Środa, 29 Maja 2024 | Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Agata Wiśniewska, fot. (arch.)

W powiecie dodatki specjalne bez limitu. Aktualizacja

Zarabiają niemało, a mogą jeszcze więcej. Mowa o członkach zarządu powiatu: wicestaroście, etatowym członku zarządu, pani skarbnik i sekretarzu. Ostatnim zarządzeniem starosty dot. dodatku specjalnego Marek Szczepański zdjął granice procentowe w ustalaniu wysokości tego składnika wynagrodzenia. Jedynym ograniczeniem są środki w budżecie przeznaczone na wypłaty.  W tym roku najwyższy dodatek specjalny, tj. 5080 zł pobiera pani skarbnik, m.in. za zwalczanie pandemii koronawirusa. W przypadku Elżbiety Smaglinskiej ten składnik wynagrodzenia był już nawet wyższy, przez cztery miesiące w 2019 roku urzędniczka otrzymywała 6840 zł dodatku. Podobną sumę, 6740 zł, rok później otrzymywał Stanisław Skaja. - Niektórzy urzędnicy śmieją się nam prosto w twarz - mówi radna  Mirosława Dalecka, która przyjrzała się wynagrodzeniom członków zarządu powiatu.

 

Reklama | Czytaj dalej »

Kwestie związane z wynagrodzeniami członków zarządu powiatu chojnickiego nie po raz pierwszy poruszyła Mirosława Dalecka. Brak odpowiedzi na zadane przez radną pytania na grudniowej sesji poskutkował interpelacjami. Na bazie tej korespondencji (w formie załączników publikujemy ją pod tekstem) oparliśmy nasz artykuł. Podane w nich kwoty są kwotami brutto.

 

Dodatek do pensji, nawet jak dwie najniższe krajowe

Już teraz czołowi urzędnicy Starostwa Powiatowego w Chojnicach nie mogą narzekać na wysokość dodatków specjalnych do swoich pensji. W przypadku etatowego członka zarządu, Stanisława Skai, obecnie jest to 5040 zł miesięcznie, wicestarosty Mariusza Palucha 4750 zł, a skarbnik Elżbiety Smaglinskiej 5080 zł. Bywało i lepiej, bo od maja do grudnia 2019 r. Mariusz Paluch pobierał dodatek specjalny w wysokości 5250 zł, Stanisław Skaja od czerwca do grudnia 2020 r. 6740 zł, a Elżbieta Smaglinska od września do grudnia 2019 r. 6840 zł. Dodatek specjalny otrzymuje także sekretarz powiatu, chociaż nie reguluje tego żadne zarządzenie. Od września do grudnia 2019 r. Marek Buza otrzymywał 5448 zł dodatku. W roku obecnym jest on dużo niższy, to 2488 zł. Dla porównania najniższa krajowa w tym roku wynosi 2800 zł.

 

Zarządzenia starosty. Wysokość dodatku od 60 proc. do bez ograniczeń

Wysokość dodatku specjalnego dla wicestarosty, etatowego członka zarządu powiatu i skarbnika reguluje zarządzenie starosty. 1 grudnia 2010 Stanisław Skaja (ówczesny starosta) Zarządzeniem nr 50/2010 określił, że "dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenie i przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego". Ten sam starosta osiem lat później zwiększył wysokość kwoty dodatku do "nieprzekraczającej 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego" - Zarządzenie nr 51/2018. Najnowsze zarządzenie odnoszące się do jednego z elementów wynagrodzenia urzędników pochodzi z dnia 18 grudnia 2019 r. (Zarządzenie nr 75/2019). Widnieje pod nim podpis obecnego starosty. Zaledwie rok po objęciu urzędu Marek Szczepański wykreślił zapis o dopuszczalnym procentowym limicie. Tym samym "dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenie". Warte zauważenia jest, że zarządzenie z grudnia 2019, jako jedyne z trzech wyżej opisanych działa wstecz, ponieważ obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r. W tym samym miesiącu dodatki specjalne dla urzędników znacznie wzrosły. W przypadku Stanisława Skai było to aż o 1600 zł! Co ciekawe, zakres dodatkowych obowiązków etatowego członka zarządu nie uległ zmianie.

Zarządzeń starosty w sprawie określenia trybu przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego dla wicestarosty, etatowego członka zarządu powiatu i skarbnik powiatu nie znajdziemy na bip-ie urzędu. O wskazane dokumenty musieliśmy wystąpić. - Nie ma obowiązku publikowania zarządzeń Starosty Chojnickiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) w art. 6 wymienia „w szczególności” jakie informacje podlegają udostępnieniu. Statut Powiatu Chojnickiego w § 65 wymienia jakie dokumenty udostępnia się i to one są dokumentami wynikającymi z wykonywaniem zadań publicznych powiatu. Zarządzenia wydawane przez starostę są co do zasady zarządzeniami o charakterze wewnętrznym. Publikujemy jednak te zarządzenia, które dotyczą na przykład zmiany sposobu obsługi interesantów, czy zmiany godzin pracy urzędu, a więc te, które mają wpływ na obsługę - informuje Monika Garstecka, rzecznik prasowy starostwa.

 

Pani skarbnik z najwyższym wynagrodzeniem, a sekretarz z płacą zasadniczą

Dodatek specjalny jest  tylko jednym z elementów wynagrodzenia urzędników, które posiada jeszcze trzy stałe składniki, tj: płacę zasadniczą, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Z podanej wyżej czwórki pracowników starostwa obecnie najwięcej zarabia skarbnik Elżbieta Smaglinska - 12600 zł. Na tę sumę składa się: 4800 zł płacy zasadniczej, 1760 zł dodatku funkcyjnego, 5080 zł dodatku specjalnego i 960 zł dodatku stażowego. Drugie wynagrodzenie pod względem wysokości pobiera wicestarosta. Mariusz Paluch otrzymuje 11990 zł wypłaty, z czego: 4200 zł to płaca zasadnicza, 2200 zł dodatek funkcyjny, 4750 zł dodatek specjalny i 840 zł dodatek stażowy. Na konto Marka Buzy wpływa co miesiąc 11356 zł z tytułu świadczenia pracy dla powiatu. Składniki wynagrodzenia sekretarza to odpowiednio: 6090 zł płaca zasadnicza, 1600 zł dodatek funkcyjny, 2248 zł dodatek specjalny i 1218 zł dodatek stażowy. Stanisław Skaja, etatowy członek zarządu pobiera pensję w wysokości 10780 zł (3500 zł płaca zasadnicza, 1540 zł dodatek funkcyjny, 5040 zł dodatek specjalny, 700 zł dodatek stażowy).

Najmniej zarabia włodarz powiatu Marek Szczepański - 10 620 zł (4800 zł płaca zasadnicza, 2100 dodatek funkcyjny, 2760 zł dodatek specjalny, 960 zł dodatek stażowy). Dzieje się tak, ponieważ wynagrodzenie starosty określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nim, dodatek specjalny "przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego".

 

Dodatek specjalny, m.in. za nadzorowanie akcji zima czy przeciwdziałanie covidowi

Za co w ogóle przyznawane są dodatki specjalne w naszym powiecie dla wicestarosty, etatowego członka zarządu, skarbnika i sekretarza? Otóż wszyscy, jak jeden mąż, koordynują działania związane z covid-19. Mariuszowi Paluchowi dodatek przyznano także za udział w pracach komisji przetargowej, nadzór nad Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym, nadzorowanie zadań związanych z publicznym transportem drogowym, koordynację współpracy z Powiatową Radą Seniorów, nadzorowanie odśnieżania. Stanisław Skaja również wynagradzany jest dodatkowo za udział w pracach komisji przetargowej. Poza tym etatowy członek zarządu koordynuje działania zespołu odpowiedzialnego za projekty oświatowe, w tym unijne, nadzoruje funkcjonowanie jednostek oświatowych i bierze udział w pracach komisji doraźnych. Pani skarbnik dodatek specjalny przysługuje, m.in. za koordynację działań zespołu odpowiedzialnego za projekty unijne, wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów (e-kancelaria) czy realizowanie działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii koronawirusa, w tym wdrażanie szczególnych środków mających na celu wspieranie i zapewnienie zdrowia pracowników starostwa oraz mieszkańców powiatu. Marek Buza w tym roku otrzymuje dodatek do pensji, m.in. za: nadzór nad funkcjonowaniem RODO w starostwie, koordynację działań związanych z tworzeniem dokumentacji zw. z ochroną danych osobowych, czy kontrolę zarządczą w urzędzie.

 

Ekstra kasa za normalne obowiązki?

Z innego zarządzenia starosty (Zarządzenie nr 76/2020 z dn. 9 października 2020r.) możemy dowiedzieć się, jaki jest podział zadań i kompetencji pomiędzy starostą, wicestarostą a etatowym członkiem zarządu. I tak np. w kompetencjach Mariusza Palucha leży nadzór i ponoszenie odpowiedzialności w sprawach realizowanych przez wydział Komunikacji i Transportu, czy pełnomocnika ds. Ruchu Drogowego. Wicestarosta odpowiada także za Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe. Jeśli chodzi o etatowego członka zarządu, w jego gestii jest choćby oświata. Porównując wymienione zadania z tymi, za które urzędnicy otrzymują dodatki specjalne, łatwo zauważyć, że te się dublują.

 

"Urzędnicy śmieją się nam prosto w twarz"

Od wielu lat opozycja w radzie powiatu krytykuje wysokość wydatków ponoszonych na pensje zarządu powiatu. Za niepotrzebne uważa także stanowisko etatowego członka zarządu. W 2020 r. Stanisław Skaja, pełniący tę funkcję, zarobił 141 tys. zł.

Jak informacje zawarte w odpowiedziach na swoje interpelacje komentuje Mirosława Dalecka? - Po zapoznaniu się z wysokościami dodatków specjalnych w szóstej kadencji rady powiatu aż trudno było ochłonąć. W przypadku Stanisława Skai dodatek wynosił nawet 6740 zł, a pani skarbnik 6840 zł miesięcznie. Można stwierdzić, że korzystanie z publicznych środków finansowych jest bez umiaru. Jak widać, niektórzy urzędnicy śmieją się nam prosto w twarz. Pan starosta tak szybko podnosił dodatki specjalne, że zapomniał dostosować w odpowiednim czasie przepisy i dopiero zrobił to po 7 miesiącach zmieniając zarządzenie, w którym już nawet nie określił górnej granicy przyznawania dodatków specjalnego dla członków zarządu i skarbnika. Teraz też rozumiem, dlaczego pan starosta nie wyraził zgody na publikowanie na stronie bip zarządzeń starosty mimo, że komisja skarg wniosków i petycji, w której pracuję, wnioskowała o umieszczanie zarządzeń. Moim zdaniem, zrobił to, aby ukryć niewygodne i bulwersujące opinię publiczną decyzje. Starosta Marek Szczepański narzeka, że zabraknie pieniędzy w budżecie na utrzymanie dróg zimą, ale jak widać na dodatki specjalne dla wybranych urzędników w budżecie powiatu środków finansowych nie brakuje - mówi opozycyjna radna. Kolejne zapytania dot. wynagrodzeń członków zarządu powiatu Mirosława Dalecka złożyła przedwczoraj (2.02).

Niebawem opublikujemy także komentarz starosty.

 

Aktualizacja 8.02.2021 r.

Publikuje komentarz starosty Marka Szczepańskiego:

"Rozumiem, że temat wynagrodzeń urzędników Starostwa Powiatowego w Chojnicach interesuje opinię publiczną. Każdy z nas ma prawo wiedzieć, na co wydawane są publiczne pieniądze. Informacje, o które pani radna wnioskuje w swoich interpelacjach otrzymałby każdy, kto wystąpiłby z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej. Wynagrodzeniom i majątkom urzędników, wydających decyzje administracyjne można też przyjrzeć się, analizując ich oświadczenia majątkowe opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie mogę więc zgodzić się ze stwierdzeniem pani radnej, że nie publikujemy dokumentów, aby coś ukryć. Publikujemy te, które mamy obowiązek publikować, a tak nie jest w przypadku przywołanych przez panią radną zarządzeń starosty. Nie było też nigdy takiej sytuacji, aby ktokolwiek, kto wystąpił o treść takiego zarządzenia, otrzymał odpowiedź odmowną.

Prowadzimy przejrzystą politykę informacyjną. Manipulacją jest też stwierdzenia pani radnej, że starosta wydał zarządzenie zmieniające po siedmiu miesiącach od jego obowiązywania. 18 grudnia 2019 r. zostało zmienione zarządzenie w sprawie dodatku specjalnego, czyli górna kwota dodatku dla członków zarządu nie jest określona w zł, tylko wynika z regulacji tzw. ustawy kominowej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 maja 2019 r. Praktyka taka stosowana jest w wielu aktach normatywnych i tak na przykład rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych weszło w życie z dniem ogłoszenia, a z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r. Na podstawie przedmiotowego zarządzenia dodatki specjalne przyznano pismami datowanymi po dniu 18 grudnia 2019 r., czyli nie zapomniano o - jak pani radna sugeruje – dostosowaniu zarządzenia. Reasumując przyznane dodatki specjalne nie naruszyły przepisów ustawowych, ani przepisów wewnętrznych. Obecnie dodatek jest jednym z elementów wynagrodzenia i wynika z przydzielonych dodatkowych obowiązków.

Nie można utożsamiać zadań powierzonych dodatkowo z zarządzeniem starosty o podziale zadań i kompetencji, gdyż to właśnie zarządzenie jest konsekwencją zadań określonych zakresem czynności i dodatkowych zadań, a nie odwrotnie. Natomiast zniesienie procentowej granicy wysokości dodatku specjalnego związana jest z wyżej wymienioną ustawą, która określa maksymalną wysokość wynagrodzenia.

Warto też zauważyć, że od 2016 roku najniższa krajowa wzrosła o 51 procent, średnia krajowa w tym okresie wzrosła o 40 procent, wynagrodzenia bazowe nauczycieli o 32 procent, a wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów zmniejszyło się o 20 procent.

Z kolei fakt, że w skład zarządu wchodzi etatowy członek, co często podnoszone jest przez panią radną, nie jest jakimś wyjątkiem. Etatowi członkowie zarządu są między innymi w powiatach, w których stery trzyma PiS, którą to partię reprezentuje pani Dalecka w Radzie Powiatu Chojnickiego. Taka praktyka stosowana jest w powiatach mniejszych od naszego. Uważam też, że manipulacją ze strony radnej jest użycie mojej wypowiedzi z konferencji prasowej, podczas której poinformowałem opinię publiczną jak wiele środków powiat wydał dotychczas na walkę ze skutkami zimy. Porównywanie tego zagadnienia z dodatkami specjalnymi jest wysoce nietrafione."

 

Interpelacja M. Daleckiej z dn. 15.01.2021 r.
Odpowiedź ze starostwa wraz z załącznikami 1, 2 i 3
Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

16 komentarzy

~chojniczanin
Pan Starosta napisał, że od 2016 srednia krajowa wzrosła o 40 % i zarządowi się po prostu należy. Ok, ale jak mniemam pensja inspektorów w starostwie też wzrosła o 40 % , lub zarabiają średnią krajową, no chyba, że akutat im się nie należy.

10 Lutego 2021, godzina 20:36
Oceniono 6 razy 0
~Do 10.36
100% racji kompromitacja goni kompromitację, meble ponad 70 tys zł do gabinetu, Volvo służbowe na prywatne przejazdy, kuplom członkom zarządu paluchowi i skai po 5 tys zł dodatków specjalnych za podstawowe obowiązki itp.
09 Lutego 2021, godzina 21:56
Oceniono 13 razy -3
~Szczepański .....przestań się kompromitować
to twoja pierwsza i ostatnia kadencja
09 Lutego 2021, godzina 10:36
Oceniono 21 razy 1
~Panie Starosto
w przeciwieństwie do Pana, który posiada legitymację partii PO, radna Dalecka nie reprezentuje żadnej partii i nie posiada legitymacji partyjnej, nigdy nie należała do żadnej partii, ale reprezentuje mieszkańców powiatu chojnickiego. Proszę nie mijać się z prawdą, bo jak widać w PO zapewne jest to norma.
08 Lutego 2021, godzina 22:10
Oceniono 29 razy 9
~wysoce nietrafione jest
to ze starosta kupił służbowe volvo, które wykorzystuje na prywatne przejazdy i wydaje z budżetu powiatu tylko dla 4 urzędników ponad 200 tys zł. rocznie i wydał na mebelki do swojego gabinetu ponad 70 tys zł i uważa to za swój sukces. Wstyd panie starosto
08 Lutego 2021, godzina 21:41
Oceniono 41 razy 19
~jaś fasola
Podobno pozostali pracownicy starostwa się cieszą, że chociaż starosta myśli o kolegach i koleżankach bo jemu biednemu zabrano 20%. Jak to fajnie brzmi za nadzór i koordynowanie prac. Tylko nasuwa się pytanie a co mają z tego ci co tą pracę faktycznie wykonują?
08 Lutego 2021, godzina 18:19
Oceniono 30 razy 10
~chojniczanin
Czy będzie obiecany darmowy bilet na basen w Chojnicach,panie Paluch ?
08 Lutego 2021, godzina 14:12
Oceniono 40 razy 16
~Ooo!
to się urzadzili po 5 tys dodatkow specjalnych i do tego jeszcze starosta służbowe vovlo na prywatne przejazdy, zyc nie umoerac, tylko byc blisko powiatowego koryta
07 Lutego 2021, godzina 16:08
Oceniono 51 razy 29
~mieszkaniec
Co tu komentować zaczęły się mistrzostwa w bieganiu tyłem. Dzięki Pani Mirce poznajemy efekty tych igrzysk w bieganiu tyłem. Ciekawe jak wygląda rozliczenie pana włodarza za miniony rok w jeździe samochodem służbowym to może być też ciekawa lektura. Miłego dnia no i urzędnicy do minusowania.
05 Lutego 2021, godzina 19:27
Oceniono 68 razy 34
~igor
teraz kazdy uczciwie placacy pit juz wie na co ida jego podatki w powiecie, na grupke kolesi ktora za przychodzenie do pracy wyznacza sobie dodatki specjalne
05 Lutego 2021, godzina 18:29
Oceniono 69 razy 39
~idiy@wp.pl
Niech sobie prywatni przedsiebiorcy popatrza jak wydawane sa ich pieczolowicie zarobione pieniadze.

moze dodatek specjalny za przychodzenie do pracy?
05 Lutego 2021, godzina 16:35
Oceniono 61 razy 35
~fggd@gghg.gv
najwyzek dzieci beda chodzily do niewyremontowanych szkol
bo na te zadania po prostu pieniedzy nie ma i nie bedzie

a tyle razy mowilem polaczyc gmine z miastem na prawach powiatu
a tak to znajomi znajomym partyjniakom daja kase z waszych podatkow
moze referendum o odwolanie?
05 Lutego 2021, godzina 16:27
Oceniono 55 razy 25
~paluch 4750 zl
dodatku specjalnego rowniez za nadzorowanie drog powiatowych w okresie zimy otrzymuje przez caly rok, a drogi powiatowe w styczniu to tragedia, na al. brzozowej doszlo nawet do sytuacji gdzie mieszkaniec z wiadrem podsypywal piaskiem zeby kierowcy samochodami mogli podjechac. wstydu nie maja urzednicy z dodatkami specjalnymi po 5 tys zl miesiecznie. To sie ustawili na stolkach paluch, skaja, skarbnik i sekretarz
04 Lutego 2021, godzina 22:00
Oceniono 74 razy 44
~Marco Polo
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
04 Lutego 2021, godzina 19:44
Oceniono 66 razy -20
~Gibibi
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
04 Lutego 2021, godzina 17:48
Oceniono 72 razy -26

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 389.00 399.00 DKKDKK 50.20 53.90
EUREUR 423.00 431.00 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 424.00 430.00 NOKNOK 30.20 33.60
GBPGBP 495.00 505.00 SEKSEK 36.00 37.10
Aktualizacja: 2024-05-28 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 390.86 395.02 DKKDKK 50.30 53.80
EUREUR 423.95 428.12 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 424.00 430.00 NOKNOK 30.30 33.50
GBPGBP 496.77 502.31 SEKSEK 36.20 37.10
Aktualizacja: 2024-05-28 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy wypożyczasz książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej?
Ceny paliw2024-05-28

E95 E98 ON LPG
BP 6.84 zł 7.54 zł 6.89 zł 2.68 zł
Circle K 6.79 zł - 6.84 zł 2.65 zł
Mol Chojnice 6.79 zł - 6.84 zł 2.67 zł
MZK 6.73 zł 7.29 zł 6.75 zł 2.64 zł
Orlen 6.79 zł 7.57 zł 6.84 zł 2.67 zł
PKS 6.78 zł - 6.79 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij