Poniedziałek, 20 Maja 2024 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst i fot. (aw)

O kontroli skarbówki na sesji

Na zdjęciu od lewej wicestarosta Marek Szczepański, skarbnik Elżbieta Smaglinska, starosta Stanisław Skaja.

Na zdjęciu od lewej wicestarosta Marek Szczepański, skarbnik Elżbieta Smaglinska, starosta Stanisław Skaja.

Kontrola przeprowadzona przez gdańską skarbówkę wykazała, że powiat chojnicki otrzymał nienależną kwotę subwencji oświatowej, około 250 tys. zł na 2012 rok. - Dlaczego nota sygnalizacyjna wystawiona przez Urząd Kontroli Skarbowej nie została dołączona do materiałów sesyjnych? Z jakich środków starostwo zamierza zwrócić należną kwotę? - pytała w trakcie wczorajszych (28.01) obrad radna Mirosława Dalecka.

 

Z noty wystawionej przez gdański Urząd Kontroli Skarbowej dowiadujemy się, że subwencja oświatowa dla placówek podległych chojnickiemu starostwu została źle naliczona wskutek podania nieprawidłowych informacji. Uściślając, Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach i Czersku, a także Zespół Szkół Specjalnych w Malachinie zawyżyły liczbę uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością, a zaniżyły liczbę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyniku czego samorząd otrzymał o 250 tys. zł więcej subwencji. W trakcie czwartkowej sesji  radni głosowali m.in. nad uchwałą w sprawie zawiadomienia o wykonaniu informacji zawartych w nocie dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku.
- Nota, która jest podmiotem podejmowanej uchwały, nie została zamieszczona w materiałach na dzisiejszą sesję, aby radni mogli w pełni się z tą dokumentacją zapoznać. W związku z powyższym mam uzasadnione obawy czy może być ta uchwała poddana pod głosowanie - swoje wątpliwości do przewodniczącego rady skierowała Mirosława Dalecka. Radna próbowała także dowiedzieć się z jakich środków samorząd zamierza pokryć ewentualny zwrot. Zdaniem Roberta Skórczewskiego uchwała mogła znaleźć się w porządku obrad, skoro "jest na niej pieczątka pani mecenas".  - Dokumenty były dostępne w biurze rady. Z tego co wiem, komisje zainteresowane zostały dokładnie poinformowane o tym punkcie - dodał przewodniczący RP.

Pytania M. Daleckiej i odpowiedzi R. Skórczewskiego


Reklama | Czytaj dalej »


- Nie ma informacji, że mamy jakąś karę ponieść z tego tytułu, że mamy oddać te pieniądze niesłusznie jakby pobrane - odpowiedział starosta. - Jeśli zwrot będzie musiał nastąpić, to na pewno nastąpi to z rezerwy oświatowej. Tu innego wyjścia nie ma, bo dotyczy to subwencji oświatowej - dodał Stanisław Skaja.

Cała wypowiedź starosty17 rajców podniosło rękę za przyjęciem uchwały, od głosu wstrzymała się Mirosława Dalecka. Pod koniec posiedzenia złożyła zresztą wniosek, aby radni otrzymywali przed sesją wszystkie materiały, których treść związana jest z projektami uchwał, aby mogli się z nimi zapoznać w formie papierowej bądź elektronicznej.
Nota sygnalizacyjna
Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

56 komentarzy

~pytanie do burmistrza
To paradoksalne i oburzające że monitoringowy w Gimnazjum 1 Wojciech H. zamiast zajmować się bezpieczeństwem uczniów spędza czas w pracy na minusowaniu wypowiedzi internautów. Czy burmistrz jest poinformowany o tym co robi mąż dyrektorki w godzinach swojej pracy?
19 Marca 2016, godzina 07:41
Oceniono 3 razy 3
~O!
Brawo radna.
18 Marca 2016, godzina 17:57
Oceniono 14 razy 4
~cvbn
Kontynuując wątek, trzeba dodać, że obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072) w paragrafie 20 punkt 1. kategorycznie stwierdza: Zachowują moc orzeczenia odpowiednio o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (to jest przed dniem 15 października 2008 r.). Oznacza to, że orzeczenia wydane przed dniem 15 października 2008 roku, kwestionowane przez UKS jako podstawa do ubiegania się o zwiększoną subwencję, nie tylko nie zostały nigdy uchylone, ale wręcz przeciwnie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej utrzymało je w mocy!

Co bardzo ważne, poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, które obowiązywało od 10 marca 2001 r., stwierdzało w paragrafie 1, że podstawą orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego są "zaburzenia i odchylenia rozwojowe, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy", wcale nie precyzując, o jakie konkretnie zaburzenia i odchylenia rozwojowe chodzi (o tym trzeba było pośrednio wnioskować z innych przepisów, głównie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących organizacji kształcenia specjalnego i ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, które - jak zwrócono już wcześniej uwagę - nie były w tej kwestii ani spójne ze sobą, ani jednoznaczne). Jak wykazano wcześniej na podobnych przykładach, dopuszczalna mogłaby być więc taka interpretacja, według której 1) kwestionowane w nocie UKS orzeczenia zostały wydane w sposób zupełnie zasadny; 2) były interpretowane w sposób poprawny, a przynajmniej - dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów; 3) mogły być wykazywane przez szkoły i organy prowadzące jako orzeczenia wydane ze względu na tzw. "niepełnosprawność sprzężoną" (w końcu choroba przewlekła czy zaburzenia zachowania to również "zaburzenia i odchylenia rozwojowe", które mogą współwystępować z innymi tego rodzaju zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi).
10 Lutego 2016, godzina 20:04
Oceniono 14 razy 6
~Czas najwyższy, że ludzie widzą jaką ciemnotę zarząd i przewodniczący wciskają,
aż wstyd tego słuchać.
08 Lutego 2016, godzina 21:52
Oceniono 19 razy 7
~śledżacy_sesje
Przypominam Panu Skórczewskiemu uchwałę z "pieczątka Pani mecenas" i kompromitację Zarządu i Rady Powiatu IV kadencji.

http://chojnice24.pl/artykul/14364/uchwala-do-poprawki/0/#comments
08 Lutego 2016, godzina 20:25
Oceniono 20 razy 6
~cvbn
Warto wiedzieć, że w Ustawie o systemie oświaty definicja "niepełnosprawności sprzężonej" pojawia się dopiero w 2009 roku. Wprowadzono ją Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458). W art. 3 Ustawy o systemie oświaty, który zawiera różne uściślenia terminologiczne, dodano wtedy punkt 18, w którym zawarto po raz pierwszy definicję "niepełnosprawności sprzężonej": należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Jednocześnie jednak nie sprecyzowano, jak interpretować orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na "niepełnosprawność sprzężoną" wydane przed dniem 22 kwietnia 2009 r., kiedy cytowana nowelizacja weszła w życie. Jest to o tyle istotne, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co do których UKS-y mają zastrzeżenia, zostały częstokroć wydane jeszcze na początku lat dwutysięcznych, czyli na parę lat przed zmianami przepisów.
08 Lutego 2016, godzina 18:00
Oceniono 28 razy 10
~Dziwny "chłopiec" z telefonem
Ciekawe, czy starosta w końcu zdyscyplinował swojego podwładnego za te zabawy pod okiem kamer w czasie godzin pracy, a może podwładny ma obniżone wynagrodzenie za nieefektywny czas pracy. Gdyby innym pracownik tak postąpił, to starosta dawno by się z nim rozprawił. Smutna rzeczywistość nierówności w pracy.
05 Lutego 2016, godzina 21:10
Oceniono 28 razy 12
~śmiechu warte
Nigdy nie słyszałem, żeby mecenas decydowała wstawiając pieczątkę, że nie trzeba przekazać pisma adresatowi.
05 Lutego 2016, godzina 21:03
Oceniono 31 razy 13
~do przewodniczącego
Nie mów pan więcej głupot typu "jest na niej pieczątka pani mecenas" i to wystarczy, aby radni nie otrzymywali korespondencji do nich adresowanej. Dobrze, że znalazła się radna i złożyła wniosek, aby dostarczać radnym wszystkie pisma adresowane do nich. Zapomniał pan, że jest pan przedstawicielem właśnie radnych, a nie zarządu, a tym bardziej mecenaas (żaden organ w powiecie) i nie ma pan prawa decydować co radni mogą otrzymywać, a co nie. Nikt nie ma prawa ani takich uprawnień odbierania możliwości dostarczania korespondencji adresatowi, tym bardziej pan. Proszę zacząć rzetelnie spełniać swoje obowiązki wobec radnych.
05 Lutego 2016, godzina 20:50
Oceniono 30 razy 12
~cvbn
Żeby pokazać, w jakiej rzeczywistości prawnej żyjemy, warto powiedzieć, że uczniowi niepełnosprawnemu może przysługiwać prawo do otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale wcale nie ze względu na tę, inną czy w ogóle jakąkolwiek niepełnosprawność.

Za to uczeń, któremu przysługuje prawo do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, wcale nie musi być niepełnosprawny.

Uczeń niepełnosprawny może mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zupełnie inną niepełnosprawność niż ta, z której powodu został uznany za niepełnosprawnego.

W końcu - uczeń w ogóle nie musi być niepełnosprawny, by otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność lub z innego powodu).

I to wcale nie jest zabawne.
05 Lutego 2016, godzina 20:04
Oceniono 33 razy 15
~cvbn
Nie jest żadną tajemnicą, że przed 2011 r. (gdy sprawa została w końcu uregulowana odpowiednimi przepisami) trudno było znaleźć w tzw. prawie oświatowym jakąkolwiek definicję "ucznia niepełnosprawnego", a tym trudniej - "niepełnosprawności sprzężonej". Dopiero obecnie obowiązujące przepisy oświatowe regulują ściśle, kim są - w myśl przepisów oświatowych - uczniowie niepełnosprawni. Wcześniej żadne przepisy w prawie oświatowym nie rozstrzygały tego jednoznacznie, a co więcej - równolegle obowiązujące przepisy były ze sobą niespójne. Na przykład, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wymieniało szczegółowo, dla jakich uczniów organizuje się szkoły i ośrodki specjalne, ale w innym rozporządzeniu - o organizowaniu kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych i w klasach integracyjnych - tego nie było. Podobne nieścisłości można było napotkać w rozporządzeniu o wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - nie precyzowało ono, co należy rozumieć od pojęciem "niepełnosprawność" i "niepełnosprawność sprzężona". Także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju (dla małych dzieci) wspominało tylko, że takie zajęcia organizuje się dla dzieci "niepełnosprawnych" lub "zagrożonych niepełnosprawnością", ale nie precyzowało, co to znaczy. Powodowało to wiele problemów i wzbudzało wiele kontrowersji. Ale dopiero wtedy, gdy przepisy uściśliły pewne kwestie, uaktywniły się kontrole i posypały się kary. Żeby uzmysłowić laikowi zawiłość tych kwestii, warto zwrócić uwagę, że nawet dziś tzw. "orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego" mogą być wydawane dla uczniów z niepełnosprawnością, ale są pewne rodzaje tych orzeczeń, które również nazywają się "orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego", które wcale nie są wydawane ze względu na "niepełnosprawność".
W dodatku są jeszcze definicje niepełnosprawności, które wynikają z innych przepisów, nie związanych bezpośrednio z oświatą. Łatwo było się w tym wszystkim pogubić i dyrektorom szkół, i organom prowadzącym.
05 Lutego 2016, godzina 19:31
Oceniono 34 razy 16
~do poniżej
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
04 Lutego 2016, godzina 09:34
Oceniono 50 razy -22
~a twoje tak nudne jest życie,
że zajmujesz się tematami, których nie rozumiesz
04 Lutego 2016, godzina 08:58
Oceniono 49 razy 15
~do poniżej
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
04 Lutego 2016, godzina 08:56
Oceniono 50 razy -12
~do poniżej
Współczuje, że wybrano takiego bezradnego, który coś wie, ale nie ma ochoty zapoznać się z dokumentacją do niego adresowaną.
04 Lutego 2016, godzina 08:38
Oceniono 51 razy 11

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 389.00 399.00 DKKDKK 50.20 53.90
EUREUR 422.00 428.00 RUBRUB 4.16 4.43
CHFCHF 426.00 436.00 NOKNOK 30.50 33.90
GBPGBP 493.00 501.00 SEKSEK 35.60 36.70
Aktualizacja: 2024-05-20 16:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 390.85 395.77 DKKDKK 50.30 53.80
EUREUR 423.21 427.43 RUBRUB 4.16 4.43
CHFCHF 428.78 434.00 NOKNOK 30.60 33.80
GBPGBP 494.80 500.09 SEKSEK 35.70 36.60
Aktualizacja: 2024-05-20 16:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy wypożyczasz książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej?
Ceny paliw2024-05-20

E95 E98 ON LPG
BP 6.9 zł 7.6 zł 6.95 zł 2.68 zł
Circle K 6.82 zł - 6.87 zł 2.65 zł
Mol Chojnice 6.87 zł - 6.89 zł 2.68 zł
MZK 6.75 zł 7.39 zł 6.79 zł 2.65 zł
Orlen 6.84 zł 7.59 zł 6.89 zł 2.68 zł
PKS 6.78 zł - 6.84 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij