Niedziela, 14 Kwietnia 2024 | Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst je, fot. mn

WSA w Gdańsku uzasadnił wyrok

Właścicielki przedszkoli podczas marcowego posiedzenia Komisji Edukacji przedstawiły swoje stanowisko.

Właścicielki przedszkoli podczas marcowego posiedzenia Komisji Edukacji przedstawiły swoje stanowisko.

Na początku sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zarządzenie burmistrza Chojnic w sprawie naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Znamy już treść uzasadnienia.

Jak już pisaliśmy w „Dyrektorki przedszkoli wygrały z miastem”, WSA stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza Arseniusza Finstera z 10 stycznia 2011 r. Właścicielki pięciu niepublicznych przedszkoli pismem z 28.02 wezwały burmistrza do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że nie widzi podstaw faktycznych i prawnych do uchylenia lub zmiany zarządzenia. Równolegle dyrektorki złożyły do Rady Miejskiej skargę na burmistrza Arseniusza Finstera. Rzecz dotyczyła wydania tego feralnego zarządzenia. Zarówno Komisja Rewizyjna (25.02.), jak i Rada Miejska (21.03.), odrzuciły skargę. Dyrektorki postanowiły zainteresować swym problemem WSA w Gdańsku, gdzie 12.04 trafiło ich pismo. Na początku sierpnia zostało rozpatrzone.

Reklama | Czytaj dalej »

Oto najistotniejsze fragmenty uzasadnienia. Całość znajduje się tutaj.

W uzasadnieniu skarżące podniosły, że organ bezpodstawnie zaniżył podstawę naliczania dotacji poprzez nieuwzględnienie w niej wydatków na zakup żywności oraz wpłat pozyskiwanych od rodziców. W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi wskazując, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego i podlega rozpoznaniu przez sąd powszechny. W uzupełnieniu odpowiedzi na skargę podniósł także, iż wydatki na żywność nie są zaliczane do kategorii wydatków bieżących, albowiem żaden przepis nie nakłada na gminę obowiązku ich ponoszenia. Ponadto zdaniem organu, gdyby do podstawy obliczania dotacji wliczać również opłaty wnoszone od rodziców spowodowałoby to, że przedszkole niepubliczne otrzymywałoby środki w podwójnej wysokości. (…)

Analizując treść art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) należy zauważyć, że ustawodawca określając podstawę przyznawania dotacji dla przedszkoli niepublicznych odwołał się do pojęcia wydatków gminy. Określenie, które z wydatków stanowią źródło obliczenia dotacji zostało zdefiniowane poprzez wskazanie, że mają to być wydatki bieżące, które zostały ustalone w budżecie gminy jako wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Należy zgodzić się z wyrażanym w orzecznictwie poglądem, że pojęcie "wydatków bieżących" powinno być interpretowane tak, jak termin ten jest rozumiany na gruncie ustawy o finansach publicznych (…). Będą to zatem wydatki jednostki samorządu terytorialnego niebędące wydatkami majątkowymi, a zatem z wyłączeniem wydatków ponoszonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. (…) Jak wynika tymczasem z analizy kalkulacji stanowiącej załącznik zaskarżonego Zarządzenia, zaplanowana w budżecie kwota wydatków całkowitych na przedszkole publiczne została pomniejszona o kwoty stanowiące równowartość dochodów służących ich pokryciu (np. opłata stała od rodziców). Taka sytuacja jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie dyspozycji art. 90 ust. 2b u.s.o. (…)

Na marginesie rozważań należy zauważyć, że Rada Miejska, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 4 u.s.o., w § 1 ust. 1 Uchwały ponownie dokonała uregulowania przedmiotu, który jak wynika z przytoczonego art. 90 ust. 2b u.s.o., został już uregulowany. Stwierdzono bowiem, że niepublicznym przedszkolom przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę, po odliczeniu wydatków ponoszonych na uczniów niepełnosprawnych. Tego typu unormowania zawarte w prawie miejscowym są niedopuszczalne, jako sprzeczne z intencją ustawodawcy uzewnętrznioną w treści delegacji ustawowej.

Na jutro (23.08) została zapowiedziana konferencja prasowa burmistrza Arseniusza Finstera w sprawie przedszkoli.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

42 komentarzy

~fragi
Swoją drogą skoro radni ZŁAMALI PRAWO to powinni zostać za to ukarani. Jak ja przejdę na czerwonym to dostaję mandat za łamanie prawa a radni to co inna glina ? Proponuję dobrowolną wpłatę przez każdego radnego 1000 zł na dajmy na to Caritas.
25 Sierpnia 2011, godzina 20:46
~omikron
za obsługę strony miasta odpowiada od lat znana, obecna i niezmienna firma r-net. ale Twoje problemy, ciekawy, raczej wynikają z czegoś innego, bo u mnie strona miasta ładuje się dobrze.
24 Sierpnia 2011, godzina 11:04
~ciekawy
Czy wy też macie takie problemy z wejściem na stronę miastochojnice.pl? Bo moje problemy zaczęły się od momentu jak internauci zaczęli przeglądać oficjalne pisma zamieszczane tam przez Urząd Miasta. Czyżby umyślny sabotaż strony, żeby ludzie mieli ograniczony dostęp do informacji związanych z zarchiwizowanymi poczynaniami ratusza? Trwa to już kilka dni. Kto odpowiada za obsługę tej strony?
24 Sierpnia 2011, godzina 10:55
~as
Skoro tak dobrze jest, to czemu tak źle jest?
24 Sierpnia 2011, godzina 09:04
~do cdn
Nie jestem zwolennikiem obecnego burmistrza, ale w kwestii Karty Nauczyciela ma rację. Większość osób tutaj nie rozumie, że w jego interesie jest pozostawić przedszkole publiczne. Dlaczego? Cel: nie tracic na popularności. Socjalizm jest systemem destrukcyjnym i radni nie mają wyboru. Finansowa rzeczywistość wali do drzwi! Wracając do tematu nauczycieli, przedstawiam wypowiedź z innej chojnickiej strony (http://tinyurl.com/4ywzx39):

Arystoteles:
Polecam lekturę: 1. Education at Glance (OECD z 2010 r., jęz. ang.) http://tinyurl.com/6zho6y4 i 2. Szkołę mą widzę kosztowną (FOR z 2010 r.) http://tinyurl.com/3zzrqrc.

Teraz kilka istotnych faktów:
1) na jednego nauczyciela w Polsce (edukacja podstawowa) przypada 10.5 uczniów, w Wielkiej Brytanii 20 uczniów, Francja: 20 uczniów, Niemcy: 18 uczniów. Średnia OECD: 16 uczniów.
2) W okresie 2000-2010 r. liczba uczniów w Polsce spadła o 25%, a liczba nauczycieli zmniejszyła się tylko o 3% (w wielu chojnickich szkołach wzrost zatrudnienia przy spadku liczby uczniów).
3) Przeciętna liczebność klasy (SP): 19 uczniów, średnia OECD: 22 uczniów, W. Brytania: 25 uczniów, Francja: 24 uczniów.
4) Roczne wydatki na edukację - Polska 25% PKB na osobę, Niemcy 16%, Francja 18%
5) Ile czasu potrzeba, aby nauczyciel uzyskał możliwie najwyższe zarobki: Polska: 10 lat, Francja: 34 lata, Niemcy: 28 lat, Średnia OECD: 24 lata.
6) Liczba godz. dydaktycznych (rocznie, czyli ile godz. faktycznie pracują nauczyciele) - Polska: 513 godz., Niemcy: 805, Francja: 926, USA: 1097, średnia OECD 786 godz.

Wyniki nauczania polskich uczniów? Proszę poszukać sobie odpowiednich raportów międzynarodowych. Wyniki testów rozczarowują. Chciałbym, aby moje dzieci uczyły się w szkole, w której wynagrodzenie nauczycieli będzie ustalane przez wolny rynek a nie związki zawodowe! Ironią jest to, że nauczyciele opowiadają bajki, w które sami wierzą, że pracują bardzo ciężko i zarabiają bardzo mało. Fakty tego nie potwierdzają. Takie wróżki i czarodzieje uczą nasze dzieci.

KARTA NAUCZYCIELA TO POMNIK SOCJALIZMU! Nauczyciele pomyślcie o sobie zanim rozpocznie się masowa redukcja zatrudnienia. Takich kosztów wynagrodzeń Polacy nie wytrzymają.

*****
Do Redakcji Chojnice24: może warto zwrócić się do organów prowadzących i przedstawić czytelnikom rozkład wynagrodzeń nauczycieli na godzinę dydaktyczną? Myślę, że 95% czytelników spadnie z foteli patrząc na te dane i czytelność portalu znacznie wzrośnie!
24 Sierpnia 2011, godzina 06:09
~cdn
Proszę o wybaczenie, księże proboszczu, oczywiście że chodziło mi o małżonkę . Myślę, że ksiądz ma rację- obie, obie...
24 Sierpnia 2011, godzina 00:09
~ksiądz
tylko nie małżonce! chyba, że chodzi o małżonkę. Choć chyba obie są objęte kartą?
24 Sierpnia 2011, godzina 00:01
~cdn
Przeczytałem też dokładnie protokół z ostatniej sesji z dnia 17.08- poza tym,że wypowiedzi niektórych to jakiś niezrozumiały bełkot, to zastanowiła mnie jeszcze jedna kwestia. Mianowicie Burmistrz narzeka jakie to też są koszty ogromne przez tą całą kartę nauczyciela, jakież to wydatki przez to ma organ prowadzący itd. Moje pytanie brzmi- jak Pan był czynnym nauczycielem Panie Burmistrzu, to Panu karta nauczyciela nie przeszkadzała? Pana obecnej Małżonce też nie? Oj, jaka szkoda...
23 Sierpnia 2011, godzina 23:45
~odezwa
no radni z komisji rewizyjnej - tydzień w papierowych torbach na głowie proszę pochodzić ze wstydu. i niech do was dołaczy r.pr. (chyba z przypadku) wajlonis za opowiadanie takich bzdur...
23 Sierpnia 2011, godzina 19:51
~Yyy
Życzę smacznego, zupka gotowana na parówkach lub innym g..., biedne dziciaczki. No tak, zwolnicie panie kucharki,a kto będzie wydawał posiłki, kto będzie mył naczynka, skoro ponoć dzieci nie będą jadły plastikiem z plastiku, kto? p. sprzątaczka? A co ze sprzętem, zakupionym za ciężkie pieniądze, typu garnki, patelnie, wyparzacze i inne tym podobne, by kuchnia spełniała normy sanepidu...to ma być oszczędność...
23 Sierpnia 2011, godzina 19:41
~xxx
Wystarczy ciąć koszty- dzieci będą karmione posiłkami z cateringu. Ponoć mają to być pełnowartościowe posiłki. Już to widzę- posiłki gotowano hurtowo, wydzielone (brak tzw. dokładek), ciekawe jak będą podgrzewane w przedszkolu itp. Ciekawe kto z was, nas chciałby tak jeść rok, dwa, trzy. Zdrowe nawyki żywieniowe- za mniej niż 4.50?-tyle wynosi stawka żywieniowa dziecka w przedszkolu (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Czy to jeszcze jest za drogo?
23 Sierpnia 2011, godzina 17:49
~cdn
Przeczytałem sobie przytoczony wcześniej protokół z posiedzenia rewizyjnej i tam pan Wajlonis powiedział, że cytuję: "p.Wajlonis – nie ma celu. Cele określił budżet już dawno. Natomiast nie wydatkując pieniędzy nie oznacza, że obcięliśmy przedszkolom, a wydaliśmy np. na budowę drogi X. Nie daliśmy też tego sportowcom. Po prostu nie wydatkowaliśmy pieniędzy. Natomiast cele w budżecie dalej pozostały takie, jakie są. To nie jest obcięcie celowe, tak bym się wyraził. Mogę Pana radnego uspokoić."-koniec cytatu. No to jak te pieniądze nie są wydatkowane, to przecież można je oddać dyrektorkom, wrócić do stanu sprzed sporu i wyjść z tego z twarzą (byle jaką, ale zawsze z twarzą). Czy nie?
23 Sierpnia 2011, godzina 16:41
~eT
Parę pytan i sugestii dla dziennikarzy na jutrzejsza konferencję:
1. Ile wyniosło wynagrodzenie zewnętrznego prawnika p. Szmita? Dlaczego nie byl to np. pracownik Wajlonis, ktory poswiecil przeciez tyle czasu i wiedzy (?) na "ten projekt" zwiazany z dotacjami dla przedszkoli?
2. Dlaczego komisja rewizyjna, ktora ma za zadanie badac dzialalnosc burmistrza pod katem zgodnosci z prawem, podjela takie a nie inne stanowisko? Zdaje sie, ze chyba tylko jeden radny - Mielecki - mial odwage zaglosowac inaczej i wyszlo na jego?
3. Burmistrz zapewne powie albo sprowadzi sprawe do tego, ze wyrok jest tak naprawde "po jego mysli" wiec skoro jest tak dobrze, to dlaczego zdaniem sadu jest tak zle??
4. Radny Mielkie to w ogole wie co robi i gdzie zyje? Wie czym sie powinna zajmowac komisja rewizyjna? Bo mam watpliwosci, a kasa leci...
23 Sierpnia 2011, godzina 15:54
~nie
no nie wierzę radny - zaradny...
z protokołu wynika, że radny Mielke powinien dostać ksywę "Kassandra"
23 Sierpnia 2011, godzina 15:29
~advocem
no to się WSA przejechał po naszym urzędzie i radnych wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd za totatalną niekompetencję
23 Sierpnia 2011, godzina 15:22

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 398.00 406.00 DKKDKK 50.60 53.50
EUREUR 426.00 434.00 RUBRUB 4.13 4.40
CHFCHF 437.00 447.00 NOKNOK 31.60 33.50
GBPGBP 496.00 506.00 SEKSEK 36.00 37.40
Aktualizacja: 2024-04-14 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 400.90 405.13 DKKDKK 50.70 53.40
EUREUR 427.55 432.00 RUBRUB 4.13 4.40
CHFCHF 437.59 444.93 NOKNOK 31.70 33.40
GBPGBP 498.40 504.85 SEKSEK 36.10 37.30
Aktualizacja: 2024-04-14 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

W którym miejscu powinno powstać miasteczko rowerowe w Chojnicach?

Ceny paliw2024-04-12

E95 E98 ON LPG
BP 6.82 zł 7.52 zł 6.99 zł 2.72 zł
Circle K 6.73 zł - 6.89 zł 2.72 zł
Mol Chojnice 6.63 zł - 6.89 zł 2.81 zł
MZK 6.69 zł 7.24 zł 6.79 zł 2.75 zł
Orlen 6.79 zł 7.54 zł 6.89 zł 2.75 zł
PKS 6.74 zł - 6.82 zł 2.75 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij