Środa, 29 Maja 2024 | Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Monika Szymecka

Skarżyć się owszem można, tylko komu?

Od lewej mecenas Robert Wajlonis i burmistrz Arseniusz Finster.

Od lewej mecenas Robert Wajlonis i burmistrz Arseniusz Finster.

Radni po długiej dyskusji na sesji odrzucili skargę na przewodniczącego rady Mirosława Janowskiego. Skarżył się obywatel, który nie dostał głosu podczas niedawnych obrad rady. Skarga trafiła w próżnię, bo jej adresatem według urzędowego prawnika nie może być ani sama rada, ani ktoś z zewnątrz. Wybraliście, to teraz macie, a za dwa lata opcja na zmianę przy wyborczej urnie. Przewodniczącego zawsze mogą odwołać koledzy z rady, ale takiej woli w rządzącym klubie nie było. Opozycja mówi o zamykaniu ust obywatelowi.

 

Poniedziałkowe obrady w zastępstwie Mirosława Janowskiego prowadził Józef Skiba. Trzeba przyznać, że nieco chaotycznie. Była konsternacja co ze zgłoszonymi kontrwnioskami, czy czekanie na przyjście ratuszowego prawnika. W uzsadnieniu o odrzuceniu skargi, pod którym podpisał się sam Janowski, stwierdzono, że rada nie jest władna, by ją rozstrzygać. Nie odesłano też do innego organu.

Reklama | Czytaj dalej »

Z taką interpretacją nie zgadzał się radny Mariusz Brunka, który jako prawnik wyraził pogląd, że kodeks postępowania administracyjnego pozwala się skarżyć na każdy organ. - Nie ma żadnych podstaw wobec których nie można by się na przewodniczącego wobec rady miasta skarżyć.

- Skarżyć można się do wszystkich, ale rozpatrywać nie wszyscy mogą wszystko - odpowiedział mu Edward Gabryś.

Skarżyć można się do wszystkich...

Z którego ust padło także stwierdzenie, że kto inny jest organem. - Ale kto władny jest rozpoznania skargi? - próbowała dopytać Marzenna Osowicka. - Takie umywanie rąk jest bardzo lekceważące dla obywatela.

Mariusz Brunka nie znajdował  powodu, dla którego komisja nie mogłaby się zająć skargą mieszkańca na przewodniczącego rady. Wypomniał szefowi komisji rewizyjnej, że  pewien swoich racji był także w przypadku podpisów pod inicjatywą referndum, a  okazało się, że nie miał racji. - Wtedy nie powiedział przepraszam, ani się nie usprawiedliwił. Zdał się tylko na to, że radca prawny urzędu coś takiego napisał.

Ja przypominam, że pańska pewność była taka sama...

W sukurs radnemu Gabrysiowi przyszedł Antoni Szlanga. Jego zdaniem lepiej byłoby, gdyby osoba pokrzywdzona mogła wystąpić o taką nowelizację statutu, by mogła zabrać głos na sesji. Ale radny opozycji wskazywał, że to zadaniem rady powinno być w końcu wprowadzenie jakichś reguł.

Burmistrz nie krył swojej irytacji w stosunku do autora skargi Kamila Kaczmarka, którego głos za to przebija się ostatnio na posiedzeniach komisji rady. - Kto dał prawo do oceny przewodniczącego?! - grzmiał. A obywatela może ewentualnie posłuchać na komisjach i to pod pewnymi warunkami. Finster denerwował się o składanie wniosków przez opozycję na sesji, zamiast pokazać je wcześniej. Zdaniem burmistrza to medialne działanie.

Nagle w trakcie dyskusji wniosek formalny o jej przerwanie zgłosił Marcin Łęgowski. Wiceprzewodniczący Skiba chciał go zaraz głosować, ale Brunka oponował, że radni mają prawo zgłosić przeciwny wniosek. Sam to zrobił. - Nie chcę zamykać ust innym. To jest bardzo zła metoda, że pan Łęgowski, który jeszcze w żadnej sprawie merytorycznie się od roku nie wypowiedział, proponuje żeby przerwać dyskusję. Najpierw trzeba mieć samemu coś do powiedzenia, by móc przerywać dyskusję innych osób.

Nie chcę zamykac ust innym...

Po chwili zamieszania radny Łęgowski się zreflektował i sam wycofał swój wniosek.

Gorąca dyskusja trwała dalej. Radny Szlanga wskazywał, że ustawodawca nie przewidział czegoś takiego, jak skarga na przewodniczącego. - Praktycznie weryfikatorem są kolejne wybory. Rada nie może oceniać radnego.

Ustawodawca nie przewidział czegoś takiego...

Wreszcie radni poprosili ratuszowego prawnika. - Żaden z przepisów obowiązujących nie przewiduje kto jest właściwym do rozpoznania skargi na przewodniczącego rady miejskiej - rozkładał ręce Robert Wajlonis. - Rada tak naprawdę może przewodniczącego odwołać, bo ona go powołuje.

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje...

- Nie ma prawa nikt z zewnątrz zbadać skarg na pracę przewodniczącego - dodał dyrektor ratusza.

Nikt z zewnątrz nie ma prawa...

Swój wywód zakończył, stwierdzając, że do niczego nie doprowadzi taka akademicka dyskusja.

Burmistrz Arseniusz Finster w toku dyskusji doszedł do wniosku, że inaczej byłoby może, gdyby Mirosław Janowski argumentował, dlaczego nie dał głosu obywatelowi. - Będę prosił przewodniczącego, by w momencie, kiedy nie udziela głosu, uzasadniał dlaczego.

Będę prosił przewodniczącego...

Radna opozycji Marzenna Osowicka skwitowała, że próbuje się zamykać usta mieszkańcowi.

Próbuje się zamknąć usta obywatelowi...

Ostatecznie 16 rajców było za odrzuceniem skargi, przy dwóch przeciwnych, czyli głosach 2-osobowego klubu Projektu Chojnicka Samorządność. Od głosu wstrzymał się Marek Szank.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

22 komentarzy

~Czerepach, szczurek
na jedno wychodzi, przebiegły i cwany, ale kiedyś się potknie
24 Lutego 2016, godzina 14:50
Oceniono 3 razy 1
~Kto kogo moze oceniac
Czerepach jest niesamowity. Nieomylny.
24 Lutego 2016, godzina 13:23
Oceniono 2 razy 0
~Dziękuję za odp.
I tak jak wszystko w naszym kraju: można, ale nie koniecznie :-)
Dobrze jednak wiedzieć, że takowy obowiązek leży w kompetencji pewnych osób.
24 Lutego 2016, godzina 11:06
Oceniono 2 razy 0
~do "PYTANIE"
Zgodnie z przytaczaną normą organ powinien przekazać sprawę do właściwego do jej rozpatrzenia organu i powiadomić o tym fakcie nadawcę. Samo powiadomienie, że jest "niewłaściwy" i wskazanie właściwego organu bez jednoczesnego przekazania do kompetentnej instytucji nie wystarczy.

Niestety sąd administracyjny poza nakazem realizacji procedury w zgodzie z przepisami nie orzeknie żadnej kary. Może natomiast orzec o rażącym naruszeniu prawa, co otwiera drogę do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jeśli w wyniku działania lub zaniechania organu po stronie wnioskodawcy wystąpiła wymierna szkoda, co raczej w tej sytuacji nie ma miejsca. W skrajnych przypadkach może też orzec grzywnę, którą musiałaby zapłacić instytucja, nie personalnie osoba odpowiedzialna za daną decyzję.

Zatem personalnie za błąd nie odpowie nikt. Możliwe jest wyłącznie doprowadzenie sytuacji do stanu zgodnego z literą prawa, "utarcie nosa" przesadnie pewnym siebie i butnym urzędnikom i wynikająca z tego satysfakcja.
23 Lutego 2016, godzina 21:58
Oceniono 9 razy 3
~PYTANIE
Jakie mogą być konsekwencje dla dyrektora, jeżeli skargi nie zgłosił do odpowiedniej instytucji, tylko ją wskazał w odpowiedzi skarżącemu?
23 Lutego 2016, godzina 17:01
Oceniono 8 razy 0
~PYTANIE
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jeżeli dyrektor państwowej instytucji otrzymuje skargę na swojego pracownika i odpowiada autorowi skargi, że organem do rozpatrywania skarg jest taka a taka instytucja, to czy ten dyrektor równocześnie powinien zawiadomić takową instytucję o wpłynięciu skargi?
23 Lutego 2016, godzina 17:00
Oceniono 6 razy 0
~do "PYTANIE"
Przekazanie sprawy do właściwego organu jest czynnością materialno-techniczną, nie stanowi więc bezpośredniej podstawy skargowej i nie mieści się w kognicji sądów administracyjnych, jak miało to miejsce w stanie prawnym z przed nowelizacji KPA w 2011 roku.

Natomiast wynikająca z nieprzekazania sprawy bezzwłocznie (w orzecznictwie sądów administracyjnych obowiązuje pogląd iż jest to 7 dni od otrzymania pisma) właściwemu organowi bezczynność już jak najbardziej skardze podlega, szczególnie jeśli powoduje ograniczenie uprawnień skarżącego. Nadto, jeśli działanie organu miałoby charakter celowy i świadomy, istnieje możliwość orzeczenia o rażącym naruszeniu prawa.

Przykład: II SAB/Bd 65/14 z 2014-06-20 WSA w Bydgoszczy
23 Lutego 2016, godzina 16:14
Oceniono 9 razy 3
~do poniżej
Zgodnie KPA należy udać się do wojewody i złożyć dwie skargi (na przewodniczącego i na radnych), gdyż radni nie są władni, aby tą sprawą się zajmować. To nie są ich kompetencje, więc jakim prawem głosowali
ostatecznie 16 rajców było za odrzuceniem skargi
. Co za bzdury odrzucili skargę. Właściwą osobą jest tylko i wyłącznie WOJEWODA. Jeżeli skarga nie zostanie przekazana wojewodzie, to też jest to złamanie prawa.
23 Lutego 2016, godzina 15:28
Oceniono 21 razy 15
~do poniżej
To świadomie łamie prawo.
23 Lutego 2016, godzina 15:19
Oceniono 12 razy 4
~PYTANIE
wynika wprost z art. 65 § 1 k.p.a. Mówi on, iż organ, który otrzymał wniosek/skargę i nie jest właściwy do jego rozpatrzenia winien bezzwłocznie ustalić i przekazać korespondencję właściwemu organowi oraz powiadomić o tym fakcie autora wniosku/skargi.

A co jeżeli taki organ (niewłaściwy) nie przekaże skargi właściwemu organowi, tylko wskaże go składającemu skargę? Czy to będzie złamanie prawa / działanie niezgodne z prawem plus jakie skutki są tego?
23 Lutego 2016, godzina 14:51
Oceniono 11 razy 3
~ciekawa interpretacja jednego z urzędów wojewódzkich
Przewodniczący rady nie jest organem gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków przez przewodniczącego tylko rada, której działalność on organizuje, jest uprawniona do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. Tym samym wyłącznie rada gminy może zająć stanowisko co do zasadności zarzutów dotyczących działalności przewodniczącego tego organu. Należy tu podkreślić, że działanie rady gminy w tym zakresie nie jest równoznaczne z rozpatrzeniem skargi w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

23 Lutego 2016, godzina 14:03
Oceniono 14 razy 4
~uwaga
Panie Mariuszu, żadna komisja - zgodnie z art. 229 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargę na działalność rady gminy rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Skargę na przewodniczącego należy traktować jako skargę dotyczącą trybu pracy rady gminy.
23 Lutego 2016, godzina 13:56
Oceniono 13 razy 7
~do p. Szlangi
Co za bzdury wymyślił z tą nowelizacją statutu. Wstyd, że radni taką ciemnotę wciskają, niech lepiej nic nie mówią zamiast w taki sposób się ośmieszać Zapoznaj się z kpa, bo masz jeszcze 2 lata przed sobą. Oby w przyszłości ludzie wybierali mądrych radnych.
23 Lutego 2016, godzina 10:35
Oceniono 22 razy 12
Układy,układy i jeszcze raz układy.Ot całe Chojnice.Nigdzie w kraju nie ma takich wałków jak tutaj.Jedna wielka klika probujaca robić to na co mają ochotę.Ale nie ma co się dziwić.PO tak nauczyło.
23 Lutego 2016, godzina 09:51
Oceniono 23 razy 11
~ojojoj
Panie Wajlonis, zapomniał pan o obowiązku ciążącym na każdym organie administracji publicznej, który wynika wprost z art. 65 § 1 k.p.a. Mówi on, iż organ, który otrzymał wniosek/skargę i nie jest właściwy do jego rozpatrzenia winien bezzwłocznie ustalić i przekazać korespondencję właściwemu organowi oraz powiadomić o tym fakcie autora wniosku/skargi.

Zatem, Brunka - prawniku, z tego powinniście korzystać, a nie kłócić się, czy rada ma kompetencje rozpatrywać takie wnioski. Niech wymyślą kto jest właściwy i tam to przekażą, skoro mają taki obowiązek. Następnie, na odmowę jego realizacji można się już bardzo prosto poskarżyć dalej.
23 Lutego 2016, godzina 09:22
Oceniono 30 razy 16

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 389.00 399.00 DKKDKK 50.20 53.90
EUREUR 423.00 431.00 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 424.00 430.00 NOKNOK 30.20 33.60
GBPGBP 495.00 505.00 SEKSEK 36.00 37.10
Aktualizacja: 2024-05-28 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 390.86 395.02 DKKDKK 50.30 53.80
EUREUR 423.95 428.12 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 424.00 430.00 NOKNOK 30.30 33.50
GBPGBP 496.77 502.31 SEKSEK 36.20 37.10
Aktualizacja: 2024-05-28 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy wypożyczasz książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej?
Ceny paliw2024-05-28

E95 E98 ON LPG
BP 6.84 zł 7.54 zł 6.89 zł 2.68 zł
Circle K 6.79 zł - 6.84 zł 2.65 zł
Mol Chojnice 6.79 zł - 6.84 zł 2.67 zł
MZK 6.73 zł 7.29 zł 6.75 zł 2.64 zł
Orlen 6.79 zł 7.57 zł 6.84 zł 2.67 zł
PKS 6.78 zł - 6.79 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij