Czwartek, 23 Maja 2024 | Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Monika Szymecka

Sąd: Sawicki pomówił burmistrza

Chojnicki sąd uznał blogera i działacza opozycji winnym, ale sprawę warunkowo umorzył ze względu na małą szkodliwość społeczną czynu. Radosław Sawicki będzie musiał zapłacić ponad 2 tys. zł, ale już zapowiada, że złoży apelację od wyroku.


Rozchodzi się o wpis pt. "Chojnicka patologia", który Radosław Sawicki zamieścił na swoim blogu przed rokiem. Pisał o udzielaniu przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy potem w zamian odwdzięczają się w czasie kampanii wyborczej komitetu Arseniusza Finstera, wspierając ją finansowo. Jako przykład takich praktyk opozycjonista podał osobę Mirosława Janowskiego, zarazem przedsiębiorcy i przewodniczącego rady miejskiej, któremu mandat wygasili zarówno wojewoda, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny za prowadzenie prywatnej działalności na mieniu komunalnym.

Reklama | Czytaj dalej »

„Chojnickie przepływy finansowe wyznaczają szlak patologii i korupcji. Poszczególne prywatne osoby wspierają finansowo kandydata na burmistrza, który - będąc już burmistrzem - wspiera te osoby z publicznej kasy" - tak na swoim blogu napisał Radosław Sawicki w dn. 6 lutego 2016 r. i nadal podtrzymuje swoje zdanie. Dziś podczas ogłoszenia wyroku nie było zarówno jego, ani oskarżyciela prywatnego burmistrza Arseniusza Finstera. Uzasadnieniu wyroku przysłuchiwali się dziennikarze i kolega Sawickiego z Projektu Chojnicka Samorządność Kamil Kaczmarek.

Sędzia Dawid Nosewicz uznał, że owszem Mirosław Janowski skorzystał z pomocy publicznej, ale nie była to decyzja uznaniowa burmistrza, który jest tylko przekazicielem środków, które budżet państwa daje na kształcenie uczniów. Według sądu, oskarżony nie wskazał na żaden dowód, który by potwierdził jego tezy o pomocy wzajemnej względem innych osób. Sawicki wezwał jako świadka Bogdana D., który poprowadził dyskotekę na Dniach Chojnic. Jednak sędzia Nosewicz, zauważył, że to żona przedsiębiorcy podpisała umowę z miejską spółką, a nie samym burmistrzem. A do tego DJ zaprzeczył jakoby wpłacał pieniądze na kampanię wyborczą burmistrza.

Sąd stwierdził, że wpis na blogu okazał się nieprawdziwy, bo oskarżony nie dowiódł, że miał podstawy do zawartych w nim stwierdzeń, choć zauważył, że sprawy nie ułatwił sam ratusz.   - Informacje przekazywane przez urząd miejski są dosyć ograniczone. Na stronach UM wskazuje tylko osoby, którym takiej pomocy udziela.  Nie wskazuje, nie pisze z jakiego tytułu. Mimo braku tej informacji, zdaniem sędziego Dawida Nosewicza, nie upoważniało to Sawickiego do wyciągania tak daleko idących wniosków. Choć osoby publiczne muszą liczyć się z krytyką, to w opinii chojnickiego sądu ta poszła za daleko.

- Informacje przekazywane przez urząd miejski...


Sędzia Nosewicz uznał, że mogło dojść  do narażenia burmistrza na utratę zaufania potrzebnego do piastowania stanowiska. Jak mówił, samo nawet takie prawdopodobieństwo jest przestępstwem. A z wpisem na internetowym blogu mógł się zapoznać praktycznie każdy.
- Wydaje się być oczywiste, że każdy mieszkaniec gminy miejskiej Chojnice, który dowiaduje się, że jego burmistrz przekazuje w sposób nieuzasadniony środki publiczne poczuje się oburzony. Może wręcz utracić zaufanie do osoby, która jest tutaj gospodarzem jego gminy.

- Wydaje się być oczywiste...


Wyrok nakazujący zapłatę tysiąca złotych na rzecz wskazanego stowarzyszenia i 1 300 zł kosztów procesu jest nieprawomocny. Co prawda oskrażony nie był na ogłoszeniu wyroku, ale już zapowiada apelację. W sądzie nie stawił się też Arseniusz Finster. Komentarze obu zamieścimy jutro.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

63 komentarzy

~Potępienie korupcji i chojnickiej mafii burmistrza Arka to w Chojnicach przestępstwo!


Ponownie chojnicka ośmiornica burmistrza Arka z pomocą skorumpowanego sędziego Dawida Nosewicza przypomina, że krytyka i ujawnianie korupcji w Chojnicach to przestępstwo!

Idol chojnickich oszustów i złodziejów - burmistrz Arek Finster - na wszelkie sposoby próbuje tuszować i ukrywać korupcyjne przewały i przekręty przed chojnickim społeczeństwem. Chociaż funkcjonujące od lat korupcyjne powiązania pomiędzy burmistrzem, chojnickim wymiarem sprawiedliwości, niektórymi lokalnymi przedsiębiorcami, i miłującym mamonę klerem to tajemnica poliszynela, Arek stara się ukrywać jak tylko może detale korupcyjnych oszustw, nadużyć, i defraudacji społecznego majątku naszego miasta.

Jednakże, dzięki działalności kilku odważnych społeczników dla których finansowe funkcjonowanie miasta i wykorzystanie społecznego majątku nie jest obojętne skorumpowany burmistrz Arek jest zmuszony do ujawniania chociaż niektórych fragmentarycznych informacji o społecznym majątku miasta - jawnie przesyconych kłamstwami, niedomówieniami, i krętactwami. Dzięki społecznemu zaangażowaniu i determinacji kilku chojnickich społeczników i uzyskanym przez nich w ostatnich latach wyrokami sądu administracyjnego burmistrz - ignorant z kupionym dyplomem doktora ekonomi - został zmuszony wyrokami sądowymi by chociaż częściowo ujawniać przepływ funduszy i wykorzystanie majątku miejskiego Chojnic. Nawet te fragmentaryczne informacji o wykorzystaniu przez burmistrza Arka majątku miejskiego ujawniają jawne przykłady korupcji i defraudacji.

Z odpowiedzi na pytania obywatelskie Radka Sawickiego, Mariusza Janika, i Marcina Wałdocha jasno wynika, że jakże często działalność burmistrza Arka w Chojnicach to jawne złodziejstwo społecznego majątku we współpracy ze skorumpowanymi kolesiami, którzy pod nadzorem i z pomocą Arka rozkradają majątek miejski na wszelkie możliwe sposoby. A szef chojnickiej korupcyjnej ośmiornicy - burmistrz Arek Finster - naiwnie myśli, że prymitywnym cwaniactwem i oszustwami uda mu się wywinąć ze sytuacji gdzie potrzeba rzeczywistej wiedzy, inteligencji, i umiejętności. Arek po prostu nie posiada wiedzy ani umiejętności i głupowate cwaniactwo nie zakamufluje tych braków! Brak wiedzy ekonomicznej, inteligencji społecznej, etyki, i praktycznych umiejętności mentorskich i menadżerskich utrudnia Arkowi osiągniecie rzeczywistych sukcesów przy każdej poważniejszej działalności - jak na przykład - w sprawie ubiegania się o fundusze na Balturium, remonty dróg i murów miejskich (gdzie podania o granty i dofinansowanie napisane pod nadzorem Arka w roku 2016 zostało zdyskwalifikowane z powodów merytorycznych), lub wieloletnie nieudane starania burmistrza o pozyskanie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy w naszym mieście (jak na przykład nieudane próby burmistrz by ściągnąć do Chojnic inwestycje przemysłu meblarskiego i centra handlowe). Brak sukcesów ekonomicznych, inwestycyjnych, kulturalnych, i społecznych miasta burmistrz wynagradza sobie sukcesami w dziedzinie korupcji, defraudacji, i poprzez pospolite złodziejstwo majątku miasta. Szczególnie, wyróżnia się złodziejstwo na skale milionowych kwot z budżetu miasta na rzecz zawodowego zespołu piłkarskiego Chojniczanki a także na rzecz chojnickiego kleru (gdzie Arek jawnie okrada miasto by kupić sobie przychylność i poparcie faszystowskich chuliganów kibicujących Chojniczance i by za społeczne pieniądze i łapówki kupić sobie przychylność złodziejsko-pedofilskiego kleru katolickiego). Każda poważniejsza inwestycja miejska pod nadzorem Arka jest jawnym przejawem niegospodarności, marnotrawstwa, i czesto pospolitego złodziejstwa - a miejskie fundusze są bezpowrotnie zmarnowane - jak na przykład w przypadku Balturium, starego szpitala miejskiego, lub chojnickiego parku wodnego. Zawsze gdy działania skorumpowanego burmistrza Arka są oceniane przez niezależne od chojnickiej korupcyjnej ośmiornicy osoby - działalność Arka jako burmistrza jest oceniana negatywnie! W każdych zewnętrznych kontaktach głupota, brak etyki i uczciwości, i brak praktycznych umiejętności społecznych i menadżerskich Arka zawsze wychodzi na jaw. Kupienie sobie dyplomu doktora ekonomi, i korupcyjne i ekstrawaganckie życie kosztem chojnickiego społeczeństwa nie zastąpią prawdziwych umiejętności i pozytywnych wartości charakteru, jakkolwiek oszustwa jakich dopuszcza się Arek zaimponują skorumpowanym kolesiom z jego chojnickiej kliki złodziejów i umocnią pozycje Arka jako szefa chojnickiej korupcyjnej mafii!

Brak rzeczywistych sukcesów menadżerskich Arek próbuje wynagrodzić kupowaniem sobie korupcyjnej lojalności. Tak wiec, przy każdej okazji aktywnie umożliwia i daje swoim skorumpowanym kolesiom rozkradać majątek miejski a straty jakże często tuszuje nieudolnością (jak to czynił w przypadku Mariusza Paluszka byłego prezesa parku wodnego) i zawiłymi procedurami inwestycyjnymi (jak w przypadku korupcyjnego przyznawania zamówień publicznych skorumpowanemu przewodniczącemu chojnickiej rady miejskiej Mirkowi Janowskiemu bądź publikacji za społeczne pieniądze propagandy burmistrza na portalu Bogusia Duraja), utajnianiem korupcyjnych machinacji finansowych i ukrywanie ich za woalką kilku rzetelnych i uczciwych działań (jak w przypadku umorzeń podatkowych, rozkładania podatku na raty, pomocy publicznej, i grantów z budżetu miejskiego dla wybranych skorumpowanych przedsiębiorców i osób fizycznych), i tworzeniem zawiłych systemów zarządzania (jak w przypadku fikcyjnego nadzoru finansowego nad ZS nr 8 gdzie burmistrz z premedytacją dopuścił do złodziejstwa majątku miejskiego na olbrzymią skale, i w przypadku tajnych sprzedaży działek miejskich za symboliczną złotówkę wybranym skorumpowanym kolesiom jak na przykład Boguś Duraj). Oczywiście skorumpowani złodzieje odwdzięczają się Arkowi jak tylko mogą - kler w zamian za łapówki i darowizny majątku miejskiego wychwala i promuje burmistrza z kościelnych ambon, Mirek Janowski na każde żądanie przekazuje darowizny finansowe osobom i organizacjom które Arek mu wskaże a także gdy potrzeba gości i utrzymuje Arka i jego kochanki w swoim domu, Boguś ze swojego majątku funduje Arkowi imprezy weselne, lokalni przedsiębiorcy otrzymujący umorzenia podatkowe i pomoc społeczną z budżetu miasta hojnie wpłacają fundusze na komitet wyborczy burmistrza Arka a także odwdzięczają się podarunkami. Praktycznie każdy, kto w wyniku korupcji uzyskał korzyści z majątku miejskiego zarządzanego przez burmistrza Arka finansowo, rzeczowo, lub w postaci korupcyjnej usługi odwdzięcza się skorumpowanemu burmistrzowi.

Pomiędzy odwdzięczającymi są też i chojniccy stróże prawa - policjanci, prokuratorzy, i sędziowie. Oczywiście w przypadku policjantów, prokuratorów, i sędziów korupcja burmistrza jest bardziej dyskretna i bardziej zakamuflowana. Aczkolwiek publicznie wiadomo, że w zamian za korupcyjne tuszowanie przestępstw burmistrza i jego skorumpowanych kolesi komendant Janusz Gierszewski otrzymał od burmistrza posadę wykładowcy w chojnickiej prywatnej szkole wyższej Pomeranii, a żona komendanta Krzyśka Pestki otrzymała w szybkim tempie dobrze płatne zatrudnienie w miejskich wodociągach; chojnicki prokurator rejonowy Mirek Orłowski dzięki korupcyjnym wpływom burmistrza Arka (z pomocą skorumpowanego byłego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego) otrzymał awans na prokuratora rejonowego i od tego czasu świadczy Arkowi wszelkie przysługi - mniej lub bardziej legalnie; a i chojniccy sędziowie często łamiąc prawo, i zapominając o etyce sędziowskiej odwdzięczają się burmistrzowi przychylnymi wyrokami - bezpodstawnie uznając winnymi krytyków burmistrza i uniewinniając burmistrza nawet w obliczu jaskrawych dowodów przestępstw jakich dopuścił się burmistrz i jego skorumpowani kolesie. Prawie wszystkie wyroki skorumpowanych chojnickich sędziów są w czasie apelacji unieważniane jako rażąco niesprawiedliwe i podjęte z jawnym naruszeniem prawa, i poczucia sprawiedliwości. Lecz niestety, korupcyjne przysługi i korzyści majątkowe dla sędziów i członków ich rodzin zobowiązują chojnickich sędziów do świadczenia burmistrzowi korupcyjnych przysług na każde skinienie burmistrza. Obok skorumpowanych chojnickich sędziów takich jak Danusia Czarnecka-Kawa, Romek Sporysz, Ania Jarzyna, Tomek Biernikowicz jest także i sędzia Dawid Nosewicz, który już wcześniej pomógł Arkowi zatuszować złodziejstwo społecznego mienia jakiego dopuścił się burmistrz i kilkoro innych skorumpowanych złodziejów z kliki Arka w ZS nr 8.

W Chojnicach każda forma działalności społecznej w organizacjach niezależnych od burmistrza prędzej czy później zatrzymuje się na murze wszechobecnej korupcji stawiając działaczy społecznych w bezpośrednim konflikcie z burmistrzem i jego skorumpowanymi kolesiami. Skorumpowany burmistrz Arek od lat niszczy wszelkie przejawy inicjatywy i aktywności społecznej wśród chojniczan -- to właśnie Arkowi (i klice jego skorumpowanych pachołków) zawdzięczamy marazm i obojętność chojnickiego społeczeństwa na sprawy i problemy społeczne w naszym mieście! Lata prześladowań osób wyrażających odmienne lub niezależne opinie od burmistrza, ignorowanie i utrudnianie wypowiedzi chojniczan w czasie oficjalnych spotkań i fikcyjnych konsultacji społecznych, i wszechobecna cenzura prewencyjne chojnickich mediów (z pomocą skorumpowanych chojnickich policjantów, prokuratorów, i sędziów) przez skorumpowanego burmistrza doprowadziła do prawie kompletnego zaniku życia i zaangażowania społecznego w naszym mieście. Co gorsza, szef chojnickiej mafii bez skrupułów od lat niszczy fizycznie, psychicznie, i finansowo wszystkich swoich krytyków i ich rodziny. W kilkunastu przypadkach skorumpowany burmistrz (z pomocą korupcyjnej mafii kolesi) doprowadził do zwolnień z pracy członków rodzin swoich krytyków z pomocą sfabrykowanych i fikcyjnych oskarżeń - tak jak na przykład w przypadku męża opozycyjnej radnej miejskiej Marzenny Osowickiej jak i w przypadku radnego Mariusza Brunki, który w ostatnich wyborach śmiał krytykować Arka i ubiegać się o pozycje burmistrza, którą jawnie i publicznie Arek od lat uważa dożywotnio za swoją własność.

Arek niewątpliwie nie lubi gdy jego szwindle i przewały wychodzą na światło dzienne i dlatego za społeczne pieniądze utrzymuje na swoje prywatne potrzeby i na pieniaczenie się po sądach skorumpowanych ratuszowych prawników i parszywych degeneratów - takich jak pozbawionego etyki Wojtka Schmidta (który miedzy innymi nieetycznie uzyskiwał zwolnienie lekarskie od ginekologa by manipulować terminami rozpraw sądowych) i ordynarnego chama i oszusta Roberta Wajlonisa - by niszczyć finansowo, psychicznie, i fizycznie wszelkich krytyków ujawniających i krytykujących korupcje i złodziejstwo chojnickiego burmistrza!

Jednym z ostatnich celów pieniactwa Arka, jego prywatnych prawników opłacanych z miejskiego budżetu, i skorumpowanych chojnickich sędziów są chojniccy społecznicy Radek Sawicki i Marcin Wałdoch. W ostatnim czasie Radek Sawicki i Marcin Wałdoch śmieli publicznie dyskutować i pytać się publicznie burmistrza o finansowe powiązania burmistrza z wybranymi przedsiębiorcami, którym burmistrz udzielał pomocy społecznej z budżetu miasta, udzielał umorzeń podatku, lub którzy otrzymywali kontrakty miejskie na usługi. Radek Sawicki i Marcin Wałdoch zwrócili uwagę społeczną na fakt, że ci wybrani przedsiębiorcy i członkowie ich rodzin w zamian za pomoc finansową od burmistrza hojnie wpłacali na konto wyborcze burmistrza znaczne kwoty pieniędzy. Pomimo ważnego interesu społecznego by wszelkie transakcje finansowe związane z majątkiem miasta były jawne burmistrz otoczył tajemnicą detale umorzeń podatku, pomocy społecznej, i kontraktów publicznych. Otaczanie tajemnica detali zarządzania i dysponowania majątkiem miasta wartego setki milionów złotych rodzi podejrzenia o nadużycia, defraudacje i korupcje. W interesie burmistrza było by to by ujawnić wszystkie detale i by zademonstrować chojniczanom przejrzystość transakcji finansowych prowadzonych przez urząd miasta nadzorowanych przez burmistrza Arka.

Niestety, prośbę o dostęp do publicznej informacji i w odpowiedzi na konstruktywną krytykę chojnickich społeczników - Radka Sawickiego i Marcina Wałdocha - na temat utajniania ważnych decyzji i działań finansowych skorumpowany burmistrz zgodnie ze swoim utartym zwyczajem zdefiniował publicznie jako pomówienie i zniesławienie. Z pomocą swoich prywatnych prawników opłacanych z miejskiego budżetu i z wykorzystaniem skorumpowanego chojnickiego sędziego Dawida Nosewicza burmistrz Arek wytoczył utajniony proces karny o pomówienie przeciwko Radkowi Sawickiemu i Marcinowi Wałdochowi. Jednocześnie z wykorzystaniem skorumpowanych kolesiów i przedsiębiorców z kliki burmistrza Arek rozpoczął akcje propagandową i publicznie oczerniał, szkalował, i podważał intelekt i umiejętności analityczne i poznawcze obu dzielnych chojnickich społeczników i prezentował ich jako niezrównoważonych psychicznie pieniaczy podburzających społeczeństwo miasta przeciwko wspaniałemu i łaskawemu burmistrzowi, któremu wdzięczne społeczeństwo Chojnic dożywotnio powierzyło sprawowanie urzędu burmistrza. Oczywiście detale utajnionego procesu karnego nadzorowanego przez skorumpowanego sędziego nie są znane pomimo, że dotyczyły istotnych dla mieszkańców spraw dysponowania majątkiem miejskim i według Konstytucji RP procesy sądowe powinny być zawsze jawne. Społeczeństwo Chojnic zostało w ten sposób zignorowane, poczucie sprawiedliwości i praworządności podważone - zwiększył się jedynie brak zaufania do burmistrza i jego skorumpowanej kliki kolesi - i ponownie potwierdziło się poczucie i świadomość, że nasze miasto Chojnice jest w sposób totalitarny zarządzane prze klikę skorumpowanych kolesiów pod przewodnictwem skorumpowanego burmistrza Arka Finstera.

W utajnionym procesie karnym sędzia Dawid Nosewicz uznał bohaterskiego chojnickiego społecznika Radka Sawickiego a także parę tygodni później i Marcina Wałdoch a winnymi poniżenia i pomówienia burmistrza Arka. Jednakże wiedząc, że jego niesprawiedliwy wyrok będzie oceniony publicznie i bardzo prawdopodobnie przez sędziów apelacyjnych nie odważył się absolutnie ukarać Radka i Marcina grzywną lub wiezieniem. Czy zabrakło temu skorumpowanemu sędziemu odwagi i poczucia bezkarności by wraz z orzeczeniem winy usatysfakcjonować ego narcystycznego burmistrza Arka poprzez ukaranie Radka i Marcina surową karą wiezienia i grzywny? Chojnicki wymiar sprawiedliwości i sędzia Dawid Nosewicz ponownie pokazał publicznie, że jest jedynie skorumpowanym sędzią, i że bezprawie i brak sprawiedliwości są fundamentami funkcjonowania chojnickiego sądu rejonowego.

Niestety, jak pokazały wcześniejsze procesy karne o pomówienie wytoczone przez burmistrza lub członków jego skorumpowanej kliki, skorumpowani chojniccy sędziowie posłusznie (zgodnie z żądaniami Arka) orzekają winę krytyków burmistrza (lub krytyków skorumpowanych kolesi burmistrza). Sprawiedliwy wyrok uniewinniający zapadnie dopiero w czasie apelacji w słupskim sądzie gdzie w przeszłości sędziowie sądu apelacyjnego wielokrotnie oceniali wyroki skorumpowanych chojnickich sędziów jako rażąco niesprawiedliwe, stronnicze, i pozbawione nawet elementarnej rzetelności i etyki prawniczej jakiej oczekuje się od sędziów!

Zgodne z Konstancją RP żądanie od burmistrza ujawnienia informacji finansowych o rozłożeniu na raty podatków, umorzeniu podatków, o przydzieleniu pomocy społecznej, o grantach i dotacjach a także o kontraktach i zakupie usług opłacanych ze społecznych pieniędzy miasta jest w pełni praworządne.

Mieszkańcy Chojnic mają pełne prawo by mieć pełne, kompletne, i szczegółowe informacje o tym jak burmistrz dysponuje społecznym majątkiem.

Utajnienie tych informacji nie tylko rzuca podejrzenie o korupcje, defraudacje, i marnotrawstwo społecznego majątku. Utajnianie i rutynowe odmawianie ujawnienia informacji o dysponowaniu społecznym majątkiem przez burmistrza Arka daje wręcz pewność, że dochodzi do złodziejstwa i marnotrawstwa społecznego majątku miasta przez burmistrza Arka z pomocą jego skorumpowanych kolesiów. Niesprawiedliwe wyroki wydane przez skorumpowanych sędziów chojnickiego sądu rejonowego i pokrętne tłumaczenia burmistrza, i wymuszanie cenzury prewencyjnej w chojnickich mediach jedynie daje pewność każdemu mieszkańcowi Chojnic, że burmistrz to złodziej społecznego majątku, który na wszelkie sposoby usiłuje tuszować i ukrywać detale złodziejskiego procederu, a chojniczan, którzy odważą się zapytać co się dzieje ze społecznym majątkiem, prześladuje i knebluje z wykorzystaniem utajnionego procesu karnego o pomówienie (lub znieważenie) i z aktywną pomocą nieetycznych skorumpowanych chojnickich sędziów, prokuratorów, i policjantów.


Radek Sawicki i Marcin Wałdoch w obecnej sytuacji zasługują na społeczne poparcie za swoją odważną postawę - za nieprzeciętnie bohaterską postawę - zaangażowanie w sprawy społeczne naszego miasta.

Jako przeciętny chojniczanin jestem wam - Radek i Marcin - wdzięczny za waszą społeczną postawę, za zaangażowanie, za bohaterstwo, za dociekliwość, i za domaganie się od władz samorządowych w imieniu chojniczan praworządności i uczciwości w relacjach społecznych w naszym mieście.
nieśmiały parafianin
przeciętny mieszkaniec miasta Chojnice i wieloletni osobisty znajomy burmistrza Arka
niesmialy.parafianin@mail.ru

18 Czerwca 2017, godzina 16:53
Oceniono 11 razy 5
~Arek
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
14 Lutego 2017, godzina 18:34
Oceniono 35 razy -17
~dla przypomnienia
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
14 Lutego 2017, godzina 13:29
Oceniono 39 razy -15
~1234
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
14 Lutego 2017, godzina 00:46
Oceniono 36 razy -18
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
13 Lutego 2017, godzina 10:53
Oceniono 42 razy -20
~Adam
Z reguły nie czytam wypisywanych przez różnej maści autorów tekstów. Z ciekawości przeczytalem wypociny p. Mariusza Janika na Jego blogu. Jestem, przyznam zniesmaczony. Pan Mariusz odgrzewa stare, ale to bardzo stare kotlety Pisal juz o tym rok lub dwa lata wczesniej. Fe panie Mariuszu. Odgrzewane potrawy sa szkodliwe dla zdrowia.
11 Lutego 2017, godzina 11:19
Oceniono 62 razy 30
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2017, godzina 11:14
Oceniono 58 razy -20
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2017, godzina 10:46
Oceniono 56 razy -20
~Problem podatkowy
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2017, godzina 09:12
Oceniono 49 razy -29
~dobra rada
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
11 Lutego 2017, godzina 06:06
Oceniono 51 razy -25
~Chojnicka ośmiornica przypomina, że krytyka korupcji w Chojnicach to przestępstwo!
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
10 Lutego 2017, godzina 23:09
Oceniono 66 razy -14
~gość g
Kochany panie M. Janik. Jestem zawiedziony. Oczekiwalem, że spełni pan moje życzenie, przyszłego pańskiego ,,wyborcę,, na BURMISTRZA, a tu moja porażka, przyznaję. Ale jednym sie pocieszam tym, że słusznie zauważyłem, ze z wiekiem przyrodzenie maleje. Stąd zapewne to skromne przykrycie ptaszka.
10 Lutego 2017, godzina 17:50
Oceniono 56 razy 40
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
10 Lutego 2017, godzina 15:09
Oceniono 59 razy -33
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
10 Lutego 2017, godzina 14:09
Oceniono 58 razy -34
~Marcin Dobaj
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
10 Lutego 2017, godzina 13:54
Oceniono 59 razy -33

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 392.00 402.00 DKKDKK 50.10 53.70
EUREUR 425.00 431.00 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 426.00 436.00 NOKNOK 30.10 33.70
GBPGBP 497.00 505.00 SEKSEK 35.80 36.90
Aktualizacja: 2024-05-23 11:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 392.91 397.15 DKKDKK 50.20 53.60
EUREUR 426.33 430.40 RUBRUB 4.15 4.42
CHFCHF 428.85 434.06 NOKNOK 30.20 33.60
GBPGBP 498.19 503.49 SEKSEK 35.90 36.80
Aktualizacja: 2024-05-23 11:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy wypożyczasz książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej?
Ceny paliw2024-05-22

E95 E98 ON LPG
BP 6.84 zł 7.54 zł 6.89 zł 2.68 zł
Circle K 6.79 zł - 6.84 zł 2.65 zł
Mol Chojnice 6.84 zł - 6.89 zł 2.68 zł
MZK 6.75 zł 7.39 zł 6.79 zł 2.65 zł
Orlen 6.84 zł 7.59 zł 6.89 zł 2.68 zł
PKS 6.78 zł - 6.84 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij