Czwartek, 18 Kwietnia 2024 | Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goscisławy chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Agata Wiśniewska

RCI: błędy i braki w projekcie ChCK. Ratusz: grozi katastrofą budowlaną

Na zdjęciu od lewej: projektant Zdzisław Kufel, dyrektor wydziału budowlano-inwestycyjnego Jacek Domozych i Dariusz Durka z RCI.

Firma RCI, która w lutym br.  odstąpiła od umowy na termomodernizację ChCK, osiem miesięcy wcześniej sygnalizowała taki zamiar miastu wzywając samorząd do współdziałania. W wymienianej korespondencji wskazywała na wadliwość projektu budowlanego i trudne relacje z jego autorem. Zdzisławowi Kuflowi zarzuciła wręcz przekroczenie zakresu obowiązków i naruszenie prawa konkurencyjności poprzez wskazanie parametrów urządzeń odpowiadających konkretnym producentom.

 

O tym, jak napięte relacje były między byłym już wykonawcą modernizacji siedziby kultury a autorem projektu i sprawującym nadzór autorski zarazem, dziennikarze i radni mieli okazję się przekonać podczas wizyty na placu budowy w październiku ubiegłego roku. Projektant Zdzisław Kufel i Dariusz Durka reprezentujący RCI wzajemnie przerzucali się winą za obsuwę w realizacji inwestycji.
Konflikt na linii projektant - wykonawca wyłania się także z korespondencji pomiędzy spółką a inwestorem, czyli miastem.  23 czerwca 2017 r. spółka z Poznania wezwała urząd miejski do współdziałania przy wykonaniu umowy pod rygorem odstąpienia odpowiadając zarazem na pisma zamawiającego i projektanta.  Brak współpracy miał przejawiać się brakiem poprawnego zinwentaryzowania fundamentów, błędnymi danymi rzędnymi terenu czy nieprzedstawieniem alternatywnych rozwiązań dla maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia.  Wykonawca wskazywał także, że nie zostały mu udostępnione materiały źródłowe szacowania wartości zamówienia. Spółka z Poznania żądała w ciągu 14 dni  przedstawienia kompletnego, poprawionego projektu budowlanego i decyzji dotyczących choćby zamiany pomp ciepła czy fasady szklanej na tańsze odpowiedniki. "Ze względu na znaczne rozbieżności w wartościach materiałów wykonawca w obecnych cenach nie jest w stanie zapłacić  w obecnych kwotach za usługę dostawy i montażu elementów fasady szklanej, elewacji kompozytowej i pomp ciepła".
Opóźnienia w pracach RCI tłumaczyło przeciągającymi się pracami archeologicznymi, potrzebą wykonania robót dodatkowych i oczekiwaniem na projekty zamienne. Zdzisławowi Kuflowi spółka zarzuciła ujęcie w projekcie parametrów urządzeń odpowiadających konkretnym producentom:  "Wykonawca nie znalazł na rynku innych niż jedyne wskazane w projekcie rozwiązanie jednego dostawcy, otrzymując jednocześnie zawyżone ceny dostaw. Wykonawca poprosił Inwestora i Projektanta o przedstawienie przynajmniej trzech rozwiązań,  które posłużyły do przygotowania założeń projektowych i szacowania wartości zamówienia. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie otrzymał żadnego dokumentu potwierdzającego dostępność przynajmniej 3 rozwiązań na rynku". Wykonawca zwracał uwagę, że "przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję".
W dwudziestostronicowym dokumencie wielokrotnie pojawia się kwestia projektu wykonanego przez Zdzisława Kufla i samego zachowania projektanta.  Błędy  i braki w projekcie miały wychodzić od samego początku realizacji inwestycji przy Swarożyca. "Zaprojektowane rozwiązania kompletnie odbiegały od możliwości realizacyjnych, a nawet zagrażały bezpieczeństwu konstrukcyjnemu budynku. Poczynając od wskazanych rzędnych terenu, fundamentów istniejących budynku, podstawy ławy szybu windowego, wysokości i miejsca posadowienia okien, tynków, podmurówek, konstrukcji dachu, ziemi i konstrukcji betonowych pod widownią i sceną wewnątrz budynku, po wiele braków w rysunkach i sposobach rozwiązań konstrukcyjnych a także braków formalnych - scenariusz pożarowy " - wskazywał wykonawca.
Sam Kufel w piśmie z 7 marca 2017 r. zarzucał spółce z Poznania błędy organizacyjne na budowie, tworzenie dokumentacji mającej oczernić projektanta, a nawet próbę wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia. "Opinia nadzoru autorskiego w zakresie  działań wykonawcy polegających na próbach wyłudzenia jest karalnym oskarżeniem, które narusza  dobre imię wykonawcy i wyraźnie obrazuje wrogie nastawienia mogące mieć na celu ochronę własnych trudnych do określenia prywatnych interesów. Wykonawca kilkukrotnie zwracał się o udostępnienie materiałów, które w ramach jawności informacji publicznej powinno być udostępnione, a dotyczyły wyboru rozwiązań projektowych opartych na przynajmniej trzech producentach" - opowiadało RCI wskazując, że materiałów nie otrzymało.
O trudnej współpracy między wykonawcą a projektantem świadczy też prośba, jaką spółka wystosowała do magistratu: "wnosimy o przywołanie tego podmiotu do  działań  tylko i wyłącznie wynikających z umowy i ograniczenie wypowiadania publicznie opinii mających negatywny skutek dla RCI sp. z o.o.".

Miasto na wezwanie odpowiedziało 6 lipca. W dokumencie liczącym dwie strony burmistrz Arseniusz Finster wymienia obowiązki zamawiającego  (przekazanie wykonawcy terenu robót, zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego itp.) zaznaczając, że "wywiązuje się z powyższych zgodnie z zaawansowaniem poszczególnych etapów". Poza tym podkreśla, że remont obiektu wybudowanego wiele lat temu "wiąże się z niebezpieczeństwem, iż przygotowane dokumenty projektowe wymagać będą zmian wynikających z zastanego w trakcie realizacji inwestycji stanu faktycznego, który nie był znany na etapie prac projektowych i nie można go było przewidzieć". Wykonawcy radzi, aby w przypadku dostarczenia nieprawidłowej dokumentacji lub terenu budowy zgłosił to inwestorowi, czyli miastu. W podsumowaniu burmistrz stwierdza, że Gmina Miejska Chojnice  nie znajduje się w zwłoce w wykonywaniu zobowiązania z umowy, "wobec czego brak jest z Państwa strony: uprawnienia do odstąpienia od powyższej umowy".

RCI od umowy odstąpiło w dniu 7 lutego br. wskazując, że okoliczności wymienione w piśmie z 23 czerwca 2017 r. nie uległy poprawie. Firma zdecydowała się zejść  z placu budowy z uwagi na liczne błędy projektowe, przekładające się na prace dodatkowe, a to z kolei na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. W odstąpieniu RCI praktycznie powtórzyło swoje uwagi z czerwcowego pisma dodając jeszcze, że od kilku miesięcy brak było nadzoru autorskiego inwestycji.

O wyżej wymieniony dokument, jak i zapowiedź odstępstwa wystosowaną przez miasto (także 7.02.2018) redakcja chojnice24 występowała kilkukrotnie. Ratusz odmówił nam udzielenia informacji, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy, najpierw wstawiając w tym miejscu gminę, a po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nakazującej jeszcze raz rozpatrzenie wniosku, spółkę RCI. Po oświadczeniu spółki (7.06) o pełnej jawności korespondencji pomiędzy nią a ratuszem i zapowiedzi przygotowania pozwu przeciwko miastu na stronie ratusza zawisły wnioskowane przez nas dokumenty.

W piśmie opatrzonym datą 5 lutego, a przekazanym przez burmistrza osobiście wykonawcy 7 lutego, urząd stwierdza utrzymujące się nieprawidłowości. Wśród nich m.in.: brak dokumentacji archeologicznej powykonawczej, brak zapłaty zgłoszonym podwykonawcom, brak umów na podwykonawstwo czy brak wpustów na dachu, "co grozi poważnymi konsekwencjami do katastrofy budowlanej włącznie". Zauważa, że nieprawidłowości wykluczają wykonanie prac w terminie i uzasadniają rozważanie konieczności odstąpienia od umowy. Arseniusz Finster kończy pismo wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości w ciągu 7 dni lub przynajmniej złożenia wyjaśnień.  Przypomnijmy, że tego samego dnia od umowy odstąpił wykonawca. Ratusz wykonał taki krok 13 lutego wzywając RCI do zabezpieczenia przerwanych robót i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Przed ogłoszeniem kolejnego przetargu dokumentację projektowo-kosztorysową na dokończenie robót za 31 tys. zł wykonała pracownia Zdzisława Kufla. Termomodernizację ChCK-u rozpoczętą przez RCI (firma za wykonane prace otrzymała 5,2 mln zł) ma dokończyć konsorcjum chojnickich firm za 13,5 mln zł.
Odstępstwo RCI, Pismo miasta z 5.02.2018, Odstępstwo miasta
Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

21 komentarzy

~Heheh
Sz. P. Marzeno niech Pani wysłucha drugiej strony RCI. Niech Pani nie wyciąga pochopnych wniosków. A chojnickich urzędników proszę słuchać z przymrużeniem oka... Odnośnie tematu to wydziału budownictwa...
23 Czerwca 2018, godzina 23:47
Oceniono 10 razy 2
~wkur@iony
Ktoś powinien to zgłosić do CBA. Układ finsterowo-kuflowo-urbaniakowy mający na celu wyłudzenie z budżetu miasta kasy na przewały dla kumpli.
23 Czerwca 2018, godzina 20:47
Oceniono 17 razy 3
~ocenzurowany komentarz


~Brak logiki w działaniach?


Większość działań burmistrza wzbudza podejrzenia o brak rozsądku i o brak elementarnej logiki!

Jednakże gdy spojrzy się na działania burmistrza poprzez perspektywę korupcji to wszystkie działania burmistrza nabierają logiki i sensu.

- Dlaczego burmistrz pozornie nieracjonalnie wybierał do sporządzania projektów miejskich inwestycji zawsze tego samego projektanta? Bo po latach korupcyjnej współpracy oczekiwał od niego takich projektów, z których burmistrzowi tak czy siak wpadnie do kieszeni parę groszy - a możliwości jest wiele.

- Dlaczego burmistrz przez cały rok umożliwiał wykonawcy na nieprzestrzeganie harmonogramu i specyfiki projektu? Bo za bałaganem, zmianami projektowymi, i nieterminowością łatwiej jest ukryć malwersacje i korupcje!

- Dlaczego burmistrz nie ujawnia dokumentów związanych z remontem kinoteatru? Bo z treści i logiki wydarzeń i zmian wynikał by wniosek, że cały bałagan z inwestycją był specjalnie stworzony by zakamuflować korupcje i oszustwa.

- Dlaczego burmistrz robi wszystko by uniknąć procesu sądowego chociaż w Chojnicach znany jest z pieniactwa i z wytaczania bezpodstawnych procesów sądowych? Bo obawia się, że w czasie procesu sądowego - gdyby chociaż na etapie odwołania proces odbywał się w sądzie poza Chojnicami - wyjdą na wierzch korupcyjne przewały burmistrza na majątku miejskim!


Tylko gdy spojrzy się na wszystkie działania burmistrza Arka z perspektywy korupcji to jedynie wtedy jego działania nabierają sensu i logiki - złodziejskiej logiki!


nieśmiały parafianin
przeciętny mieszkaniec miasta Chojnice

22 Czerwca 2018, godzina 18:20
22 Czerwca 2018, godzina 19:12
22 Czerwca 2018, godzina 21:53
Oceniono 18 razy 4
~wyborca
Pani Marzeno niech pani ich pociśnie a nie że burmistrz teraz zwala wine na RCI. Ta cała sprawa od dawna śmierdzi korupcjąi kolesiostwem.
22 Czerwca 2018, godzina 17:43
Oceniono 20 razy 6
Witam Państwa!
W miniony wtorek udałam się do Ratusza, by zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wymiany korespondencji pomiędzy firmą RCI, która modernizowała CHCK oraz naszymi urzędnikami – reprezentantami Ratusza. Przyjęto mnie bardzo otwarcie. Pan Jacek Domozych i pani Magdalena Wlazłowska chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania oraz opowiadali o gigantycznych trudnościach, jakie firma RCI stwarzała od początku realizacji zadania. Jestem porażona skalą problemów, jakie wyniknęły podczas tej wielomiesięcznej współpracy. Z jednej strony rozumiem naszych urzędników zatrudnionych przez Pana Burmistrza, którzy borykali się, jak sugerują – z nierzetelnością wykonawcy. Przedstawili dowody obrazujące niewywiązanie się firmy RCI z warunków umowy. Natomiast z drugiej strony, nie rozumiem sytuacji, która bezsprzecznie udowadnia, że inwestor – Urząd Miejski w Chojnicach, tolerował przez wiele miesięcy fakt niewywiązywania się z umowy przez wykonawcę, czyli firmę RCI. Dlaczego, mając udokumentowane „wpadki” firmy RCI, nie wyciągnięto wobec niej konsekwencji gwarantowanych przez spisaną wcześniej umowę??? Naturalnie, jako nauczyciel, jestem totalnym laikiem, jeśli chodzi o sprawy budowlane, niemniej jednak potrafię myśleć w sposób logiczny. A tenże budzi ogromne wątpliwości co do decyzji podejmowanych w Ratuszu odnośnie firmy wyłonionej w przetargu zrealizowanym przez Urząd Miejski…
22 Czerwca 2018, godzina 14:15
Oceniono 28 razy 10
~jotdwatrzy
Czytając zarzuty wykonawcy można by sądzić że nie widzieli projektu przed przystąpieniem do przetargu. Skoro w projekcie były dobre ale drogie elementy, a wykonawca zobowiązał się je zainstalować w takiej cenie jaką zaoferował, to niech nie próbuje montować tańszej tandety. No i zdecydujcie się w końcu, czy ma być jak najtaniej czy drożej ale porządnie.
22 Czerwca 2018, godzina 12:06
Oceniono 20 razy 2
~Gosc
Z pism wynika,ze projekty parkingów są źle zaprojektowane. Podobno nadal są na terenie groby, których magistrat nie planuje ujawniać. Czyli powinny być przeprowadzone dalsze badania archeologiczne, czy mieszkańcy mają parkować na cmentarzu?
22 Czerwca 2018, godzina 09:25
Oceniono 19 razy 3
~Gosc
Z pism wynika,ze projekty parkingów są źle zaprojektowane. Podobno nadal są na terenie groby, których magistrat nie planuje ujawniać. Czyli powinny być przeprowadzone dalsze badania archeologiczne, czy mieszkańcy mają parkować na cmentarzu?
22 Czerwca 2018, godzina 09:25
Oceniono 19 razy 3
~Gość
Projekt byl trzy razy robiony, projektant trzykrotnie bral za niego zaplate i nadal zawiera błędy. Pan dyrektor inwestycji bardzo wspiera te projekty. Pewne grupy wiedziały wcześniej jaka kwotę będzie można otrzymać w przetargu.
21 Czerwca 2018, godzina 20:39
Oceniono 32 razy 12
~mietek
a co na to słuzby które powinny się zainteresować tymi przekrętami..?!
21 Czerwca 2018, godzina 20:35
Oceniono 30 razy 8
~czekam
Przeciętny chojnicznin nie ma orientacji co sie dzieje w ratuszu , co złego ,ocenia bardzo powierzchownie i jest zadowolony ....prawda jest bardzo smutna i czas by to odkryć , wyjasnić przed wyborami ......widać listę nową na radnych.....kandydaci na burmistrza też mnie nie zadowalaja : Pan Finster i Pan Brunka....nie widzę ich jako przyszłych burmistrzów ...czekam na innych kandydatów a może kandydatki w końcu ...aby oddac głos
21 Czerwca 2018, godzina 20:03
Oceniono 32 razy 10
~asd
Pana Kufla już dawno nie powinno być na stanowisku , bezczelny gość któremu wszystko wolno ... Za sam kolor elewacji powinien wylecieć .... Poznałem go przy budowie parku .. szkoda gadać
21 Czerwca 2018, godzina 19:50
Oceniono 34 razy 14
~Marco Polo
Ile to będzie Miasto kosztowało, odszkodowanie dla RCI.
Wynajem pomieszczeń dla CHCK od prywatnego inwestora.
Projekt Kufla który można rozbić o kant D...
Ani Kufel ani Finster nie wypowiedział się merytorycznie, żadnego konkretnego uzasadnienia.
Wręcz przeciwnie, Finster ukrywa dokumentacje, bo zapewne jest co ukrywać.
21 Czerwca 2018, godzina 18:51
Oceniono 34 razy 12
~Co dobrego można się spodziewać po osobach zatrudnionych po znajomości?

Gdy ignorowane są merytoryczne umiejętności, profesjonalizm, i uczciwości, a liczy się jedynie korupcyjna znajomość i układ to co dobrego można się spodziewać po ludziach zatrudnionych po znajomości?

Od ludzi zatrudnionych po znajomości oczekuje się jedynie korupcyjnej lojalności i tego, że muszą się "odwdzięczyć" przysługą. Nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekuje od korupcyjnie zatrudnionych osób ani krzty uczciwości lub profesjonalizmu!
21 Czerwca 2018, godzina 18:43
Oceniono 42 razy 22
~Kinoman
A co na to Mis Magdalena Wlazłowska, czy to nie główna projektantka i wizytówka w ratuszu?
21 Czerwca 2018, godzina 18:05
Oceniono 28 razy 0

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 403.00 413.00 DKKDKK 51.00 54.40
EUREUR 430.00 438.00 RUBRUB 4.16 4.45
CHFCHF 441.00 451.00 NOKNOK 32.00 34.40
GBPGBP 501.00 511.00 SEKSEK 36.10 37.10
Aktualizacja: 2024-04-18 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 405.76 410.47 DKKDKK 51.10 54.30
EUREUR 432.06 436.99 RUBRUB 4.16 4.45
CHFCHF 442.94 449.73 NOKNOK 32.10 34.30
GBPGBP 503.45 509.16 SEKSEK 36.20 37.00
Aktualizacja: 2024-04-18 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Co sądzisz o wycince drzew pod inwestycję na ul. Ceynowy w Chojnicach?
Ceny paliw2024-04-18

E95 E98 ON LPG
BP 6.83 zł 7.53 zł 6.95 zł 2.71 zł
Circle K 6.77 zł - 6.9 zł 2.69 zł
Mol Chojnice 6.77 zł - 6.91 zł 2.72 zł
MZK 6.71 zł 7.29 zł 6.82 zł 2.72 zł
Orlen 6.77 zł 7.49 zł 6.91 zł 2.72 zł
PKS 6.74 zł - 6.86 zł 2.72 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij