Wtorek, 23 Lipca 2024 | Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
UM, fot. je

Burmistrz odpowiada w sprawie przedszkola

R.Wajlonis i A.Finster podczas debaty przedszkolnej na sesji RM z 12.09.2011

R.Wajlonis i A.Finster podczas debaty przedszkolnej na sesji RM z 12.09.2011

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy tekst pt. „Czy można sprywatyzować „Skrzaty”?”. Otrzymaliśmy dziś stanowisko burmistrza Arseniusza Finstera dotyczące poruszanych w nim spraw.

"W związku z artykułem zamieszczonym na stronach waszego portalu dotyczącym projektu uchwał o zamiarze likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 9, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zawarta w treści artykułu wykładnia obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty jest niedopuszczalna. Ani z ustawy o systemie oświaty, ani z ustawy o samorządzie gminnym nie wynika w ogóle obowiązek prowadzenia jakiegokolwiek przedszkola publicznego przez gminy. Przykładem jest chociażby ościenna gmina Chojnice, w której nie funkcjonuje żadne przedszkole publiczne. Przy wykładni przepisów należy zakładać racjonalność ustawodawcy a także spójność norm prawnych funkcjonujących w danej gałęzi prawa. Z treści cytowanego artykułu 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, iż szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. De facto proces ten inicjujący faktyczną likwidację poprzedzony musi być dwiema uchwałami. I – intencyjną o zamiarze likwidacji oraz II uchwałę stanowczą o faktycznym zlikwidowaniu placówki. I uchwała stanowi podstawę do powiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrza) co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji. Powoływanie się w treści artykułu na wypowiedzi Burmistrza z 2007 roku jest nieadekwatne do wówczas obowiązującego stanu prawnego. W poprzednim stanie prawnym kurator oświaty mógł warunkować proces likwidacji i przekształcenia, gdyż od jego zgody uzależnione było zlikwidowanie placówki. Ustawa określała to mianem pozytywnej opinii. W chwili obecnej po zmianach, które weszły w życie 22.04.2009 r. przedszkole publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowane po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Tym samym ustawodawca odszedł od wymogu pozytywności tejże opinii. Konkretyzując oznacza to ni mniej ni więcej, iż wymogiem formalnym jest pozyskanie opinii niezależnie od tego czy będzie ona pozytywna czy negatywna. W tym miejscu wskazać należy, iż pomimo zrównania pojęciowego w ustawie szkoły z przedszkolem istnieją diametralne różnice pomiędzy tymi placówkami wymuszająca odpowiednie stosowanie do przedszkoli przepisów ustawy, w której mowa jest o szkołach. W pełni zrozumiały jest wymóg zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu w przypadku likwidacji szkoły. Wynika to z faktu, iż istnieje w Polsce obowiązek nauki szkolnej. Moim zdaniem przepisu tego nie można wprost stosować do przedszkoli z uwagi na fakt, iż nie istnieje obowiązek posyłania dzieci do przedszkola, zaś przedszkola są placówkami nieferyjnymi, ich czas pracy nie jest uzależniony od rozkładu roku szkolnego. Na marginesie wskazać należy, iż zapewnienie kontynuowania nauki w przedszkolu nastąpi nie tylko przez istniejące przedszkola publiczne, lecz także przez nowopowstałe i sprywatyzowane przedszkola, które płynnie od 1.09. przejmie prowadzenie tejże placówki oświatowej. Nadto logicznie rzecz ujmując publiczne przedszkole nie będzie miało komu zapewnić kontynuowanie nauki w przedszkolu, ponieważ jako placówka publiczna nie będzie przeprowadzać naboru. Nabór ten będzie przeprowadzać podmiot, który będzie prowadził niepubliczne przedszkole w pomieszczeniach Przedszkola Samorządowego nr 9. O spójności systemu i możliwości całkowitej likwidacji wszystkich placówek publicznych w gminie świadczy treść art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. W zdaniu drugim tego przepisu ustawodawca stwierdza, iż w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą udzielenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Powoływanie się na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest niezasadne. Rozstrzygnięcia takowe bowiem mogą być obarczone wadami prawnymi dyskwalifikującymi je z obrotu prawnego i moim zdaniem jest ono sprzeczne z treścią ustawy o systemie oświaty. Gdyby ustawodawca zakładał, iż gmina musi prowadzić co najmniej jedno przedszkole publiczne, zawarłby to w ustawie tak jak uczynił to w przypadku Biblioteki czy Domu Kultury. W takiej sytuacji jednakże musiałby wprowadzić zmiany w planie finansowym budżetu państwa i przewidzieć subwencję oświatową, także na prowadzenie przedszkoli, czego nota bene domagają się samorządy od 20 lat. Tym samym obawy o niezgodność z prawem podejmowanych przez miasto Chojnice działań są co najmniej przedwczesne".

Reklama | Czytaj dalej »

dr Arseniusz Finster

burmistrz Chojnic

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

16 komentarzy

~j23
robercik pora się obudzić
25 Sierpnia 2014, godzina 05:00
Oceniono 1 raz 1
~xyz
A kto jest właścicielem szkoły katolickiej w Chojnicach?
15 Września 2011, godzina 12:01
Oceniono 3 razy 1
~Do wolny rynek - coś ci się pomieszało
Kościół to wspólnota wiernych. Na misjach budowanych jest wiele szkół, sierocińców, szpitali itd., które są własnością wspólnoty (Kościoła).
Gmina miejska jest również wspólnotą mieszkańców danej gminy, gdzie władze maja działać na rzecz tej gminy (wspólnoty). Zaspokajać maja potrzeby mieszkańców w wielu obszarach, również edukacyjnych do których zalicza się przedszkole.
Jaka różnica?
15 Września 2011, godzina 11:57
Oceniono 1 raz 1
~wolny rynek
gościu to ty jesteś zacofany, bo kościół popiera własność prywatną i wbrew twoim zacofanym stereotypom jest też za rozwojem gospodarczym a pomoc bliźniemu musi wynikać z dobroci serca a nie z przymusu. Natomiast nie jest na pewno za tzw. rozwojem obyczajowym, bo narody, które tracą pamięć wymierają.
15 Września 2011, godzina 11:32
Oceniono 2 razy 0
~gość
radny pawlicki to przykład katolickiej ułomności: zacofanie i niereformowalność
14 Września 2011, godzina 07:52
Oceniono 3 razy 3
~rodzic
zawsze myślałem że burmistrz jest człowiekiem zdroworozsądkowym a nie mściwym jednak z każdym następnym działaniem widac czyjś zły wpływ i motanie się szefa. Czy to ostatnie przedszkole publiczne z tak dużą liczbą dzieci niepełnosprawnych jest solą w oku burmistrza? nie gniecie go przegrana z jakimiś tam przedszkolankami i to chyba uwłacza jego wysokiemu ego. Chce w nie uderzyc a kijem ma byc zniszczenie integracji.Nie wierzcie w bzdury jaki to jest zysk gdyż to nie tylko dochód ale i wydatki nie tylko napensje ale również na podatki, opłaty za światło wodę wywóz śmieci zatrudnienie specjalistów, zakup pomocy dydaktycznych środków czystości to pensje jeszcze dla kucharek i konserwatora.
ale niech będzie alleluja i idźmy na przód.
14 Września 2011, godzina 00:21
Oceniono 1 raz 1
~filip
Panie zero- porażka to Pan jestes! Pisałem (w tym temacie) taką starą sentencję Żyda z Podkarpacia o 100% racji. Proszę o przeczytanie tego tekstu i myslę,że trochę melisy przydałoby sie. Co do chrapki na przedszkole-wczoraj radny Bluma martwił sie o to,że nie będzie chetnych..No to zdecydujcie się-tak źle,czy tak dobrze.
13 Września 2011, godzina 12:27
Oceniono 3 razy -3
~rocky
Śmiem wątpić czy aby to burmistrz ten tekst powyżej napisał. To są w większości słowa Wajlonisa (świadczą o tym zwroty kropka w kropkę z dzisiejszej sesji). Jak zwykle Finster powtarza to co mu powiedzą ludzie z jego otoczenia, ale niestety jeszcze nie zauważył że już wielokrotnie źle interpretowali prawo. Ciekawe czy i tym razem się mylą. Jestem bardzo ciekaw.
12 Września 2011, godzina 21:13
Oceniono 3 razy 1
~buzzz
Burmistrz samodzielnie to pod tym tekstem jedynie się podpisał. Dla mnie to jest jakiś bełkot. A najbardziej podoba mi się ten fragment: "Na marginesie wskazać należy, iż zapewnienie kontynuowania nauki w przedszkolu nastąpi nie tylko przez istniejące przedszkola publiczne, lecz także przez nowopowstałe i sprywatyzowane przedszkola, które płynnie od 1.09. przejmie prowadzenie tejże placówki oświatowej. Nadto logicznie rzecz ujmując publiczne przedszkole nie będzie miało komu zapewnić kontynuowanie nauki w przedszkolu, ponieważ jako placówka publiczna nie będzie przeprowadzać naboru."
Po pierwsze ustawa swoje, a autor (bliżej nieznany, ale domyślam się kto to taki) swoje. A po drugie czyżby ktoś tu zapomniał o dzieciach, które w tej chwili uczęszczają do tego przedszkola? Obecne trzylatki za rok będą ciągle przedszkolakami. Co z nimi? Jak to nie będzie komu zapewniać kontynuowania nauki? Dzieci się zdematerializują czy jak? Nie jestem pewien, czy autor sam wiedział co miał na myśli pisząc tę epopeję.
12 Września 2011, godzina 20:58
Oceniono 2 razy 0
~do kolo:)
oczywiśie, że wiadomo..zona owego zdegustowanego prawnika
12 Września 2011, godzina 20:48
Oceniono 2 razy 2
~ordynator
Finster wracaj do Moskwy i tam wdrazaj swoje popaprane wizje...
12 Września 2011, godzina 20:32
Oceniono 2 razy 2
~kolo
i już wiadomo kto ma "chrapkę" na Przedszkole nr.9 !!!
12 Września 2011, godzina 20:30
Oceniono 2 razy 2
~zero
Nawet nie chce mi się rozwijać komentarza...po prostu porażka, jak wielka przekonacie się wkrótce.
12 Września 2011, godzina 20:29
Oceniono 3 razy 3
~ixi
Voojt - tak, musiałby zaskarżyć rozstrzygniecie nadzorcze wojewody, na co miałby 30 dni od chwili dostarczenia decyzji. Natomiast wojewoda ma 30 dni na wdrożenie rozstrzygnięcia nadzorczego od chwili przedłożenia uchwały.

Al Bandi - czyli nie tylko ja jeden mam wrażenie, że tego tekstu powyżej to burmistrz samodzielnie (jeśli w ogóle) nie pisał?
12 Września 2011, godzina 18:42
Oceniono 2 razy 2
Burmistrz napisał:
Rozstrzygnięcia takowe bowiem mogą być obarczone wadami prawnymi dyskwalifikującymi je z obrotu prawnego i moim zdaniem jest ono sprzeczne z treścią ustawy o systemie oświaty.

Mogą być obarczone wadami, ale wcale nie muszą. Rozumiem, że burmistrz musiałby podać decyzję wojewody do sądu, aby dowieść swojej racji. Tylko czy wystarczy burmistrzowi sił, żeby walczyć z wojewodą, bo to już zupełnie inna liga jak Wspólna Ziemia. Tam już nie wystarczy lepszy sprzęt, żeby przekrzyczeć wojewodę.
12 Września 2011, godzina 18:23
Oceniono 3 razy 1

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 391.00 401.00 DKKDKK 50.90 53.90
EUREUR 425.00 433.00 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 438.00 446.00 NOKNOK 30.10 33.00
GBPGBP 503.00 511.00 SEKSEK 33.50 36.50
Aktualizacja: 2024-07-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 392.56 397.93 DKKDKK 51.00 53.80
EUREUR 426.57 430.77 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 439.00 444.00 NOKNOK 30.20 32.90
GBPGBP 504.98 510.53 SEKSEK 33.60 36.40
Aktualizacja: 2024-07-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Dokąd wybierasz się na wakacje?Ceny paliw2024-07-19

E95 E98 ON LPG
BP 6.61 zł 7.31 zł 6.71 zł 2.79 zł
Circle K 6.56 zł - 6.66 zł 2.76 zł
Mol Chojnice 6.59 zł - 6.69 zł 2.79 zł
MZK 6.5 zł 6.99 zł 6.6 zł 2.63 zł
Orlen 6.61 zł 7.34 zł 6.71 zł 2.79 zł
PKS 6.52 zł - 6.62 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij