Czwartek, 30 Maja 2024 | Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst i fot. je

„Przedwcześnie odtrąbiono zwycięstwo”

Dariusz Szczepański zabrał na marcową sesję RM netbooka.

Dariusz Szczepański zabrał na marcową sesję RM netbooka.

Poniedziałkową (25.03) sesję rady miejskiej zdominował temat niedawnej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną władz miasta w sprawie niekorzystnej decyzji WSA w Gdańsku.

Jej obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Stanisława Sobczaka, którego pogrzeb był w minioną sobotę. Najwięcej miejsca burmistrz Arseniusz Finster w swym sprawozdaniu z działań w okresie międzysesyjnym poświęcił ustosunkowaniu się do orzeczenia NSA z ubiegłego tygodnia. Wyjaśnił radnym, że NSA podtrzymał stanowisko gdańskiego sądu administracyjnego, który stwierdził, że burmistrz nie powinien w zarządzeniu zmieniać wysokości dotacji, gdyż jest to domena prawa miejscowego. Od jego stanowienia jest rada miejska. – Przed NSA spór był o to, czy to co zostało zapisane w moim zarządzeniu mogło być zapisane, czy nie. NSA uznał, że nie. Że powinno znaleźć się w uchwale rady. Orzeczenie nie rozstrzyga naszego dużego sporu z właścicielkami niepublicznych przedszkoli o definicję wydatków bieżących określonych w ustawie o systemie oświaty. Ten spór może być rozstrzygnięty, albo w drodze dialogu, albo w postępowaniu cywilno - prawnym w sądzie powszechnym – stwierdził Arseniusz Finster.

A.Finster komentuje na sesji RM wyrok NSA.

Reklama | Czytaj dalej »

Polemizował z burmistrzem Bartosz Bluma, który cytował fragment uzasadnienia wyroku WSA z sierpnia 2011 roku, który inaczej niż władze miasta, włączył do podstawy naliczania dotacji wpływy od rodziców tytułem opłaty stałej i za wyżywienie. Chciał także dowiedzieć się o wielkość ewentualnej dopłaty do dotacji, gdyby zaszła taka konieczność. W sukurs burmistrzowi przyszedł Robert Wajlonis, dyrektor generalny urzędu. – Przedwcześnie odtrąbiono zwycięstwo. Na dziś nie ma mowy o zwrocie środków czy zaniżonej dotacji. Ponadto możliwe, że nam trzeba będzie przekazać część dotacji, gdyż w uchylonym zarządzeniu jest więcej, niż należne 75%. Natomiast jeżeli WSA w Gdańsku wypowiedział się w sprawie definicji wydatków bieżących, to przekroczył swoje kompetencje, jakie nałożyła na niego ustawa – wyjaśnił sekretarz miasta.

R.Wajlonis na sesji RM o wyroku NSA

Także na sesji sporo powiedziano o korespondencji PChS – ratusz w sprawie funkcjonowania przedszkola Skrzaty. Przedstawicielom mediów przekazano kopię odpowiedzi na list stowarzyszenia. Adresat listu z UM otrzymał także kopię nagrania ze specjalnej konferencji prasowej, która była przed tygodniem. Polemikę Arseniusz Finster zakończył następującymi słowami: - Dialog zaproponowany przez PChS odrzucam, bo to nie jest dialog. To są pomówienia.

Wśród tematów sesyjnych najgorętszą dyskusję wywołały sprawy gospodarki odpadami. Najpierw burmistrz Finster przekazał, że tylko kontrahenci firmy SITA powinni do końca marca drogą mailową lub pocztową wypowiedzieć swoje umowy na wywóz śmieci, gdyż Andrzej Pestka z ZOM Klawkowo zrobi to we własnym zakresie. Z kolei Bluma dopytywał się o szczegóły akcji informacyjnej wśród chojniczan z nowymi zasadami funkcjonowania systemu zbiórki śmieci. Ten sam radny w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił w czasie obrad dwa wnioski dotyczące sposobu naliczania „podatku” śmieciowego. Najdalej idący zakładał wprowadzenie ulgi w wysokości 50% na każde niepełnoletnie dziecko w rodzinie. W drugim wariancie ta obniżka dotyczyłaby tylko rodzin, gdzie jest co najmniej troje dzieci. Wcześniej burmistrz wspominał, że koalicyjni radni skłaniają się ku rozwiązaniu polegającym na wspieraniu rodzin wielodzietnych w regulowaniu zwiększonych wydatków na wywóz śmieci poprzez MOPS. Ostatecznie autorzy wniosku zostali przekonani do kompromisu. Polegał on  na tym, że wszystkie propozycje modyfikacji stawek opłat „śmieciowych” zostaną skierowane pod obrady komisji rady. Mają one wypracować projekt nowelizacji uchwały, która znajdzie się na kwietniowej sesji rady miasta.

List burmistrza A.Finstera do przewodniczącej PChS B.Strzałkowskiej z 21.03.2013 ws. przedszkola Skrzaty

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

35 komentarzy

~Radosnego Alleluja!...
Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego śmigusa dyngusa oraz radosnego Alleluja! życzy Szach-Mat
30 Marca 2013, godzina 17:00
Oceniono 5 razy 1
~Każdy samorząd sam ustala cenę za śmieci...
W Chojnicach Wysokość stawki może być ustalona na podstawie kalkulacji dotychczasowych stawek za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady, uwzględniając koszty obsługi administracyjnej, koszty wyposażenia stanowiska pracy. odatek od gospodarstwa domowego kontra podatek osobowy, obecnie p. Pestka proponuje 63,50zł od siedmiu osób na kwartał, a Radni Rady Miasta Chojnic i Burmistrz 210zł na kwartał od siedmiu osób, które koszty działalności tańsze w Chojnicach gospodarowania gospodarką odpadami komunalnymi, Radni i burmistrz proponują wprowadzają 250% podwyżkę, Porównaj podatki podatek od gospodarstwa domowego z podatkiem osobowym ...Takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla najmniejszych i największych gospodarstw domowych - I dodaje, że stawki będą jednymi z najniższych: - Staraliśmy się w tej ustawie śmieciowej wspólnie ustalić taką cenę, żeby z jednej strony nie uderzała w tych najsłabszych, myślę tutaj o rodzinach samotnych, rencistach, emerytach, ale też, żeby nie była za wysoka cena dla osób wielodzietnych, czyli pięć, sześć i więcej. Pozdrawiam Szach-Mat
29 Marca 2013, godzina 16:24
Oceniono 9 razy 7
~Szach-Mat kontra Radni i Burmistrz Miasta Chojnic...
Cena Szacha-Mata 63,50zł kontra cena 210zł Radnych i Burmistrza Chojnic...
W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto gospodarstwo domowe. Wysokość stawki ustalono na podstawie kalkulacji dotychczasowych stawek za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady, uwzględniono koszty obsługi administracyjnej, koszty wyposażenia stanowiska pracy. Przy wyborze sposobu ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego kierowano się odpowiedzią eksperta Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami na zadane pytanie w tym temacie. Jednocześnie, zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Podatek od gospodarstwa domowego kontra podatek osobowy, obecnie p. Pestka proponuje 63,50zł od siedmiu osób na kwartał, a Radni Rady Miasta Chojnic i Burmistrz 210zł na kwartał od siedmiu osób, które koszty działalności tańsze w Chojnicach gospodarowania gospodarką odpadami komunalnymi, Radni i burmistrz proponują wprowadzają 250% podwyżkę, Porównaj podatki podatek od gospodarstwa domowego z podatkiem osobowym ...Takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla najmniejszych i największych gospodarstw domowych - I dodaje, że stawki będą jednymi z najniższych: - Staraliśmy się w tej ustawie śmieciowej wspólnie ustalić taką cenę, żeby z jednej strony nie uderzała w tych najsłabszych, myślę tutaj o rodzinach samotnych, rencistach, emerytach, ale też, żeby nie była za wysoka cena dla osób wielodzietnych, czyli pięć, sześć i więcej. Pozdrawiam AS
29 Marca 2013, godzina 16:04
Oceniono 9 razy 7
~Czersk stawki podatkowe za ustawę śmieciową...
Czersk: Jakie są stawki?

Podatek śmieciowy

Im większa rodzina, tym mniejsze wydatki w przeliczeniu na osobę. Taką zasadę przy ustalaniu stawek za odbiór odpadów przyjęła Rada Miejska w Czersku.

Ustalono, że podatek śmieciowy w gminie pobierany będzie od gospodarstw domowych.

- Staraliśmy się przyjąć stawki, które nie będą zbyt dużym obciążeniem dla największych rodzin - mówi Radiu Weekend burmistrz Czerska Marek Jankowski:
Marek J.
Nowy podatek, podobnie jak w innych gminach, będzie obowiązywał od 1 lipca.

Stawki podatku:

Osoby mieszkające samotnie będą płaciły co miesiąc 14 zł za śmieci segregowane i 21 za odpady niesegregowane. Rodziny dwuosobowe zapłacą odpowiednio 26 i 39 zł, trzyosobowe 36 i 54 zł, czteroosobowe 40 i 60 zł, a pięcioosobowe i większe 45 zł za śmieci posortowane i 68 zł za niesegregowane. źródło: http://www.weekendfm.pl/?n=43935&czersk-podatek_smieciowy_, 2013.03.29. Pozdrawiam Łukasz S.
29 Marca 2013, godzina 15:40
Oceniono 10 razy 8
~Szach-Mat 63,50zł kontra 210zł Radni i Burmistrz Chojnic...
Można taniej w Chojnicach gospodarować...
63,50zł kontra 210zł Podatek od gospodarstwa domowego kontra podatek osobowy, obecnie p. Pestka proponuje 63,50zł od siedmiu osób na kwartał, a Radni Rady Miasta Chojnic i Burmistrz 210zł na kwartał od siedmiu osób, które koszty działalności tańsze w Chojnicach gospodarowania gospodarką odpadami komunalnymi, Radni i burmistrz proponują wprowadzają 250% podwyżkę. Pozdrawiam Szach-Mat
28 Marca 2013, godzina 16:58
Oceniono 21 razy 7
~Gmina Brusy stawki podatkowe ustawy śmieciowej...
Gmina Brusy: Radni podjęli decyzję Podatek śmieciowy: jakie stawki? Niewiele więcej, niż dotychczas za odbiór odpadów płacić będą mieszkańcy gminy Brusy. Rada Miejska ustaliła nowe stawki i zasady naliczania tak zwanego podatku śmieciowego. Opłata będzie pobierana nie od osoby, lecz od gospodarstw domowych. Jej wysokość będzie uzależniona od wielkości rodziny. Przyjęte stawki będą obowiązywały od lipca do końca roku. Po tym okresie może nastąpić ich korekta - zastrzega burmistrz Brus Witold O.: - Tak naprawdę dokładną kalkulację będziemy znać pod koniec tego roku, kiedy będzie ustalana kolejna stawka, bo dzisiaj tak naprawdę nie jest do końca znany, jaki będzie ponoszony koszt. Jeszcze nie jest nawet do końca zatwierdzona stawka przyjmowania odpadów w ZZO w Nowym Dworze. Witold O. Zgodnie z przyjęto uchwałą, rodziny jedno i dwuosobowe w Brusach płacić będą miesięcznie: 28 zł za odpady segregowane i 42 zł za śmieci niesegregowane. Rodziny w których mieszka od 3 do 5 osób, zapłacą odpowiednio 40 i 60 zł. Natomiast 6- do 10-osobowych - 47 zł i 70 zł 50 gr źródło: http://www.weekendfm.pl/?n=43921
28 Marca 2013, godzina 16:33
Oceniono 19 razy 7
~Koszty działalności ustawy śmieciowej w Przechlewie...
Gmina Przechlewo: Tyle zapłacą mieszkańcy
Podatek śmieciowy. Znamy stawki
Od 11 do 69 złotych za odbiór śmieci płacić będą mieszkańcy gminy Przechlewo. Miesięczna opłata będzie tu naliczana od gospodarstwa domowego, a jej wysokość będzie uzależniona od ilości osób w rodzinie.

Samorząd przyjął sześć progów podatkowych, osobnych dla gospodarstw jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowych i większych. I tak na przykład osoba samotna płacić będzie co miesiąc 11 złotych za śmieci segregowane i 21 złotych za śmieci niesegregowane. Rodzina sześcioosobowa zapłaci odpowiednio 48 i 69zł.
Takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla najmniejszych i największych gospodarstw domowych - mówi Radiu Weekend wójt Przechlewa Andrzej Ż.-T. I dodaje, że przechlewskie stawki będą jednymi z najniższych w powiecie człuchowskim:
- Staraliśmy się w tej ustawie śmieciowej wspólnie z radnymi ustalić taką cenę, żeby z jednej strony nie uderzała w tych najsłabszych, myślę tutaj o rodzinach samotnych, rencistach, emerytach, ale też, żeby nie była za wysoka cena dla osób wielodzietnych, czyli pięć, sześć i więcej.
Andrzej Ż.-T.
Gmina Przechlewo przyjęła swoją uchwałę niemalże w ostatniej chwili. Wojewoda pomorski wezwał samorząd do podjęcia tej decyzji do 30 marca. W przeciwnym razie zagroził wprowadzeniem zarządzenia zastępczego, w którym sam określiłby wysokość podatku.
Stawki podatku śmieciowego w Przechlewie:
GOSPODARSTWO 1 OSOBOWE: odpady niesegregowane - 21zł, segregowane - 11zł
GOSPODARSTWO 2 OSOBOWE: odpady niesegregowane - 39zł, segregowane - 25zł
GOSPODARSTWO 3 OSOBOWE: odpady niesegregowane - 53zł, segregowane - 34zł
GOSPODARSTWO 4 OSOBOWE: odpady niesegregowane - 62zł, segregowane - 40zł
GOSPODARSTWO 5 OSOBOWE: odpady niesegregowane - 68zł, segregowane - 44zł
GOSPODARSTWO 6 OSOBOWE i większe: odpady niesegregowane - 69zł, segregowane - 48zł
źródło: http://www.weekendfm.pl/?n=43931&gmina_przechlewo-podatek_smieciowy_znamy_stawki, 2013.03.28. Pozdrawiam Mirka
28 Marca 2013, godzina 14:13
Oceniono 22 razy 12
~63,50zł kontra 210zł
63,50zł kontra 210zł

Podatek od gospodarstwa domowego kontra podatek osobowy, obecnie p. Pestka proponuje 63,50zł od siedmiu osób na kwartał, a Radni Rady Miasta Chojnic i Burmistrz 210zł na kwartał od siedmiu osób, które koszty działalności tańsze w Chojnicach gospodarowania gospodarką odpadami komunalnymi, Radni i burmistrz proponują wprowadzają 250% podwyżkę. Pozdrawiam AS
28 Marca 2013, godzina 13:15
Oceniono 22 razy 12
~KANDYDAT NA BURMISTRZA SZACH-MAT kontra Radni i burmistrz...
Jak obniżyć koszty gospodarki odpadami komunalnymi w Chojnicach...
UZASADNIENIE Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia l lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 póz. 891 ze zm.), wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. l i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto gospodarstwo domowe. Wysokość stawki ustalono na podstawie kalkulacji dotychczasowych stawek za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady, uwzględniono koszty obsługi administracyjnej, koszty wyposażenia stanowiska pracy. Przy wyborze sposobu ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego kierowano się odpowiedzią eksperta Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami na zadane pytanie w tym temacie. Jednocześnie, zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Podatek od gospodarstwa domowego kontra podatek osobowy, obecnie p. Pestka proponuje 63,50zł od siedmiu osób na kwartał, a Radni Rady Miasta Chojnic i Burmistrz 210zł na kwartał od siedmiu osób, które koszty działalności tańsze w Chojnicach gospodarowania gospodarką odpadami komunalnymi, Radni i burmistrz proponują wprowadzają 250% podwyżkę,
Porównaj podatki podatek od gospodarstwa domowego z podatkiem osobowym

...Uchwała numer XXVII/289/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty Uzasadnienie Gminy są obowiązane do zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania sys-temu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu i zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługi administracyjnej systemu... Konkurencyjny p. Pestka za kwartał gospodarowania odpadami komunalnymi pobierał opłatę 63,50zł na kwartał od pojemnika 120litrowego wywożonego dwa razy w miesiącu i raz na miesiąc odpady segregowane w workach od siedmiu osób, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OBECNEGO BURMISTRZA I RADNYCH RADY MIASTA CHOJNIC WZROSNĄ O 250% OD 1 LIPCA W CHOJNICACH, BO 7-OSÓB RAZY 10ZŁ ZA SEGREGOWANE ODPADY TO 70ZŁ NA MIESIĄC, A NA KWARTAŁ 210ZŁ W PORÓWNANIU DO OPŁATY KWARTALNEJ U PANA PESTKI 63,50ZŁ TO WZROST 250% OPODATKOWANIA OSOBOWEGO PRZEZ RADNYCH I BURMISTRZA CHOJNIC JAKO ORGANU PODATKOWEGO OD 1 LIPCA, A NIE WYWIĄZYWANIE BĘDZIE MÓGŁ ZGODNIE Z USTAWĄ ZGŁASZAĆ DO KOMENDANTA POLICJI O EGZEKUCJĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, TO SIĘ NAZYWA ŻYĆ W POLSCE...gdzie inflacja roczna wzrostu cen towarów i usług wzrasta o 4%, a koszt działalności świadczonych usług gospodarki odpadami komunalnymi w Chojnicach o 250%, i ludzie na to przyzwalają, na co pójdzie ta nadwyżka pieniędzy z poboru daniny, czekam na odpowiedź od burmistrza i radnych rady miasta Chojnic...

Pozdrawiam Szach-Mat
27 Marca 2013, godzina 17:03
Oceniono 45 razy 9
~Z. Opas
Oto komedia z odpadami komunalnymi.

Wstęp
Miasto Chojnice jest zadłużone na 54 mln złotych. Sam koszt obsługi długu publicznego wynosi 3 mln złotych rocznie. Przy takim zadłużeniu każda złotówka wpłacona do budżetu miasta jest ważna.
Koszty utrzymania w Chojnicach są bardzo wysokie. Kiedy Prezes PKS-u przeniósł siedzibę Spółki do sąsiedniego samorządu, Finster odsądził Go od czci i wiary. Po jakimś czasie Finster sam zamieszkał w sąsiedniej gminie, w której żyje się taniej. To tak jak z Kalim. Kali mówił, że jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę to źle. W tym porównaniu nie zarzucam nikomu kradzieży, jedynie podejście. Jak władza coś robi, to robi dobrze, a jak inny robi to samo, to robi źle.
Oprócz zadłużenia trzeba też zapracować na wysokie trzynastki (po 11 tysięcy) dla trzech burmistrzów miasta (w tym jeden z PO). Za takie zadłużenie nagroda im się „słusznie” należy. Czy można oczekiwać, że nagrody przeznaczą na cel społeczny? Raczej nie należy się tego spodziewać po tych obłudnikach. Jak podaje PUP w Chojnicach, bezrobocie przekracza 21 %, stąd wiele rodzin żyje w niedostatku. Przed Świętami Bożego Narodzenia burmistrzowie urządzili medialną imprezę, podczas której wręczyli paczki za 120 złotych dla 15 rodzin. Zresztą pieniądze na to dali Holendrzy. Uczciwi daliby dary ze swojej kieszeni i nie nagłaśniali tego, bo z serca ten daje, kto po cichu daje i tym się publicznie nie chwali.
Radni są bardzo przychylni mieszkańcom . Do tej pory płaciło się za odpady prywatnemu przedsiębiorcy kwartalnie. Są dwa modele płatności. Koszaliński z opłatą kwartalną i moskiewski z opłatą comiesięczną. Chojniccy radni wybrali jedynie słuszny wariant moskiewski.

Akt I
Rada Miejska Chojnic tworzy komisję ochrony środowiska. Przewodniczącym zostaje Stanisław Kowalik, który nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. Nie ma ani wiedzy, ani potrzebnego wykształcenia. W składzie komisji znalazł się tow. Szlanga, który zna się na wszystkim i bankier, który może być w każdej komisji, bo wszędzie trzeba liczyć pieniążki.
W 2012 roku Komisja Ochrony Środowiska pracuje „intensywnie” nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W dniu 21.12.2012 roku Rada Miejska Chojnic podejmuje uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Akt II
Pismem z dnia 28.12.2012 roku wystąpiłem do Wojewody Pomorskiego o uchylenie Uchwały Rady Miejskiej Chojnic nr XXVII/291/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pismo przekazałem drogą elektroniczną tego samego dnia. W odpowiedzi z dnia 18 lutego p. Ewa Kuczyńska, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli pisze, że analiza legalności kwestionowanej uchwały nr XXVII/291/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dała podstaw do stwierdzenia jej nieważności.

Akt III
Pani Kuczyńska występując z upoważnienia Wojewody nie doszukała się podstaw do stwierdzenia nieważności w/w uchwały, ale Rada Miejska Chojnic przystąpiła „z własnej inicjatywy” do jej zmiany. Kwestionowane - przeze mnie - dane wpisywane do deklaracji oznaczono symbolem * i opisano – dobrowolne, podanie danych ułatwi kontakt z osobą. W tym miejscu komedia godna mistrza Barei przeradza się w dramat. Już głupszego wytłumaczenia nie można było wymyśleć.
W przypadku nieżyjącego ojca lub matki, podanie ich imion nie ułatwi żadnego kontaktu, bo kontakt ze światem pozagrobowym nie leży w gestii samorządu.

Zakończenie

Kwestionowane dane w deklaracji, nie są potrzebne do ustalenia wysokości opłaty, a są potrzebne Straży Miejskiej do sporządzania wniosków o karanie mieszkańców.
27 Marca 2013, godzina 17:00
Oceniono 30 razy 2
~A czerepach zawsze ma cos do powiedzenia
na jego miejscu spalilbym sie ze wstydu
27 Marca 2013, godzina 11:02
Oceniono 40 razy -2
~;)
sam tembr głosu podnóżka naczelnego wąsacza budzi obrzydzenie.. wizualnie i intelektualnie też nie ma czym zaimponować
27 Marca 2013, godzina 09:58
Oceniono 41 razy -1
~no.1
27 Marca 2013, godzina 07:28
Oceniono 15 razy -5
~no.1
http://www.youtube.com/watch?v=wvJiYrRcfQo
27 Marca 2013, godzina 07:28
Oceniono 18 razy -8
~Kandydat na Burmistrza Szach-Mat..
Konkurencyjny Szach-Mat jak wygra wybory, to obniży koszty działalności gospodarowania odpadami komunalnymi. Można to uczynić od zaraz nowelizując obecną uchwałę i wprowadzając inną metodę metodologię kosztów działalności gospodarowania odpadami komunalnymi, taniej niż obecna uchwała radnych rady miasta Chojnic, przedstawicieli obywateli, którzy bronić mieszkańców przed wzrostem kosztów wprowadzają wzrost kosztów działalności. Jak byście nie chcieli takiej gospodarki uchwały to byście ich nie wybrali, a tak macie taką gospodarkę, uchwałę jakich wybraliście przedstawicieli obywateli. UZASADNIENIE Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia l lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 póz. 891 ze zm.), wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. l i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto gospodarstwo domowe. Wysokość stawki ustalono na podstawie kalkulacji dotychczasowych stawek za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady, uwzględniono koszty obsługi administracyjnej, koszty wyposażenia stanowiska pracy. Przy wyborze sposobu ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego kierowano się odpowiedzią eksperta Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami na zadane pytanie w tym temacie. Jednocześnie, zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Pozdrawiam Szach-Mat
27 Marca 2013, godzina 05:39
Oceniono 49 razy 11

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 391.00 399.00 DKKDKK 50.30 54.00
EUREUR 424.00 432.00 RUBRUB 4.28 4.55
CHFCHF 427.00 434.00 NOKNOK 29.60 33.50
GBPGBP 497.00 507.00 SEKSEK 36.00 37.10
Aktualizacja: 2024-05-29 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 393.00 397.00 DKKDKK 50.40 53.90
EUREUR 426.00 430.00 RUBRUB 4.28 4.55
CHFCHF 427.00 434.00 NOKNOK 29.70 33.40
GBPGBP 500.10 505.00 SEKSEK 36.10 37.00
Aktualizacja: 2024-05-29 18:47
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy podoba Ci się koncepcja instalacji na rondzie im. WOŚP w Chojnicach?




Ceny paliw2024-05-29

E95 E98 ON LPG
BP 6.79 zł 7.49 zł 6.84 zł 2.67 zł
Circle K 6.74 zł - 6.79 zł 2.64 zł
Mol Chojnice 6.79 zł - 6.84 zł 2.67 zł
MZK 6.69 zł 7.19 zł 6.74 zł 2.63 zł
Orlen 6.76 zł 7.49 zł 6.83 zł 2.65 zł
PKS 6.78 zł - 6.79 zł 2.65 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij