Piątek, 03 Lutego 2023 | Imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz

Radni z powiatu solidarni z rolnikami, ale nie wszyscy

Rada Powiatu Chojnickiego przyjęła stanowisko, w którym solidaryzuje się z protestującymi rolnikami. Nie było ono jednomyślne. Trzy osoby wstrzymały się od głosu, a jedna w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu.

 

Przedstawiciele lokalnych rolników zapoznali się z treścią pisma, jeszcze zanim to zostało przyjęte podczas czwartkowej sesji rady powiatu. Gościli oni na obradach komisji rolnictwa. - Wysłuchaliśmy ich problemów. Przygotowane stanowisko zadowoliło ich – referował na sesji przedwodniczący komisji Andrzej Sabiniarz. Pismo trafić ma na ręce premier Ewy Kopacz, ministra rolnictwa Marka Sawickiego i sejmowej komisji rolnictwa.

Reklama | Czytaj dalej »

Niedawno identyczne stanowisko wypracowała Rada Gminy Chojnice, które przyjęła je jednogłośnie. Powtarzają się w nich argumenty o braku długofalowej i spójnej polityki rządu wobec rolników, a efekty polityki zagranicznej jak sankcje, jeszcze bardziej pogarszają i tak ciężką już sytuację tej grupy. Zdaniem lokalnych samorządowców niezadowolenie społeczne może przenieść się na inne grupy, co grozi wybuchem ogólnospołecznego protestu. Apelują do rządu o podjęcie konstruktywnych rozmów, zrozumienie problemów rolników i podjęcie decyzji  w kierunku ochrony rodzimej produkcji. Podczas niedawnego protestu w Silnie wójt Zbigniew Szczepański, starosta Stanisław Skaja, członek zarządu powiatu Marek Jankowski i radny powiatowy Leszek Zawadzki z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego przechadzali się razem z rolnikami po przejściu, blokując przejazd.

Zanim stanowisko zostało poddane pod głosowanie, Leszek Redzimski z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że nie weźmie udziału w głosowaniu. - Niektóre sformułowania są dla mnie nie do przyjęcia, jak i postać lidera strajku Sławomira Izdebskiego, który według informacji medialnych handluje rosyjskim węglem.

Od głosu wstrzymało się jeszcze trzech spośród 21 radnych.

Stanowisko
Rady
Powiatu Chojnickiego

w sprawie protestów rolniczych

podjęte na sesji Rady Powiatu Chojnickiego

w dniu 19 lutego 2015 r.

 

Radni Rady Powiatu Chojnickiego w pełni solidaryzują
się
z protestującymi rolnikami z terenu powiatu chojnickiego.

Nasilające się w ostatnich tygodniach protesty mają swoje uzasadnienie
w
pogarszającej się z roku na rok sytuacji w rolnictwie, która doprowadza wiele rodzin rolników na skraj ubóstwa. Miejmy na uwadze, że rolnicy to grupa społeczna o jednych z najniższych, jeżeli nie najniższych dochodach, uzależnionych, jak żadna inna grupa zawodowa, od warunków pogodowych.

Do takiej sytuacji doprowadziła polityka kolejnych ekip rządzących. Brak zdecydowanych decyzji, spójnej i przemyślanej polityki w takich obszarach jak rynek wieprzowiny, rynek mleka, obrót ziemią rolniczą powoduje pogarszanie efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo, polityka zagraniczna prowadzona przez rząd i spowodowane nią sankcje powodują ograniczenie rynków zbytu, co również, przy braku właściwych rekompensat załamuje produkcję owoców, warzyw i mięsa.

Zdesperowani rolnicy podejmują różne formy protestu, które uciążliwe dla innych, ale groźne jest to, że pogłębia się niezadowolenie społeczne, które przenosi się na inne grupy, co grozi wybuchem ogólnospołecznego niezadowolenia i protestu.

APELUJEMY do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie konstruktywnych rozmów ze związkami i organizacjami rolniczymi, zrozumienie problemów rolników i podjęcie niezwłocznie właściwych decyzji.

OCZEKUJEMY od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stosownych działań zmierzających do:

  • ochrony rodzimego rynku przed napływem obcej żywności,

  • ochrony polskich producentów żywności w zakresie umożliwiającym utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej,

  • wspierania i promocji krajowej, rodzimej produkcji rolno-spożywczej,

  • adekwatnej ochrony polskich producentów rolnych przed skutkami podejmowanych decyzji politycznych,

  • uregulowania obrotu ziemią rolną z uwzględnieniem interesów gospodarstw rodzinnych.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Chojnickiego

 

/-/ Robert Skórczewski

 

 

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

9 komentarzy

~Radni do szkoły!
Uczyć się!

Chociaż wielu radnych może się czuć intelektualnymi geniuszami gdy w pobliżu jest Mariusz Paluszek, jednakże mieszkańcy powiatu zasługują na więcej od radnych niż jedynie na poziom intelektu jaki reprezentuje sobą Mariusz Paluszek.
23 Lutego 2015, godzina 19:23
Oceniono 6 razy 4
~~Starosta Skaja i Wójt Szczepański

po zapoznaniu się z bardzo logicznym wyjaśnieniem problemu przez Nieśmiałego Parafianina powinni nakazać radnym douczenie się logicznego myślenia.

Brawo Nieśmiały ,nic dodawać nić ujmować.
22 Lutego 2015, godzina 19:20
Oceniono 19 razy 11
~Czy radni gminy i powiatu chojnickiego myślą racjonalnie?

Jak można podpisywać się i popierać tak głupie postulaty?

Po tak publicznym pokazie głupoty przez radnych trzeba by ich wszystkich wysłać do szkoły by nauczyli się chociaż podstaw ekonomi!

Radni powiatowi podpisali się pod głupotami:
http://chojnice24.pl/artykul/19885/radni-z-powiatu-solidarni-z-rolnikami-ale-nie-wszyscy/

Tak samo radni gminy chojnickiej podpisali się pod tymi samymi bredniami:
http://chojnice24.pl/artykul/19861/kolejny-protest-w-silnie-aktualizacja/
22 Lutego 2015, godzina 19:01
Oceniono 19 razy 15
~A Finstera
tez zastąpić Nieśmiałym prafianinem
22 Lutego 2015, godzina 18:37
Oceniono 18 razy 10
~Sawickiego
zastąpić Nieśmiałym prafianinem

Radnych powiatowych i gminnych też zastąpić Nieśmiałym prafianinem

Premierzycę zastąpić Nieśmiałym prafianinem

Prezydenta wymienić na Nieśmiałego prafianina
22 Lutego 2015, godzina 18:35
Oceniono 18 razy 12
~Czy radni gminy i powiatu chojnickiego myślą racjonalnie?
Jak można podpisywać się i popierać tak głupie postulaty?
21 Lutego 2015, godzina 07:18
Oceniono 32 razy 24
~nieśmiały parafianin
Stabilny i zrównoważony rynek zbytu i produkcja produktów rolnych są gwarancją stabilnego rozwoju i dobrobytu polskiego społeczeństwa, którego integralną częścią są rolnicy, ich rodziny, i wszyscy inni pracownicy (i ich rodziny) powiązani z produkcją rolną. Bez stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa ekonomicznego rolników nie będzie bezpieczeństwa ekonomicznego także i w innych branżach działalności ekonomicznej w Polsce. Stabilność ekonomiczna polskich wsi jest konieczna dla bezpieczeństwa i stabilności polskiej gospodarki i niezbędna dla rozwoju ekonomi i dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Jakkolwiek, naprawa złej sytuacji ekonomicznej, zachwianie stabilności, i zapaść ekonomiczna produkcji rolnej powinna być oparta jedynie na solidnej wiedzy naukowej, a nie na ignoranckich wymysłach, głupocie, doraźnych działaniach i improwizacji. Także popularne obecnie w Polsce msze święte i modły w intencji cudownego poprawienia sytuacji ekonomicznej rolników nie pomogą polskiej wsi a jedynie nabiją kabzę żyjącemu w dobrobycie klerowi. Dzięki wszechobecnej głupocie i naiwności polaków - tak na wsi jak i w miastach - polski kler katolicki żyje w relatywnym luksusie w porównaniu do reszty ogłupionego manipulacjami kleru i religią społeczeństwa.

Niektóre postulaty ujęte w oświadczeniach poparcia dla strajkujących rolników wyrażone przez radnych gminy chojnickiej i radnych powiatu chojnickiego są głupie, naiwne, i świadczą o generalnej ignorancji i bezmyślności naszych radnych. A jak wykazuje historia - ignoranci nie są w stanie naprawić złego stanu rzeczy i poprawić ekonomi, a dzięki swojej głupocie jedynie pogłębią zapaść ekonomiczną i zwiększą skale problemu.

Radni gminy Chojnice i powiatu chojnickiego bezmyślnie postulują i domagają się od władz państwowych "ochrony rodzimego rynku przed napływem obcej żywności". Domaganie się zamknięcia polskiego rynku na produkty spożywcze z zagranicy jest zwyczajnym protekcjonizmem. Protekcjonizm prowadzi do wojny ekonomicznej z innymi państwami, a na tym stracą najbardziej polscy rolnicy, którzy potrzebują zwiększenia a nie ograniczenia rynku zbytu na swoje produkty rolnicze. Poza tym protekcjonizm jest zakazany (z groźbą olbrzymich kar finansowych) prawami międzynarodowymi, które są podstawą prawną istnienia wspólnego rynku europejskiego i porozumienia handlowego państw należących do World Trade Organization (WTO).

Radni gminy Chojnice i powiatu chojnickiego bezmyślnie postulują i domagają się od rządu RP "ochrony polskich producentów żywności w zakresie umożliwiającym utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej". W przeszłości ochrona finansowa ze strony państwa nad wybranymi gałęziami działalności gospodarczej polegała na dotowaniu z budżetu państwa wybranych dziedzin gospodarki. Prowadzi to do stworzenia sztucznego systemu ekonomicznego, który jest odizolowany od rynku światowego w związku z czym traci umiejętności współzawodnictwa w dziedzinie zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów produkcji, i podniesienia jakości produktów. Dotowanie produkcji z budżetu państwa jest specyficznie zabronione (pod groźbą olbrzymich kar finansowych) prawami międzynarodowymi, które są podstawą prawną istnienia wspólnego rynku europejskiego i porozumienia handlowego państw należących do World Trade Organization (WTO).

Radni gminy Chojnice i powiatu chojnickiego sensownie postulują i domagają się od premiera RP, ministra rolnictwa, i Sejmu "wspierania i promocji krajowej, rodzimej produkcji rolno-spożywczej". Jest to racjonalny postulat i podejście do problemu. Rząd ma możliwości by w skali kraju usprawnić system handlu produktami rolniczymi, może zwiększyć i usprawnić serwisy i usługi rolnicze niezbędne w produkcji rolnej, może obniżyć koszty obsługi finansowej rolnictwa, i zwiększyć wydajność inwestycji rolniczych. Także w gestii rządu jest by promować postęp naukowy i by wesprzeć rolnictwo badaniami i postępem naukowym w dziedzinie organizacji produkcji rolnej, w przechowalnictwie, w przetwórstwie rolnym, w dziedzinie ekonomii i ekonomiki rolnictwa, w hodowli nowych wydajniejszych odmian roślin i ras zwierząt, i w wielu innych dziedzinach nauk i technologii powiązanych z rolnictwem.

Radni gminy Chojnice i powiatu chojnickiego logicznie postulują i domagają się od premiera RP, rady ministrów, i Sejmu "adekwatnej ochrony polskich producentów rolnych przed skutkami podejmowanych decyzji politycznych" Jest to słuszny postulat. Polski rząd gdy negocjował sankcje przeciwko Rosji, co efektywnie ograniczyło rynek zbytu na polskie produkty rolne, powinien równocześnie domagać się realistycznych rekompensat dla polskich rolników w zamian za straty finansowe powiązane z embargiem rosyjskiego rynku. Dodatkowo, polskie służby dyplomatyczne powinny poszukiwać nowych rynków zbytu na polskie produkty rolne, tak w Azji jak i na innych kontynentach.

Radni gminy Chojnice i powiatu chojnickiego bezmyślnie postulują i domagają się od rządu RP "uregulowania obrotu ziemią rolną z uwzględnieniem interesów gospodarstw rodzinnych". Jest to wyjątkowo głupi i bezmyślny postulat. Głównym celem długoterminowej polityki państwa powinno być jedynie to, by chronić przed degradacją ekologiczną, ekonomiczną, biologiczną, fizyczną, i innymi formami obniżenia jakości i potencjału produkcyjnego wszelkich ziemi i gruntów o wartości rolniczej. Długoterminowe utrzymanie wysokiej jakości gruntów rolniczych jest konieczne by zapewnić i umożliwić w naszym kraju osiągniecie strategicznego celu by zapewnić możliwość długoterminowej produkcji rolniczej naszego państwa. Bezmyślne przekazanie kontroli nad ochroną gruntów rolnych w ręce małych rodzinnych gospodarstw rolnych będzie prowadzić do szybkiego rozdrobnienia własności gruntów rolnych. To z kolei doprowadzi do szybkiego przekazania rozdrobnionych gruntów rolnych, szczególnie w pobliżu ośrodków miejskich, w ręce deweloperów i doprowadzi do zabudowy i degradacji wartości rolnej tych gruntów. Zmniejszenie areału i jakości gruntów rolnych będzie szkodliwe dla ogólnej produkcji rolnej w naszym kraju i będzie szkodliwe dla ekonomicznej siły naszego rolnictwa.

Jest to przerażające, że radni gminni i powiatowi podpisują się pod takimi bezmyślnymi postulatami i bredniami. Jest to przerażające, ze aż tak bezmyślni ignoranci są odpowiedzialni za nasz wspólny społeczny majątek w gminie chojnickiej w powiecie chojnickim. Wszystkim radnym - tak gminy Chojnice jak i powiatu chojnickiego - szczerze życzę i polecam by zapoznali się chociaż z podstawami nauk ekonomicznych, tak by byli w stanie podejmować logiczne i racjonalne decyzje na temat gospodarowania naszym społecznym majątkiem.nieśmiały parafianin
przeciętny mieszkaniec miasta Chojnice
niesmialy.parafianin@mail.ru
20 Lutego 2015, godzina 19:09
Oceniono 38 razy 24
~jotdwatrzy
Czy ci ludzie są nienormalni? Jaka ochrona rodzimego rynku przed napływem obcej żywności? Przecież momentalnie inne kraje wprowadzą ochronę swoich rynków przed napływem naszej żywności. Już zapomnieliście jak zabolało embargo Putina? A może potem będziecie się domagać odszkodowań za straty spowodowane spadkiem eksportu? Od nas społeczeństwa oczywiście.
20 Lutego 2015, godzina 19:03
Oceniono 17 razy 11
~rolnik
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
20 Lutego 2015, godzina 14:50
Oceniono 26 razy -10

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 427.00 440.00 DKKDKK 61.20 62.60
EUREUR 464.00 477.00 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 463.00 478.00 NOKNOK 41.50 43.20
GBPGBP 518.00 529.00 SEKSEK 40.30 42.00
Aktualizacja: 2023-02-03 17:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 430.00 436.68 DKKDKK 61.30 62.60
EUREUR 468.00 473.18 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 466.90 472.74 NOKNOK 41.90 42.72
GBPGBP 520.94 528.00 SEKSEK 40.73 41.56
Aktualizacja: 2023-02-03 17:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy czytałeś/aś uchwałę budżetową dotyczącą miasta Chojnice i posiadasz wiedzę na temat tego jakie inwestycje będą wykonywane w ciągu roku?Ceny paliw2023-02-03

E95 E98 ON LPG
BP 6.75 zł 7.5 zł 7.84 zł 3.32 zł
Circle K 6.7 zł - 7.79 zł 3.24 zł
Lotos Optima 6.72 zł - 7.81 zł 3.21 zł
MZK 6.69 zł 6.89 zł 7.75 zł 3.25 zł
Orlen 6.73 zł 7.35 zł 7.82 zł 3.21 zł
PKS 6.7 zł - 7.79 zł 3.24 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij