Piątek, 19 Kwietnia 2024 | Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst i fot. mz

Na sesji o bezpieczeństwie

Na pytania radnych odpowiadał m.in. komendant policji Krzysztof Pestka.

Na pytania radnych odpowiadał m.in. komendant policji Krzysztof Pestka.

Powiatowi radni pochylili się dziś (24.04) nad kwestią bezpieczeństwa. Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb, inspekcji i straży odpowiadali na ich pytania, które nasunęły się po lekturze przygotowanych przez nich sprawozdań.

W zeszłym roku policja przebadała prawie 6 tysięcy kierowców na trzeźwość. Rok prędzej dwa razy tyle. - Skąd taka różnica? – dopytywał Wojciech Rolbiecki. - Policjanci byli na szkoleniach i zwolnieniach lekarskich – tłumaczył komendant Krzysztof Pestka. Troskę o problemy kadrowe wyraził Edmund Hapka. - Na chwilę obecną mamy tylko jeden wakat – uspokajał policjant. Aleksander Mrówczyński miał jeden apel do policji, by wzmożyć kontrole na al. Brzozowej i osiedlu Słonecznym, dokładnie na Wiśniowej.

Reklama | Czytaj dalej »

W 2013 roku telefonów z fałszywymi alarmami do straży było ponad 40. Te nie były jednak wykonane przez nastolatków, którzy chcieli „odwołać” sprawdzian. - To były alarmy w dobrej wierze – wyjaśniał komendant Jacek Knuth. Czyli były to sytuacje, gdy ktoś chuchał na zimne i uznał, że lepiej strażaków zawezwać, choć takiej potrzeby istotnie nie było. W takich sytuacjach straż nie wyciąga konsekwencji. Co innego, gdy ktoś bujał, wtedy do pracy przystępowała policja. Podziałało to odstraszająco. - Tu ukłon w stronę policji. Wyeliminowała te przypadki. Łatwo dojść do sprawców – przyznał komendant straży pożarnej.

Mieczysław Bloch dopytywał jak strażacy radzą sobie z dojazdem do ogródków działkowych. Jak pokazują wcześniejsze akcje, ci zawsze dojadą na miejsce. Nie ma tam jednak dróg pożarowych. - Nie jest łatwo, tym bardziej się niepokoimy, bo coraz więcej ludzi zamieszkuje działki, a drogi nie są rewelacyjnie przejezdne. Trzeba się nad tym pochylić, bo problem  dotyczy też innych służb – przyznał Jacek Knuth.

Sanepid odnotował znaczący wzrost zachorowań na gruźlicę, ale jak uspokajała szefowa służb epidemiologicznych Iwona Zalewska, to tendencja ogólnokrajowa. - Muszę uspokoić trochę. To wynik wzrostu zgłaszalności o kilkaset procent. Ale gruźlica w ostatnich latach daje o sobie przypomnieć – mówiła szefowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nad przyczynami muszą pochylić się specjaliści epidemiolodzy.

W mieście nie ma już żadnego samorządowego przedszkola. - Jak po prywatyzacji wszystkich placówek wygląda stan sanitarno-epidemiologiczny? – ciekaw był Marek Szczepański z zarządu powiatu. - W zasadzie nie widzimy różnicy. Właściciele są świadomi, jaka ciąży na nich odpowiedzialność – odpowiedziała Iwona Zalewska. Serwowany w przedszkolach catering jest pod nadzorem służb sanitarnych. I nawet jeśli są jakieś uchybienia, to nie rzutują na tyle na stan ogólny.

Służby weterynaryjne nie odnotowały przypadków afrykańskiego pomoru świn czy ptasiej grypy.

Mariusz Paluch w trosce o postrzeganie przez turystów Małych Swornychgaci apelował do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. - Jest tam widoczny, delikatnie mówiąc, eklektyzm w zabudowie, jeśli chodzi o przyczepy i budy campingowe – mówił. - Prowadzimy postępowania. Są nakazy rozbiórki, ale proces jest skomplikowany i długotrwały, bo strony mogą się odwołać do wyższych instancji – tłumaczył Jerzy Kolc. Ale o taki drastyczny efekt niekoniecznie chodziło radnemu. - Ludzie włożyli w to pracę i serce. Może by zalecić im uestetycznić jakoś zabudowę z pomocą np. architekta – nieco złagodził ton radny Paluch. Takie kwestie rozwiązuje plan miejscowy, jednak letnia zabudowa powstała poza prawem. - To klasyczna samowola budowlana. Powstała już w latach 70. i 80. - wyjaśniał inspektor Kolc.

O obiekt przy dawnym sklepie przy ul. Turystycznej dopytywała radna z Charzyków Bożena Stępień. Z ruiną na razie nic się nie zrobi, póki nie odnajdą się spadkobiercy. Do jednego służby dotarły, ale zmarł i dalej nie ma rozwiązania. Spadkobierców ustalić będzie musiał sąd.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

25 komentarzy

~nn
afrykański pomór świń
( ang. African swine fever, skrót międzynarodowy ASF)
– wirusowa,posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość.


Występuje głównie w AfryceEtiologia

Chorobę wywołuje wirus DNA – wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) Asfavirus, należący do rodziny Asfarviridae. Ma kształt dwudziestościanu. Zewnętrzną częścią jest otoczka. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie. Formalina w rozcieńczeniu 1% zabija go dopiero po 6 dniach.
Źródła zakażenia i patogeneza

Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Rezerwuarem choroby są dzikie świnie, u których choroba ma przebieg latentny (utajony).

Objawy

Okres inkubacji 5–9 dni. Choroba najczęściej ma przebieg ostry. Rzadko przebiega nadostro lub przewlekle. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki.

* Postać nadostra – występują nagłe padnięcia zwierząt jeszcze w okresie inkubacji choroby.
* Postać ostra.
* Postać przewlekła – może trwać nawet do 15 miesięcy. Objawami są: wyniszczenie, ataki gorączki, martwica skóry, zapalenie płuc.

Zmiany anatomopatologiczne

Zmiany sekcyjne są podobne do klasycznego pomoru świń. Występuje bardzo silna wybroczynowość, pericarditis, zapalenia płuc i stawów.
Rozpoznanie różnicowe

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić klasyczny pomór świń i pasterelozę.
Leczenie

Zabronione z urzędu, ze względu na duże ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.
Zapobieganie i zwalczanie

Zwierzęta chore i podejrzane są zabijane. Do kraju wolnego od choroby obowiązuje bezwzględny zakaz wwozu świń, mięsa świeżego oraz mięsa mrożonego z krajów, w których występuje ta choroba.
Historia

Choroba ta po raz pierwszy była obserwowana w Kenii w 1910 roku u świń, które miały kontakt z dzikimi afrykańskimi świniami. Do roku 1957 choroba ta dotyczyła tylko pewnych regionów Afryki. W roku 1957 po raz pierwszy wystąpiła w Europie w Portugalii. W 1960 w Hiszpanii, 1964 we Francji, w 1967 roku we Włoszech. Najprawdopodobniej występowała również w innych krajach europejskich, lecz nie została rozpoznana.

Od czerwca 2013 roku afrykański pomór świń rejestruje się na Białorusi. W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi.
Wirus afrykańskiego pomoru świń jako potencjalna broń biologiczna

Wirus ten posiada takie cechy, które pozwalają myśleć o nim jako o broni biologicznej. Do najważniejszych należą:

* nie ma efektywnych sposobów leczenia
* brak szczepionek prewencyjnych dających uodpornienie na zachorowanie
* śmiertelność 100% wśród chorych zwierząt.
* wysoka zaraźliwość
30 Kwietnia 2014, godzina 07:39
Oceniono 57 razy 57
~gość
dobrze, że mój mąż się nie farbuje, wygląda to koszmarnie
29 Kwietnia 2014, godzina 21:22
Oceniono 23 razy -1
~sum
Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy:

* powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

* wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
* Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Organy nadzoru budowlanego wykonują zadania zgodnie z właściwością i kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami),

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:


* Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:

* kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,


* sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

* sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
* Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
* Badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Do właściwości (art.83 Prawa budowlanego) organów nadzoru budowlanego należą zadania i kompetencje o których mowa w następujących przepisach ustawy Prawo budowlane:

* art. 40 ust. 2 - przeniesienie decyzji o pozwolenie na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu,
* art. 41 ust. 4 - przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczecia robót budowlanych,
* art. 44 - przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie,
* art. 48 - art. 49 - wydanie nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu),
* art. 49b - wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu),
* Art.50 - wstrzymanie wykonywania robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
* Art. 51 - nakaz wykonania przez inwestora określonych czynności związanych z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych (postępowanie naprawcze),
* art. 54 - przyjmowanie od iwestora zawiadomień o zakończeniu budowy (ewentualny sprzeciw w drodze decyzji),
* art. 55, art. 59 - wydawanie na wniosek inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
* art. 57 ust. 7 - wymierzanie kar z tytułu nielegalnego użytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów art. 54, art. 55,
* art. 59a, 59c, 59d - przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy na wezwanie inwestora pzed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie,
* art. 59g - wymierzanie kar w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego obiektu budowlanego,
* Art. 62 ust. 3 - nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części,
* Art. 65 - kontrola utrzymania obiektów budowlanych, kontrola dokumentów u właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego,
* Art. 66 - nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym,
* Art. 67 ust.1 - nakaz rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
* Art. 68 - nakaz opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem,
* Art. 69 - nakaz usunięcia istniejącego zagrożenia w obiekcie budowlanym,
* Art. 70 ust. 2 - przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w kontrolowanym obiekcie budowlanym (dot. art. 70 ust.1),
* art. 71a - prowadzenie postępowania administracyjnego (nałożenie obowiązków i opłat legalizacyjnych) w razie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez wymaganego złoszenia),
* Art.74 - wyjaśnianie przyczyn katastrof budowlanych,
* Art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a - przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
* Art. 76 i art. 78 - prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych,
* Art. 97 ust.1 - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Zadania i kompetencje - właściwość rzeczowa Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zadania wynikające z ustawy prawo budowlane
Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w art. 83.1 ustawy - tak jak dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lecz w sprawach obiektów i robót budowlanych o których mowa w art. 82 ust 3 i 4 ustawy, tj:

* usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
* hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
* dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowegooraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z uzytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
* usytuowanych na obszarze kolejowym;
* lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
* usytuowanych na terenach zamknietych.


Zadania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych

* (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (art.13 ust.1-4 ustawy o wyrobach budowlanych), należy:

* prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
* prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
* udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
* zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
* bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji;
* wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
* sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do 15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem;
* wprowadzanie do wojewódzkiego rocznego planu, zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
* sporządzanie sprawozdania z wykonania wojewódzkiego rocznego planu kontroli, uwzględniającego kontrole doraźne i informacje sprawozdawcze przekazane Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do końca marca roku następnego.
29 Kwietnia 2014, godzina 14:44
Oceniono 55 razy 53
~kkkkkkk
Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

Ponad 1/3 ludzkiej populacji jest lub była w przeszłości narażona na prątki gruźlicy, a nowe infekcje pojawiają się na świecie w tempie jednego na sekundę. Nie każda osoba zarażona rozwinie pełnoobjawową chorobę, zakażenie może pozostać bezobjawowe i pozostawać w uśpieniu, co zdarza się częściej. Jakkolwiek jedno na dziesięć zakażeń latentnych w późniejszym czasie ulegnie aktywacji prowadząc, jeśli nie będzie leczone, do śmierci niemal połowy chorych.

Statystyki śmiertelności i chorobowości z roku 2004 wykazują 14,6 mln aktywnych przewlekłych gruźlic, 8,9 mln nowych przypadków oraz 1,6 mln zgonów spowodowanych tą chorobą, głównie w krajach Trzeciego Świata. Dodatkowo, w krajach wysoko rozwiniętych u rosnącej liczby pacjentów dochodzi do pojawienia się gruźlicy w związku ze spadkiem odporności w przebiegu leczenia immunosupresyjnego, uzależnień lub zakażenia wirusem HIV.

Wzrost liczby infekcji wirusem HIV i załamanie się kontroli nad gruźlicą spowodowały odrodzenie się gruźlicy. Pojawienie się lekoopornych form bakterii również przyczyniło się do rozszerzenia światowej epidemii. Od roku 2000 do 2004 wzrósł do 20% odsetek prątków odpornych na rutynowo stosowane leki i do 2% prątków opornych na leki drugiego rzutu. Liczba przypadków gruźlicy różni się w dość szerokim zakresie, nawet w sąsiadujących obok siebie krajach, głównie z powodu różnic w organizacji systemu służby zdrowia. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) określiła gruźlicę jako globalne niebezpieczeństwo a Organizacja "Stop gruźlicy" stworzyła Globalny Plan Walki z Gruźlicą, którego celem jest ochrona przed gruźlicą 14 milionów ludzi między rokiem 2006 a 2015.

Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest 24 marca (wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 r.)
29 Kwietnia 2014, godzina 13:24
Oceniono 53 razy 53
~aa
Na obszarze stref ciszy nie wolno:

* Emitować hałasu powyżej 45 dB - zakaz obejmuje głównie jednostki wodne napędzane silnikami spalinowymi (np. motorówki ) ale także samochody, zbyt głośno grające urządzenia nagłaśniające (magnetofony, radia).
o Za nieprzestrzeganie rozporządzenia grozi mandat wysokości 500 zł (wyłączone są: policja, straż pożarna, straż ochrony przyrody),
* Zakaz nie obejmuje zwartej zabudowy miejskiej, wiejskiej, linii kolejowych, dróg publicznych i dojazdowych do kempingów i pól namiotowych.

Wyznaczanie stref ciszy

Strefy ciszy wyznaczane są uchwałą rady powiatu. Projekt takiej uchwały podlega uzgodnieniu z organem wykonawczym zainteresowanej gminy (burmistrzem, wójtem) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi organu wykonawczego po tym terminie oznacza domniemanie zgody na utworzenie takiej strefy. Wyznaczenie tych obszarów jest wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy nie mogą przeznaczyć takich stref pod zabudowę mogąca skutkować zwiększeniem hałasu. Na terenach rekreacyjnych rada powiatu może ograniczyć bądź zakazać używania jednostek pływających po powierzchniach zbiorników wodnych z wyjątkiem wód żeglownych, gdzie kompetencje w tym zakresie należą do ministra właściwego do spraw środowiska.
Przepisy dotyczące stref ciszy

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r.w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. Dz. U. nr 179, poz. 1498.
29 Kwietnia 2014, godzina 12:54
Oceniono 63 razy 63
~przepisy
Radny Rolbiecki policja zwiekszy kontrole w zakresie nietrzezwosci szczegolnie zeglarzy na jeziorze Dlugim i Karsinskim przepisy Strefy Ciszy obowiazuja wszystkich
28 Kwietnia 2014, godzina 12:42
Oceniono 23 razy 19
~mors
Po wekendzie ponownie na polskich drogach kilka ofiar smiertelnych pijanych kierowców. Słuszny niepokój radnego Rolbieckiego o brak aktywności policji w zakresie kontroli nietrzeżwych.
Niestety odpowiedż komendanta PESTKI zwala z nóg....wg. niego wynika to z tego,że policjanci chorują i się szkolą. W poprzednich latach tego nie robili? W innych komendach nie chorują i nie szkolą się? Może warto cześciej kontrolować służby w terenie zamiast przesiadywać u fryzjera.
28 Kwietnia 2014, godzina 11:40
Oceniono 7 razy 1
~od 1 maja kolejne otwarcie mostu zwodzonego
chojnicki xl na Jez. Charzykowskim mozna plywac na silnikach spalnowych ale za mostem zwodzonym na jez. Dlugim i Karsinskim jest zakaz uzywania lodzi motorowych i innego sprzetu motorowodnego .Przypadki naruszenia zakazu podlegaja karze na podstawie art.127 ustawy o ochronie przyrody i w zwiazku z tym nalezy zglaszac je na policje ,ktora przyjmuje zgloszenia cala dobe
27 Kwietnia 2014, godzina 23:08
Oceniono 25 razy 25
~rn
widzę ze problem strefy ciszy trwa i trwa i jeszcze będzie trwał .......
problem nielegalnego budownictwa był i pewnie będzie a z drugiej strony ludzie mieszkają/ODPOCZYWAJĄ w takich domkach/kempingach na jakie ich stać.
NAJWAŻNIEJSZE ABY ZACHOWAĆ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
Nie wszystkich stać na budowę willi i wykupowaniu hektarów
Niektórzy zapomnieli o bezrobociu i biedzie..
a Państwo Radni nadal będą dyskutowali i zastanawiali się m.in. nad tym czy '' służby weterynaryjne nie odnotowały przypadków afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy''
27 Kwietnia 2014, godzina 14:37
Oceniono 67 razy 67
~chojnicki xl
Strefa ciszy niezgodna z prawem?
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Chojnickiego, który odbyła się 23.08, radny Adam Sawicki
podniósł problem niezgodności z prawem uchwały z maja 2009 w sprawie ustanowienia strefy ciszy
na Jeziorze Charzykowskim. Naszym zdaniem radny ma rację.
Adam Sawicki zgłosił na sierpniowej sesji rady powiatu następującą interpelację: - W 2009 roku
podjęliśmy uchwałę o ustanowieniu na części Jeziora Charzykowskiego strefy ciszy. W bieżącym roku
jest dużo patroli policji, która zajmuje się przestrzeganiem tego zakazu. Część ukaranych odmawia
przyjęcia mandatów tłumacząc się tym, że doszło do kolizji prawnej. Uważają, że ta uchwała nie
współgra z ustawą o ochronie środowiska. Ukarani twierdzą, że cały akwen musi być wyłączony z
ruchu głośnych obiektów pływających, a nie tylko jego część.
Radnemu odpowiedział członek zarządu powiatu Marek Szczepański: - Decyzją Sejmiku
Województwa Pomorskiego strefa ciszy obowiązuje w całości na jeziorach Długim i Karsińskim.
Zgodnie z przepisami prawa rada powiatu ma możliwość ustalenia stref ciszy, nie wyłączania całych
akwenów. Taką uchwałę podjęliśmy w poprzedniej kadencji i dotyczy części Jeziora
Charzykowskiego.
Wspomniana uchwała rady powiatu została podjęta na sesji z 14 maja 2009 roku. Podczas dyskusji
najwięcej uwag, głownie językowych, zgłosił radny Przemysław Biesek. Zgłosił także własne
poprawki do tekstu… autopoprawki zarządu powiatu. Również aktywnym radnym byłAdam Sawicki,
szczególnie na polu związanym z używaniem skuterów wodnych. Ostatecznie projekt uchwały z
przeredagowaną autopoprawką poparło 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Zgodnie z
uchwałą na Jeziorze Charzykowskim wprowadzono zakaz pływania statkami o spalinowym napędzie,
w tym skuterów wodnych, w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu. Wprowadzono także całkowity
zakaz pływania skuterów wodnych na południowej części akwenu „począwszy od zatoki Wolność do
ujścia Jarcewskiej Strugi”. Obostrzenia obowiązują od 15 kwietnia do 15 października każdego roku.
W uzasadnieniu autorzy projektu stwierdzili, że upoważnienie do podjęcia tej uchwały daje artykuł 116
ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zajrzeliśmy w to miejsce.
W ust. 1 wspomnianego artykułu podano, że „Rada Powiatu w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2
i 4, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów naokreślonych
zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących (…).” W ust. 2 i 3
upoważniono ministra zajmującego się ochroną środowiska do wprowadzania zakazów i ograniczeń,
które mogą dotyczyć całego zbiornika wodnego lub jego części, niektórych rodzajów jednostek i
napędów, także w różnych okresach czasu, w formie rozporządzenia. Władza ministra dotyczy
wyłącznie śródlądowych dróg żeglownych. Jezioro Charzykowskie nie zalicza się do tej grupy.
Sprawdziliśmy także, co o wspomnianych przez Marka Szczepańskiego jeziorach mówi uchwała
sejmiku. Podjęta została 27 maja 2011 roku i dotyczy Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W par. 3
zawarte są różne zakazy obowiązujące na jego terenie. Ostatni z nich dotyczy „używania łodzi
motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych”. W następnym
paragrafie zapisano, że ten zakaz nie dotyczy Jeziora Charzykowskiego i łodzi o napędzie
elektrycznym o mocy do 5 KM.
Zadaliśmy władzom powiatu chojnickiego kilka pytań w tej sprawie. Podajemy je wraz z
odpowiedziami.
- Czy Starostwo Powiatowe uważa, że uchwała z maja 2009 nie ma błędów prawnych? - Uchwała nie
została zakwestionowana przez organ nadzorujący (patrz Wojewoda).
- Jeśli uważacie, że wspomniana uchwała ma błędy, czy będzie ona nowelizowana? - Podmioty
wymienione w par. 26 art. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego mogą wystąpić do Rady Powiatu z
inicjatywą uchwałodawczą zmiany w/w uchwały.
- Czy projekt uchwały z maja 2009 był konsultowany z władzami gminy wiejskiej Chojnice? -Projekt
uchwały nie był konsultowany z władzami gminy wiejskiej Chojnice (nie ma takiego wymogu).
- Naszym zdaniem Rada Powiatu nie ma uprawnień do wprowadzania na podstawie art.116 ustawy o
ochronie środowiska zakazów i ograniczeń, które będą obowiązywać na części zbiornika wodnego.
Czy podzielacie ten pogląd? - Odsyłamy do opinii radcy prawnego (jest z 24.08, podpisała ją Grażyna
Ziehlke) - skan w załączeniu. Z jej lektury wynika, że rada powiatu może wprowadzić zakazy lub
ograniczenia „na całym obszarze zbiornika wodnego o określonej nazwie i granicach, bez możliwości
wydzielania na tym zbiorniku części objętych takim zakazem lub ograniczeniem.”
Jednym z podmiotów uprawnionych do nowelizacji uchwały jest zarząd powiatu. Może on także
wystąpić o uchylenie tej uchwały. Należy także liczyć się z możliwością dochodzenia od powiatu
chojnickiego odszkodowań przez osoby, które zostały ukarane przez chojnicką policję mandatami za
naruszenie ciszy na Jeziorze Charzykowskim w okresie obowiązywania uchwały. W lipcu i sierpniu
2012 roku, jak wyjaśnił nam starszy aspirant Bogusław Podemski, kierownik dzielnicowych z gmin
Chojnice i Konarzyny, stwierdzono tylko 5 przypadków naruszeń uchwały rady powiatu. W
poprzednich sezonach wakacyjnych było ich znacznie więcej.
27 Kwietnia 2014, godzina 10:33
Oceniono 63 razy 63
~podatnik
Zaden radny nie widzi problemu strefy ciszy w Swornegaciach ,nam pseudo-zeglarze nie sa atrakcja turystyczna ,jesli ktos buduje most zwodzony dla jachow to jego obowiazkiem jestzadbac o stan sanitarno -epidemiologiczny ,smieci gdzie zostawiaja ,czy legalnie ciumuja jachty ,potrzeby fizjologiczne gdzie zalatwiaja i czy zostanie odpowiednio oznakowane miejsce Strefy Ciszy .Ja tez chcialbym miec wszysko za darmo
27 Kwietnia 2014, godzina 09:20
Oceniono 29 razy 29
~aaa
Tak to już jest !
Mamy to co mamy!
bo sami tak wybieraliśmy !
To teraz proszę nie narzekać !
27 Kwietnia 2014, godzina 07:47
Oceniono 67 razy 67
~chojnicki xl
Państwo Radni..........
Zajmijcie się rozwiązywaniem problemow...............
Zajmijcie się tym co nurtuje społeczeństwo lokalne..............
Zajmijcie się tym co zgłasza się Wam na zebraniach osiedlowych.............
To Was po to wybraliśmy........................
Po to abyście rozwiązywali nurtujące społeczeństwo problemy..................
A nie po to abyście się pytali jak sobie radzą z problemami inni ..................
''wydaje się'' ze są to problemy wspólne.................
a nie nasze i Ich...............
a z tego co widać to na pewno nie Wasze

Na zdjęciach widać ze nie wszyscy byli zainteresowani......................
27 Kwietnia 2014, godzina 07:42
Oceniono 70 razy 70
~aa
dojazdy do wszelkiego rodzaju posesji powinny być dostosowywane do potrzeb służb ratowniczych. Ten problem jak obserwujemy dotyczy nie tylko działek ogródkowych, ale także osiedli.... Do tego wszystkiego kierowcy którzy parkują w każdym wolnym miejscu nie zwracając uwagi na znaki i nie zastanawiając się nad tym ze utrudniają przejazd a czasami nawet blokują dojazd do danych posesji, bloku...... Takie sytuacje powodują wszelkiego rodzaju zagrożenia które mogą doprowadzić do tragedii.... W tym właśnie miejscu i nad tym problemem powinni ''pochylić'' się szanowni państwo Radni...... Zamiast pytań ''jak sobie radzą służby'' możne warto by było zastanowić się co zrobić aby ten problem rozwiązać albo co najmniej zminimalizować.... Czyż nie po to '' Ich'' wybieramy ......
27 Kwietnia 2014, godzina 06:44
Oceniono 69 razy 69
~gość
jacek studziński bravo za twój tekst bravo!!!
26 Kwietnia 2014, godzina 23:48
Oceniono 25 razy 19

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 403.00 410.00 DKKDKK 51.30 54.70
EUREUR 429.00 437.00 RUBRUB 4.20 4.45
CHFCHF 441.00 451.00 NOKNOK 31.90 34.50
GBPGBP 498.00 506.00 SEKSEK 36.20 37.20
Aktualizacja: 2024-04-19 18:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 403.95 408.50 DKKDKK 51.40 54.60
EUREUR 429.99 434.93 RUBRUB 4.20 4.45
CHFCHF 442.83 449.52 NOKNOK 32.20 34.40
GBPGBP 498.73 504.41 SEKSEK 36.30 37.10
Aktualizacja: 2024-04-19 18:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Co sądzisz o wycince drzew pod inwestycję na ul. Ceynowy w Chojnicach?
Ceny paliw2024-04-19

E95 E98 ON LPG
BP 6.9 zł 7.6 zł 7 zł 2.69 zł
Circle K 6.83 zł - 6.92 zł 2.69 zł
Mol Chojnice 6.83 zł - 6.92 zł 2.69 zł
MZK 6.71 zł 7.29 zł 6.82 zł 2.72 zł
Orlen 6.82 zł 7.57 zł 6.93 zł 2.69 zł
PKS 6.74 zł - 6.86 zł 2.72 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij