Niedziela, 16 Czerwca 2024 | Imieniny: Aliny, Anety, Benona chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Monika Szymecka

Niedomagania organizacyjne na basenie

Radni w istocie kontrolowali burmistrza, nie prezesa, który zresztą sam złożył rezygnację.

Radni w istocie kontrolowali burmistrza, nie prezesa, który zresztą sam złożył rezygnację.

Komisja rewizyjna zakończyła trzecią już kontrolę dotyczącą tej miejskiej spółki. Jej prace w pełni  "potwierdziły ustalenia poprzednich kontroli w zakresie niedomagań organizacyjnych w spółce". O ile te wcześniejsze dotyczyły głównie kwestii finansowych i organizacyjnych, to  przyczynkiem do niedawno zakończonej było kwestie sanitarno-epidemiologiczne, dokładnie skażenia wody niebezpieczną bakterią ropy błękitnej.

 

Jesienią ubiegłego roku basen zamykany był kilkukrotnie, a jak ujawnił portal Chojnice24.pl bakterię ropy błękitnej na pływalni wykryto już w sierpniu. Tymczasem jeszcze w październiku zarząd spółki nie podając prawdziwego powodu wyłączenia niecki z użytkowania tłumaczył się "awarią". Komisja rewizyjna jednoznacznie uznała, że było to zrzucanie odpowiedzialności przez zarząd basenu. Ten nie przestrzegał obowiązującego go rozporządzenia i zasad obiegu dokumentów. A do tego brakowało nadzoru. Ten sprawują najpierw rada nadorcza, potem jednoosobowe zgromadzenie wspólników, czyli burmistrz. W istocie kontrola dotyczyła właśnie działań burmistrza w ramach sprawowanego przez niego nadzoru właścicielskiego nad Centrum Park sp. z o.o. w Chojnicach w przedmiocie możliwego naruszenia zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na obiektach prowadzonego przez spółkę basenu wraz z oceną wypracowanych zasad prewencji w tym względzie.

Reklama | Czytaj dalej »

Komisja rewizyjna stwierdziła, że zarząd w osobie Mariusza Palucha nie zapoznał się z treścią Rozporządzenia ministra zdrowia ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z 9 listopada 2015 roku, a co za tym idzie jego działania były opóźnione. Do tego powoływał się na przepisy z 2014 r., które nie obowiązywały. Zdaniem kontrolujących miało to na celu "zrzucenie z siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację dotycząca pojawienia się w wodzie pałeczek ropy błękitnej ujawnioną przez Radio Weekend. Nie można zgodzić się z wyjaśnieniem, że określenie tego faktu „awaria” było właściwe. Wprawdzie poprzednie regulacje prawne dopuszczały taki termin jak „awaria” na określenie skażenia wody, jednak te akty nie obowiązywały już w 2016 r.".

Radni uważają, że powinna być podana prawdziwa przyczyna i to zanim dowiedziały się o niej media i wieść poszła w eter. Badania wody zlecano, ale nie tak często jak to być powinno, a co jasno określało rozporządzenie. Kontrolujący odpowiedzialnością za całą sytuację obarczają także radę nadzorczą, która ma czuwać nad prawidłowym działaniem spółki. Komisja wyraziła zdziwienie, że ta "nie zareagowała na fakt nieprzestrzegania fundamentalnego aktu prawnego dla tego typu placówki. Nie można zgodzić się także z dywagacjami na temat treści Rozporządzenia. Kontestacje, iż jest ono zbyt rygorystyczne, gdyż zakłada zerową obecność bakterii w wodzie są, zadaniem kontrolujących, nie na miejscu, w sytuacji, gdy w grę wchodzi zdrowie użytkowników pływalni".

Członkowie komisji już wcześniej dwukrotnie odbywali kontrolę na basenie w związku  wieloma nieprawidłowościami. Jedną z nich był bałagan i braki w dokumentach spółki. Przy okazji ostatniej kontroli w dalszym ciągu zmuszeni byli stwierdzić brak zasad obiegu dokumentów. Co najgorsze były to wyniki badań wody, które wykazały skażenie bakteriologiczne: " (...) nawet tak ważne dokumenty dla funkcjonowania pływalni i zabezpieczenia zdrowia jej użytkowników zostały zlekceważone".

Procedury nadzoru nad jakością wody w formie zarządzenia prezesa wdrożono dopiero w lutym tego roku. Co, jak zauważono w protokole, jest mocno spóźnione. Jak udało nam się ustalić, ich napisanie zlecono podmiotowi zewnętrznemu za kwotę 3 tys. zł brutto. Autorem opracowania jest Maria Dziedzic, koordynator laboratorium mikrobiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. Towarzyszyła ona prezesowi basenu na konferencji, podczas której był tak zestresowany, że prosił o pytania na piśmie.

Winą za zaistniałą sytuację komisja rewizyjna obarczyła zarząd spółki w osobie prezesa Mariusza Palucha, który jeszcze przed zakończeniem jej pracy złożył rezygnację. Dostało się też radzie nadzorczej za braki w bieżącej kontroli, bo nie powinna dopuścić do takich zaniedbań. Najpoważniejszy zarzut to działanie na szkodę wyniku finansowego: "Brak instrukcji obiegu dokumentów spowodował opóźnienie reakcji na stwierdzony fakt skażenia wody i dalsze perturbacje związane z odpływem klientów, zerwaniem wcześniej zawartych umów (np. z miastem Tuchola) i tym samym działanie na szkodę wyniku finansowego".

W podsumowaniu kontroli burmistrza jedyny fragment dotyczący osoby kontrolowanego to  zalecenie mu natychmiastowego wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie "uchybień".
Na koniec komisja przyznała, że jej prace "w pełni potwierdziły ustalenia poprzednich kontroli w zakresie niedomagań organizacyjnych w spółce". Zaleciła też, by w konkursie na stanowisko prezesa spółki Centrum Park, zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa sanitarnego.

Mimo że członkowie komisji sami zwracali uwagę na brak zasad obiegu dokumentów i ich lekceważenie, to zamieszczony na stronie miasta dokument z kontroli jest bez podpisów, więc nie wiadomo czy jest on protokołem. Kiedy bowiem tych zabrakło pod dokumentem z posiedzeń gremium ws. prywatyzacji samorządowego przedszkola, tłumaczono, że jest to jedynie stenogram. Brakuje też załączników, na których pracowali radni, by móc odnieść się do ich treści. Tym bardziej, że w czasie kontroli dziennikarzom odmówiono wstępu na posiedzenie. Nie wiadomo więc, co i czy na pytania o podjęcie działań odpowiedział Arseniusz Finster, czy tylko dołączył wyjaśnienia sporządzone przez prezesa basenu, który w tym miesiącu żegna się ze stanowiskiem.

Protokół pokontrolny z 27.02.17 r.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

31 komentarzy

~bul pópy
internet pamięta
31 Października 2018, godzina 11:59
Oceniono 2 razy 2
~do Truly
~Truly
Powiedzmy sobie szczerze, coraz bardziej wygląda na to, jakby doszło do sytuacji w której pozwolono Paluchowi na złożonie rezygnacji. Przecież każdy dostałby przy takich zaniedbaniach wypowiedzenie, a może i dyscyplinarkę. Tutaj największą odpowiedzialność ponosi i tak Finster, bo to Finster tworzy zgromadzenie wspólników, to On przecież zapewniał i ręczył wielokrotnie za Palucha, któremu płacił "żenująco mało". Dlatego czekam, aż Finster złoży wreszcie rezygnację....
08 Marca 2017, godzina 12:07

Masz całkowitą racje!
10 Marca 2017, godzina 04:59
Oceniono 6 razy 4
~wkur...ny
Finster jak zwykle znowu próbował zakłamac rzeczywistosc. Pozwolił Paluchowi na kolejną impreze za kase podatników: 15-lecie basenu żeby Paluch miał swoje 5 minut. Wyreżyserowany spektakl. Za kase podatników. Paluch płakał że jest niewinny i że go wszyscy hejtują. Płakał za kase podatników. Pokazywał pseudosukcesy parku wodnego. Za kase podatników. Nie zająknął sie o porażkach. Też za kase podatników. Wciskał kit. Za kase podatników. Paluch, rada nadzorcza i burmistrz muszą odejśc. Żeby nie generować kosztów za kase dla podatników...
09 Marca 2017, godzina 07:10
Oceniono 20 razy 14
~czytelnik
I jeszcze:
"Kolejny efekt to rezygnacja prezesa Mariusza Palucha, co niewątpliwie rozwiązało kwestię bezpośredniej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Centrum Parku. Ale nie oznacza końca kłopotów. Komisja rewizyjna wytknęła podczas swoich prac, że zarząd spółki nie respektował rozporządzenia ministra zdrowia i mylnie posługiwał się terminem awaria, nie podając faktycznej przyczyny wyłączenia eksploatacji basenu. Badania wody były przeprowadzane z częstotliwością niewynikającą z tego rozporządzenia, a 
dziwne jest też to, że umknęło to uwadze rady nadzorczej...
09 Marca 2017, godzina 06:47
Oceniono 17 razy 13
~czytelnik
Pani radaktor Eichler z Gazety Pomorskiej też dosadnie opisuje sytuację na basenie:
"Komisja rewizyjna zakończyła kontrolę działań burmistrza w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru nad spółką miejską Centrum Park. Badała to w kontekście możliwego naruszenia zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na pływalni. Doszło do tego na skutek wydarzeń na basenie, które dowodziły, że nie jest najlepiej z przestrzeganiem zasad higieny obowiązujących w tym miejscu. Pojawienie się bakterii pałeczki ropy błękitnej i brak zdecydowanych działań ze strony władz spółki, włącznie z nazywaniem tego incydentu „awarią” doprowadziły w efekcie do kryzysu w samej firmie, utraty przez nią zaufania i do 
protestów społecznych przeciwko takiej metodzie radzenia sobie z problemami.

Czytaj więcej: http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/a/przykre-konsekwencje-afery-na-chojnickim-basenie,11860324/
09 Marca 2017, godzina 06:45
Oceniono 17 razy 13
~Brawo Pani Marzenno!
Z humorem i dystansem do siebie. Bez złości do hejterów. Tak proszę trzymać.
09 Marca 2017, godzina 06:40
Oceniono 20 razy 16
~Marzenna Osowicka
Mnie samą trochę to wkurza, że jestem stara babą, ale rzeczywistości się nie zmieni...
Pozdrawiam wkurzonych niemerytorycznych adwersarzy!
08 Marca 2017, godzina 22:10
Oceniono 29 razy 23
~Marzenna Osowicka
Ponownie posłużę się sentencją „Koń jaki jest, każdy widzi”. Inną oczywistością jest fakt, że z koniem kopać się nie warto. A więc nie warto reagować emocjonalnie na chamstwo na forum internetowym. Kiedy przeciwnik nie ma merytorycznych argumentów, to uderza argumentami wulgarnymi, personalnymi, pełnymi bezsilnej złości i frustracji. Zbyt długo żyję na tym świecie (zgadzam się z argumentem „ty stara babo”), by przejąć się tego typu postami. Zatem pozdrawiam chamstewko na forum
Spoko! Mogę być piranią. Mogę być i starą babą. No bo przecież jestem nią!
08 Marca 2017, godzina 22:03
Oceniono 30 razy 26
~Marzenna Osowicka
Koń jaki jest, każdy widzi. Czyli oczywistą oczywistością są wątpliwości wobec poprawnego wypełniania przez Prezesa Centrum Parku jego rzeczywistych obowiązków. Ta sama sytuacja dotyczy Rady Nadzorczej oraz Jednoosobowego Zgromadzenia Wspólników, czyli Pana Burmistrza. Moim zdaniem jest to jeden z układów, które Pan Burmistrz zawarł z Wybranymi Mieszkańcami Chojnic. Układów, do których publicznie przyznał się protestując przeciwko groźbie dwukadencyjności fundowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem, że władza uzależnia. Rozumiem, że trudno jest zaakceptować odmienność poglądów prezentowanych przez opozycję. ALE DLACZEGO SPOŁECZEŃSTWO CHOJNIC JEST AŻ TAK BARDZO OKŁAMYWANE???
08 Marca 2017, godzina 21:54
Oceniono 32 razy 26
~Zapomniałem dodać - 12.31 i 12.35
za pomówienia osoby publicznej jest paragraf 212 kk - powodzenia w dalszych paszkwilach, będzie prościej wygrać sprawę
08 Marca 2017, godzina 13:29
Oceniono 39 razy 23
~Piranią jesteś ty mały i głupi człowieczek -12.31 i 12.35
08 Marca 2017, godzina 13:24
Oceniono 41 razy 25
~Mieszkańcy Chojnic
Niedomagania organizacyjne to mają wszyscy ustawieni w Chojnicach kolesie Finstera. Nie tylko Paluch. To tylko jednostkowy przypadek. Wymieniać można wielu...wszyscy ich znamy. Tych cwaniaczków, którzy dzięki politycznym znajomościom i koneksji swego kolegi są dziś milionerami. Wielkimi krokami zbliża się koniec tego bezhołowia.
08 Marca 2017, godzina 12:56
Oceniono 36 razy 20
~Pirania
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
08 Marca 2017, godzina 12:35
Oceniono 58 razy -30
~Do Marzeny Osowickiej
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
08 Marca 2017, godzina 12:31
Oceniono 60 razy -28
~Hasło Wyborcze : Pocałujcie mnie wszyscy w pędzla
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
08 Marca 2017, godzina 12:30
Oceniono 38 razy -18

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 405.00 415.00 DKKDKK 50.60 53.90
EUREUR 432.00 441.00 RUBRUB 4.00 4.64
CHFCHF 455.00 465.00 NOKNOK 30.30 34.20
GBPGBP 513.00 521.00 SEKSEK 37.80 38.90
Aktualizacja: 2024-06-16 17:51
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 407.00 412.00 DKKDKK 50.70 53.80
EUREUR 435.00 439.00 RUBRUB 4.20 4.64
CHFCHF 456.00 461.00 NOKNOK 30.40 34.10
GBPGBP 514.00 520.00 SEKSEK 37.90 38.80
Aktualizacja: 2024-06-16 17:51
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy podoba Ci się koncepcja instalacji na rondzie im. WOŚP w Chojnicach?
Ceny paliw2024-06-14

E95 E98 ON LPG
BP 6.67 zł 7.37 zł 6.77 zł 2.59 zł
Circle K 6.59 zł - 6.69 zł 2.56 zł
Mol Chojnice 6.64 zł - 6.69 zł 2.59 zł
MZK 6.55 zł 6.99 zł 6.61 zł 2.55 zł
Orlen 6.62 zł 7.37 zł 6.74 zł 2.58 zł
PKS 6.56 zł - 6.65 zł 2.56 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij