Sobota, 31 Października 2020 | Imieniny: ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Tekst mz, fot. arch.

Szpital nadal milczy. Aktualizacja

Wyniki kontroli wewnętrznej w chojnickim szpitalu, którą wszczęto po anonimowym donosie dotyczącym chirurga Ireneusza Osowickiego, nadal nie  zostały podane do wiadomości publicznej. Dziwi to szczególnie w kontekście informacji z NFZ, że organ swoją weryfikację zakończył co najmniej przed tygodniem i nie dopatrzył się niewłaściwego wydania publicznych środków. Aktualizacja (godz. 14.15) - dyrektor Leszek Bonna poinformował w wydanym oświadczeniu, że umowa z lekarzem została rozwiązana, a sprawa zgłoszona do prokuratury.


Poniżej treść oficjalnej odpowiedzi, którą do redakcji portalu wysłał dokładnie przed tygodniem (19.02) rzecznik prasowy POW NFZ Mariusz Szymański.

„Weryfikacja świadczeń, które raportują nam szpitale odbywa się rutynowo z wykorzystanie specjalnego oprogramowania informatycznego. Szpital ma możliwość zapoznawania się na bieżąco z rezultatami takiej weryfikacji korzystając z aplikacji o nazwie „Portal świadczeniodawcy”. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości szpital „widzi” ją i ma świadomość, że NFZ nie zapłaci za takie zakwestionowane  świadczenie do momentu wyjaśnienia go. Taki właśnie mechanizm zadziałał w chojnickim szpitalu, co potwierdził nam dyrektor placówki.  Nieprawidłowość wykazana przez system kontrolny NFZ dała podstawy do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w szpitalu. Dyrekcja szpitala podjęła w konsekwencji znane decyzje personalne i poinformowała NFZ, że wycofuje zakwestionowane świadczenie z listy rozliczeniowej.
Żadne pieniądze publiczne nie zostały więc w związku z tym niewłaściwie wydane.
Dla pomorskiego NFZ sprawa jest już zasadniczo wyjaśniona i zakończona. Wszelkie decyzje związane ze wspomnianym zdarzeniem w chojnickim szpitalu leżą w tej chwili już tylko wyłącznie po stronie kierownictwa lecznicy”.
Z poważaniem
Mariusz Szymański
Rzecznik prasowy POW NFZ

Reklama | Czytaj dalej »

Oficjalne stanowisko NFZ z konkluzją, że żadne publiczne pieniądze nie zostały w związku z tym niewłaściwie wydane, skierowaliśmy równocześnie do dyrekcji Szpitala Specjalistycznego i Starostwa Powiatowego w Chojnicach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Władze powiatu w swoich odpowiedziach (wysłanych tego samego dnia, czyli 19.02) skierowały nas do dyrekcji szpitala, jednak do tej pory żadnej odpowiedzi z placówki nie otrzymaliśmy. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Poniżej treść odpowiedzi mailowej od starosty Stanisława Skai i etatowego członka zarządu powiatu Marka Szczepańskiego, pełniącego również funkcję przewodniczącego rady społecznej szpitala.

„Proszę zwrócić się o zajecie oficjalnego stanowiska w tej sprawie Dyrekcję szpitala ,pozdrawiam Ss”


"Witam
Adresatem zadanego przez Panią pytania powinien być świadczeniodawca (SP ZOZ), którego reprezentuje Dyrektor Szpitala. Jeśli mam się odnieść do sprawy jako przewodniczący rady społecznej szpitala, to czekamy na wyniki kontroli wewnętrznej i płynące z niej wnioski  Dyrekcji szpitala. Zakres działania rady społecznej reguluje art. 48 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym nie jestem uprawniony do komentowania decyzji płatnika jakim jest NFZ".

Z poważaniem

Marek Szczepański
Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Aktualizacja - treść maila z godz. 13:18 z oświadczeniem dyrektora L. Bonny

"Szpital nie otrzymał żadnego anonimu w sprawie niewłaściwego postępowania lekarza. Taki anonim trafił do Starostwa i został przekazany Dyrektorowi w celu wyjaśnienia. Z uwagi na ogólną jego treść Szpital nie podjął żadnych czynności wyjaśniających.

Do Szpitala w połowie stycznia b.r. dotarło pismo z POW NFZ w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia porad jednego pacjenta w poradni chirurgicznej. W trakcie wyjaśniania sprawy Szpital ustalił, że ten pacjent nie był w poradni chirurgicznej, a jeden z lekarzy udokumentował kilka porad dla tej osoby tak jakby była w niej przyjęta. Lekarz przedstawił dokumenty na podstawie których Szpital otrzymał zapłatę za te świadczenia z NFZ i w dalszej kolejności zapłacił lekarzowi za udzielone porady, które de facto nie miały miejsca. W wyniku ustaleń Szpital musiał liczyć się z konsekwencjami za nienależnie pobrane pieniądze z NFZ, naliczeniem kary umownej, a w ostateczności wypowiedzeniem umowy nie ze swojej winy. Taki stan ustalony przez Szpital spowodował wyrywkową kontrolę, której celem było ustalenie czy powyższy przypadek jest odosobniony i czy dokumentacja medyczna prowadzona jest przez lekarza w sposób prawidłowy. W związku z wyrywkową kontrolą
i stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w prowadzonej przez lekarza dokumentacji Szpital rozwiązał umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez tego lekarza. Podczas rozmowy Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. medycznych z lekarzem zostały przedstawione mu okoliczności rozwiązania umowy. Po tym fakcie Szpital przeprowadził dalszą kontrolę obejmującą rok 2013. Kontrola 2013 roku wskazała na pewien rodzaj powtarzających się nieprawidłowości

w dokumentacji medycznej, która spowodowała podejrzenie, że:

  • w Szpitalu lekarz nie udzielał faktycznie świadczeń zdrowotnych w takim zakresie jaki wykazywał w dokumentacji,

  • lekarz na podstawie powyższej dokumentacji obciążał Szpital fakturami za nie udzielone zdaniem Szpitala świadczenia,

  • przedstawił Szpitalowi dokumenty w których potwierdzał zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a które były podstawą do otrzymania środków z NFZ przez Szpital.

Zdaniem Szpitala, na podstawie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej istnieje podejrzenie, że
w części dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza dochodziło do rażących nieprawidłowości wyżej opisanych.

Na podstawie nieprawidłowych dokumentów lekarz obciążał Szpital fakturami za nie udzielone naszym zdaniem świadczenia finansowane ze środków NFZ. W dalszej kolejności te dokumenty stanowiły podstawę do rozliczeń Szpitala z NFZ. Wobec tego stanu rzeczy Szpital ma obowiązek powiadomienia o swoich podejrzeniach Prokuraturę.

Szpital nie ma uprawnień i możliwości aby samodzielnie ocenić postępowanie lekarza. W ostatecznym rozrachunku to Prokuratura i Sąd ocenią czy faktycznie doszło do poświadczenia nieprawdy
w dokumentach i pobrania na tej podstawie nienależnych pieniędzy. Szpital oświadcza, że podstawą rozwiązania umowy z lekarzem nie było podejrzenie popełnienia przestępstwa, a wyłącznie stwierdzone rażące nieprawidłowości w prowadzonej przez niego dokumentacji i grożące z tego tytułu szpitalowi konsekwencje.

Co do lekarzy pracujących w chojnickim szpitalu wobec których Prokuratura postawiła zarzuty informuję, że Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w którym dokonał oceny dokumentacji medycznej. W ocenie Szpitala, wbrew stawianym zarzutom, pacjent był leczony prawidłowo przez lekarzy Szpitala, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na podstawie obserwacji zleconych badań
i otrzymanych wyników podejmowane były decyzje we właściwym czasie, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta w danym czasie. Szpital stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona byłą prawidłowo, nie stwierdził jej fałszowania i nie został o tym poinformowany przez organa prowadzące śledztwo. W związku z tym w chwili obecnej Szpital nie ma podstaw do rozwiązania umów z tymi lekarzami".

Leszek Bonna

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

w Chojnicach

 

 Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

213 komentarzy

~pacjent
Ta cała sprawa jest śmierdząca i szyta grubymi nićmi. Dopóki nie będzie kontroli kompleksowej wszystkich lekarzy i zawieszenia w czynnościach kadry kierowniczej to widać, że coś jest nie tak. Nie ma jednego winnego winnych jest wiele i my pacjenci to wiemy. Uczciwości wymagamy od dyrektora i od każdego lekarza, mamy do tego prawo.
28 Lutego 2014, godzina 09:44
Oceniono 11 razy 11
~DO do powyżej
Właśnie, niech starosta dam im medal i nagrodę za wykrycie afery i za ZŁE NADZOROWANIE FINANSAMI SZPITALA. ŻAŁOSNE
28 Lutego 2014, godzina 08:59
Oceniono 15 razy 15
~do powyżej
Przetargi też bym sprawdził, wydaje się, że kompleksowa kontrola powinna nastąpić. Co rada nadzorcza robiła do tej pory.
28 Lutego 2014, godzina 08:55
Oceniono 16 razy 16
~Zaskoczony
Jak to się stało, że NFZ nie znalazł nieprawidłowości, a dyrektor tak szybo sprawdził ile pieniędzy musi oddać do NFZ. Co za wyjątkowy specjalista? Gdzie on był wcześniej, że nie zauważył aż takiej kwoty? Bardzo dziwna sprawa, znalazł kozła ofiarnego, a doskonale wie co robią lekarze, pacjencji nie gęsi też swój rozum mają. Powinna być zawieszona również kadra kierownicza, która nie potrafi prawidłowo zarządzać finansami szpitala. ZŁY NADZÓR.
28 Lutego 2014, godzina 08:53
Oceniono 17 razy 13
~do Obserwatora
To prawda jak nie potrafi prawidłowo nadzorować szpitalem to musi być zwolniony. Wszyscy muszą być równo potraktowani i należy skontrolować wszystkich lekarzy. Pacjenci mają prawo wiedzieć co dzieje się w tym szpitalu, gdzie jest zły nadzór.
28 Lutego 2014, godzina 08:45
Oceniono 15 razy 13
~Obserwator
Należy sprawdzić wszystkich lekarzy i rozliczyć dyrektora za zły nadzór. Nie wierzę, że dyrektor nie wiedział wcześniej co się dzieje w jego placówce. Powinien podać się do dymisji, a nie rozgłaszać nagle jakieś sensacje. Skoro tak szybko wyliczył nieprawidłowości jednego lekarza, to niech sprawdzić wszystkich. Ten system jest zły - kontrakty powinny być zlikwidowane i we wszystkich szpitalach powinien być wprowadzony ponownie system pensji. Skończyłoby się naciąganie NFZ i sporo pieniędzy zostałoby zaoszczędzonych, a niektórzy by mniej zarabiali.
28 Lutego 2014, godzina 08:30
Oceniono 19 razy 15
~SZOK
Kontrola musi byc ale zewnetrzna gdyz szpital jest rowniez beneficjentem srodkow pochodzacych z NFZ i nie ma interesu w ujawnianiu takich przypadkow
28 Lutego 2014, godzina 00:00
Oceniono 20 razy 18
~Ferdziu jaki z ciebie prostak
uderz w stół a nożyce się odezwą
27 Lutego 2014, godzina 23:25
Oceniono 21 razy 9
~do kula
Sprawdzić wszystkich lekarzy, a nie linczować publicznie jednego. Wtedy zobaczymy jak wygląda praca lekarzy w tym szpitalu i jak nadzorowali ich pracę przełożeni, ich też należy rozliczyć za niewłaściwy nadzór.
27 Lutego 2014, godzina 22:59
Oceniono 22 razy 16
~kula
czarne chmury się zbierają nad szpitalem.
27 Lutego 2014, godzina 22:44
Oceniono 18 razy 14
~znowu Ferduś się nudzi
oszczędzaj paluszki, żeby były sprawne jak będziesz te mamuśki oglądał
27 Lutego 2014, godzina 22:33
Oceniono 28 razy 6
~tifani
Szpital podlega pod powiat, zobaczymy jak się to dalej potoczy. Jednak powinni się przyjrzeć szpitalowi i dyrektorowi. Chyba sygnały są wyraźne.
27 Lutego 2014, godzina 22:18
Oceniono 18 razy 12
Hmmmm dawno zem sobie nie walil ... w ta kalawiature ale wiecie byly zniwa i swinka chciala jesc w ogole tyle zjadla ostatnim czasy ze musialem z pasza kombinowac i fakture na gospodarstwo brac ale ja nie o tym kurde ta afera wyglada na grubsza sprawe ale ja sobie chodzem prywatnie do lekarza bo mnie stac na lekarza buraki marchewki i kurczaki a wy meczta sie w publicznej gdzie was wala po dupie jak chca i dobrze bo polowa z was buraczki nawet nie wie ile daje kasy do nfz ... stara obiad gotuje musze szybko pisac przepraszam wszystkih czytajacych za bledy jak jakies sie byly !! ja to jak kontoroluje moje stado to sprawdzam wszystko i chyba w szpitalu tez tak robia bo jak inaczej ? a ludzie kto nie kombinuje jak moze kazdy z was kiedy kogos oszukal kazdy oszukal panstwo w jakis sposob wiec nie topmy marzanny tak jednostronnie ! ale lekarz jak jest winny to nie wazne ze ktos inny tez jest winny on kare poniesc musi jak trynkiewicz !!
27 Lutego 2014, godzina 22:16
Oceniono 23 razy 3
~do gonguś
Kto pod kim dołki kopie...., to prawda nie powinna oddać pracowników do sądu. Sama sobie dołek wykopała i musi siedzieć w domu. Świetnie wyszedł jej ten podpis za koleżankę. Święta inaczej.
27 Lutego 2014, godzina 22:15
Oceniono 21 razy 11
~Pacjent
Chory system, gdyby lekarze byli na stałym wynagrodzeniu jak to miało miejsce kiedyś, to nikt by nie kombinował i nie rozkładałoby szpitala na łopatki. Należy sprawdzić wszystkich lekarzy, a nie tylko jednego. Mało jaki jest święty. Mam złe doświadczenie z lekarzem rodzinnym, który też kombinował jak mógł. Nadzór, czyli kierownictwo też jest winne, że dochodzi do takich rzeczy, Jakie konsekwencje będą wyciągnięte wobec osób zarządzających, jeżeli potwierdzi się to co podaje dyrektor, który podobno nie ma sobie nic do zarzucenia?
27 Lutego 2014, godzina 22:10
Oceniono 19 razy 15

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 393.00 403.00 DKKDKK 60.90 62.40
EUREUR 456.00 466.00 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 423.00 438.00 NOKNOK 40.30 41.80
GBPGBP 506.00 518.00 SEKSEK 43.40 44.90
Aktualizacja: 2020-10-31 13:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 395.00 400.00 DKKDKK 61.40 62.10
EUREUR 458.00 462.50 RUBRUB 4.85 5.70
CHFCHF 420.00 435.00 NOKNOK 40.90 41.70
GBPGBP 508.00 514.00 SEKSEK 44.00 44.80
Aktualizacja: 2020-10-31 13:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy popierasz protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
Ceny paliw2020-10-29

E95 E98 ON LPG
BP 4.54 zł 4.94 zł 4.39 zł 2.24 zł
Circle K 4.51 zł - 4.34 zł 2.18 zł
Lotos Optima - - - -
MZK 4.55 zł 4.7 zł 4.37 zł 2.17 zł
Orlen 4.59 zł 4.92 zł 4.44 zł 2.24 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij