Poniedziałek, 22 Lipca 2024 | Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst i fot. je

Zredukowana drogowa koncepcja

W tym miejscu ma być wjazd z ul. Gdańskiej na teren Galerii Chojnickiej.

W tym miejscu ma być wjazd z ul. Gdańskiej na teren Galerii Chojnickiej.

Przed rokiem radni zdecydowali o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na wykonanie „Analizy obsługi transportowej Chojnic”. Sprawdziliśmy, czy przedstawione wówczas przez burmistrza Arseniusza Finstera zamierzenia zostały w niej uwzględnione.

Najdokładniej zostały przedstawione podczas konferencji prasowej z 20.07.2011. Wówczas Arseniusz Finster wymienił pięć tematów, którymi miała zająć się firma wyłoniona w trybie zapytania o cenę, przewidzianym w prawie zamówień publicznych. Były to:

projekt węzła Nieżychowice na obwodnicy; obszar obejmujący tereny, na które będą oddziaływały galerie handlowe realizowane przez Rank Progress oraz inwestora z ul. Gdańskiej. Wykonawca zamówienia miał odpowiedzieć na pytania, czy projektowany przebieg zachodniej obwodnicy jest właściwy, czy jest konieczne realizowanie ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Tucholskiej - Gdańskiej z Kościerską oraz ulicy biegnącej od ul. Ceynowy do ul. Strzeleckiej.

Kilka dni później tak przedstawił burmistrz na sesji radnym konieczność akceptacji zmiany w budżecie 2011 roku:

Drugi problem - analiza transportowa Chojnic z pięcioma właściwie węzłowymi problemami. GDDKiA czeka na naszą koncepcję węzła Nieżychowice, istnieją realne podstawy do tego, żeby pozyskać znowu środki zewnętrzne dla Chojnic i ten węzeł Nieżychowice zbudować plus inne tematy, o których wielokrotnie Państwo radni mówiliście, ja deklarowałem, że w tym roku taką analizę transportową byśmy chcieli wykonać. Materiały powinny być gotowe jesienią i wówczas poddamy je szerokiej dyskusji i ocenie.

Z efektami pracy firmy Trafik – realizatora ratuszowego zamówienia, zapoznawaliśmy się na raty. Najpierw na początku kwietnia 2012 burmistrz Arseniusz Finster zademonstrował na jednej z konferencji prasowych kilka wariantów rozwiązań nowego węzła drogowego na obwodnicy miasta przy drodze do Sępólna Krajeńskiego. W połowie czerwca w sali obrad rady miasta odbyła się publiczna prezentacja całości prac, które były objęte umową z ratuszem. Poprowadził ją Kazimierz Jamroz, współwłaściciel firmy Trafik. Oprócz projektów wspomnianego węzła, uczestnicy spotkania usłyszeli także o tym, co należy zmienić w organizacji ruchu drogowego wokół przyszłej Galerii Chojnickiej przy ul. Gdańskiej. O pozostałym zakresie, wymienionym latem 2011 roku – cisza.

Reklama | Czytaj dalej »

W czerwcu 2012 roku zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Chojnicach z prośbą o udostępnienie treści umowy z firmą Trafik oraz ewentualnych aneksów do niej. Prosiliśmy także o przekazanie kopii wspomnianego opracowania. Zapytaliśmy także o jego zakres, wartość zlecenia, termin realizacji, ewentualną partycypację w kosztach prac. W piśmie z 4 lipca urząd miejski poinformował nas, że zwrócił się do firmy Trafik o wyrażenie zgody na udostępnienie nam treści umowy oraz aneksów. Powołano się w tym piśmie na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedzi na pytania nie było.

Kontynuując starania o uzyskanie odpowiedzi na nasze pytania, złożyliśmy dwa dni później w radzie miejskiej pismo adresowane do Komisji Rewizyjnej. Prosiliśmy o sprawdzenie, czy UM Chojnice miał prawo postąpić, jak to wyżej omówiliśmy. Zainteresowaliśmy tą sprawą także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, dokąd wysłaliśmy (13.07) zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej.

Po kilku dniach (17.07) otrzymaliśmy z urzędu miejskiego kolejne pismo, w którym jest informacja, że po uzyskaniu opinii prawnej z 11.07, jednak można nam udostępnić umowę i aneksy do niej, gdyż jej zakres… nie obejmuje art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W korespondencji zawarto także odpowiedzi na nasze pytania. Załącznikiem do niej była płyta DVD – ROM ze skanami umowy, aneksów, stron opracowania koncepcji. Wysłaliśmy następne pismo, które było efektem analizy uzyskanych odpowiedzi. Niedawno otrzymaliśmy dalsze wyjaśnienia z urzędu miejskiego. Każde z pism jest podpisane, z upoważnienia burmistrza, przez Jacka Marczewskiego – dyrektora Wydziału Gospodarowania Przestrzenią.

Z przekazanych nam materiałów i wyjaśnień, wynikają następujące fakty. Umowa z firmą Trafik została zawarta 31.08.2011 roku, miesiąc po sesji rady miasta. W ciągu 6 tygodni od tego momentu miała ona sporządzić

koncepcję drogowych powiązań komunikacyjnych w Chojnicach dla skrzyżowania drogi 22 z ul. 14 Lutego (węzeł Nieżychowice) oraz skrzyżowania ulic Tucholskiej, Kasztanowej, Towarowej z ul. Gdańską.

Za te zadania miała otrzymać kwotę 50 tys. zł brutto. Za każdy dzień zwłoki urząd miał prawo naliczać karę umowną w wysokości 0,3 % wartości zlecenia. W par. 10 jest zapis, że umowę zawarto bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż jej wartość jest poniżej 14 tys. euro (ok. 58 tys. zł w 08.2011). W odpowiedzi z 30.07.2012 natomiast stwierdzono, że przed udzieleniem zamówienia zapytano o cenę dwie firmy – Trafik i Ardukt. Firma Kazimierza Jamroza chciała za swą robotę 50 tys. zł, konkurent 67,5 tys. zł. Czyżby w umowie z firmą Trafik jest nieprawdziwa informacja?

Aneks nr 1 do umowy został podpisany 12.10.2011. Zapisano w nim, że termin realizacji został przesunięty na 15.11.2011, gdyż jest „konieczność uwzględnienia dodatkowych uwarunkowań zgłaszanych przez zarządy drogowe”. Drugi i ostatni aneks wszedł w życie 14.11.2011. Jako powód podpisania podano „przeciągające się uzgodnienia z zarządcami dróg krajowych i wojewódzkich”. Zapisano w nim rozdzielenie terminowe i finansowe obydwu części zlecenia. Zadanie pt. „Koncepcja obsługi transportowej obiektów położonych pomiędzy ulicami Gdańską i Towarową” miało być zrealizowane do 30.01.2012 za kwotę 35055 zł. W tym koszcie, jak nam wyjaśniono, nie partycypował żaden podmiot gospodarczy. Warianty nowego węzła Nieżychowice miały być gotowe do 29.02.2012. Ich wartość ustalono na 14945 zł. Protokoły przekazania poszczególnych części zlecenia zostały podpisane 30.01.2012 (Towarowa – Gdańska)  i 29.02.2012 (węzeł Nieżychowice).

Jej twórcy przy pracy nad obszarem wokół Galerii Chojnickiej, korzystali z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla tego rejonu miasta w marcu 2010 przez radę miejską oraz z koncepcji zagospodarowania terenu przyszłej galerii wykonaną przez firmę Woźniak Projekt. Ten ostatni dokument do firmy Trafik przekazał, bez pośrednictwa UM, realizator planu Galerii Chojnickiej. Zauważyliśmy, że wykorzystane w analizie badania ruchu drogowego na ulicach i skrzyżowaniach wokół tego planowanego obiektu handlowego, były wykonane w kwietniu 2010 (w tym samym miesiącu i roku firma Trafik badała ruch w Chojnicach dla Mariusza Sobola i jego Galerii Victoria) i lipcu 2011, jeszcze przed podpisaniem umowy z ratuszem. Trzy tablice z nich, wykonane 14.04.2010, zawierające dane o natężeniu ruchu drogowego na ulicach Gdańskiej i Człuchowskiej, są wykorzystane dwukrotnie – w koncepcji dla Galerii Victoria i Galerii Chojnickiej. Być może jest więcej takich przypadków, gdyż Mariusz Sobol przekazał nam opracowanie wykonane przez firmę Trafik w postaci PDF-a, gdzie widać u dołu strony datę czerwiec 2010 i jej numerację. Ratusz przekazał nam opracowanie dotyczące Galerii Chojnickiej (zamieszczamy jej fragment) w postaci skanów poszczególnych stron, które nie zawsze były w całości. Nie mamy więc pewności, czy posiadamy komplet stron. Data opracowania nie jest widoczna. Inaczej UM postąpił w przypadku analizy przyszłego węzła Nieżychowice. Otrzymaliśmy je w postaci PDF – a. Niezrozumiałe jest dla nas to, że skoro protokół odbioru opracowania ma datę 29 luty 2012, dlaczego na pierwszej stronie koncepcji jest podana data marzec 2012? Są w nim dokumenty, będące korespondencją z urzędami i zarządami dróg, która prowadzona była także w marcu 2012. Zastanawiająca jest też informacja, w kontekście zapytania o cenę skierowanego przez ratusz do firm Trafik i Ardukt, że pomagali w wykonaniu analizy dla węzła Nieżychowice pracownicy firmy… Ardukt.

Tak na pytanie zadane burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi:

Czy i kiedy będą realizowane analizy drogowe pozostałych problemów komunikacyjnych, które przedstawiliśmy w artykule z lipca 2011 „Drogowa analiza po sesji - odpowiedział nam Jacek Marczewski: „Będą sporządzane w miarę potrzeb i możliwości. Będzie to uzależnione od rozwoju układu drogowego, stanu ruchu, uwarunkowań wynikających z innych inwestycji oraz możliwości pozyskania środków na realizację dróg.”

Zwróciliśmy się do Mariusza Sobola, inwestora Galerii Victoria, z pytaniami dotyczącymi analizy transportowej wokół planowanej przez niego inwestycji handlowej. Koszt jej wykonania w wysokości 40 tys. zł Mariusz Sobol sfinansował samodzielnie. Ustalono, iż te nakłady będą rozliczone łącznie z kosztem projektu i realizacji przebudowy w proporcjach po 1/3 przez każdą ze stron, czyli inwestora, powiat i miasto. Wykonawcą analizy, zgodnie ze wskazaniem władz powiatowych, była firma Trafik. Zlecenie było realizowane od marca do czerwca 2010 roku. Do Mariusza Sobola nikt nie zwracał się o zgodę na ponowne wykorzystanie badań ruchu drogowego przy pracach nad analizą dla Galerii Chojnickiej.

Czy w przypadku galerii, która ma powstać na terenach po zakładach meblowych, jej inwestor nie powinien pokryć kosztu wykonania analizy na podobnych zasadach, jak dla galerii Victoria? Fakt budowy nowej ulicy, będącej przede wszystkim wewnętrzną drogą dojazdową dla klientów galerii, nie zmienia sytuacji. Ta inwestycja będzie realizowana głównie w interesie prywatnego inwestora, a nie miasta. Na pytanie, dlaczego miesiąc po sesji z lipca 2011, na której przedstawiono plany ratusza, zmniejszono radykalnie zakres prac nad koncepcją, redukując przy okazji obszar tematu „galeryjnego”, powinni głównie odpowiedzieć radni.

 

"Przyjrzą się skrzyżowaniom" - tekst z czerwca 2011 nt. koncepcji modernizacji skrzyżowań.

"Drogowa analiza po sesji" - tekst z lipca 2011 nt. zakresu zadań, które mają być ujęte w ratuszowym zleceniu.

"Zamiast lewoskrętu, zjazd w prawo" -tekst z kwietnia 2012 nt. projektu węzła Nieżychowice.

"Jamroz przygotował koncepcję" - tekst z czerwca 2012 nt. prezentacji analizy drogowej, którą przedstawił K.Jamroz.

"Co ratusz ma do ukrycia?" - tekst z lipca 2012 nt. problemu z dostępem do koncepcji drogowej wykonanej przez firmę Trafik oraz do umowy z nią.

Umowa z firmą Trafik oraz aneksy do niej.

Protokoły przekazania obydwu części analizy transportowej.

Tablice badania ruchu drogowego przygotowane dla M.Sobola

Tablice badania ruchu drogowego przygotowane dla UM Chojnice

Fragment analizy drogowej dla ulic w otoczeniu Galerii Chojnickiej

Analiza drogowa dla węzła Nieżychowice

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

13 komentarzy

~wojtek
Panie Burmistrzu przypominam o chodniku z Chojnic do Topoli. Jesień i zima tuż, tuż. Pobocze znowu zabierze "zima" i pozostanie pieszemu tylko niebezpieczna jezdnia. Pozdrawiam i liczę na dotrzymanie przez Pana słowa, że prace ruszą wczesną jesienią.
11 Sierpnia 2012, godzina 16:42
Oceniono 4 razy 2
~czytm
Czytam i się zastanawiam o co chodzi!!!!!!!?????????
11 Sierpnia 2012, godzina 09:37
Oceniono 2 razy 2
~Pytam
Czy prokuratura chojnicka dostaje dotacje z miasta lub też poszczególni prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Chojnicach dostają dodatkowe uposażenie z ratusza? Takie wnioski mi się nasuwają w związku z permanentnym kryciem przewałów burmistrza Finstera i jego ekipy? Czy układ Prokuratury Okręgowej w Słupsku ma powiązania personale z ratuszem w Chojnicach? Ja sobie tylko tak pytam ...bo chyba już czas pytać....
11 Sierpnia 2012, godzina 09:31
Oceniono 8 razy 6
~Pytam
Czy Finster nie powinien siedzieć za te przewały na koszt podatników? A czy radni których dyspozycje powinien wykonywać burmistrz Finster nie powinni razem z nim umilać sobie czasu w celi?...
11 Sierpnia 2012, godzina 09:28
Oceniono 9 razy 5
~smerf maruda
Ściąga dla Pana Burmistrza, Panów Redaktorów, którzy rok temu pisali o planach burmistrza, oraz Radnych: http://czas.tygodnik.pl/a/urzad-sprawdzi-czy-jest-sens-budowy-malej-obwodnic (19.08.2011); http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Pilne-budzetowe-zmiany-na-sesji/4586 (tekst z lipca 2011). Jest też ciekawa dyskusja na lutowej sesji RM w 2012 pomiędzy R.Mieleckim, pytającym o termin ujrzenia światła dziennego przez analizę ruchu drogowego, a burmistrzem. Tak odpowiedział: "Teraz pytanie Pana radnego Rafała Mieleckiego, na jakim etapie jest analiza ruchu drogowego? Na końcowym etapie, myślę, że do sesji 19 marca będę w stanie przeprowadzić publiczną prezentację z obecnością Pana dr inż. Kazimierza Jamroza, bo ja mogę tylko pokazać, co on przygotował, a najlepiej byłoby wywołać dyskusję, dlaczego tak, a nie inaczej. Do tej dyskusji muszę zaprosić, i bardzo tego pragnę, Samorządy Osiedli, których te rozwiązania będą dotyczyć. Tak, że myślę tak, Komisja Bezpieczeństwa, Straż Miejska, Wydział Komunalny, odpowiednia Komisja Rady Miejskiej, radni jeżeli chcą i Samorządy Osiedli, Zarządy tych Osiedli, których to opracowanie bezpośrednio dotyczy."
11 Sierpnia 2012, godzina 01:01
Oceniono 2 razy 2
no niezle. bedziesz pan mial problemy panie Marczewski? calosc wyglada jak niezla przysluga dla prywatnego inwestora "warta" 50.000. tu w komentarzach i tak nie da sie tego przedstawic ale mam nadzieje ze ktos pojdzie do prokuratury. jesli bedzie chetny to prosze o kontakt na PW to chetnie podziele sie kilkoma uwagami. ciekawi mnie przede wszystkim czy pan to zrobil dla siebie czy dla kogos?
uwaga 1 co do "sciemy" z wyborem wykonawcy koncepcji- nie twierdze ze to zapytanie o cene "stworzono" po pytaniach portalu w tym zakresie, ale jesli otrzymano oferte powyzej 58.000 (czyli ponad 14.000 euro ) to nie mozna bylo zastosowac procedury uproszczonej tylko przetarg nieograniczony!
10 Sierpnia 2012, godzina 22:40
Oceniono 10 razy 4
~Aaaaaaaaaaaaaa zapomniałbym
Jasnowidz z Człuchowa przepowiadał, że po jakiejś drogowej "aferze" ratusz będzie miał poważne kłopoty? Czyżby chodziło o opisany temat?
10 Sierpnia 2012, godzina 20:47
Oceniono 12 razy 8
~Panie Mariuszu
Nadszedł czas by powiadomić odpowiednie służby?
10 Sierpnia 2012, godzina 20:44
Oceniono 15 razy 7
Przewał dokonany przez Finstera i ratuszowych. PS Ale to taka wieś i jego wiejskie prawa
10 Sierpnia 2012, godzina 19:52
Oceniono 25 razy 13
~50 tysi
Tu 50 tam 50, tak się odkłada na emeryturę... ;-)
10 Sierpnia 2012, godzina 18:25
Oceniono 13 razy 9
~Radek Sawicki
Zastanawiam się czy to taki przypadkowy ciąg zdarzeń, zbiegów okoliczności, czy też świadomie sterowane działanie pewnych urzędników miejskich na rzecz pewnych biznesmenów?
10 Sierpnia 2012, godzina 17:00
Oceniono 21 razy 9
~wyborca
Czy oni są w stanie zrozumieć o co chodzi? Mam wrażenie, że są tam tacy co mają problem odróżnić przysłowiową "krowę od konia".
10 Sierpnia 2012, godzina 16:46
Oceniono 12 razy 12
Redakcja zastrzega sobie możliwość wyboru komentarzy, które zostaną wydrukowane wraz z artykułem w Bezpłatnym Informatorze Chojnice24 (wyd. z 23.08.2012 r.). Wybierzemy spośród najciekawszych, najwyżej ocenianych przez Czytelników oraz komentarzy autorstwa zalogowanych użytkowników. Komentujący jednocześnie wyrażają zgodę na ich publikację w wydaniu papierowym.
10 Sierpnia 2012, godzina 13:18
Oceniono 2 razy 2

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 391.00 401.00 DKKDKK 50.90 53.90
EUREUR 425.00 432.00 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 439.00 446.00 NOKNOK 30.10 33.00
GBPGBP 504.00 512.00 SEKSEK 33.00 36.60
Aktualizacja: 2024-07-22 09:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 392.92 397.96 DKKDKK 51.00 53.80
EUREUR 426.98 431.04 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 440.00 445.00 NOKNOK 30.20 32.90
GBPGBP 505.97 511.26 SEKSEK 33.10 36.50
Aktualizacja: 2024-07-22 09:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Dokąd wybierasz się na wakacje?Ceny paliw2024-07-19

E95 E98 ON LPG
BP 6.61 zł 7.31 zł 6.71 zł 2.79 zł
Circle K 6.56 zł - 6.66 zł 2.76 zł
Mol Chojnice 6.59 zł - 6.69 zł 2.79 zł
MZK 6.5 zł 6.99 zł 6.6 zł 2.63 zł
Orlen 6.61 zł 7.34 zł 6.71 zł 2.79 zł
PKS 6.52 zł - 6.62 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij