Sobota, 04 Lutego 2023 | Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst i fot. (aw)

Chcą referendum ws. likiwdacji SM. Zebrali wymaganą ilość podpisów

Na zdjęciu od lewej: Kamil Kaczmarek (PChS), Artur Eichenlaub (PO) i Jakub Adamczyk (partia Korwin).

Na zdjęciu od lewej: Kamil Kaczmarek (PChS), Artur Eichenlaub (PO) i Jakub Adamczyk (partia Korwin).

Komitet ds. przeprowadzenia referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach zebrał wymaganą liczbę podpisów. Wniosek dotyczący plebiscytu wraz z 4402 podpisami mieszkańców złożyli dziś w magistracie Kamil Kaczmarek, Artur Eichenlaub i Jakub Adamczyk.


- Dzięki wytężonej pracy mieszkańców Chojnic, bo na pewno samemu komitetowi nie udałoby się tego zrobić udało nam się zebrać 317 kart zawierających  4402 podpisy. O 1300 więcej kart niż wymagane 3135 - poinformował Kamil Kaczmarek. Karty z podpisami zapakowane w koperty, zaklejone i opieczętowane załączono do wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji chojnickiej formacji. - Mieszkańcy prosili nas o zachowanie tajemnicy danych osobowych - tłumaczył poczynione środki ostrożności lider komitetu. - W takiej też postaci mają dotrzeć do komisji liczącej głosy - mówili działacze. 

Nie udała się próba złożenia wniosku bezpośrednio na ręce burmistrza. - Zapraszam do biura podawczego, tak jak każdego obywatela - usłyszeli od Arseniusza Finstera członkowie komitetu, którzy przeprowadzenia referendum chcą jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. - Rada miasta na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzje czy referendum zostanie rozpisane, a potem jest 50 dni na jego organizację. Jak najbardziej mieścimy się w tym terminie - zaznaczyli zwolennicy plebiscytu. Co jeśli rajcy wybiorą inny termin na przeprowadzenie głosowania? - To dla nas będzie oznaczało porażkę demokracji - mówią zgodnie członkowie komitetu świadomi tego jak ciężko obywateli "zagonić" do urny wyborczej.

Przypomnijmy komitet inicjujący referendum zawiązał się z końcem czerwca br. W przeciągu półtorej miesiąca jego członkom udało się zebrać wymaganą ilość podpisów. Te zbierano w centrum miasta i ponad 20. punktach w całych Chojnicach. Komitet chojniczanom proponuje dwa pytania - o likwidację straży i podatek lokalny na jej funkcjonowanie. Z pomocy w organiazacji referendum wbrew wcześniejszym zapowiedziom wycofał się burmistrz Arseniusz Finster.

Reklama | Czytaj dalej »

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

102 komentarzy

~chojniczanin
Straż miejska jak i każdy inny urzędnik jest zatrudniony przez podatnika. To my na nich łożymy. Jeżeli nie podoba się nam ich praca mamy prawo ich odwołać i żaden burmistrz nie ma prawa tego zabronić bo sam jest też naszym pracownikiem.
18 Sierpnia 2015, godzina 10:09
Oceniono 36 razy 2
~Dwór despotycznej Carycy Katarzyny rok 1789
- o Wielmożna Najjaśniejsza Pani my małe robaki, przyszliśmy w imieniu 10% społeczeństwa Wszechrosji błagać o posłuchanie... bo myśmy... byśmy chcieli...

- wypier... mi hołoto do biura podawczego z takimi pierdołami, albo każę wybatożyć !
18 Sierpnia 2015, godzina 10:06
Oceniono 30 razy 4
~Strażnik
Nie mogę pogodzić się z taką butą.
"Głos Rozsądku" siedzi na etacie w SM.
Dość agitacji, niech ludzie zadecydują czy nas chcą.
18 Sierpnia 2015, godzina 09:29
Oceniono 19 razy 7
~do poniżej
a ile mundurowych?
18 Sierpnia 2015, godzina 09:25
Oceniono 7 razy -1
~Chojnicka Komenda Powiatowa Policji liczy
grubo ponad 100 osób. Pewnie nie poradza sobie z problemami załatwianymi przez straż przyboczną Burgermeistra
18 Sierpnia 2015, godzina 08:54
Oceniono 18 razy 0
~Do Głos Rozsądku
To prawda, mam rodzinę w Czersku i wiem, że mieszkańcy bardzo żałują iż zamiast zmian i reformy w straży nastąpiła likwidacja. A policja nie musi ogarniać spraw porządkowych, poza tym w Czersku jest mało funkcjonariuszy i po likwidacji straży nie wzrosła ilość policjantów. Mają co chcieli, a my możemy się przed tym szaleństwem jeszcze obronić. Jestem za spokojem i porządkiem!
18 Sierpnia 2015, godzina 08:41
Oceniono 26 razy 4
~...
...Partycypacja w polskim prawie
W Konstytucji RP nie znajdziemy zapisu odnoszącego się bezpośrednio do form działań partycypacyjnych.

Są jednak liczne odniesienia zapewniające obywatelom szereg praw pośrednio związanych z partycypacją obywatelską.

O partycypacji w Konstytucji RP

W Konstytucji RP można znaleźć następujące nawiązanie do szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej w niżej wymienionych artykułach:

1. Prawa do informacji dla każdego obywatela

art. 61 - prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne,
art. 71 - prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
2. Dialogu społecznym

art. 20 – opisuje on ogólną potrzebę dialogu oraz współpracy grup społecznych, ale tylko w kontekście ustroju gospodarczego. Przykładem takich działań jest Komisja Trójstronna – jej działania obejmują dialog rządu, zrzeszeń pracodawców i związków zawodowych.
3. Narzędziach oceny funkcjonowania instytucji władzy

art. 63 – na jego podstawie każdy obywatel może składać petycje, wnioski i skargi w interesie swoim lub publicznym.
4. Możliwość tworzenia prawa przez obywateli

art. 118 ust. 2 – który mówi o warunkach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Artykuł ten daje szansę poddania pod dyskusję Parlamentu ustawy przygotowanej przez obywateli. Jednym z wymogów jest podpisanie jej przez 100 tys. obywateli.
5. Wyrażeniu opinii obywateli poprzez referendum (opinia jest wiążąca)

art. 125 – w szczególnych sprawach daje Sejmowi możliwość (przy zgodzie Senatu) zarządzenia referendum. Można to również zrobić na wniosek 500 tys. obywateli. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział ponad połowa osób do tego uprawnionych.
art. 170 – daje możliwość przeprowadzania referendów lokalnych. Zarządzić może je organ stanowiący samorządu terytorialnego albo uprawnieni do głosowania (10% w przypadku gminy i powiatu, 5% w przypadku województwa). Wynik referendum jest wiążący jeśli w głosowaniu weźmie udział ponad 30% uprawnionych do głosowania i ponad 50% z nich opowie się za jedną z opcji.
W kontekście partycypacji ważna jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy ona przede wszystkim współpracy organów władzy rządu/samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego. Forma współpracy może dotyczyć konsultacji projektów aktów prawnych oraz tworzenia wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym lub doradczym.

Kolejną wartą wspomnienia ustawą jest Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, która umożliwia temu organowi powoływanie różnych zespołów i rad, jako organy pomocnicze.


Partycypacja a prawo w obrębie samorządu terytorialnego

W obrębie samorządu terytorialnego podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są następujące akty prawne:
• ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
• ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku,
• ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku.Poziom Podstawa prawna Zobowiązanie samorządu terytorialnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych
Gminny Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku • tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic;
• nadania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalenia jego granic;
• ustalenia lub zmiany nazw gmin oraz siedzib ich władz;
• utworzenia jednostki pomocniczej;
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego (ustawa określa minimalne warunki przeprowadzenia konsultacji: harmonogram i zasady informowania i przeprowadzania konsultacji społecznych, tryb informowania o wynikach konsultacji),
• sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tutaj podobnie ustawa określa minimalne warunki dotyczące trybu przeprowadzenia konsultacji).
Powiatowy Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku • analogicznie do gmin,
Wojewódzki Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku • specyficznym konsultacjom podlega tworzona przez regionalny samorząd terytorialny strategia rozwoju województwa

Polskie prawo rzadko nakazuje organizowanie konsultacji społecznych czy włączenie obywateli w proces decyzyjny. Już na pewno w polskim prawie nie znajdziemy szczegółowych wymagań odnośnie trybu organizowania i przeprowadzania konsultacji społecznych – nawet tam, gdzie są one obowiązkowe. Niestety w Polsce najczęściej organy realizują tylko nakazane im ustawą minimum..., źródło: http://partycypacjaspoleczna.org/on-line-biblioteka/baza-wiedzy/51-partycypacja-w-polskim-prawie, 2015.08.18....,....
18 Sierpnia 2015, godzina 08:40
Oceniono 10 razy 0
~do Osiołków
REFERENDUM W POLSCE NIE JEST DECYZYJNE A TYLKO OPINIODAWCZE.
18 Sierpnia 2015, godzina 08:22
Oceniono 20 razy -8
~chojniczanin
Ogrodnik Miejski ich zatrudni w Parku i Lasku Miejskim, idzie jesień i liści nie zabraknie.
18 Sierpnia 2015, godzina 08:20
Oceniono 25 razy -3
~Do EQUILIBRIUM CLERIC
"Starczy" to może być uwiąd.
18 Sierpnia 2015, godzina 08:08
Oceniono 12 razy 0
~Głos rozpaczy
Raczej, a nie rozsądku.Te straże, to totalne rozpasanie etatowe, brak nadzoru nad formacją, brak empatii, niereformowalność...itd, itp. W miastach gdzie rozwiązano straże policja wzięła się do swojej roboty, a w kasie zostało trochę grosza. Powodzenia młodzi.
18 Sierpnia 2015, godzina 07:34
Oceniono 27 razy 3
~GŁOS ROZSĄDKU
Obserwuje bacznie miasta które pozbyły sie straży miejskiej. Najbliższy przykład Czersk. Nie mam szacunku do tej formacji bo książkowo go sobie zryła. Jednak zapytajcie w referendum ludzi tez o to czy straż powinna zostać ale z ograniczonymi funkcjami. Dlaczego? Np w Czersku ludzie skarżą sie ze teraz nie ma kto pilnować wariatów jeżdżących po rynku rowerami, srających psów, zwierzaków bez kagańców, podstawowego porządku. Jest syf i chaos. Policja na to leje. Wszyscy ktorzy krzyczeli "pozbyć sie straży" dzis baaaaardzo żałują i mówią: mogli zostać, trzeba bylo im tylko radar zabrać. Takze zastanówcie sie 3x bo Chojnice pogrążą sie w chaosie. Juz nie bedzie ładnego zadbanego miasteczka. Kto bedzie pilnował idiotów parkujących na trawnikach albo w poprzek itd itp... Ostrożnie. To dość złudne Bobo tak trzeba bedzie jakieś służby porządkowe powołać.
18 Sierpnia 2015, godzina 07:29
Oceniono 28 razy 4
~do gość z 18.34
ty albo masz coś z banią albo zmniejsz dawkę psychotropów. Twoje wpisy są cholernie żałosne i przesiąknięte nienawiścią i pogardą do drugiego człowieka. Innych pouczasz, a sam masz parch za uszami.
17 Sierpnia 2015, godzina 23:31
Oceniono 12 razy -4
~Do Chojniczanin
Mieliśmy dużą rodzinną imprezę i dyskutowaliśmy m.in. o tej akcji no i doszliśmy do podobnych wniosków co Ty. Oczywiście nikt z nas nie podpisał listy i nie weźmiemy udziału w tym cyrku. A to żebranie o podpisy i wkręcanie starszych osób faktycznie było żałosne i to się zemści na tych panach.
17 Sierpnia 2015, godzina 23:27
Oceniono 26 razy -2
~do wpisu z 21.39
Jak będą się walały śmieci to będziemy dzwonić do Kaczmarka. Niech sprząta z kumplami skoro przyłoży rękę do likwidacji tego, co tyle lat się sprawdzało zanim ten pan zjawił się w Chojnicach. Oczywiście, że nie ma pomysłu, jak to będzie po likwidacji. Łatwo rozwalać, trudniej coś zbudować. Szkoda, że ludźmi tak łatwo można manipulować...
17 Sierpnia 2015, godzina 23:23
Oceniono 20 razy 4

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 435.00 440.00 DKKDKK 61.20 62.60
EUREUR 467.00 474.00 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 464.00 479.00 NOKNOK 41.50 43.20
GBPGBP 522.00 530.00 SEKSEK 40.40 42.10
Aktualizacja: 2023-02-04 10:15
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 435.00 440.00 DKKDKK 61.30 62.60
EUREUR 468.00 474.00 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 468.00 475.00 NOKNOK 41.90 42.90
GBPGBP 522.00 529.00 SEKSEK 40.80 41.80
Aktualizacja: 2023-02-04 10:15
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy czytałeś/aś uchwałę budżetową dotyczącą miasta Chojnice i posiadasz wiedzę na temat tego jakie inwestycje będą wykonywane w ciągu roku?Ceny paliw2023-02-03

E95 E98 ON LPG
BP 6.75 zł 7.5 zł 7.84 zł 3.32 zł
Circle K 6.7 zł - 7.79 zł 3.24 zł
Lotos Optima 6.72 zł - 7.81 zł 3.21 zł
MZK 6.69 zł 6.89 zł 7.75 zł 3.25 zł
Orlen 6.73 zł 7.35 zł 7.82 zł 3.21 zł
PKS 6.7 zł - 7.79 zł 3.24 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij