Poniedziałek, 03 Października 2022 | Imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst i fot. je

Czy w szpitalnej spalarni przekroczono normy?

Tu mieści się szpitalna spalarnia odpadów medycznych.

Tu mieści się szpitalna spalarnia odpadów medycznych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku bada od lutego 2013 r., czy w dzierżawionej przez żyrardowską firmę EMKA szpitalnej spalarni odpadów medycznych nie doszło do złamania prawa. Powiatowi radni dowiedzieli się o tym po raz pierwszy na sesji z 28 marca.

Zgodę na rozpoczęcie postępowania przetargowego w sprawie wyłonienia dzierżawcy spalarni powiatowi radni dali na sesji z czerwca 2009 roku. Zwycięzca przetargu był zobowiązany m.in. do bezpłatnego odbierania co miesiąc 7 ton odpadów od szpitala, płacenia za dzierżawę oraz do odsprzedawania energii cieplnej w cenie niższej o 25 % niż stosowana przez MZEC w kotłowniach gazowych.

W dyskusji radny Przemysław Biesek (dziś wicestarosta) dopytywał się o wysokość rocznego przerobu spalarni, który dopuszcza ta instalacja. Martwił się także, czy wykorzystanie jej w 100 % będzie z korzyścią dla środowiska. Także Jan Gadzała, Marek Reder oraz Aleksander Mrówczyński, zgłaszali swoje wątpliwości, czy nie będzie zbyt dużej emisji gazów lub nie nastąpi degradacja urządzeń spalarni. Radni zastanawiali się także, dlaczego zewnętrznej firmie opłaci się dzierżawienie spalarni, a szpitalowi jej prowadzenie już nie. Jedyny raz zabrał głos Mariusz Paluch. Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Leszek Bonna wyjaśniał, że zainstalowany monitoring, a także zewnętrzne kontrole, będą nadzorować pracę spalarni. Uważał, że z uwzględnieniem przerw technologicznych, przy założeniu wydajności 100 kg na godzinę (ta wartość graniczna znalazła się w specyfikacji przetargowej), rocznie można spalić w niej 500 ton odpadów. Sto ton byłoby z chojnickiego szpitala. Ważnym argumentem był też wysoki stopień zaawansowania technologicznego modernizowanych urządzeń, do których obsługi i naprawy potrzebni byli specjaliści zewnętrzni. Projekt uchwały poparło 13 radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu.

Reklama | Czytaj dalej »

Całość dyskusji na sesji Rady Powiatu z 06/2009 ws. zgody na wydzierżawienie szpitalnej spalarni.

Na sesji rady powiatu z 28 marca 2013 w trakcie przedstawiania przez Jarosława Stańczyka, naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim, wyszło na jaw, że podczas ubiegłorocznej kontroli przeprowadzanej przez pracowników słupskiej delegatury stwierdzono nieprawidłowości. – Chojnicka spalarnia znacznie przekraczała ilości dopuszczalne. Były to głównie odpady spoza waszego terenu. Firma EMKA, delikatnie mówiąc, przesadziła. Sprawa trafiła do prokuratury, co za często nie zdarza się. Jeszcze w trakcie kontroli ilości odpadów zostały ograniczone, mamy nadzieję, do poziomu dopuszczalnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska – przekazał radnym Jarosław Stańczyk.

Wypowiedź J.Stańczyka na sesji RP z 28.03.2013

W Starostwie Powiatowym uzyskaliśmy wgląd do korespondencji, którą skierował w tej sprawie Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Zbigniew Macczak. Trafiła ona na biurko starosty Stanisława Skai 27 grudnia 2012 roku. Identyczne pismo w tym czasie otrzymali także starosta tczewski oraz marszałek województwa pomorskiego, gdyż dzierżawca chojnickiej spalarni firma EMKA z Żyrardowa eksploatuje także podobny obiekt w Tczewie. Tam również stwierdzono w ubiegłym roku nieprawidłowości. W części dotyczącej naszego miasta inspektor napisał, że w wyniku kontroli zakończonej 20.11.2012, stwierdzono naruszenie zasady bliskości poprzez spalanie odpadów medycznych i weterynaryjnych pochodzących z województw warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego, zachodnio – pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Wykazano także przekroczenie maksymalnej zdolności przerobowej chojnickiej spalarni, która jest określona w decyzji marszałka z 10/2008 na poziomie 100 kg/godzinę oraz 800 kg na dobę. Kontrolerzy zauważyli też, że średnica wewnętrzna komina jest 30 cm, gdy w pozwoleniu jest 35 cm. Stwierdzono także przypadki, co znalazło się w generowanym przez monitoring raportach za okres 1-10/2012, prowadzenie procesu spalania w temperaturze poniżej 1100 st. C. Analiza dokumentów, które znajdują się w Chojnicach, wykazała, że od stycznia do października 2012 unieszkodliwiono w spalarni ponad 2096 ton odpadów. Rzeczywisty czas pracy instalacji w tym okresie wynosił 1965 godzin. Daje to średnią ilość na godzinę na poziomie 1067 kg, gdy w pozwoleniu zapisano maksymalną zdolność przerobową w wysokości ponad dziesięć razy niższej – 100 kg/godzinę. Pomorski inspektor zapowiedział, że wkrótce zawiadomi Prokuraturę Okręgową w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem zagospodarowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych, wśród których zakaźne odpady medyczne stanowią 95 % masy, gdyż tczewska i chojnicka spalarnia nie jest w stanie spalić tak dużej ilości odpadów. Zwrócił się także do marszałka, by wszczął postępowanie w celu cofnięcia lub ograniczenia swych decyzji dotyczących prowadzenia spalarni w Tczewie i Chojnicach.

W połowie stycznia 2013 firma EMKA wysłała do zainteresowanych instytucji, w tym i do chojnickiego Starostwa Powiatowego, swoje wyjaśnienia. Ich kopię, jak i pisma PWIOŚ z grudnia 2012, otrzymał także chojnicki szpital. Dzierżawca podnosi w nim m.in., że nigdy nie przekroczył rocznego limitu unieszkodliwianych odpadów, który figuruje w zezwoleniu, czyli 2920,5 tony, w tym jest 2643 tony zakaźnych odpadów medycznych. Twierdzą, że maksymalna zdolność przerobowa odnosi się do uśrednionych parametrów przy określonej kaloryczności odpadów. Spalane w Chojnicach miały niższą kaloryczność, co dawało możliwość spalenia ich większej ilości. Tłumaczą, że okresowe spadki temperatury spalania były krótkotrwałe i niezwłocznie je korygowano. Nie miały one mieć wpływu na proces technologiczny. Firma zobowiązuje się do zagospodarowywania odpadów w tych województwach, gdzie one powstają, ale konkurenci działający na tych rynkach odmówili przyjęcia ich w swych instalacjach. Zauważyli także, że w ustawie o odpadach jest sformułowanie „powinny”, a nie „należy”, jeśli chodzi o zarzut złamania parametru bliskości. Zadeklarowali, że do 20 lutego, jak było podane w zaleceniach pokontrolnych, poprawią na właściwą średnicę emitera spalin. Wspomnieli także, że 7.01.2013 w tczewskim starostwie doszło do spotkania przedstawicieli władz powiatowych oraz kierownictw miejscowych szpitali, na którym nie podzielono obaw i spostrzeżeń inspekcji ochrony środowiska.

W Chojnicach sprawa wyników kontroli w szpitalnej spalarni nie była dotąd poruszana na obradach zarządu powiatu. Władze powiatu nie informowały o niej radnych na posiedzeniach komisji i sesjach w lutym i marcu 2013 roku. Na marcowym posiedzeniu Rady Społecznej szpitala jego dyrektor Leszek Bonna także o tym nie wspomniał. Jak przekazał nam we wtorek (9.04) członek zarządu powiatu Marek Szczepański, po sesji rady z 28.03.2013 zostało wysłane ze starostwa do dyrektora Bonny polecenie przygotowania opinii prawnej, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy nie zachodzą przesłanki upoważniające kierownictwo szpitala do rozwiązania umowy na dzierżawę spalarni. – Władze powiatu czekają na odpowiedź ze szpitala oraz decyzję marszałka województwa, który wydał zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji utylizacji odpadów. Ważna dla nas jest także decyzja gdańskiej prokuratury okręgowej – przekazał nam Marek Szczepański.

Jak poinformowała prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, pod koniec stycznia 2013 wpłynął wniosek w omawianej w tekście sprawie od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W dniu 4 lutego 2013 zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia zdolności utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych w spalarniach w Tczewie i Chojnicach. Prowadzone jest z art. 183 par. 1 Kodeksu Karnego, który mówi, że „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Gromadzone są dokumenty, przesłuchiwani świadkowie. Sprawa jest w toku.

Nasze wcześniejsze artykuły nt. spalarni:

"Szpitalna spalarnia będzie miała nowego dzierżawcę" - 06/2009.

"Spalarnia story" - 01/2011, tekst nadesłany przez Wspólną Ziemię

"Spalarnia story. Informacja czy manipulacja?" - 02/2011. Polemika nadesłana przez firmę EMKA.

"Czy to nowa polityka zarządu?" - 02/2011. Relacja z sesji Rady Powiatu, na której poruszono temat spalarni.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

21 komentarzy

~DO "TEZ WYBORCA..."
MASZ ABSOLUTNĄ RACJE GDYBY TAK PRZEJRZEĆ ŻYCIORYSY , WIĘKSZOŚCI TYCH Z "WIERCHUSZKI" TO MOŻNA BY SIĘ ZAŁAMAĆ --JEDEN KARCIARZ NAŁOGOWY ,DRUGI GENIUSZ KAFELKOWEGO BIZNESU ,TRZECI ,CZWARTY ...ITD.....ITP... LUDZIE TO ŻENADA.!!!!@
27 Czerwca 2013, godzina 23:04
Oceniono 3 razy 3
~też wyborca
Jak widać nasze władze i radni (faktycznie bezradni) wybrani przez nas - robią co chcą i nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości. Dotyczy to jak widzimy nie tylko miasta, w powiecie też nie jest dobrze. Kiedy my zmądrzejemy i zaczniemy wybierać ludzi przede wszystkim odpowiedzialnych, co? Mało mamy tu młodych dobrze wykształconych ludzi? I co najważniejsze - nieskażonych układami i lokalnymi powiązaniami? Dlaczego w kółko jak te barany głosujemy na te same osoby? Krytykujemy ich a wybieramy ich ponownie. Kto tu jest normalny i kto faktycznie ponosi winę za zaistniały stan rzeczy?
25 Maja 2013, godzina 18:13
Oceniono 9 razy 9
~miki
ludzie ,słyszałem w TV,że nakryto jakąś firmę z południa polski/śląsk..?!/ ,która nie mogąc spalić wszystkich odpadów medycznych zakopywała je w lasach, na łąkach/w tym części ciał ludzkich -pooperacyjnye -to skandal!!!! Chojniczanie jeżeli w latach 2009- 2013 w pobliżu chojnic widzieliście jakies tiry i kopary to w tych miejscach zakopywano te odpady -poinformujcie o tym prasę ...!!!!!! a potem niech sie biorą za winnych Kto TO wpuścił na nasz teren!?
25 Maja 2013, godzina 16:12
Oceniono 8 razy 6
~magic
~magic

Ludzie temat jest szalenie prosty, aż banalny. Ciarki po plecach przechodzą że ten proceder trwa a prawie 10 lat.
Odpady medyczne jak wiadomo to działalność koncesjonowana- masz spalarnię na terenie województwa to możesz tam działać ( w przybliżeniu, bardziej zainteresowanych odsyłam do ustawy o odppadzach z dn 14 12 2012 art 20) Firma Emka ma prostą zasadę minimum nakładów maximum zysków.
więc: korzystająć z decyzji spalarni w Chojnicach i w Tczewie wygrała wiekszość przetargów na terenie woj, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiegpo.
Wszystkim producentom pokazuje na dokumentach miejsce unieszkodliwienia " Jaktoroska Żyradów" i co jest straszne faktycznie tak jest. Spalarnie to tylko koszty. Zapytajcie po cichu ich kierowców - wszystkie odpady trafiają do Żyradowa tam są mielone i w "magiczny sposób" znikają ( wysypika w okolocach Wałbrzycha) Ale trzeba wykazać przd instytucjami kontrolującymi gdzie podziały się te odpady ( chylę czoła dla przcowników WIOŚ w Gdańsku za determinację- szacun Szanowni Państwo).
I koło sie zamyka dokumenty wystawione na maleńkie spalarnie. Lepiej przekroczyć wydajność niż pokazać co faktycznie się stało z tym odpadem>
pozdrawiam
m
17 Kwietnia 2013, godzina 21:21
Oceniono 10 razy 10
~chojnickie kliki do zbadania przez CBŚ!!!
pracuje w DPS od wielu lat i mam orientację w sprawie tego ciepła ' odsprzedawanego" przez
szpital DPS-owi....od wielu lat/od 2005 roku/ z roku na rok były coraz wyższe -nawet od cen chojnickich ciepłowni!!!!! Zarząd powiatu ,który prowadzi równiez DPS,znał zapisy umowy szpitala z firmą EMKA i wiedział ,ze ta firma ma obowiązek dostarczac ciepło szpitalowi o 25%
niższej cenie-szpital powinien odsprzedac je w tej samej cenie DPS-czyż nie panie Skaja? i wy bezradni - radni powiatowi?! Dlaczego nie działano w interesie DPS ?!
Zapytałem byłą już Dyr. DPS-u ,Barbarę Kłodzińską czy starostwo, radni ,zarząd informował ja
o tych zagrywkach wymierzonych przeciwko jej placówce..-nic nie wiedziała ,zresztą na to by nie pozwoliła i nagłosniła całą sprawę.!! W chwili obecnej szpital przygotowuje posiłki dla mieszkańców DPS ..ponoć tylko na okres do ogłoszenia nowego przetargu na catering/ ..poprzednia firma ,wybrana po odejściu Kłodzinskiej z pracy dała zwyczajnie d.....y/ Ciekawe w jakiej cenie są te posiłki ?! czy czasami nie w takiej jaką zaproponował szpital DPS-owi w 2006 / była to cena 2 -krotnie wyższa od średnich cen na rynku cateringowym/ Wówczas zdecydowany opór Kłodzinskie, mimo prób zmuszenia ją do kupowania posiłków w szpitalu przyniósł taki efekt ,że Dps-owi posiłki przygotowywał a bursa
z Człuchowa w cenie o połowę niższej i niebywale wysokiej jakości w stosunku do cen i
standartu szpitala?! No ale wtedy po raz pierwszy nie " posłuchała" STAROSTY???!!!
Teraz ,coraz bardziej rozumiem
14 Kwietnia 2013, godzina 20:45
Oceniono 10 razy 10
~chojnickie kliki do zbadania przez CBŚ!!!
pracuje w DPS od wielu lat i mam orientację w sprawie tego ciepła ' odsprzedawanego" przez
szpital DPS-owi....od wielu lat/od 2005 roku/ z roku na rok były coraz wyższe -nawet od cen chojnickich ciepłowni!!!!! Zarząd powiatu ,który prowadzi równiez DPS,znał zapisy umowy szpitala z firmą EMKA i wiedział ,ze ta firma ma obowiązek dostarczac ciepło szpitalowi o 25%
niższej cenie-szpital powinien odsprzedac je w tej samej cenie DPS-czyż nie panie Skaja? i wy bezradni - radni powiatowi?! Dlaczego nie działano w interesie DPS ?!
Zapytałem byłą już Dyr. DPS-u ,Barbarę Kłodzińską czy starostwo, radni ,zarząd informował ja
o tych zagrywkach wymierzonych przeciwko jej placówce..-nic nie wiedziała ,zresztą na to by nie pozwoliła i nagłosniła całą sprawę.!! W chwili obecnej szpital przygotowuje posiłki dla mieszkańców DPS ..ponoć tylko na okres do ogłoszenia nowego przetargu na catering/ ..poprzednia firma ,wybrana po odejściu Kłodzinskiej z pracy dała zwyczajnie d.....y/ Ciekawe w jakiej cenie są te posiłki ?! czy czasami nie w takiej jaką zaproponował szpital DPS-owi w 2006 / była to cena 2 -krotnie wyższa od średnich cen na rynku cateringowym/ Wówczas zdecydowany opór Kłodzinskie, mimo prób zmuszenia ją do kupowania posiłków w szpitalu przyniósł taki efekt ,że Dps-owi posiłki przygotowywał a bursa
z Człuchowa w cenie o połowę niższej i niebywale wysokiej jakości w stosunku do cen i
standartu szpitala?! No ale wtedy po raz pierwszy nie " posłuchała" STAROSTY???!!!
Teraz ,coraz bardziej rozumiem
14 Kwietnia 2013, godzina 20:45
Oceniono 11 razy 11
~do Smerf Maruda
Celna uwaga. Od dłuzszego czasu większość chojnickich mediów przypomina kronikę towarzyską miłosciwie nam panujacych. Gdyby nie kilku dziennikarzy to bysmy zyli ze swiadomoscia ze naprawde w Chojnicach jest druga Irlandia
14 Kwietnia 2013, godzina 12:03
Oceniono 5 razy 5
~wyborca
Jak przeszkadza Tobie spalanie w piecach foli to dlaczego sam nie zaczniesz robić z tym porządku? Wyręczasz się ekologami? Bo tak najłatwiej?
14 Kwietnia 2013, godzina 00:08
Oceniono 8 razy 0
~fragi
Jakiś czas temu zarzucałeś demagogię gdy ekolodzy podnosili temat spalarni. Zwracałeś uwagę (słusznie) na spalanie śmieci w piecach domowych, jednak (niesłusznie) twierdziłeś że mówienie o jednym świadczy o olewaniu drugiego.

Hm, może i niesłusznie. Wyprowadź mnie zatem z błędu i przypomnij co zrobili ekolodzy żeby ograniczyć spalanie śmieci w piecach domowych. Wiem że pan Wituszyński z panem Klepinem prowadzili kiedyś jakąś krucjatę w tej sprawie. Chwała im za to, choć efekt nie rzuca się zbytnio w oczy i nosy. Poza tym nie słyszałem o innej akcji, czyżby jednak olewali? Miałem i mam zdanie że spalanie w szpitalnej spalarni jest dużo mniej szkodliwe i uciążliwe od setek domowych pieców. Spalanie w spalarni jest mimo wszystko pod jakąś tam kontrolą (dowód-powyższy artykuł). Odbywa się w wysokiej temperaturze przy odpowiednich warunkach, tak aby nie powodować nadmiernych wyziewów. Jak widać sprawdzana jest nawet średnica komina. Jeżeli są nieprawidłowości to należy winnych ukarać, wprowadzić zalecenia na przyszłość i nadal kontrolować. Natomiast w domowych piecach odbywa się niekontrolowane wędzenie foliami, plastikami i Bóg wie czym jeszcze. Tego nikt nie kontroluje ani nie przeciwdziała temu koszmarnemu procederowi. Jestem przekonany że emisja ze spalarni to pikuś przy emisji z kominów co oszczędniejszych mieszkańców. Weźcie się za to ekolodzy, proszę.
13 Kwietnia 2013, godzina 23:54
Oceniono 7 razy 3
~Smerf Maruda
Zdaje się, że na sesji Rady Powiatu był nie tylko dziennikarz chojnice24, a jakoś nie widzę na innych łamach i antenach tekstów na ten temat. Jak w starostwie kombinowali przy przetargu na zakup Forda Mondeo, to dwaj dziennikarze Czasu Chojnic i Radia Weekend w 10 dniu po chojnice.com wspólnie sklecili na ten temat ciekawy artykuł. A teraz wszyscy nabrali wody w usta. Instynkt samozachowawczy czy cenzura nazywająca się "Jak napiszecie o tym, to szlaban na reklamy i promocję takich fajnych inwestycji, jak most zwodzony w Małych Sworach"? Czy czasem niedawno całą stronę właśnie tej reklamy o moście nie wykupiłow CzCh starostwo? Czyżby PO miało długie ręce?
13 Kwietnia 2013, godzina 22:53
Oceniono 8 razy 8
~iiis
no a miało być tak pięknie ,

co do prokurautury , to tak na 99% za kilka miesięcy sprawa będzie umorzona ...

tak to już jest ,
10 Kwietnia 2013, godzina 21:40
Oceniono 10 razy 8
~trip
przeszkadzali jednemu bo nie mógł się skopić na facebooku
10 Kwietnia 2013, godzina 20:49
Oceniono 7 razy 3
~mol
Ludzie myślą, że oddychają czystym powietrzem,a są powoli podtruwani.
Jaka niska świadomośc
10 Kwietnia 2013, godzina 17:44
Oceniono 13 razy 11
~Ooo
No ładnie...
10 Kwietnia 2013, godzina 17:14
Oceniono 7 razy 5
~damian gorawski
Jedyny raz zabrał głos Mariusz Paluch. Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji - taka kreatywnoscia wykazuje sie mini - fingers rowniez w prowadzeniu centrum parku...
10 Kwietnia 2013, godzina 13:13
Oceniono 18 razy 14

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 489.00 499.00 DKKDKK 63.60 65.30
EUREUR 477.00 487.00 RUBRUB 6.40 7.80
CHFCHF 488.00 503.00 NOKNOK 44.30 46.00
GBPGBP 548.00 558.00 SEKSEK 43.20 44.90
Aktualizacja: 2022-10-03 18:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 492.81 498.96 DKKDKK 64.10 65.00
EUREUR 480.54 484.91 RUBRUB 6.40 7.60
CHFCHF 492.68 498.93 NOKNOK 45.10 46.00
GBPGBP 550.62 556.51 SEKSEK 43.90 44.90
Aktualizacja: 2022-10-03 18:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy popierasz wyłączanie oświetlenia w mieście w porze nocnej?
Ceny paliw2022-10-01

E95 E98 ON LPG
BP 6.39 zł 7.12 zł 7.29 zł 3.02 zł
Circle K 6.33 zł - 7.23 zł 2.99 zł
Lotos Optima 6.33 zł - 7.23 zł 3.01 zł
MZK 6.25 zł 7.19 zł 7.2 zł 2.98 zł
Orlen 6.42 zł 7.34 zł 7.29 zł 3.02 zł
PKS 6.19 zł - 7.08 zł 2.99 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij