
Oceniono 14 razy 6
~Marzenna Osowicka - do Koko
Interesujące spojrzenie na konflikt trwający od lat kilku. W miarę obiektywne. Uwypuklające kwintesencję antagonizmów na linii władza – obywatel. Władza, która w systemie demokratycznym pełnić winna rolę służebną wobec społeczności lokalnej i obywatel, który przez swoją aktywność oraz zaangażowanie partycypuje we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Prawda, jaka to mrzonka w naszych realiach? I zaiste! Nie z winy Wałdocha to fiasko. Tu brak jest standardów demokratycznego sprawowania władzy. Tu dominuje hasło: „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy!” Nie, nie, to nie Gomułka… Skojarzenia nasuwają się same. Jaki koń jest – każdy widzi...
26 Marca 2013, godzina 00:58
Oceniono 15 razy 5
~koko
Do ~ nieśmiały parafianin:
Przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich nikt, nikogo, nie oskarża. Jak wynika z ustawy, przed rzecznikiem dochodzi się swych praw obywatelskich. Tutaj doszło do oczywistego naruszenia praw obywatelskich, poprzez nierówne traktowanie obywateli. Jednych przyjmuje się do prac społecznych dla miasta, innym się tej pracy odmawia.

Brak kultury politycznej burmistrza, jest często obserwowalny i można bez ogródek jego wystąpienia określić jako mowę nienawiści. Z oceną działań MW pohamowałbym się. Nie jest to może Matka Teresa, ale jednocześnie przejawia chęć dialogu, ale chyba zgodną ze standardami, które w Chojnicach jeszcze długo będą nieobecne. Stąd zapewne konflikty, które jednak niosą na przyszłość wiele dobrego i sporo zmian. Każdy widzi na przykładzie tego konfliktu, że Arseniusz Finster nie szanuje oponentów, żadnych, a przykład MW jest o tyle jednostkowy, iż na nim się tutaj skupiamy. Nie zauważyłem jakoś aby Arseniusz Finster wyliczył MW jakiekolwiek potknięcia związane z kulturą polityczną, wręcz odwrotnie, Wałdoch od lat punktuje Finstera. To, że burmistrz wciąż opowiada o czymś co nie ma przełożenia na rzeczywistość, to właśnie nasza rzeczywistość.

Złudna jest Twoja ocena, że pan Marcin nic nie wygra z Finsterem w otwartym konflikcie. Powiem więcej, czekam na to starcie, ale publicznie i w pełnym rynsztunku obu panów. W Chojnicach nie ma tak dwóch wyrazistych i charyzmatycznych postaci jak oni dwaj, stąd siła rosnącego konfliktu, który co podkreślam może dla Chojnic okazać się korzystny w skutkach. Tam, gdzie jest walka polityczna, permanentna tam i szansa na szczere argumenty. W pewnym momencie przestanie nam - przyszłym wyborcom wystarczać sucha retoryka z obu stron, a zaczniemy się domagać starcia na miarę Tusk - Kaczyński Choć żadnego z naszych lokalnych "polityków" bym nie przypiął pod te nazwiska.

Nie wydaje mi się, aby MW za cokolwiek oskarżał burmistrza, wręcz przeciwnie, jak to obserwuję to widzę, że burmistrz za wszelkie zło w mieście obwinia MW. Co więcej, o czym by nie była mowa, to pan Arseniusz Finster zaczyna od słów - "a Marcin Wałdoch powiedział, że...", żeby zbudować wrażenie opozycyjności poglądów na każdą okoliczność. Sam burmistrz nam wykreował MW. Ten się tylko znalazł w odpowiednim miejscu i czasie. Miast mówić o użalaniu się MW, to powiedziałbym, że niezwykle prężnie działa. I właśnie tutaj należy zwrócić uwagę na dysproporcję środków jakimi dysponują obaj panowie. Jak na to patrzę, to widzę bizancjum Finstera i bose nogi i szczerą wiarę w zmiany u Wałdocha.

Zdaje się,że jednego nie rozumiesz. Nie ma kompromisu pomiędzy dwoma sprzecznymi poglądami, i żadna siła takiego kompromisu nie wytworzy. Ktoś to starcie wygra, ktoś przegra. Po drodze, to my, chojniczanie będziemy musieli się opowiedzieć komu zaufamy. Nie ma czegoś takiego w walce politycznej, w starciu wizji i ideologii jak - konstruktywna krytyka - to nic nie znaczące hasło po prostu. Debilne hasło.

Na dziś jest to wybór ciężki, na jednego patrzę już z brakiem zaufania, ale i wiem na co go stać, na alternatywę patrzę z nadzieją i obawą, czy aby nie będzie tak, że władza zdeprawuje naprawdę cenne ideały i ciekawego człowieka. A Chojnicom ta zmiana i tak nic nie przyniesie, bo jedną głową Wałdocha nikt muru władzy nie przebije...Ale kibicuję jednej ze stron i liczę, że będę miło zaskoczony tym młodym człowiekiem.


23 Marca 2013, godzina 20:22
Oceniono 15 razy 9
~zeta
O Burmistrzu szkoda gadać. Jak przyjdzie jakiś interesant zwykły to ledwie wejdzie i już go spławia. Na dane stanowiska ma swoich ludzi. A jak wygląda stanowisko w Banku Żywości, którego jest prezesem? Było tylu kandydatów na dyrektora jako pierwszą derektorką została kobieta, a mężczyznę spławił. Teraz rzekomo, został wybrany mężczyzna ale niby zrezygnował i to stanowisko objęła znowu kobieta. Ta instytucja nigdy nie miala dobrej opini, a to za sprawą szczególnie jednej osoby, która tam pracowała. Każada afera, która jest przerwana przez milczenie osób/osoby które pracują i nie chcą uczestniczyć w przestępstawch to są natychmiast usuwane ze swojego stanowiska, a ci co dalej działają nieuczciwie zostają i pracują. Nasze tv prawie codziennie o takich aferach mówi.

"""""O kradzieży paliwa z łomżyńskiego PKS-u w „Interwencji” Polsat-u

Dziennikarze ogólnopolskiej telewizji Polsat zainteresowali się sprawą kradzieży paliw w łomżyńskim PKS-ie i dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy osoby, która aferę ujawniła. W nadanym w poniedziałek reportażu Adam Wykowski, prezes zarządu PKS-u w Łomży, przed kamerą Polsatu twierdzi, że to, co widać na nagraniach z monitoringu, które my pokazywaliśmy już przed rokiem „w ogóle nie miało miejsca”.

A więc kim trzeba być, żeby utrzymać swoje stanowisko?""""""" g.......... A co się stanie jak się będzie siedziało cicho, a ktos inny odkryje aferę, kto ucierpi, kto straci stanowisko? Góra ręce umyje... Uczą historii w szkole, jak walczono o nasz kraj, by obecni rządzący ją po kawałku niszczyli. Wstyd!!!!!!!!Pracowac do 67 lat bo jest mniej urodzeń. Gorszych bzdur się nie słyszało. Urodzeń jest sporo ale kto może ten ucieka i zasiedlają inne kraje. To jest ta przyczyna. Nie ma pracy, jak coś się znajdzie to śmieciowe, a w urzędach jedna osoba ma kilka stanowisk i kilka wypłat.
23 Marca 2013, godzina 06:37
Oceniono 18 razy 16
~do niesmiały parafianin - podatnik
Nie z tym burmistrzem i nie z tym przewodniczącym i nie z tą radą.
Tak przy okazji. Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Stanisława Sobczaka. Żył zaledwie 58 lat. Był w pierwszej kadencji przewodniczącym Rady Miejskiej - chyba od 1992 roku do końca - to był prawdziwy samorządowiec otwarty na obywateli i ich sprawy. Niestety, tacy ludzie odchodzą. Wielki żal. Jutro jest pogrzeb. Mnie na nim nie zabraknie. Rodzinie Pana Stanisława pragnę z całego serca złożyć najszczersze kondolencje.
22 Marca 2013, godzina 20:36
Oceniono 16 razy 12
~nieśmiały parafianin
Wiele problemów w Chojnicach jest niepotrzebnie eskalowanych z powodu niskiego poziomu kultury osobistej, społecznej, i politycznej ujawnionej przez wszystkie osoby i grupy włączone w bieżący i inne konflikty. Zawsze można więcej osiągnąć poprzez wyważony kompromis i dialog niż przez obrażanie się, odmawianie jakiegokolwiek kontaktu i współpracy, i wzajemne oskarżanie się przed rzecznikiem lub sądami.

Burmistrz wykazał się bardzo często niską kulturą osobistą i polityczną, tak jak i pan Marcin we wielu okazjach (niektóre najbardziej dla niego bolesne pan burmistrz wyliczył mu). Wbrew dziecinadzie obu stron, gniewami, oskarżeniami, i sądami mało co się osiągnie i na niezgodzie nic nowego się nie wybuduje. Wzajemne oskarżanie się z użyciem półprawd i insynuacji tylko dalej utrudni porozumienie. Na każdą insynuacje lub półprawdę druga strona odpowie jeszcze większym zaperzeniem się i izolacją. Nienawiść jest zaraźliwa i szybko konsumuje wszystkie włączone strony i utrudnia racjonalne działanie. I w aktualnej sytuacji, burmistrz ma przewagę siły politycznej i finansowej nad panem Marcinem. Tak wiec, w otwartym konflikcie z burmistrzem pan Marcin nic nie wygra i jednocześnie pokaże, że nie potrafi właściwie ocenić realnej sytuacji politycznej i społecznej w Chojnicach. Jego działanie jest jedynie racjonalne jeżeli chce swoje nieudacznictwo wytłumaczyć uczuciem, że jest ofiarą personalnej nienawiści burmistrza wobec niego. Jeżeli pan Marcin zamiast konstruktywnie działać pragnie rozżalać się nad sobą i swoim ciężkim losem to bezkrytyczne obwinianie o wszystkie niepowodzenia burmistrza jest właściwą drogą postępowania.

Jeżeli pan Marcin naprawdę chce coś realnego osiągnąć, a nie tylko sprowokować następne bzdurne konflikty, to powinien zająć się mniejszą ilością istotnych problemów, dokładniej je przeanalizować, i wysunąć konstruktywne, realne, i wykonywalne propozycje, zamiast powierzchownie zabierać się do wielu problemów aby tylko krytykować burmistrza i rade miejską.

Gdym ja osobiście chciał zająć się polityką to niewątpliwie stonował bym moje agresywne w wielu miejscach wypowiedzi, i zajął bym się budowaniem mostów porozumienia. Skupił bym się na sprawach, gdzie można łatwiej osiągnąć porozumienie z burmistrzem i radą miasta, i później przechodziłbym w duchu kompromisu do trudniejszych spraw i szukał bym stopniowych i kompromisowych rozwiązań.
22 Marca 2013, godzina 19:33
Oceniono 44 razy 40
~Arsen
Burmistrz mówi:
"Zaś jego osobiste przeświadczenie o posiadanej wiedzy, zasługach i „szeregu publikacji" jest co najmniej wyrazem megalomanii"
Ciekawe ile publikacji i jakiej jakości publikacje ma Pan Arseniusz. W końcu jest doktorem i to conajmniej od 10 lat. Ile punktów liczy jego dorobek naukowy? Z pewnością policzy sobie artykuły w Zeszytach Chojnickich - 0 punktów. A może szczyci się artykułami z impact factor?
Natomiast dorobek naukowy Marcina Wałdocha jest stosunkowo wysoki.
22 Marca 2013, godzina 18:04
Oceniono 22 razy 18
~a.b
Wałdoch nie może pracować w komisji przyznającej kasę bo jego stowarzyszenie jej od miasta nie bierze. Ale taki Mielke, Pepliński, Zielińsaki, Pietrzyk i inni koledzy Finsera zawsze mogą popracować. Jak to powiedział w radiu jeden z PCHSu. To co się tu dzieje to kołchoz.
22 Marca 2013, godzina 14:06
Oceniono 21 razy 15
~greg
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
22 Marca 2013, godzina 07:52
Oceniono 44 razy -28
~GCH
Burmistrz się pogrąża i robi to od pewnego już czasu permanentnie.
Więc kolejne decyzje czy zostanie czy zostanie na TRONIE będą zależały tylko i wyłącznie od nas.
Kiedyś chciał już sam nie startować w wyborach, i odszedł by w spokoju.
Teraz odejdzie zdeptany i dobrze, odejdzie zlinczowany.
22 Marca 2013, godzina 06:23
Oceniono 33 razy 21
~szok, szok, szok
Przyznaję ze smutkiem, że pismo burmistrza jest na żenującym poziomie. Arogancja władzy jest przerażająca. Zadufanie, buta, tupet i pycha. Nasza władza kolejny raz zabłysła "niebywałą kulturą" oraz "poszanowaniem" swoich obywateli. Ktoś kiedyś powiedział, że każda władza deprawuje.
22 Marca 2013, godzina 00:22
Oceniono 34 razy 24
~wyborca
Burmistrz znowu strzelił sobie w kolano. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich jest żenujące. Doskonale pamiętam pochwalne wypowiedzi burmistrzów (Finstera i Pietrzyka) w sprawie wypracowanego przez Pana Marcina Wałdocha algorytmu. Widać burmistrzowie uważają Nas wszystkich mieszkańców Chojniczan za bandę idiotów, nie potrafiącą czytać, pisać i rozumieć polskich słów. Takiego chamstwa dawno nie widziałem. Czas przewietrzyć ratusz.
21 Marca 2013, godzina 22:03
Oceniono 37 razy 27
~chojniczanin
Postawa burmistrza, żenująca. Pismo wysłane przez ratusz do RPO to już dno kompletne. Jak burmistrz mógł się pod czymś takim podpisać?
Jak można tłumaczyć brak powołania Wałdocha na członka komisji grantowej jego brakiem doświadczenia, skoro poprzednio 2 razy był jej członkiem? Właśnie wtedy owo doświadczenie nabył. Za pierwszym razem takie tłumaczenie byłoby do przyjęcia, za 3 już niestety nie.
Praca pana Wałdocha w poprzednich "edycjach" komisji może i nie była wybitna, ale przecież to on ułożył algorytm na podstawie którego w zeszłym roku rozdzielono pieniądze.
Burmistrz pana Wałdocha nie powołał do prac w Radzie Strategii. Trzymajmy się faktów. Do prac w tej radzie trzeba było samemu się zgłosić i dopiero po zaakceptowaniu kandydatury burmistrz wydał stosowne rozporządzenie czy uchwałę powołującą poszczególne osoby do pracy w Radzie Strategii. Pan Wałdoch miał słuszne powody, żeby z niej odejść.
To czym pan Wałdoch jest zainteresowany z pewnością nie jest wypisane na jego czole i uważam, że burmistrz miasta nie jest odpowiednią osobą, by osądzać kto czym może się interesować.
Cała odpowiedź burmistrza wysłana RPO jest wyrazem arogancji w najgorszym wydaniu. Przesycona jest przekonaniem o włąsnej nieomylności. Burmistrz uważa że on w tej sprawie jest sędzią i katem. Co mu jakiś tam Rzecznik Praw Obywatelskich. Wstyd mi za burmistrza mojego miasta.
21 Marca 2013, godzina 21:53
Oceniono 35 razy 21
~eeee
co oni będą robic? idzie niż demograficzny, a dwor liczny
21 Marca 2013, godzina 20:53
Oceniono 19 razy 5

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 414.00 426.00 DKKDKK 48.00 57.00
EUREUR 443.00 455.00 RUBRUB 4.70 5.50
CHFCHF 455.00 470.00 NOKNOK 33.00 35.90
GBPGBP 514.00 529.00 SEKSEK 35.00 37.90
Aktualizacja: 2023-06-06 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 417.41 422.39 DKKDKK 48.10 56.90
EUREUR 446.23 451.23 RUBRUB 4.70 5.50
CHFCHF 458.00 464.00 NOKNOK 33.10 35.80
GBPGBP 516.00 524.00 SEKSEK 35.10 37.80
Aktualizacja: 2023-06-06 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy uważasz, że program imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się w ciągu roku w mieście jest atrakcyjny?

Ceny paliw2023-06-06

E95 E98 ON LPG
BP 6.61 zł 7.26 zł 6.29 zł 2.66 zł
Circle K 6.51 zł - 6.22 zł 2.63 zł
Lotos Optima 6.51 zł - 6.24 zł 2.68 zł
MZK 6.5 zł 6.89 zł 6.15 zł 2.73 zł
Orlen 6.52 zł 6.99 zł 6.23 zł 2.66 zł
PKS 6.5 zł - 6.2 zł 2.69 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij