Wtorek, 28 Listopada 2023 | Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
opr. red. fot. archiwum

Listownej korespondencji ciąg dalszy

Burmistrz, Arseniusz Finster odpowiedział na list Michała Gruchały, Przewodniczącego Stowarzyszenia „Chojnice – Tu Bije Moje Serce”. Publikujemy fragmenty. Całość dostępna na stronie urzędu miejskiego w Chojnicach.


"Pozwolą Państwo, że na początku mojej odpowiedzi na list złożony przez Pana Michała Gruchałę bezpośrednio zwrócę się do Niego. Szanowany Panie Przewodniczący, jestem zaskoczony że składa Pan zapytania w imieniu Stowarzyszenia „Chojnice – Tu Bije Moje Serce”, które Pan sam założył wspólnie z kilkoma osobami, a nie jako Przewodniczący Samorządu Osiedla Kolejarz – Prochowa.  Jestem również zaskoczony, że posługuje się Pan określeniem „List mieszkańców Miasta Chojnice zamieszkałych przy planowanej inwestycji”. Otrzymałem kilkanaście informacji, są również na portalach internetowych, a odnoszą się do tego, że Pan nie ma prawa wypowiadać się w imieniu wszystkich zainteresowanych. Część mieszkańców wyraziła również akceptację budowy zachodniego obejścia. W mojej ocenie powinien Pan zaznaczyć jaką ilościowo grupę mieszkańców Pan reprezentuje. Dodam, że badanie opinii publicznej przeprowadzone przez wykonawców strategii rozwoju Chojnic na reprezentatywnej próbie dają 82% poparcia mieszkańców Chojnic dla budowy zachodniego obejścia. Również uprzejmie proszę, aby nie używał Pan określeń „żądamy”. Nie musi również Pan prosić ponieważ, rzetelna informacja o inwestycji należy się każdemu mieszkańcowi lub grupie mieszkańców. Na koniec proszę, aby przestał Pan używać słowa „obwodnica”, ponieważ będziemy budować zachodnie obejście, które jest zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212. Będzie drogą klasy Z (do 60 km/h), a obwodnice to drogi klasy G (90 km/h). W przebiegu zachodniego obejścia będzie ulica Wisławy Szymborskiej i Księdza Kardynała Józefa Glempa. Proszę mi wskazać w Polsce obwodnice, w której przebiegu są nazwy ulic.

Reklama | Czytaj dalej »

Szanowni Państwo, odpowiadam na zadanych 5 pytań. Pierwsze dotyczy dokumentów planistycznych. W tym pytaniu zawarł Pan również postulat wyjaśnienia:

Ad. 2.

Dlaczego miasto sprzedawało działki leżące w pobliżu zachodniego obejścia, czyli ul. W. Szymborskiej i ks. k. J. Glempa otóż jestem przekonany, że każda osoba, która kupuje nieruchomości niezabudowane zaznajamia się z podstawową informacją, czy ta nieruchomość objęta jest warunkami zabudowy, czy planem zagospodarowania przestrzennego (planem miejscowym) co wielokrotnie podkreślałem. Pragnę również zakomunikować, że zgodnie z prawem odległość drogi od nieruchomości może wynosić 8 m, a w naszym przypadku najmniejsza odległość to 20 m. Pan Michał Gruchała myli się również twierdząc, że wartość nieruchomości po budowie zachodniego obejścia spadnie. W mojej ocenie jest wręcz odwrotnie, ponieważ powstanie nowy układ komunikacyjny np. skrzyżowanie z Zamieściem.

Ad. 3.

Zarzuca mi Pan Michał Gruchała, że nie wziąłem udziału w spotkaniu z mieszkańcami, które, organizował. Pragnę podkreślić, że Pan Przewodniczący najpierw ogłosił termin zebrania,
w tym czasie ja potwierdziłem, że nie jestem zaproszony i dopiero potem takie zaproszenie otrzymałem. Do udziału w spotkaniu desygnowałem najbardziej kompetentną osobę w tym projekcie, czyli pana dyrektora wydziału planowania przestrzennego Waldemara Gregusa. Myślę również, że objętość i warstwa merytoryczna powyższego listu upewni Pana Przewodniczącego, że sumiennie odpowiadam na zadane pytania. Przebieg zachodniego obejścia był uzgodniony i otrzymał pozytywną opinię Wójta Gminy Chojnic pana Zbigniewa Szczepańskiego. Zadanie nie było konsultowane ze Starostą Powiatu Chojnickiego, natomiast uzyskaliśmy akceptację Marszałka Województwa i Zarządu. Koszt budowy zachodniej obwodnicy Chojnic, która byłaby wykonana w klasie drogowej G (90 km/h), a ujęta jest w dokumentach planistycznych wyniósłby ok. 300 mln. zł. Obecnie nie ma źródła finansowego tak dużej inwestycji. Potwierdzam, że Wójt Gminy Chojnice nie zgodził się na przesuwanie przebiegu zachodniego obejścia na tereny Gminy Chojnice, w tej sprawie interweniował również Pan Poseł Aleksander Mrówczyński.

Ad. 4.

Tak jak wspomniałem powyżej, w celu uściślenia korytarza terenu oraz wyboru optymalnych wariantów rozwiązań projektowych Zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice dnia – dyrektorem GDDKiA Oddział w Gdańsku, Włodzimierzem Kubiakiem – dyrektorem ZDW oraz dr hab. inż. Kazimierzem Jamrozem z Biura Konsultacyjno – Projektowego Inżynierii Drogowej „Trafik” s.c. oraz z przedstawicielami samorządów Stanisławem Skają – Starostą Chojnickim i Zbigniewem Szczepańskim – Wójtem Gminy Chojnice.

Podczas spotkania uzgodniono m.in., iż ze względu na możliwości finansowe oraz przewidywaną perspektywę czasową, dla wspólnego dobra interesów miasta i gminy na tym etapie najkorzystniejsza jest realizacja budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 oraz wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez budowę węzła Nieżychowice na drodze krajowej
nr 22.

Dlatego też pozytywna ocena przedstawionej koncepcji umożliwiła wyznaczenie w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Chojnice projektowanego przebiegu drogi oraz lokalizacji węzła (nie rezygnując z docelowego perspektywicznego przebiegu zachodniej obwodnicy Chojnic).

Poza tym informuję, iż pismem PP.6724.30.2017 z dnia 20 listopada 2017 r., po konsultacjach z Wójtem Gminy Chojnice ustosunkowałem się do propozycji przedstawionego alternatywnego przebiegu budowy Zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice przez Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego uzasadniając, iż nie ma podstaw do zmiany zaprojektowanego przebiegu drogi. Poinformowałem także Pana Posła, że Wójt Gminy Chojnice pozytywnie opiniuje zaprojektowany przebieg Zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice.

Ad. 5

Bardzo ważne jest 5 pytanie, które dotyczy budowy dróg osiedlowych. Chciałbym uzmysłowić Państwu i Panu przewodniczącemu, że żeby zbudować drogę osiedlową, co oczywiście należy się wszystkim mieszkańcom, trzeba uzbroić tę drogę we wszystkie media (prąd, woda, gaz, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową). Trzeba również zbudować oświetlenie. Ważny jest też tzw. procent zainwestowania na działkach, które graniczą z drogą. Na Osiedlu Asnyka, gdzie kilka lat temu zbudowaliśmy kilka dróg osiedlowych mieszkańcy, którzy po budowie dróg budują obecnie domy niestety niszczą chodniki i nawierzchnie drogowe. Wykonują przyłącza i prowadzą prace budowlane. Rada Miejska Chojnic w najbliższym czasie podejmie decyzje, które spowodują, że właściciele nieruchomości niezabudowanej przed budową drogi osiedlowej wprowadzą tzw. przyłącza na teren swoich nieruchomości i w efekcie nie będą ingerować w nową drogę i chodniki. Plan budowy dróg osiedlowych ustala Rada Miejska.

W tej kadencji będziemy jeszcze budować kolejne ulice osiedlowe: Modrzewiowa, Daglezjowa, Leśna, Działkowa, Przytorowa, Willowa. Będziemy również, co jest ważne dla mieszkańców osiedla, które Pan reprezentuje, modernizować ulicę Wyszyńskiego. Ulice, o które Pan Przewodniczący pyta w swoim liście będą realizowane w latach 2023 – 2027, po budowie zachodniego obejścia. Podobna sytuacja miała miejsce na Osiedlu Słonecznym po modernizacji układu drogowego Chojnice – Charzykowy. Stopień zainwestowania na Osiedlu Słonecznym wynosi 100 % i nie ma tam dróg gruntowych. Proszę również zauważyć, że na Osiedlu Kolejarz wiele dróg osiedlowych zostało zmodernizowanych w ramach programu budowy deszczówek.

Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Michał Gruchała po 23 latach mojej służby dla miasta i mieszkańców zwraca mi uwagę, że jestem wybrany przez naród i dla dobra narodu powinienem sprawować władzę. To bez znaczenia, że jestem znacznie starszy od Pana Przewodniczącego, a po raz kolejny mogę zapewnić, że pracuję i mam zaszczyt być Burmistrzem wszystkich mieszkańców naszego kochanego miasta. Pan Przewodniczący również deklaruje skierowanie podobno słusznych argumentów do Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli. Otóż jestem za, każdy ma takie prawo i przypominam, że Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę 3 mieszkańców, a inne instytucje pozytywnie opiniowały i zatwierdziły projekt zachodniego obejścia. Przypominam również, że pozyskaliśmy 47 mln zł zewnętrznych środków na realizację tej inwestycji."

Całość listu w załączniku poniżej, a także na stronie www.miastochojnice.pl.

odpowiedź burmistrza

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

17 komentarzy

~iwo
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
12 Lutego 2022, godzina 15:20
Oceniono 742 razy -200
~,,,
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
12 Lutego 2022, godzina 13:24
Oceniono 742 razy -200
~Do działek przemysłowych
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 21:49
Oceniono 784 razy -200
~Osiedlowiec
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 21:44
Oceniono 786 razy -200
~Burmistrz synonim Wladca
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 21:25
Oceniono 772 razy -200
~Niech żyje nam Prezes...
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 21:06
Oceniono 768 razy -200
~Michał Gruchała
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 20:35
Oceniono 776 razy -200
~Hipokryzja
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 20:10
Oceniono 764 razy -200
~Mieszkaniec osiedla Asnyka
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 20:00
Oceniono 788 razy -200
~jotdwatrzy
Budujcie to obejście bo jest bardzo potrzebne, kilku pieniaczy nie może terroryzować miasta.
11 Lutego 2022, godzina 17:13
Oceniono 844 razy 250
~Kocham Chojnice z nich sie wyprowadzilem
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 17:13
Oceniono 680 razy -300
~bezludna wyspa
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 16:48
Oceniono 642 razy -200
~REFERENDUM ODWOLAC BURMISTRZA
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 16:13
Oceniono 810 razy -200
~Ula
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 16:11
Oceniono 788 razy -200
~MOIM BURMISTRZEM NIE JEST NIE BYL NIE BEDZIE
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2022, godzina 16:10
Oceniono 794 razy -200

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 393.00 407.00 DKKDKK 51.40 55.70
EUREUR 431.00 441.00 RUBRUB 4.33 4.63
CHFCHF 445.00 458.00 NOKNOK 30.60 33.10
GBPGBP 496.00 509.00 SEKSEK 37.20 38.30
Aktualizacja: 2023-11-28 11:45
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 395.66 401.11 DKKDKK 51.50 55.60
EUREUR 433.21 438.31 RUBRUB 4.33 4.63
CHFCHF 447.99 455.19 NOKNOK 30.70 33.00
GBPGBP 498.76 504.99 SEKSEK 37.30 38.20
Aktualizacja: 2023-11-28 11:45
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy nazwanie nowego ronda przy zbiegu ul. Bytowskiej i Leśnej im. WOŚP to dobry pomysł?
Ceny paliw2023-11-28

E95 E98 ON LPG
BP 6.57 zł 7.22 zł 6.78 zł 2.97 zł
Circle K 6.52 zł - 6.73 zł 2.95 zł
Lotos Optima 6.55 zł - 6.77 zł 2.95 zł
MZK 6.49 zł 6.69 zł 6.7 zł 2.95 zł
Orlen 6.55 zł 7.22 zł 6.77 zł 2.95 zł
PKS 6.54 zł - 6.75 zł 2.95 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij